Související informace
Novinky / Aktuality

Části školy

Hlavní budova Liberecká 1734/31, Jablonec nad Nisou
Ředitelství školy
1 třída ZŠ speciální
11 tříd ZŠ 
1 oddělení školní družiny

Detašované pracoviště J. Hory 33, Jablonec nad Nisou
4 třídy ZŠ speciální, přípravný stupeň ZŠ speciální
2 oddělení školní družiny
Výdejna obědů

Detašované pracoviště Polní 10, Jablonec nad Nisou
2 třídy ZŠ speciální
1 přípravná třída
2 oddělení školní družiny
Školní jídelna
Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené děti a děti s více vadami

Základní škola
Jablonec nad Nisou
Liberecká 1734/31
Příspěvková organizace
IČ: 60254190
Identifikátor datové schránky: h6wmmxa
Kontakt