Související informace
Novinky / Aktuality

Mimořádné opatření - aktualizace 20.3.2020

  

Vážení rodiče, 

na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví se zakazuje s účinností ode dne 11. 3. 2020 osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, viz č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIM/KAN ze dne 10. 3. 2020.

Výuka bude zajištěna učiteli elektronicky. V pondělí 16.3.2020 jednotliví učitelé osloví žáky nebo rodiče a upřesní způsob práce. Sledujte webové stránky tříd.

Škola, nikoliv dětský lékař, bude od 16.3.2020 potvrzovat "Žádost o ošetřovné" rodičům žáků do 10 let věku. Rodiče, kteří budou toto potvrzení potřebovat, ať napíši svůj požadavek na noskova.petra@zsliberecka31.cz a škola Vám potvrzení připraví. Vyplněný a podepsaný formulář zašle škola příslušnému rodiči e-mailem. Ten jej může zaměstnavateli opět poslat elektronicky. Jiné způsoby převzetí potvrzení se budou domlouvat individuálně.

Informace ze školní jídelny: všem dětem a žákům budou obědy automaticky odhlášeny.

Další informace k situaci najdete na uvedených odkazech:

http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi

https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

Informace MŠMT k mimořádným opatřením

 

Prostřednictvím webových stránek Vás budeme i nadále informovat.

Vedení školy

 
Základní škola
Jablonec nad Nisou
Liberecká 1734/31
Příspěvková organizace
IČ: 60254190
Identifikátor datové schránky: h6wmmxa
Kontakt