Související informace
Novinky / Aktuality

Velikonoce

Blíží se Velikonoce... Žáci mají 17. a 18. 4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY.

Velikonoční týden

Poslední týden půstu se nazýval Pašijový, Svatý, též Veliký. Hned po Květné neděli začíná v domácnostech velký úklid a přípravy na velké svátky.

  • Modré pondělí - 14. 4. 2014

Název je odvozen od látky, která se ten den vyvěšuje v kostele.

  • Šedivé úterý - 15. 4. 2014

Úterý bylo bez zvláštních zvyků.

  • Sazometná středa - 16. 4. 2014

Tento den se vymetaly komíny. Někde též nazývaná Škaredá středa. Lidé se neměli mračit, jinak by se škaredili každou středu v roce. Je to den, kdy Jidáš zradil Krista - škaredil na něj.

Těžiště Velikonoc je v následujících třech dnech: Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota, které jsou od II. vatikánského koncilu pojaty jako jeden celek - Triduum sacrum.

  • Zelený čtvrtek - 17. 4. 2014

Název je snad odvozen od zeleného mešního roucha, které se v tento den užívalo. Toho dne se měla jíst zelená strava (špenát, kopřivy, různé druhy zelí), aby byl člověk celý rok zdravý.  

  • Velký pátek - 18. 4. 2014

Velký pátek (také Bolestný, Tichý) je dnem hlubokého smutku. V noci ze čtvrtka na pátek byl Ježíš vyslýchán, v pátek pak odsouzen ke smrti na kříži a ukřižován. Nekonaly se mše a při bohoslužbě se pouze četly texty a zpěvy. Procházela se křížová cesta na památku Ježíšova utrpení a bolesti.

  • Bílá sobota - 19. 4. 2014

Posledním postním dnem byla Bílá sobota (Veliká, Provodní), kdy bylo Ježíšovo tělo sejmuto z kříže a uloženo do skalního hrobu.

  • Neděle - Boží hod velikonoční - 20. 4. 2014

První neděli velikonoční se světily velikonoční pokrmy - beránek, mazanec, chléb, vejce a víno, které měly připravit po dlouhém půstu tělo na návrat k tučnější stravě. Den vzkříšení Ježíše Krista – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

  • Velikonoční pondělí - 21. 4. 2014

O Velikonočním pondělí, zvaném také Červené (podle darování červeného vejce), Mrskaný pondělek, Pomlázkové hody se chodilo na pomlázku. Původně ještě pohanský magický obřad k zajištění plodnosti a zdraví, jehož se účastnili dospělí – muži, kteří ženy švihali čerstvými metlami (pomlázkami) a polévali je mocnou živou vodou, tak z nich vyháněli nemoci - za tuto službu se jim ženy odměňovaly zdobenými vejci jako příslibem skrytého, budoucího života.Později se stal tento den hlavně zábavou pro děti, mládež ale i dospělé 


Základní škola
Jablonec nad Nisou
Liberecká 1734/31
Příspěvková organizace
IČ: 60254190
Identifikátor datové schránky: h6wmmxa
Kontakt