Související informace
Novinky / Aktuality

Informace o provozu školy od 1.3.2021

Vážení rodiče, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje od 1.3.2021 přítomnost dětí a žáků naší školy na prezenční výuce.

Více informací naleznete zde.

OŠETŘOVNÉ: více o ošetřovném zdePodle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

Je přerušen provoz školní družiny i jídelny. Sledujte webové stránky jednotlivých tříd. Přejeme všem hlavně zdraví.

Mgr. Fronika Burešová, ředitelka školy

zjistit více

Aktualita 7.2.2021

Dobrý den,

z organizačních důvodů je od 8.2. přerušena činnost školní družiny pro třídy G a 9.B.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy

zjistit více

Aktualita k 22.1.2021

Vážení rodiče, na základě pokynů KHS nastupuje 2., 7. a 8. třída do karantény. Podrobnější informace vám sdělí TU.

V příštím týdnu tj od 25.1.2021 je již školní jídelna v provozu. 

Z organizačních důvodů je od 25.1.2021 na budově Liberecká 31 přerušena činnost školní družiny.

V pátek 29.1. 2021 mají žáci pololetní prázdniny a od pondělí 1.2.2021 týdenní jarní prázdniny. Do školních lavic se vrátí 8.2.2021.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

Mgr. Fronika Burešová

ředitelka školy

zjistit více

Školní jídelna mimo provoz

Dobrý den, je nám velice líto, ale z důvody karantény pracovnic školní kuchyně se do pátku 22.1. nevaří. O provozu kuchyně v dalších dnech vás budeme informovat v průběhu středy 20.1.

Vedení školy

zjistit více

Třídní schůzky - online formou

Dobrý den, 

zdravíme na začátku nového roku zákonné zástupce našich žáků. Blíží se závěr 1. pololetí. 

Ve čtvrtek 14.1. proběhnou od 15.30 do 16.30 třídní schůzky online formou, kde budete informování o chování a klasifikaci vašeho dítěte. Třídní učitelé pro vás budou k dispozici na telefonu uvedeném v žákovské knížce.

Vedení školy

zjistit více

Informace k provozu škol od 4.1.2021 do 10.1.2021

Dobrý den,

dle rozhodnutí vlády ze dne 23.12.2020 je od 4.1.2021 do 10.1.2021 povolena osobní přítomnost žáků základních škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a dětí přípravného stupně a přípravné třídy. 

Prezenční výuka bude i nadále probíhat v neměnných homogenních skupinách.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školních družin pro prezenčně vzdělávané žáky.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Informace v plném znění najdete zde...

 

Mgr. Fronika Burešová, ředitelka školy

29.12.2020

zjistit více

Prodloužení vánočních prázdnin

Vážení rodiče, 

21. a 22. prosinec 2020 jsou pro ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ vyhlášeny jako dny boje proti covidu. O tyto dva dny se tedy dětem a žákům prodlouží volno, které souvisí s vánočními svátky. Distanční výuka nebude probíhat. Rodiče budou po tyto dva dny moci čerpat ošetřovné.

Usnesení vlády v plném znění najdete zde...

Krásné svátky všem. Těšíme se na vás opět po prázdninách v pondělí 4.1.2021.

Pedagogický sbor ZŠ Liberecká 31

zjistit více

Provoz školy od 18.11.2020

V souladu s rozhodnutím vlády se od 18. 11. 2020 obnovuje prezenční výuka v plném rozsahu.

Výuka bude probíhat v neměnných homogenních skupinách. Je zakázáno provozovat sportovní činnost a zpívat (hudební výchova a tělesná výchova se neruší, ale naplní se jiným obsahem).

Provoz odpolední školní družiny je možný za podmínky dodržení homogenity skupin (tedy v jednotlivých odděleních budou pouze žáci z jedné třídy). V některých odděleních bude vykonáván dohled asistentkou pedagoga. Žáci budou po vyučování zůstávat ve třídě.

Školní jídelna bude v provozu za dodržování přísných hygienických pravidel.

I nadále platí pravidla o zvýšené hygieně při vstupu do budovy, v šatnách a na chodbách, abychom zamezili potenciálnímu riziku nákazy mezi žáky z různých tříd.

Řídíme se Manuálem pro školy a školská zařízení (zde).

 

Mgr. Fronika Burešová, ředitelka školy

zjistit více

Informace k otevření škol od 18. 11. 2020

Vážení rodiče, 

informace k otevření škol najdete zde.

Informace budeme aktualizovat.

Vedení školy, 12.11.2020

zjistit více

Distanční výuka od listopadu

Vážení rodiče, 

děkujeme vám za vstřícnost a ochotu, kterou jste všichni v těchto dnech projevili.

Pokud byste potřebovali s čímkoliv pomoci, neváhejte nás kontaktovat. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou tu pro vás.

Zdravíme děti a žáky školy a těšíme se na dobu, kdy se potkáme opět při prezenční výuce.

Pedagogové školy

 

zjistit více

Ošetřovné při uzavření školy

Vážení rodiče, 

v odkazech níže najdete pokyny, jak postupovat při žádosti o ošetřovné a samotný formulář žádosti.

Nárok na ošetřovné mají rodiče při péči o dítě mladší 10 let jako je tomu i u klasického ošetřovného. Nárok na ošetřovné náleží i při péči o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku a osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení.

Postup, jak žádat o ošetřovné

Žádost o ošetřovné

Vedení školy

zjistit více

Informace k distančnímu vzdělávání - 30.10. 2020

Vážení rodiče. 

rozhodnutím Vlády ČR se omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol a tříd základních škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona tak, že je zakázána osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání. Uvedené však neznamená, že nemůže dojít na základě vyhodnocení epidemiologické situace a připraveného uvolňovacího scénáře ke znovuotevření některých druhů škol či jednotlivých ročníků dříve.

Na přípravnou třídu se uplatňují stejná pravidla vyplývající z krizových opatření, která se uplatňují u základních škol.

Žáci a děti přecházejí na povinnou distanční výuku. Třídní učitelé vás budou v pondělí 2. 11. 2020. mezi 9.00 - 10.00 kontaktovat a dohodnou s vámi průběh distančního vzdělávání.

Mgr. Fronika Burešová, ředitelka školy

zjistit více

Dny volna a podzimní prázdniny

Vážení rodiče, zdravíme vás v této nelehké době.

 

Pondělí a úterý 26., 27.10. byly MŠMT stanoveny jako dny volna, čtvrtek a pátek 29., 30.10. mají děti podzimní prázdniny.

Prožijte je všichni ve zdraví. Pokud se nic nezmění, nástup do školních lavic je v pondělí 2.11.

Odpočívejte a řiďte se pravidly, které najdete v galerii.

 

 

Zdraví vás vedení školy

zjistit více

Odkazy na vhodné zdroje

Dobrý den, zde najdete odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou učitelé nebo rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o coronaviru.

Je to materiál, který nám poskytlo MŠMT.

Ke stažení zde...

 

Vedení školy

zjistit více

Vyhlášení ředitelského volna

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

V  souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuji  ze závažných provozních a organizačních důvodů a vzhledem k současné epidemiologické situaci ředitelské volno ve dnech 21. – 23. 10. 2020.

Školní družina i jídelna bude mimo provoz. Všem jsou obědy odhlášeny.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Fronika Burešová, ředitelka školy

19.10.2020

zjistit více

Informace MŠMT ze dne 13.10.2020

Vážení rodiče, 

provoz základních škol podle § 16 odst. 9 a tříd podle § 16 odst. 9 základních škol není omezen, pro tyto školy a třídy také zůstávají v provozu družiny. Provoz družiny nemusí naplňovat charakter zájmového vzdělávání, může se jednat o zajištění dohledu nad žákem do doby převzetí/odchodu žáka ze školy.

Krizové opatření vlády ze dne 12.10.2020 v plném znění najdete zde...

Vedení školy, 13.10.2020

zjistit více

Informace 9.10.2020

Vážení rodiče,

přinášíme informace pro školy o vydání krizovových opatření vlády vzhledem ke Covid-19 ze dne 8.10.2020.

Střídává výuka 2. stupně základních škol se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona (u nich pokračuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání).

26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny jako dny volna, následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října.

Informace v plném znění si přečtěte zde... 

Dále bychom Vás rádi informovali o nové verzi aplikace eRouška, která je součástí systému Chytré karantény, a pomáhá eliminovat přenos nákazy tím, že upozorní své uživatele v případě, že se setkal s jiným uživatelem, který byl pozitivně testován na onemocnění COVID-19. Díky tomu pomáhá efektivně předcházet plošným epidemiologickým a karanténním nařízením.

Více informací formou letáku zde.

 

Vedení školy, 9.10. 2020

zjistit více

Nařízení KHS od 5.10.2020

Vážení rodiče,


na základě nařízení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ze dne 1.10.2020 Vám sdělujeme, že od 5.10.2020 do 18.10.2020:
1. není součástí vzdělávání zpěv,
2. nejsou součástí vzdělávání na 2. stupni sportovní činnosti.

Vedení školy, 2.10.2020

zjistit více

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19, který je určený pro školy a školská zařízení 

Vážení rodiče, přečtěte si informace v příloze, děkujeme. Najdete zde doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 - určený pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte.

Příloha

Zodpovědným přístupem chráníme zdraví každého.

Vedení školy

23.9.2020

zjistit více

Pokyn ředitelky školy

Vážení rodiče, 

ředitelka školy vydala pokyn, který se týká hygienických opatření od 1.9. 2020. Platí pro všechny žáky, pracovníky školy a návštěvníky školy.

Pokyn k přečtení zde.

 

Věříme, že dodržováním pravidel a zvýšené hygieny to společně zvládneme.

 

Vedení školy

zjistit více

Roušky

Vážení rodiče, dle nejnovější aktualizace pokynů k nošení roušek od čtvrtka 10.9.2020 na webu MZ se povinnost nosit roušku nevztahuje na žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Více se dočtete zde

Přesto Vás žádáme, abyste svému dítěti dali do školy roušku v sáčku pro případ, že se u něho projeví v průběhu dne příznaky infekčního onemocnění.

 

Vedení školy

9.9.2020 16.15

zjistit více

Důležité upozornění

Vážení rodiče,

vzhledem k informacím, které máme k dispozici, Vás žádáme, abyste na čtvrtek 10.9.2020 vybavili své děti dvěma rouškami a sáčkem na jejich uložení.

V tento okamžik (středa 9.9.2020 14:00) nevíme, zda z povinnosti nosit roušky ve vnitřních prostorách školy budou vyjmuty školy zřízené dle § 16 odst.9.

Prosím sledujte webové stránky školy, kde vás budeme aktuálně informovat.

 

Vedení školy

9.9. 2020 14.00

 

zjistit více

Třídy v novém školním roce

Děti a žáci naší školy na začátku školního roku 2020/2021.

Zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

školní rok začne pro žáky v úterý 1. 9. 2020 v 8:00. První den stráví žáci ve škole 1 vyučovací hodinu.

Školní jídelna a školní družina bude v provozu od středy 2. 9. 2020.

V maximální možné míře se řídíme zpracovaným manuálem MŠMT pro provoz škol ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 se všemi jeho doporučeními.

Velký důraz bude kladen na hygienu a bezpečné chování.

Těšíme se na setkání v novém školním roce. Sledujte stránky jednotlivých tříd, kde najdete více informací.

Vedení školy

 

zjistit více

Konec školního roku 2019/2020 a úřední hodiny

Vážení rodiče, milé děti.

V úterý 30.6. bude rozdáno vysvědčení a školní rok 2019/2020 je u konce.

 

Poděkování patří vám:

všem, kteří jste byli trpěliví a snažili se, 

všem, kteří si udrželi pozitivní náladu, 

všem, kteří jste pomáhali.

 

Úřední hodiny v době hlavních prázdnin: každé pondělí od 10.00 do 11.00 na budově Liberecká 31.

Přejeme vám krásné letní prázdniny. Deváťákům přejeme štastný vstup na střední školu a na vás všechny ostatní se budeme těšit 1.9.2020.

Pedagogický sbor ZŠ Liberecká 31

 

zjistit více

Nástup žáků 2. stupně dne 8.6.2020

Vážení rodiče, dle rozhodnutí vlády mohou nastoupit žáci 2. stupně ZŠ k prezenčním aktivitám ve škole od pondělí 8.6.2020.

Účast žáků je dobrovolná. 

Pobyt žáků ve škole se řídí hygienickýmimi pravidly, které vydalo MŠMT dne 27.5.2020. K nahlédnutí zde...

Rodiče zájemců musí vyplnit přihlášku a odevzdat:

- elektronicky na email noskova.petra@zsliberecka31

- osobně na budově Liberecká 31 (1. - 3.6. 2020 do 12.00)

- do schránky školy

 

Bližší informace k organizaci budou vyvěšeny na webových stránkách ve čtvrtek 4.6.2020.

Vedení školy

Informace 29.5.2020

Soubory hygienických požadavků - vydáno 27.5.2020

Dobrý den, posíláme odkaz na webové stránky MŠMT, kde byly 27.5. 2020 uveřejněny soubory hygienických pokynů pro školy a školská zařázení.

Odkaz zde...

Vedení školy

zjistit více

Informace pro rodiče žáků 1. st. ZŠ

Informace pro rodiče dětí a žáků ZŠS

Dobrý den, věnujte pozornost následujícícmu formuláři. 

Bude-li zájem o přítomnost dětí žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne ředitelka školy o přijetí žáků do skupiny podle kritéria věku (přednostně budou zařazení mladší žáci).

Dotazník zde...

 

Vedení školy, 27.5.2020, 7:30

zjistit více

Upozornění

Dobrý den, níže předáváme zprávu z MŠMT.

Nad rámec původního harmonogramu uvolňování opatření ve školách, ovšem v návaznosti na odborné diskuse k potřebnosti umožnění prezenční podpory vzdělávání i pro žáky se zdravotním postižením, schválila vláda možnost otevření i druhé části speciálních základních škol (určených pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování, a základní školy speciální a děti přípravného stupně základní školy speciální), a to v období od 1. do 30. června 2020. Účast žáků bude opět dobrovolná a bude podmíněna podpisem upraveného čestného prohlášení ze strany rodiče. Vláda tak vyslyšela i hlasy rodičů dětí s poruchou autistického spektra a dalšími výše uvedenými hendikepy.

Podrobnější informace budou zveřejněny na webu MŠMT. Jakmile budeme vědět více, předáme Vám zprávu.

Vedení školy

26.5.2020

zjistit více

Desátý týden učení mimo školu je u konce - 18. - 22. 5. 2020

Dobrý den, zdravíme všechny žáky naší školy a také jejich rodiče. Domácí učení je tento týden u konce a podle zaslaných fotografií, jste byli opět pilní.

Přejeme vám všem hezký víkend.

Pedagogové školy

 

zjistit více

Devátý týden učení mimo školu je u konce - 11. - 15. 5. 2020

Dobrý den, zdravíme všechny žáky a jejich rodiče. Přejeme Vám krásný víkend a děkujeme za poctivou školní přípravu.

Vedení školy

zjistit více

Provoz základní školy v období do konce školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,

MŠMT vydalo 30. 4. 2020 dokument s názvem Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Jedná se o soubor hygienických a bezpečnostních pokynů pro školy.

Na základě tohoto dokumentu ZŠ/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny.

Základní škola, Liberecká 1734/31, Jablonec nad Nisou bude do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku.

Dokument v plném znění najdete zde.

I nadále sledujte webové stránky školy, kde vás budeme i v příštích týdnech informovat o aktuálním dění.

 

4. 5. 2020 Mgr. Fronika Burešová, ředitelka školy

zjistit více

Osmý týden učení mimo školu je u konce - 4. - 7. 5. 2020

Dobrý den všem, osmý týden učení mimo školu je u konce. Opět jste nám poslali spoustu fotek, jak děti v domácím prostředí pracují. Děkujeme. Daří se vám a to je dobře. Užijte si prodloužený víkend a v pondělí zase hurá k úkolům

Pedagogové školy

zjistit více

Sedmý týden učení mimo školu je u konce - 27. - 30.4. 2020

Dobrý den, opět jsme ukončili týdenní učení. V tomto týdnu jsme se škole věnovali 4 dny, zítra je volno - 1. máj. Užijte si tři dny volna a v pondělí se zase ozveme. Fotografie týdenní práce najdete v galerii.

Pedagogové školy

zjistit více

Šestý týden učení mimo školu je u konce 20.4. - 27.4. 2020

Dobrý den milé děti a rodiče, další týden domácího učení je u konce. Dostáváme od vás spousty obrázků a zpráv. Jsme rádi, že jste všichni v pořádku a máte velkou pochvalu za to, jak plníte úkoly. Vydržte ve svém snažení a my se těšíme, že se brzo uvidíme. Fotografie od vás najdete v galerii.

Pedagogové školy

zjistit více

Pátý týden učení mimo školu je u konce 13.4. - 17.4.

Dobrý den, všechny žáky i rodiče moc zdravíme. Čtyři dny učení mimo školu jsou za námi. Jde vám to pořád skvěle. Fotky najdete v galerii.

Hezký víkend všem přeje vedení školy

 

zjistit více

Čtvrtý týden domácího učení je u konce 6. - 8.4.

Dobrý den, od 9. 4. mají děti velikonoční prázdniny. Přejeme hezké dny a opět se s učením přihlásíme v úterý 14. 4.

V galerii najdete vaše snažení z tohoto týdne. Děkujeme za zaslání.

Vedení školy

 

zjistit více

Třetí týden domácího učení je u konce 30.3. - 3.4.

Dobrý den, zdravíme žáky a rodiče. Chválíme za vzornou práci v průběhu celého týdne. V galerii najdete pár fotografií, za jejich zaslání moc děkujeme. Vydržte ve svém snažení.

V příštím týdnu vás čekají úkoly pouze na tři dny, od čtvrtka 9.4. máte velikonoční prázdniny :-). Čekají nás netradiční Velikonoce, ale my to zvládneme.

Vedení školy

 

zjistit více

Druhý týden je za námi

Zdravíme všechny naše žáky a jejich rodiče. Veliká pochvala všem - dětem za to, jak se snaží a rodičům, že je i přes všechny starosti kolem, které tato doba přinesla, podporují. V galerii opět pár fotografií, jak se při učení mimo školu snažíte.

Vedení školy

zjistit více

První týden je za námi

Dobrý den, děkujeme našim žákům, jak hezky plní úkoly mimo školu a hlavně jejich rodičům, že je podporují, pomáhají. Děkujeme též za komunikaci se školou.

Jsme tu pro vás, neváhejte se na nás obrátit s čímkoliv. V galerii se podívejte na pár obrázků, jak se naše děti snaží.

Vedení školy

zjistit více

Mimořádné opatření - aktualizace 20.3.2020

Jarní prázdniny 9. - 13.3.2020

V týdnu od 9. do 13. 3. 2020 mají děti a žáci jarní prázdniny. 

Návrat do školy je v pondělí 16.3. 2020.

Hezké prázdniny všem přeje vedení školy

 

 

zjistit více

Zapojení do soutěže s Invií

Soutěž Poznávej svět s Invia

Cestovní agentura Invia ve spolupráci s neziskovou organizací Most pro Tibet vyhlašuje soutěž pro žáky základních škol. Pojďte se s námi vzdělávat, propojovat kultury, sdílet a alespoň trochu měnit svět.

 

Chceme propojit děti z českých škol s dětmi v Indii, upozornit na důležitost vzdělávání a učit toleranci k rozdílným kulturám. Průvodcem jsou učitelé, kteří dětem případně přiblíží představu o příjemci na druhé straně (tedy dítě z rozvojové země, se zcela odlišnou kulturou). Po skončení soutěže (květen 2020) vybere odborná porota nejlepší díla a odmění je dárkovým poukazem Invia. Děti základních škol, které se zapojí do soutěže, mají za úkol vytvořit dílo na téma: Svět, který nás obklopuje. Průběh soutěže

 1. Žák vytvoří dílo na dané téma
 2. Vybraná díla škola pošle spolu se souhlasem zákonného zástupce do celostátního kola
 3. Odborná porota vybere v každé kategorii 3 vítězná díla, která odmění poukazem

 

Více informací na stránce soutěže: https://www.invia.cz/poznavej/ Ceny poskytuje: Invia.cz - specialista na last minute zájezdy Snowboardel.cz - nejlepší nabídka snowboardů a paddleboardů

zjistit více

Doporučení hejtmana Libereckéhoé kraje

Pololetní prázdniny 31.1.2020

Ve čtvrtek 30.1.2020 bude ukončeno 1. pololetí a žáci obdrží vysvědčení. Na základní škole netradičně v Městské hale.

V pátek 31.1.2020 jsou pololetní prázdniny. Všechna oddělení školní družiny jsou mimo provoz.

Vedení školy

                     

zjistit více

Hejtmanův pohár - 6. ročník

15.1. 2020 odstartoval 6. ročník celorepublikové soutěže Hejtmanův pohár. Naše škola se zapojí již po čtvrté. Budeme společně trénovat fyzickou zdatnost až do 29.5.2020. Cílem soutěže je u žáků podpořit zdravý životní styl a pozitivní vztah k pohybovým aktivitám.

                    

zjistit více

Pololetní konzultace

Vážení rodiče,

v úterý 14.1.2020 proběhnou pololetní konzultační schůzky.

Přijďte se informovat na prospěch a chování vašich dětí v čase od 15.30 do 16.30.

Těšíme se na setkání.

Učitelé ZŠ

zjistit více

Vánoce 2019

Vánoční svátky 2019

Vánoční prázdniny začínají v pondělí 23.12. 2019 a končí v pátek 3.1. 2019.

Návrat do školních lavic je v pondělí 6.1.2019.

Přejeme všem krásné svátky a vše dobré v roce 2020. Vedení školy

           

zjistit více

Třídní schůzky 12.11.2019

V úterý 12.11.2019 se konají od 15.30 do 16.30 třídní schůzky formou konzultací. 

Zákonní zástupci vycházejících žáků budou mít informační schůzku s výchovnou poradkyní, kde jim budou sděleny informaci ke středním školám a přijímacímu řízení.

zjistit více

Oznámení

Dne 6.11.2019 zůstává provoz školy na všech třech budovách nezměněn.

Výuka a dohled nad žáky bude probíhat dle stávajících rozvrhů.

Vedení školy

zjistit více

Sportovní dopoledne v Městské hale

Dobrý den, vzhledem k odstávce elektřiny v úterý 5. 11. 2019 se koná sportovní dopoledne v Městské hale.

Sraz v 8.00 u školy, ukončení akce v 11.30 u školy.

S sebou: čistou sportovní obuv, sportovní oblečení, svačinu, pití.

Ranní i odpolední družina je přesunuta na budovu Polní 10.

Vedení školy

zjistit více

Podzimní prázdniny ve školním roce 2019/2020

Ve dnech 29. a 30. 10. 2019 jsou podzimní prázdniny. Návrat do školních lavic je ve čtvrtek 31. 10. 2019.

                 

zjistit více

Celoškolní akce

V rámci enviromentální výchovy pořádáme ve dnech 15.10 2019 a 17.10. 2019 celoškolní akci - výlet do Osečné, kde navštívíme přírodovědnou naučnou stezku.

Akce je plně hrazena školou.

Bližší informace mají žáci v žákovských knížkách.

zjistit více

Úvodní schůze SRPDŠ a třídní konzultační schůzky

Vážení rodiče,

v úterý 17.9. se koná úvodní schůze SRPDŠ a poté budou následovat konzultační schůzky.

Vedení školy

zjistit více

Školní rok 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci, 

těšíme se na vás v novém školním roce 2019/2020 v pondělí 2. 9. 2019 v 8.00. Tento den výuka končí v 8.45. Organizace prvního školního týdne: v úterý a ve středu končí výuka v 11.30, od čtvrtka dle rozvrhu jednotlivých tříd. Školní jídelna a školní družina v provozu od úterý 3. 9. 2019.   Vedení školy         zjistit více

Konec školního roku 2018/2019

V pátek 28. 6. 2019 bude rozdáno vysvědčení.

Všem našim žákům přejeme krásné letní prázdniny, které začínají 1. 7. 2019.

Návrat do školních lavic je v pondělí 2. 9. 2019.

 

 

zjistit více

Třídní schůzky - závěr roku 2019/2020

Vážení rodiče, v úterý 18.6. 2019 proběhnou od 15.30 do 16.30 třídní schůzky formou konzultací. Budete informováni o prospěchu a chování vašich dětí.

zjistit více

Eurocentum a výstava výtvarných prací 2019

Od 15.5. 2019 do 29.5. 2019 se koná v Eurocentu výstava výtvarných prací.

zjistit více

Velikonoční volno

Vážení rodiče, ve čtvrtek 18.4. 2019 jsou velikonoční prázdniny. Na vaše děti se těšíme opět v úterý 23.4.2019.

Vedení školy

zjistit více

Třídní schůzky 3. čtvrtletí školního roku 2018/2019

Třídní schůzky formou konzultací se budou konat v úterý 9.4.2019 v čase 15.30 až 16.30.

zjistit více

Zápis na školní rok 2019/2020

Týden jarních prázdnin

V týdnu od 4. do 8.3. 2019 jsou jarní prázdniny. Návrat žáků do školních lavic je v pondělí 11.3.2019.

zjistit více

Pololetní prázdniny

Ve čtvrtek 31.1.2019 bude žákům rozdáno vysvědčení za I. pololetí školního roku 2018/2019.V pátek 1. 2. 2019 jsou jednodenní pololetní prázdniny. Návrat do školních lavic je v pondělí 4.2.2019.

zjistit více

Lyžařský výcvik 7. třídy

Od středy 16. 1. 2019 se koná lyžařský výcvik 7. třídy.Podrobné informace žáci obdrželi, žádáme rodiče o seznámení s nimi a potvrzení podpisem.Za organizátory Nosková, Cillerová

zjistit více

Vánoce

Vánoce se blíží... ve škole už mají děti vánoční stromeček, který si samy ozdobily, a výstavku prací s vánoční tematikou. Prázdniny začínají 22.12. 2018 a zpátky do školních lavic se vracíme až v novém roce - 3.1.2019.Jen to nejlepší do nového roku všem:-).
                   
zjistit více

Sběr papíru pro akci ""ZOO V ŠATNÁCH"

Na středu 12. 12 . 2018 je vyhlášena sběrováakce papíru pro získání financí i svépomocína nákup barev pro náš společný projekt"ZOO V ŠATNÁCH" !!!Zabalte doma nepotřebný papír určený ke sběrua přineste ho ráno s sebou do školy.U vchodu už budou čekat Ekotýmáci a balíkysi od vás převezmou. Děkujeme, že se zapojíte i malým balíkem papíru! zjistit více

Uzavření zadního vchodu

Zadní vchod školy bude od středy 12. 12. 2018 opět přístupný.

Vedení školy


zjistit více

Třídní schůzky

Vážení rodiče, v úterý 13.11. 2018 proběhnou třídní schůzky na budově Liberecká 31.V čase od 15.30 do 16.30 vám podáme informace o chování a prospěchu vašich dětí.Pedagogové školy


zjistit více

Podzimní prázdniny


Vážení rodiče, ve dnech 29. a 30.10. 2018 jsou podzimní prázdniny. Všechny součásti školy jsou mimo provoz. Nástup do školy ve středu 31. 10. 2018.
Vedení školy

zjistit více

Pobyt v Krkonoších

Ve dnech 16 . - 19.10. 2018 je deset našich žáků na pobytu v Krkonoších. Aktuální fotoreport najdete zde.


zjistit více

Předání ceny na Krajském úřadě

Ve čtvrtek 4.10. 2018 se zúčastní vybraných 10 žáků školy předání cen pro nejúspěšnější školy čtvrtého ročníku soutěže Hejtmanův pohár v Libereckém kraji. 


Zástupce tří škol přivítá a na Krajském úřadě předá ceny pan náměstek Mgr. Petr Tulpa.


zjistit více

Třídní schůzky

Vážení rodiče, v úterý 18.9.2018 se koná od 15.30 na budově Liberecká 31 plenární schůze SRPDŠ a poté třídní schůzky.Jste srdečně zváni.

zjistit více

Začátek školního roku 2018/2019

Vážení rodiče, milí žáci, těšíme se na vás v novém školním roce 2018/2019 v pondělí 3. 9. 2018 v 8.00. Tento den výuka končí v 8.45.Organizace prvního školního týdne: v úterý a ve středu končí výuka v 11.30, od čtvrtka dle rozvrhu jednotlivých tříd.Školní jídelna a školní družina v provozu od úterý 4. 9. 2018.Vedení školy

zjistit více

Blíží se závěr školního roku

Vážení rodiče, blíží se konec školní roku.
Odhlášky obědů se budou přijímat do pátku 22.6.2018.Vysvědčení za školní rok bude rozdáno v pátek 29.6. 2018 a zároveň proběhne rozloučení s vycházejícími žáky.Na vaše děti se budeme těšit v novém školním roce, který začne v pondělí 3.9.2018.
Vedení školy

zjistit více

Výstava výtvarných prací v Eurocentru

Práce našich žáků základní školy i základní školy speciální jsou k vidění na výstavě výtvarných prací v Eurocentru.Výstava potrvá do 25.5.2018 a díla žáků si můžete prohlédnout ve všední dny od 9.00 do 17.00.


zjistit více

Výuka 30.4. a 7.5. 2018

 • Ve dnech 30.4. a 7.5. bude škola fungovat v běžném provozu, nebude vyhlášeno ředitelské volno

  V případě zájmu o uvolnění vašeho dítěte zažádejte předem, tj. nejpozději 27.4. resp. 4.5. třídní učitele.

          

                 


zjistit více

Výsledky zápisu pro školní rok 2018/2019

Výsledky zápisu pro školní rok 2018/2019:Registrační čísla: 1   přijat2   přijat3   přijat4   přijat5   nepřijat
6   přijat
7   udělen odklad

Pro rozhodnutí o přijetí se zastavte u sekretářky školy na budově Liberecká 31 od 3. 5. 2018 od 8.00 do 14.30.
Mgr. Fronika Burešová, ředitelka školy

zjistit více

Zápis do 1. tříd, přípravného stupně a přípravné třídy

Ve čtvrtek 5.4. 2018 proběhne mezi 14.00 a 17.00 zápis do prvních tříd, přípravného stupně a přípravné třídy.
Místo konání: Liberecká 1734/31
Zákonný zástupce musí doložit:
Rodný list dítěte
Kartičku pojišťovny dítěte
Občanský průkaz zákonného zástupce
Dostavit se musí zákonný zástupce, není-li to rodič, tak doložit doklad o svěření dítěte do péče.

Dále musí doložit:
pro zápis do 1.třídy a přípravného stupně:
Čerstvé psychologické vyšetření s doporučením do naší školy 
Dítě po odkladu dodá Rozhodnutí o odkladu vystavené na rok 2017/2018

pro zápis do přípravné třídy:
Rodiče musí doložit vlastní písemnou žádost
Rozhodnutí o odkladu vystavené letos- na školní rok 2018/2019

při žádosti o odklad: 
Rodiče musí doložit vlastní písemnou žádost 
Čerstvé psychologické vyšetření s doporučením o odkladu
Doporučení pediatra (nebo odborného lékaře)


Bez výše uvedených dokladů nemůže být zápis do školy proveden.
Mgr. Fronika Burešová, ředitelka školy

zjistit více

Jarní prázdniny

Od pondělí 26. 2. 2018 do pátku 2. 3. 2018 budou jarní prázdniny.
Návrat žáků do školních lavic je v pondělí 5. 3. 2018.

Krásně strávené volno přeje vedení školy

zjistit více

Vysvědčení a pololetní prázdniny

Ve středu 31. 1. 2018 bude vydáno vysvědčení za I. pololetí školního roku 2017/2018.
Hezké pololetní prázdniny, které budou v pátek 2. 2. 2018, přeje vedení školy.

zjistit více

Třídní schůzky

Vážení rodiče,
v úterý 16. 1. 2018 se od 16.00 do 17.00
konají třídní schůzky formou konzultací.

Těšíme se na Vás.

Pedagogové školy

zjistit více

Vánoční prázdninyMilé děti, vážení rodiče,
vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017
a skončí v úterý 2. ledna 2018.
Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Přejeme všem krásné vánoční svátky.
Vedení školy
 
zjistit více

Volby do školské rady

Volba členů do školské rady

V souladu s volebním řádem Libereckého kraje pro volby do školských rad základních,
středních a vyšších odborných škol bylo na shromáždění SRPDŠ
dne 13.11.2017 projednáváno uskutečnění voleb členů do školské rady.

Ředitelka školy stanovila pro tento účel volební komisi, která zajistí řádný průběh voleb členů do školské rady:

předseda: Mgr. Petra Nosková         

člen:    Jana Růžičková         

člen:    Petra Popelková        

Způsob voleb do školské rady:

Výzva účastníků shromáždění k podání návrhů kandidátů na členy školské rady

Kandidáta pro volby do školské rady může navrhovat každý zletilý občan, dále jen „navrhovatel“. Navrhovatel může navrhovat více kandidátů. Navrhovatelem může být i kandidát.

 

Návrh musí obsahovat:

jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště navrhovatele,

u kandidátů z řad pedagogů jméno a příjmení,

u kandidátů z řad oprávněných osob: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště,

podpis navrhovatele.

 K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí

se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě, že tyto překážky pominou ke dni voleb.

Pozn.: pro tento účel byl zhotoven tiskopis, který je k dispozici u pí. Vlaďky Reimové (sekretářky školy). Návrh kandidáta bez všech náležitostí nebude přijat.

Termín přijímání návrhů: do 20. 11. 2017

Místo přijímání návrhů: Základní škola, Liberecká 1734/31, Jablonec nad Nisou

 

Oznámení data a místa zveřejnění listiny kandidátů navržených oprávněnými osobami a kandidátů navržených pedagogy 

Datum oznámení:     24. 11. 2017

Zveřejnění:               

Liberecká 31: Informační tabule - I. Patro

Polní 10: nástěnka „Informace pro rodiče“ – přízemí

J.Hory 33: nástěnka „Informace pro rodiče“ – přízemí

http://www.zsliberecka31.cz

 

Oznámení konání voleb do školské rady, včetně uvedení způsobu volby, místa, času a povinnosti voliče prokázat svou totožnost, pokud není členů volební komise osobně znám.

Datum konání voleb do školské rady: 1. 12. 2017

Čas konání: 12. 00 – 15. 00

Místo konání:

Základní škola, Liberecká 1734/31, Jablonec nad Nisou, přízemí budovy

detašované pracoviště Polní 10

detašované pracoviště J.Hory 33


Členy školské rady volí oprávněné osoby (rodiče žáků školy) tajným hlasováním,

tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny, zapečetěné razítkem školy.

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Pokud není volič osobně znám komisi, prokáže svou totožnost.

Pokud volič není zapsán do seznamu voličů a prokáže-li své hlasovací právo, volební komise ho dodatečně dopíše do seznamu voličů a umožní mu hlasování.

Na hlasovacím lístku pro volby oprávněných osob může být zatržen pouze takový počet kandidátů, který má být zvolen oprávněnými osobami (jedna třetina=dva kandidáti). Je-li zatržen vyšší počet kandidátů, posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný, je-li hlasovací lístek neupraven, posuzuje se také jako neplatný, je-li hlasovací lístek zcela přetržený, posuzuje se jako neplatný. Jiné poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje.

 

V Jablonci nad Nisou dne 5. 11. 2017

                                                                                      

zjistit více

Třídní schůzky a plenární zasedání SRPDŠ

Vážení rodiče,

v pondělí 13. 11 .2017 proběhne od 15.30 plenární zasedání SRPDŠ a po skončení třídní schůzky,
kde budete seznámeni s chováním a prospěchem vašich dětí za I. čtvrtletí školního roku 2017/2018.

Vedení školy

zjistit více

Podzimní prázdniny

Ve dnech 26. a 27. 10. 2017 budou podzimní prázdniny.
Návrat do školních lavic je v pondělí 30.10. 2017.
zjistit více

Ředitelské volno

Oznámení o vyhlášení volných dnů „ředitelského volna“

V souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka Základní školy Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace, jeden volný den 29. 9. 2017 pro žáky základní školy z organizačních a provozně – technických důvodů.

Mgr. Fronika Burešová, ředitelka školy

zjistit více

Organizace začátku nového školního roku

Vážení rodiče.

Školní rok bude zahájen na budově Liberecká 31 a J. Hory 33 dne 4. 9. 2017.
4.9. 2017 - konec vyučování v 8.45.
5., 6. 9. 2017 - konec vyučování v11.30, ŠD v provozu.
od 7.9. 2017 - konec vyučování dle rozvrhu jednotlivých tříd.


Školní rok bude zahájen na budově Polní 10 dne 18. 9. 2017 v nově zrekonstruovaných prostorách. V tento den proběhne s rodiči úvodní schůzka a žákům končí vyučování v 8.45.

Provoz školní jídelny bude zahájen 18.9.2017.

Vedení školy

zjistit více

Důležité!!!!

Vážení rodiče,

z důvodu rekonstrukce budovy Polní 10, výměny oken na budově J. Hory 33 bude ukončena výuka na těchto budovách 27. 6. 2017. Ředitelka školy vyhlašuje na dny 28. - 30.6. 2017 ředitelské volno pro žáky základní školy speciální, jejichž třídy jsou na těchto budovách.

Školní rok bude zahájen na budově J. Hory 33 4. 9. 2017.
Školní ro  bude zahájen na budově Polní 10 dne 18. 9. 2017 v nově zrekonstruovaných prostorách. 

Děkujeme za pochopení a přejeme krásné prázdniny. Vedení školy


zjistit více

Sněhuláci pro Afriku

Naše škola se letos zapojila.... a udělala něco pro dobrou věc.

Děti v Africe si sněhuláka nikdy nepostaví, mnozí z nich se ale nedostanou ani do školy. Na první informaci nic nezměníme s tou druhou je v našich silách něco udělat.

V JEDEN DEN - PO CELÉ ČR - DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM 5.ROČNÍK - SNĚHULÁCI 2017zjistit více

Zápis pro školní rok 2017/2018

Výsledky zápisu pro školní rok 2017/2018:registrační čísla: 1   přijat2   přijata3   přijat4   přijata5   přijat
Pro rozhodnutí o přijetí se zastavte u sekretářky školy na budově Liberecká 31 od pondělí do čtvrtka od 8.00 do 13.00.
Mgr. Fronika Burešová, ředitelka školy
zjistit více

Hejtmanův pohár

Ve čtvrtek 27. 4. 2017 se zapojíme do třetího ročník školní soutěže Hejtmanův pohár.

V čem se soutěží? V překonávání dráhy sportovních dovedností. 
  
zjistit více

Zápis pro školní rok 2017/2018

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

6. 4. 2017 od 14.00 do 17.00

Zápis proběhne  pouze v budově: Liberecká 31, Jablonec nad Nisou


K zápisu se musí dostavit zákonný zástupce žáka a donést s sebou:

 • občanský průkaz,
 • rodný list dítěte,
 • aktuální psychologické vyšetření dítěte (ze SPC, PPP),
 • při žádosti o odklad -  doporučující vyjádření příslušného školského zařízení (SPC, PPP) a odborného lékaře (pediatr, případně klinický psycholog).

Bez výše uvedených dokladů nemůže být zápis do školy proveden.

Mgr. Fronika Burešová, ředitelka školy


zjistit více

Jarní prázdniny 2017

V termínu od 20. 2. do 24. 2. 2017 jsou jarní prázdniny. Návrat do školních lavic je v pondělí 27. 2. 2017.Krásné volno všem dětem a žákům.

zjistit více

Pololetní prázdniny

V úterý 31.1.2017 rozdáme dětem pololetní vysvědčení. Pololetní prázdniny budou v pátek 3.2. 2017.zjistit více

Ukončení svátků

V pátek 6. 1. 2017 jsme tříkrálovým zpíváním zakončili svátky. Všem přejeme hezký nový rok 2017.
zjistit více

Konec roku - toho kalendářního - se blíží

Milé děti, žáci, milí rodiče a přátelé školy,
přejeme Vám krásné svátky a jen to dobré v novém roce 2017.

Prázdniny začínají v pátek 23.12. 2016, do školních lavic se žáci vrací v úterý 3.1. 2017.

Uložit Uložit zjistit více

Poděkování

Děkujeme, MIKULÁŠI A ČERTE, že jste přišli i k nám...

zjistit více

Třídní schůzky

V úterý 22. 11. 2016 se konají formou konzultací třídní schůzky v čase od 15.30 do 16.30. 
zjistit více

Podzimní prázdniny

Ve dnech 26. a 27.10. 2016 jsou podzimní prázdniny. V pátek 28. 10. 2016 je státní svátek. Nástup do školy v pondělí 31. 10. 2016.

zjistit více

MK Show

Ve čtvrtek 22.9.2016 se uskutečnila ve Vratislavicích charitativní MK Show ve spolupráci s nadačním fondem MA-MA Foundation. Martin Kraus si tentokrát pozval Aleše Hámu a Honzu Žampu. Výtěžek večera přispěje našim žákům na nákup pomůcek a dovybavení multisensorické místnosti Snoezelen.Velice děkujeme. zjistit více

Třídní schůzky

Ve úterý 4. 10. 2016 se uskuteční od 15.30 plenární zasedání SRPDŠ na budově Liberecká 31. Po skončení proběhnou třídní schůzky. Těšíme se na vás.

zjistit více

Nový školní rok 2016/2017


Nazpět do školních lavic se vrátíme ve čtvrtek 1. 9. 2016 na jednu vyučovací hodinu (konec v 8.45).
Školní družina a školní jídelna je v provozu od 2. 9. 2016.
V pátek 2. 9. 2016 končí vyučování v 11.40. Od pondělí 5. 9. 2016 se učíme dle rozvrhu.


zjistit více

Olympijský běh 22.6.2016 v 10.00

Běh pro školy
V závěru školního roku 22. 6. 2016 se zapojíme do běhu s Českým olympijským výborem. Staneme se již podruhé součástí celosvětových oslav Olympijského dne.

V letošním školním roce poběží I. i II. stupeň trať dlouhou 1 km kolem druhé jablonecké přehrady.

Upoutávka zde


zjistit více

Druhý květnový týden

V úterý 10. 5. 2016 se konají sportovní hry mládeže v areálu ZŠ Pasířská.
Ve čtvrtek 12. 5. 2016 jedou zájemci z řad  chlapců do Lešan a Kbel na výstavu vojenské techniky a letadel a holky si udělají dámskou jízdu v hlavním městě.

zjistit více

Terapeutický den

TERAPEUTICKÝ DEN

Vážení a milí kolegové, srdečně vás zveme na tradičně pořádaný „Terapeutický den“,

který se v letošním školním roce 2015/2016 uskuteční ve středu  27. 4. 2016 od  9.00 do 13.00 hodin

v budově Základní školy, Liberecká 31 v Jablonci nad Nisou.

Vaši žáci si vyzkouší činnost v rámci ergoterapie, arteterapie, pohybové terapie a muzikoterapie. Každá škola může vyslat 5 žáků z I. stupně. Žáci budou  potřebovat přezůvky, cvičební úbor a pracovní oděv do keramické dílny.

   

Prosíme, potvrďte svou účast do 20. 4. 2016 na naši e-mailovou adresu: spc.jablonec@seznam.cz.

 

  Těšíme se na vás.

zjistit více

Zlaté kladívko, zlatá jehla 2016

Soutěž tvořivosti pro žáky 5. – 9. tříd
ZŠ praktických (akce probíhá za finanční podpory
města v rámci programu Jablonec nad Nisou 2016)
Název soutěže: Zlaté kladívko a Zlatá jehla 2016
Místo konání: Základní škola, Liberecká 31, Jablonec nad NisouDatum konání: 31. března 2016 (od 8:30 h do 13:30 h)
Zaslání přihlášek : do 29 . března 2015
Organizační pokyny:Soutěžní kategorie1. 5.třídy (jeden chlapec a jedna dívka za školu)2. 6.třídy (jeden chlapec a jedna dívka za školu)3. 7.třídy (jeden chlapec a jedna dívka za školu)4. 8.třídy (jeden chlapec a jedna dívka za školu)5. 9.třídy (jeden chlapec a jedna dívka za školu)
Soutěžní výrobky – chlapci1. 5.ročník – Zvířátka z papíru2. 6.ročník – Přívěšek na klíče3. 7.ročník – Rámeček4. 8.ročník – Hlavolam5. 9.ročník – Montážní klíč· Soutěžní výrobky – dívky1. 5.ročník – Zvířátka z papíru2. 6.ročník – Plstěná kytka3. 7.ročník – Květinová klíčenka4. 8.ročník – Přívěsek na klíče5. 9.ročník – Květinová brož
Materiál zajistí pořádající ZŠ.Jízdné soutěžících hradí každá ze zúčastněných škol sama.Startovné za každou školu je 100,- Kč.Občerstvení pro soutěžící i pedagogické pracovníky bude zajištěno.Pedagogický dohled bude stanoven na začátku soutěže ze zástupců doprovodu z jednotlivých škol.Závěrečné vyhodnocení výrobků provede porota, která zhodnotí celkové zpracování výrobků.Pořádající škola prosí zúčastněné , aby respektovali čas zahájení soutěže, pro klidný průběh soutěže.Pořádající škola doplní žáky ty kategorie, kde nedojde k naplnění soutěžícími z hostujících škol.
Harmonogram soutěže:8:00 ......příjezd soutěžících8:30.......zahájení soutěže všech kategorií najednou10:30......občerstvení12:00......ukončení všech prací na výrobcích12:15.......porotci hodnotí jednotlivé výrobky a stanovují jejich umístění v soutěži12:30.......úklid dílen13:00.......slavnostní vyhlášení vítězů a odměnění všech účastníků13:30........rozloučení, odjezdy domů
zjistit více

Velikonoční prázdniny

Ve čtvrtek 24.3. 2016 jsou jednodenní velikonoční prázdniny. Nástup do školy v úterý 29.3. 2016.

zjistit více

Uklidíme naše okolí

V letošním školním roce se opět zapojíme do celorepublikové akce "Ukliďme Česko". V pátek 15.4. 2016 během dopoledne uklidíme okolí naší školy J. Hory 33 a sebereme odpadky i v okolí přehrady.

zjistit více

Hudební kroužek

Informujeme rodiče žáků prvního stupně o novém hudebním kroužku, který bude probíhat vždy ve středu od 11.40 do 12.25 hodin. Pod vedením učitelky Mgr. Halamové
Přihlásit se mohou žáci 1.-4.třídy od 18.2.2016 zjistit více

Jarní prázdniny

Od pondělí 8. 2. 2016 do pátku 12. 2. 2016 jsou jarní prázdniny. Všem dětem a žákům přejeme krásné volné dny.
Ve škole se opět těšíme na setkání v pondělí 15.2.2016.

zjistit více

Zápis do 1. tříd a přípravného stupně

Ve čtvrtek 4.2. 2016 proběhne mezi 14.00 a 18.00 hodinou zápis do prvních tříd a přípravného stupně.Místo konání: Liberecká 1734/31
S sebou: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, aktuální psychologické vyšetření, při žádosti o odklad doporučující vyjádření příslušného školského zařízení (SPC, PPP) a odborného lékaře (pediatr, případně klinický psycholog).
Bez výše uvedených dokladů nemůže být zápis do školy proveden.

zjistit více

Nový rok

Kolektiv Základní školy Vám všem přeje úspěšný rok 2016.

zjistit více

Vánoce 2015

Krásné prožití vánočních svátku přeje kolektiv Základní školy.
Nástup do školy po prázdninách v pondělí 4. 1. 2016.

   
zjistit více

Kino

Blíží se konec roku... Začal advent. Hezký adventní kalendář najdete zde.
Ještě než nám začnou 23. 12. prázdniny, půjdeme společně v pondělí 21. 12. celá škola do kina.... A co nás tam čeká za film??? Přece Snoopy :-)

zjistit více

Co nás čeká

V pátek 4.12. by k nám mohl přijít Mikuláš. Co myslíte? Dorazí? Bude mít s sebou Čerta a Anděla?
  
zjistit více

Větrníkový den

I naše škola se letos opět zapojí do Větrníkového dne. V pátek 20. 11. vyrobíme větrníky a společně se vyfotíme.
Více informací od organizátorů níže.
Rok se sešel s rokem a Větrníkový den na podporu dětí nemocných cystickou fibrózou se opět blíží. Tato akce probíhá každoročně dne 21. listopadu, kdy se Česká republika připojuje k Evropskému dni pro cystickou fibrózu, který každoročně probíhá v podobě benefičních a informačních akcí v řadě evropských zemí. A protože si Vaší spolupráce velice vážíme, rádi bychom s Vámi pokračovali i v tomto roce.

Letos vychází Větrníkový den na sobotu, ale ve školách si ho jistě můžete posunout už na pátek. Způsob zapojení je jednoduchý – vyrobit v pátek 20. listopadu nebo v sobotu 21.listopadu větrník (velký, malý, papírový, látkový, z těsta pečený…). Hotové větrníky pak můžete vystavit ve Vašich prostorách nebo z nich vytvořit sochu, osázet školní pozemek, ozdobit strom na dvoře, cokoliv vás napadne, zkrátka nápadům se meze nekladou. Důležité je vše pečlivě zdokumentovat a obrázky poslat do Klubu nemocných cystickou fibrózou (vetrnikovyden@cfklub.cz), my je zveřejníme na webových stránkách a ty nejvíce povedené odměníme.

zjistit více

72 hodin - Není to jen gesto, chceme hezčí město

V pátek 9. 10. 2015 se již potřetí zapojíme do projektu 72 hodin. V 10 hodin zasadíme ovocný strom u naší školy J. Hory 33 se známou osobností - s Mgr. Petrem Tulpou (radním Libereckého kraje pro zdravotnictví) a poté poklidíme v okolí vodní nádrže Mšeno. 
Odkaz na náš projekt najdete zde
         
zjistit více

Nový školní rok

Prázdniny skončily....

Od čtvrtka 3.9. se každá třída učí podle rozvrhu. Rozvrhy jednotlivých tříd najdete na úvodní stránce v sekci Dokumenty.

                                          
Setkání se zákonnými zástupci, vedením školy a pedagogy proběhne v úterý 22. 9. 2015 v 15.30 v tělocvičně školy. Poté budou následovat třídní schůzky. zjistit více

Jdeme do finále...

Prázdniny už ťukají na dveře. Vysvědčení za II.pololetí bude rozdáno v úterý 30. 6. 2015 a žáci se rozprchnou na prázdniny...Zpět do školních lavic se vrátí 1. 9. 2015.
Krásné dvouměsíční prázdniny plné sluníčka a spousty zážitků.

zjistit více

Třídní schůzky

V úterý 16. 6. od 15.30 do 16.30 proběhnou poslední třídní schůzky tohoto školního roku.             zjistit více

Hejtmanský den v Jablonci

V pátek 29.5.2015 nás v rámci Hejtmanského dne navštívil hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Prohlédl si jednu z našich tří budov - detašované pracoviště Josefa Hory 33. zjistit více

HandiCap2015

4. ročník školního sportovně naučného dne –

HandiCap 2015

Sponzoři akce: Ski klub Jablonec n. N., České pekařství  Lučany n. N.

Akce probíhá za finanční podpory města v rámci programu Jablonec nad Nisou 2015.

Datum: čtvrtek 28. května 2015 

Místo konání: lyžařský areál Břízky - „Kolečko“ 

Čas:    8,00 -  12,00  (Program na sportovišti v době od 9.00 do 11.00 hod) 

P r o g r a m:                 

Hry a soutěže

Chůdy , vozík, koloběžka , petanque, navigace, eko-hry a další

Naučná stezka  (přírodně ekologická)

Výroba odznaků :  HANDICAP 2015

  

Účastníci obdrží malé občerstvení, sladké odměny a vlastnoručně vyrobený odznak.

 

Akce se koná za každého počasí.


zjistit více

SHM 2015

V úterý 19. 5. 2015 se koná okresní kolo sportovních her mládeže SHM 2015.Začínáme v 9.00 v areálu ZŠ Pasířská.

zjistit více

Zmínka o naší škole v Deníku

Ukliďme Česko

V úterý 14.4. 2015 jsme zapojili do projektu Ukliďme Česko. Žáci ZŠ speciální a děti z přípravných tříd poklidili okolí přehrady.Přispěli jsme dobré věci. Klikněte.

zjistit více

Velikonoční prázdniny

2. a 4. 4. 2015 mají žáci volno - jsou VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY. Návrat do školy 7. 4. 2015.

zjistit více

Soutěž tvořivosti

Soutěž tvořivosti pro žáky 5. – 9. tříd ZŠ praktických (akce probíhá za finanční podpory města v rámci programu Jablonec nad Nisou 2015)

Název soutěže: Zlaté kladívko a Zlatá jehla 2015 

Místo konání: Základní škola, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou 

Datum konání:  26. března 2015  (od 8:30 h do 13:30 h) 


zjistit více

Po jarních prázdninách nás čekalo překvapení... Nové zvonění:-)

Zápis pro školní rok 2015/2016

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016, KTERÝ SE KONAL DNE 12.2.2015 

A)ŽADATELÉ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI ZÁPISU DO 1.TŘÍDY NA NAŠÍ ŠKOLE

Registrační číslo:

1.  Přijat

2.  Přijat

3.  Přijat

6.  Přijat

7.  Přijat

9.  Nepřijat

10.Nepřijat

11.Nepřijat

Rozhodnutí  o přijetí   je možné si vyzvednout na ředitelství školy, nebude školou zasíláno.

 

B) ŽADATELÉ O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY pro školní rok 2015/2016

     Registrační číslo:       

4.,5.,8.,12. a 13 rozhodnutí bude vydáno až po dodání  požadované dokumentace (psychologické vyšetření a doporučení pediatra)zákonnými zástupci, kteří mají lhůtu nejpozději do 31.5.2015. 

Ředitelství školy


zjistit více

Zápis pro školní rok 2015/2016

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016  

Zápis se koná dne a v čase: 12.2.2015 od 14.00 do 18.00

Zápis proběhne  pouze v budově: Liberecká 31, Jablonec nad Nisou

  

K zápisu se musí dostavit rodič případně prokazatelný zákonný zástupce žáka a donést s sebou:

 Občanský průkaz

 Doklad o pěstounské péči atd., nejedná-li se o rodiče dítěte

 Rodný list dítěte

 Psychologické vyšetření dítěte-aktuální

Při žádosti o odklad ještě doporučující vyjádření příslušného školského zařízení (SPC) a odborného lékaře (pediatr, případně klinický psycholog) 

Bez výše uvedených dokladů, nemůže být zápis do školy proveden.

Mgr. Fronika Burešová, ředitelka školyzjistit více

Třídní schůzky

V úterý 13. 1. 2015 se konají od 15.30 do 16.30 na budově Liberecká 31 třídní schůzky formou konzultací. Zde Vám budou předány informace o chování a prospěchu našich žáků. zjistit více

Vánoce

Jsou tu zase po roce... Kdo??? No přeci Vánoce :-)
Krásné vánoční svátky a pohodu v celém roce 2015 přeje kolektiv naší základní školy.
Prázdniny začínají v pondělí 22. 12. 2014. Nástup do školy v pondělí 5. 1. 2015.
     

                                       
    


                             zjistit více

Vánoční strom

Vánoce, Vánoce přicházejí.... a na Liberecké máme od začátku týdne krásný vánoční strom. zjistit více

Tři bratři

Ve čtvrtek dopoledne se celá škola vydá společně do kina Radnice na pohádku Tři bratři.
                

 • Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako kouzlem vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a možná také láska... Filmová pohádka Tři bratři nabízí spoustu dobrodružství, překvapivých situací, ale také laskavého humoru. Děj filmu, včetně známých a oblíbených písniček, které ve filmu zazní, pochází z pera Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.

zjistit více

Větrníkový den

Zapojili jsme se do celorepublikové akce, která je zaměřena na podporu dětí nemocných cystickou fibrózou.
Tato akce probíhá každoročně dne 21. listopadu pod názvem Větrníkový den. Česká republika se tak připojuje k Evropskému dni pro cystickou fibrózu, který každoročně probíhá v podobě benefičních a informačních akcí v řadě evropských zemí. zjistit více

Větrníkový den

Zapojíme se do celorepublikové akce, která je zaměřena na podporu dětí nemocných cystickou fibrózou.
Tato akce probíhá každoročně dne 21. listopadu pod názvem Větrníkový den. Česká republika se tak připojuje k Evropskému dni pro cystickou fibrózu, který každoročně probíhá v podobě benefičních a informačních akcí v řadě evropských zemí.

Roztočit foukáním větrník je pro většinu lidí hračka, pro nemocné cystickou fibrózou, ale mnohdy nepřekonatelná překážka. Větrníkový den má za cíl upozornit na ty, kteří touto vážnou nemocí trpí. Akci pořádá nezisková organizace Klub nemocných cystickou fibrózou, která sdružuje a pomáhá takto nemocným a současně se zasazuje o zvyšování povědomí o tomto závažném a nevyléčitelném onemocnění.

Způsob zapojení je jednoduchý – v pátek 21. listopadu vyrobíme větrník (velký, malý, papírový, látkový, z těsta pečený…). Hotové větrníky vystavíme v našich prostorách nebo z nich vytvoříme sochu, osázíme školní pozemek, ozdobíme stromy na dvoře, cokoliv nás napadne, zkrátka nápadům se meze nekladou.

                                                zjistit více

Schůzka

Ve čtvrtek 16. 10. 2014 se koná na budově J. Hory 33 schůzka pedagogů, zástupců o.s. Diana a zákonných zástupců dětí a žáků ZŠ speciální. zjistit více

Brblat nestačí!!!

Projekt 72 hodin

Již podruhé se zapojujeme do projektu 72 hodin.

Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit po celé ČR. Kdykoliv během těchto 72 hodin (9. – 12. října 2014) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. Výsledkem těchto projektů bude mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků. Protože z předchozích dvou let již víme že: BRBLAT NESTAČÍ!

Letos žáci sedmé třídy ZŠ praktické poklidí cestu ke školnímu pozemku a samotný školní pozemek. Zapojí se také naši nejmenší - děti z přípravných tříd a uklidí prostor dětského hřiště v ulici Pasířská. Žáci ZŠ speciální budou uklízet v okolí vodní nádrže Mšeno.


Více o projektu zde

zjistit více

Nový školní rok

V pondělí 1 . 9. 2014 nám začíná nový školní rok. Těšíme se na vás v 8 hodin ve vašich třídách.
Organizace 1. týdne:1. 9. 2014 končíme 8.45.2. 9. 2014 končíme v 11.40.3. - 5. 9. 2014 výuka již bude probíhat dle rozvrhu jednotlivých tříd. 
Školní jídelna i jednotlivá oddělení družin jsou v provozu od 2. 9. 2014.                             
zjistit více

Prázdniny ťukají na dveře...


V pátek 27. 6. bylo rozdáno vysvědčení a rozešli jsme se na dvouměsíční prázdniny. Do školních lavic se vrátíme 1. 9. 2014 v 8.00.

Krásné léto všem!!!! Přejeme Vám mnoho krásných letních dnů plných relaxace a příjemných zážitků.             
zjistit více

SHM - národní kolo 18.- 20. 6. 2014

Ve dnech 18. - 20. 6. 2014 se koná národní kolo SHM v Hradci Králové. Z naší školy se do tohoto kola probojovala Jana Gáborová z 9. třídy. Držíme palce!!!!!!!
                             
zjistit více

Den dětí

       V neděli 1. 6. mají  děti svátek....                       Všechno nejlepší!!!!
       
zjistit více

HandiCap 2014

30. 5. 2014 pořádáme 3. ročník HandiCap 2014. Jedná se o sportovně vzdělávací akci k dětskému dni, zaměřenou na různé sportovní dovednosti nevšedního rázu v přírodě a stezku plnou otázek a úkolů na téma ekologie a poznání místa, kde žiji.
Doprava na místo je možná MHD nebo pěšky, všichni účastníci obdrží sladké odměny.
Akce probíhá za finanční podpory sponzorů a města v rámci programu Jablonec nad Nisou 2014 v lyžařském areálu Břízky - Kolečko od 8 do 11 hodin.

                                            
zjistit více

Vládci nebesŠkolní kolo v hodu vlaštovkou se uskuteční 16. 5. 2014.
Více se o soutěži dočtete zde
Letu zdar!!!

zjistit více

Ředitelské volno

Na dny 2. a 9. 5. je vyhlášeno ŘEDITELSKÉ VOLNO.
                    
zjistit více

Velikonoce

Blíží se Velikonoce... Žáci mají 17. a 18. 4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY.

Velikonoční týden

Poslední týden půstu se nazýval Pašijový, Svatý, též Veliký. Hned po Květné neděli začíná v domácnostech velký úklid a přípravy na velké svátky.

 • Modré pondělí - 14. 4. 2014

Název je odvozen od látky, která se ten den vyvěšuje v kostele.

 • Šedivé úterý - 15. 4. 2014

Úterý bylo bez zvláštních zvyků.

 • Sazometná středa - 16. 4. 2014

Tento den se vymetaly komíny. Někde též nazývaná Škaredá středa. Lidé se neměli mračit, jinak by se škaredili každou středu v roce. Je to den, kdy Jidáš zradil Krista - škaredil na něj.

Těžiště Velikonoc je v následujících třech dnech: Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota, které jsou od II. vatikánského koncilu pojaty jako jeden celek - Triduum sacrum.

 • Zelený čtvrtek - 17. 4. 2014

Název je snad odvozen od zeleného mešního roucha, které se v tento den užívalo. Toho dne se měla jíst zelená strava (špenát, kopřivy, různé druhy zelí), aby byl člověk celý rok zdravý.  

 • Velký pátek - 18. 4. 2014

Velký pátek (také Bolestný, Tichý) je dnem hlubokého smutku. V noci ze čtvrtka na pátek byl Ježíš vyslýchán, v pátek pak odsouzen ke smrti na kříži a ukřižován. Nekonaly se mše a při bohoslužbě se pouze četly texty a zpěvy. Procházela se křížová cesta na památku Ježíšova utrpení a bolesti.

 • Bílá sobota - 19. 4. 2014

Posledním postním dnem byla Bílá sobota (Veliká, Provodní), kdy bylo Ježíšovo tělo sejmuto z kříže a uloženo do skalního hrobu.

 • Neděle - Boží hod velikonoční - 20. 4. 2014

První neděli velikonoční se světily velikonoční pokrmy - beránek, mazanec, chléb, vejce a víno, které měly připravit po dlouhém půstu tělo na návrat k tučnější stravě. Den vzkříšení Ježíše Krista – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

 • Velikonoční pondělí - 21. 4. 2014

O Velikonočním pondělí, zvaném také Červené (podle darování červeného vejce), Mrskaný pondělek, Pomlázkové hody se chodilo na pomlázku. Původně ještě pohanský magický obřad k zajištění plodnosti a zdraví, jehož se účastnili dospělí – muži, kteří ženy švihali čerstvými metlami (pomlázkami) a polévali je mocnou živou vodou, tak z nich vyháněli nemoci - za tuto službu se jim ženy odměňovaly zdobenými vejci jako příslibem skrytého, budoucího života.Později se stal tento den hlavně zábavou pro děti, mládež ale i dospělé 


zjistit více

Zápis

Plavecký výcvik

Ve čtvrtek 13. 2. 2014 začíná pro žáky 3., 4. a 5. třídy plavecký výcvik.

                                   
                                  zjistit více

Terapeutický den pro naše žáky ze ZŠ speciální a praktické

7.2.2014 - muzikoterapie, pohybová výchova, arteterapie.... zjistit více

Metodická setkání ve II. pololetí školního roku 2013-2014 - kapacita je již naplněna

V rámci udržitelnosti projektu Poradenství v Libereckém kraji (reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0133) metodická setkání tentokrát formou přednášek a diskuzí:

26. 2. 2014 s Mgr. Květou Slukovou, Ph.D.  

17. a 18. 4. 2014 s PhDr. Hynkem Jůnem, Ph.D.

30. 4. 2014 s Bc. Pavlem Kalpakcisem  
   

zjistit více

Terapeutický den

Ve čtvrtek 23.1.2014 proběhl na naší škole Terapeutický den pro žáky škol praktických a speciálních. zjistit více

Vyhlášení nejlepších sportovců

Roman Pavlata, žák 7. třídy naší školy, se umístil mezi 10 nejlepšími sportovci ČSMPS.

Gratulujeme!!!! zjistit více

Terapeutický den

Ve čtvrtek 23.1.2014 pořádáme od 9.00 do 13.00 na naší škole (v budově Liberecká 31) TERAPEUTICKÝ DEN.Žáci se zapojí do těchto terapií - ergoterapie, arteterapie, pohybová terapie a muzikoterapie. zjistit více

Aktuality


V pátek 17. 1. 2014 školní kuchyň z důvodu rekonstrukce nevaří.

zjistit více

Lezecká stěna

Vánoce

Ještě týden školy a budou prázdniny ..... tentokrát vánoční :-).
Začínají 23. 12. 2013 a do školy se žáci vrací 6. 1. 2014.

V příštím týdnu nás ale čeká ještě spousta aktivit.
V pondělí 15. 12. 2013 a v úterý 16. 12. 2013 nám přijdou zazpívat mladí zpěváci ze ZUŠ.
Ve středu 17. 12. 2013 se koná vánoční besídka v Polní 10, ve čtvrtek 18. 12. 2013 vánoční besídka a trhy v J. Hory 33 a vánoční diskotéka v klubu WOKO. zjistit více

Metodická setkáníV rámci udržitelnosti projektu Poradenství v Libereckém kraji (reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0133) proběhla na naší škole 3 metodická setkání tentokrát formou přednášek a diskuzí.

2. 12. s PhDr. Lidmilou Pekařovou (Výchova a vzdělávání školáků se zaměřením na city (citovou výchovu) a řešení agresivity ve školním prostředí).

11. 12. s Mgr. Květou Slukovou, Ph.D. (Rizikový rodič a rizikové dítě).

18. 12. s Mgr. Květou Slukovou, Ph.D. (Zvládání zatěžových situací a psychohygiena).zjistit více

Přes prázdniny se u nás pracovalo

Základní škola
Jablonec nad Nisou
Liberecká 1734/31
Příspěvková organizace
IČ: 60254190
Identifikátor datové schránky: h6wmmxa
Kontakt