Související informace
Novinky / Aktuality

SRPDŠ

Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, sdružující rodiče, zákonné zástupce žáků jednotlivých tříd ZŠ Liberecká 31, Jablonec n.N. a další občany (ve smyslu zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění), kteří se zajímají o výuku a výchovu žáků, práci a rozvoj ZŠ. Sdružení je právnickou osobou.

Při své činnosti naplňuje tyto hlavní cíle:

> seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování

> seznamuje vedení školy s náměty a připomínkami, případně stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování

> přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními prostředky při zajišťování výchovné i vzdělávací činnosti a zlepšování školního prostředí

> aktivně se podílí na činnosti orgánů samosprávy

Ke splnění těchto cílů sdružení vyhledává možnosti finanční a materiální podpory a případně možnosti dobrovolné pomoci svých členů.

Členská základna

Členskou základnu tvoři především rodiče a zákonní zástupci žáků, kteří navštěvují školu v příslušném školním roce, pedagogové a pracovníci působící na všech zařízeních a přátelé, kteří pomáhají škole po stránce materiální nebo finanční.

Základní škola
Jablonec nad Nisou
Liberecká 1734/31
Příspěvková organizace
IČ: 60254190
Identifikátor datové schránky: h6wmmxa
Kontakt