Související informace
Novinky / Aktuality

Školní rok 2018-2019

Výchovný poradce poskytuje poradenské služby především žákům a jejich zákonným zástupcům.

Zaměřuje se na:
Kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní orientaci žáka.


Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

 • 31. 1. 2019 - stanovení kritérií přijímacího řízení do oborů vzdělání bez talentové zkoušky
 • 1. 3. 2019 -  odevzdání přihlášek na střední školy (obory bez talentové zkoušky)

Žáci podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy nebo je mohou  poslat doporučeně poštou.

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky.

 • Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí. Do přihlášky uchazeč uvede název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání.  Dvě identická vyhotovení vyplněné přihlášky uchazeč a zákonný zástupce podepíší a předají k podpisu ředitelce základní školy. Součástí přihlášky je potvrzení ošetřujícího lékaře a další dokumenty vyplývající z kritérií jednotlivých středních škol.
 • Uchazeči jsou povinni předat správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu na střední škole nejpozději do 1. března 2018. Dodržení termínu pro odevzdání správně vyplněné přihlášky řediteli školy je zásadní a při nedodržení termínu a chybném vyplnění náležitostí přihlášky nemusí ředitel střední školy přihlášku uchazeče v rámci 1. kola přijímacího řízení akceptovat.
 • Pro žáky, kteří neuspějí v 1. kole přijímacího řízení, budou střední školy s volnými místy vypisovat další kola přijímacích řízení.

Zápisové lístky

Pokud byl žák přijat ke vzdělávání na střední škole, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li tento úmysl, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí na dané škole.

Přihlášky a zápisový lístek obdrží žáci ve škole .

Na webových stránkách jednotlivých středních škol najdete termíny Dnů otevřených dveří.
Neváhejte navštívit více škol a zeptat se na všechno důležité, co Vás zajímá.

Seznam spolupracujících institucí:

Pedagogicko-psychologická poradna Jablonec nad Nisou
Smetanova 66, Jablonec nad Nisou, 466 01

telefon: 602 102 833
Email: poradna@pppjbc.cz
web: www.pppjbc.cz

Oddělení sociálně právní ochrany dětí při Městském úřadu v Jablonci nad Nisou
Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou

Úřad práce v Jablonci nad Nisou
E. Floriánové 1004/3, Jablonec nad Nisou 1, 466 01
telefon: 483 346 611
E-mail: posta@jn.mpsv.cz

Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Jablonci nad Nisou
telefon: 483 346 668
E-mail: michaela.pokorova@jn.mpsv.cz

Středisko výchovné péče pro děti a mládež Čáp
Na Výšinách 451/9, Liberec 5, 46005
telefon: 482 750 517
Email: svplbc@centrum.cz

Speciálně pedagogické centrum, Liberecká 31, 466 01 Jablonec nad Nisou                   telefon 480 003 6O8                                                                                                                   E-mail spc.jablonec@seznam.cz

COMPITUM

Občanské sdružení Compitum pomáhá hledat řešení rodinných problémů. Např. dobrovolníci pomáhají doučovat děti.

www.compitum.eu

Odkazy:

www.edulk.cz
www.detskaprava.cz
www.linkabezpeci.cz
www.infoabsolvent.cz
www.risa-lbc.cz
www.techyes.cz
www.atlasskolstvi.cz


S výběrem vhodného učebního oboru poradí výchovný poradce spolu s třídním učitelem.

zjistit více

Profesní orientace

Výchovný poradce poskytuje poradenské služby především žákům a jejich zákonným zástupcům.

Zaměřuje se na:
Kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní orientaci žáka.

Nejbližší akce

6. října 2017 -          Amos 2017, Eurocentrum Jablonec nad Nisou

12.-14. října 2017 -  EDUCA MY JOB Liberec 2017, Liberec Home Credit Aréna

 

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

 • 31. 1. 2018 - stanovení kritérií přijímacího řízení do oborů vzdělání bez talentové zkoušky
 • 1. 3. 2018 -  odevzdání přihlášek na střední školy (obory bez talentové zkoušky)

Žáci podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy nebo je mohou  poslat doporučeně poštou.

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky.

 • Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí. Do přihlášky uchazeč uvede název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání.  Dvě identická vyhotovení vyplněné přihlášky uchazeč a zákonný zástupce podepíší a předají k podpisu ředitelce základní školy. Součástí přihlášky je potvrzení ošetřujícího lékaře a další dokumenty vyplývající z kritérií jednotlivých středních škol.
 • Uchazeči jsou povinni předat správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu na střední škole nejpozději do 1. března 2018. Dodržení termínu pro odevzdání správně vyplněné přihlášky řediteli školy je zásadní a při nedodržení termínu a chybném vyplnění náležitostí přihlášky nemusí ředitel střední školy přihlášku uchazeče v rámci 1. kola přijímacího řízení akceptovat.
 • Pro žáky, kteří neuspějí v 1. kole přijímacího řízení, budou střední školy s volnými místy vypisovat další kola přijímacích řízení.

Zápisové lístky

Pokud byl žák přijat ke vzdělávání na střední škole, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li tento úmysl, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí na dané škole.

Přihlášky a zápisový lístek obdrží žáci ve škole .

Na webových stránkách jednotlivých středních škol najdete termíny Dnů otevřených dveří.
Neváhejte navštívit více škol a zeptat se na všechno důležité, co Vás zajímá.

Seznam spolupracujících institucí:

Pedagogicko-psychologická poradna Jablonec nad Nisou
Smetanova 66, Jablonec nad Nisou, 466 01

telefon: 602 102 833
Email: poradna@pppjbc.cz
web: www.pppjbc.cz

Oddělení sociálně právní ochrany dětí při Městském úřadu v Jablonci nad Nisou
Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou

Úřad práce v Jablonci nad Nisou
E. Floriánové 1004/3, Jablonec nad Nisou 1, 466 01
telefon: 483 346 611
E-mail: posta@jn.mpsv.cz

Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Jablonci nad Nisou
telefon: 483 346 668
E-mail: michaela.pokorova@jn.mpsv.cz

Středisko výchovné péče pro děti a mládež Čáp
Na Výšinách 451/9, Liberec 5, 46005
telefon: 482 750 517
Email: svplbc@centrum.cz

COMPITUM

Občanské sdružení Compitum pomáhá hledat řešení rodinných problémů. Např. dobrovolníci pomáhají doučovat děti.

www.compitum.eu

Odkazy:

www.edulk.cz
www.detskaprava.cz
www.linkabezpeci.cz
www.infoabsolvent.cz
www.risa-lbc.cz
www.techyes.cz
www.atlasskolstvi.cz


S výběrem vhodného učebního oboru poradí výchovný poradce ( Mgr. Zuzana Drahotová) spolu s třídní učitelkou.

zjistit více

Podávání přihlášek

Celoroční rozhodování, kam na střední školu, je v poslední fázi. Tou je odevzdání vyplněných přihlášek na zvolenou školu. Poslední termín podání přihlášek je dle zákona dne 1. 3. 2017. Je nutné pročíst informace o přijímacím řízení dle jednotlivých středních škol. Některé střední školy vyžadují kromě přihlášek potvrzených od lékaře také kopii pololetního výpisu vysvědčení čidporučení školského poradenského zařízení ( SPC, PPP). Přejeme šťastnou ruku. zjistit více

Tak jsme se dočkali

Tak jsme se dočkali
Uteklo to jako voda a je tu konec roku. Pro vycházející je to poslední zvonění na této škole. Ať z nich budou cukráři, elektrikáři či zámečníci, přejeme všem, aby úspěšně vykročili do nové etapy života. zjistit více

Přijímací řízení

Vycházející žáci mají nejvyšší čas.
Nejzazší termín pro odevzdání vyplněné a potvrzené přihlášky řediteli střední školy je 15. 3. 2016 a tento termín se již neúprosně blíží.  Přihlášky musí být potvrzené od lékaře a podepsané ředitelem kmenové školy.
Všechny střední školy vyhlásily svá kritéria pro přijetí.
Pro přehlednost je zde uvedena část článku věnovaná přijímacímu řízení:

Kriteria přijímacího řízení SOŠ, Jablonecká 999, Liberec

"Uchazeč odevzdá přihlášku ke vzdělávání v SOŠ, Liberec, Jablonecká 999, p.o. nejpozději do 15. 3. 2016. Přihlášku lze odevzdat osobně v kanceláři č. 201 v I. patře hlavní školní budovy nebo zaslat poštou DOPORUČENĚ na adresu školy. Akceptovány budou zásilky, které mají podací razítko pošty s datem odeslání  do 15. 3. 2016 včetně.

Na naši školu přijímáme v souladu s aktuálně platnou legislativou především žáky se zdravotním postižením. Pro přijetí uchazeče je nezbytné doložit platnou přihlášku ke vzdělávání s posudkem nebo s doporučením ze školského poradenského zařízení. Postačí i platný posudek z předchozího vzdělávání.

Podklady pro kritéria (dodá uchazeč):

 • Přihláška ke vzdělávání řádně vyplněná a na předepsaném formuláři s doplněnou klasifikací prospěchu a chování – u uchazečů, kteří se hlásí přímo ze ZŠ, ZŠP nebo ZŠ speciální
 • Přiložená vysvědčení z posledních dvou ročníků povinné školní docházky – u uchazečů, kteří se hlásí z domácnosti nebo po předchozím studiu na jiné SŠ
 • Kopie výpisu pololetního vysvědčení z posledního ročníku plnění povinné školní docházky – u uchazečů, kteří se hlásí přímo ze ZŠ, ZŠP nebo ZŠ speciální – podklad pro zjištění neomluvené absence
 • Posudek nebo doporučení SPC, PPP, ZPS, ZTP
 • Doporučení třídního učitele u uchazečů, hlásících se ke vzdělávání ze SŠ zaslaná s přihláškou (pokud má uchazeč k dispozici)
zjistit více

Den otevřených dveří na střední škole

Den otevřených dveří na Střední odborné škole Jablonecká 999, Liberec
V úterý 16. 2. 2016 se žáci 8. a 9. třídy vydali do Liberce, aby navštívili Střední odbornou školu v Jablonecké ulici.
Žáci měli možnost prohlédnout si učebny, zastavit se na internátu či prozkoumat odborné dílny. Nezapomněli nahlédnout ani do tělocvičny či skleníků. Většině žáků se moderní škola líbila, přestože už ten svůj obor mají mají pečlivě zvolený. Pro žáky 8. třídy to byla alespoň inspirace pro rozhodování v příštím roce. zjistit více

Přání do nového roku

Přání do nového roku 2016
Nejen vycházejícím, ale všem žákům naší školy přeji v roce 2016 mnoho úspěchů a hodně radosti.
Pro vycházející nastává čas zvýšené aktivity při rozhodování, kam jít na střední školu. Uteče to jako voda a budou se podávat přihlášky. Již teď je nejvyšší čas přemýšlet, kam  dál.
Pokud bude třeba, je dobré si dohodnout schůzku. zjistit více

Výstava vzdělávání Amos

Výstava vzdělávání Amos
Dne 9. 10. 2015 navštívila 8. a 9. třída výstavu vzdělávání Amos, která proběhla v Eurocentru v Jablonci nad Nisou. Žáci se mohli dozvědět mnoho zajímavých informací o jednotlivých středních školách i učebních oborech.
16. 10. 2015 proběhl v Liberci na podobné téma veletrh vzdělávání Educa, kterého se naši vycházející v doprovodu pedagogického doprovodu mohli také zúčastnit. zjistit více

Úspěšný start do nového školního roku

Úspěšný start do nového roku
Nejen vycházejícím, ale i ostatním žákům naší školy přeji, aby si do budoucna dobře vybrali, čím chtějí být. Z akcí je nejbližší Výstava vzdělávání Amos a Veletrh vzdělávání EDUCA, kde jim pořadatelé poskytnou mnoho důležitých informací.
Výchovný poradce - Mgr. Zuzana Drahotová
Konzultační hodiny - pondělí 10,00 - 11,00 hod. a kdykoliv jindy po domluvě zjistit více

Hurá na prázdniny

Hurá na prázdniny
Přeji všem krásné prázdniny, hodně sluníčka a odpočinek.smile zjistit více

Rozhodnutí se blíží

Rozhodování finišuje.

Vycházející žáci a jejich rodiče mají již jen několik dnů na to, aby se rozhodli, kam dál.

Rodiče musí nejdéle do 15. března 2015 odevzdat přihlášku na školu, kam se dítě hlásí ( maximálně dvě možnosti). Přihláška musí být řádně vyplněná, potvrzená od lékaře a podepsaná ředitelkou naší školy. K podpisu je potřeba přihlášky přinést  včas, nejlépe do středy  25. února 2015.

Na střední školu je možné odevzdat přihlášku osobně nebo poslat dopisem ( nejlépe doporučeně s potvrzením o tom, že jste přihlášku opravdu poslali). Je nutné sledovat kritéria jednotlivých škol, co je potřeba poslat současně s přihláškou (je to kopie výpisu pololetního vysvědčení nebo poslední psychologické vyšetření).

Užitečné webové stránky :  www.EDULK.cz

                                             www.atlasskolstvi.cz

                                             www.msmt.cz

                                             www.infoabsolvent.cz

                                              http://portal.mpsv.cz

zjistit více

Přání do nového roku 2015

Přeji všem žákům naší školy a vycházejícím zvlášť mnoho školních i osobních úspěchů v roce 2015 a správný výběr učebního oboru. zjistit více

Beseda na úUřadu práce

10. 12. 2014
Žáci 8. a 9. třídy se dne 10. 12. 2014 zúčastnili besedy na Úřadu práce v Jablonci nad Nisou. Paní Nováková je seznámila s jednotlivými odděleními. Dozvěděli se, jak se připravit na přijímací pohovor při žádosti o zaměstnání, s institutem nezaměstnanosti, povinností platit zdravotní pojištění. Zaujala je práce s Portálem Ministerstva práce a sociálních  věcí. Všichni si odnesli mnoho nových vědomostí. zjistit více

Dny otevřených dveří

24. 11. 2014

Dny otevřených dveří

Vycházejícím žákům i jejich rodičům vycházejí vstříc také střední školy, které  pro ně uskutečňují dny otevřených dveří. Rodiče v tyto dny se svými dětmi mohou navštívit danou školu, kde se jim věnují, provedou areálem  i zodpoví případné dotazy. Středních škol je více. Připomínáme termíny dnů otevřených dveří škol, které by se našich žáků mohly týkat.

Úterý 25. 11 . 2014  9,00 – 16,00  SPŠ technická, Belgická ul. Jablonec ( bývalý Liaz)

Sobota 29.11.02014  9,00 – 12,00  SOŠ Jablonecká 999, Liberec

Čtvrtek 11.12.2014   9,00 – 16,00 SŠ řemesel a služeb, Smetanova 66, Jablonec nad Nisou

Další dny otevřených dveří ostatních středních škol najdete v Atlase školství. Rodičům zde rádi zodpoví na všechny otázky.

zjistit více

Jak pokračuje školní rok

24. 11. 2014

Jak pokračuje školní rok

Na třídních schůzkách byli přítomní rodiče seznámeni s prací s portálem www.EDULK.cz, informováni o nových formulářích přihlášek a byly připomenuty termíny pro nejbližší období. Rodičům byl představen katalog učebních oborů Atlas školství a předán jim k domácímu použití.

zjistit více

Schůzka rodičů vycházejících žáků

10. listopadu 2014

Schůzka pro rodiče vycházejících žáků

V úterý 11. 11 . 2014 v 15, 30 hod. proběhne schůzka pro rodiče vycházejících žáků. Rodiče budou seznámeni s aktuálními náležitostmi přijímacího řízení včetně  nového formuláře přihlášek do středního vzdělávání.

zjistit více

Úvodní informace

Školní rok 2014/2015:

Výchovná poradkyně :  Mgr. Zuzana  Drahotová

Konzultační  hodiny :  úterý  8 – 8, 45 hod. + jindy dle dohody

Na všechny  vycházející  čeká  těžké  rozhodnutí  co dál po ukončení základního vzdělávání.  Všem přejeme v tomto roce mnoho úspěchů .

K tomu by mohly napomoci dvě akce, které se budou konat v nejbližší době.

1)    10. října 2014  Výstava vzdělávání  Euroregion Amos  v Eurocentru v Jablonci nad Nisou

2)    16. - 18. října 2014 Veletrh vzdělávání Educa, který se koná v Tip sport aréně v Liberci

Doporučujeme, aby obě tyto akce žáci i jejich rodiče navštívili.

zjistit více

Pozvánka

Pozvánka

Ve čtvrtek 29. 5. 2014 se od 15 hodin uskuteční na budově školy Liberecká 31 prezentace neziskové organizace Rytmus, která se zabývá vyhledáváním vhodného zaměstnání pro lidi s různým druhem postižení.

Program:

·         představení neziskové organizace Rytmus Liberec, o.p.s.,

·         seznámení se službou podporovaného zaměstnávání, sociální rehabilitace,

·         seznámení s průběhem služby - od příchodu až po úspěšné získání zaměstnání/zapracování se,

·         seznámení s příběhy uživatelů, kterým se za pomoci organizace Rytmus podařilo naleznout zaměstnání.zjistit více

Mílovými kroky ke konci školního roku

22. a 23. 4. 2014 proběhla 1. kola přijímacího řízení. Vycházející žáci se přihlásili ke studiu v těchto učebních oborech:
malíř      zámečník       bižuterní výroba  

        kuchař             zahradník              Žáci se od té doby mohli na webu příslušné střední školy dozvědět, jak v přijímacím řízení uspěli.
Přijatý uchazeč potvrzuje úmysl studovat na zvolené střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na SŠ. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou.
Kompletní informace pro současné i budoucí absolventy je vhodné sledovat na dostupných portálech. www.edulk,cz. www.infoabsolvent.cz, www. atlasskolství.cz. zjistit více

Linka 116 000

Linka 116 000 je určena pro ochranu práv ohrožených dětí, obracejí se na ni jak děti, tak rodiče a další příbuzní a blízcí dítěte, široká veřejnost i zainteresovaní odborníci. Problematika, která spadá do kompetence Linky Ztracené dítě, je velmi široká a zahrnuje nejen situace, kdy je dítě pohřešované nebo sexuálně zneužívané, ale jakýkoliv moment či situace, kdy je dítě aktuálně či latentně ohroženo, hrozí mu nebezpečí, či mu je ubližováno. Kladou velký důraz na preventivní působení a právě v této oblasti Vás prosí spolupráci. Obracet se na ně můžete jak v případech, kdy je ohrožení akutní, tak i v situaci, že dítěti či rodině nebezpečí teprve hrozí (např. rodičovský únos v souvislosti s rozpadem rodiny, rozvodem manželství; útěk dítěte v situaci neúnosné situace v rodině).


Linka 116 000 je v ČR provozována podle regulí zastřešující evropské organizace Missing Children Europe a je součástí celoevropské sítě linek 116 000. Tato síť linek účinně spolupracuje v případech s přeshraničním/mezinárodním prvkem.
Klikněte zde a zde pro více informací.

                                                                          
zjistit více

Školní rok 2013-2014

Výchovná poradkyně :  Mgr. Zuzana  Drahotová

Konzultační  hodiny :  pondělí  8 – 8, 45 hod. + jindy dle dohody

Také v tomto roce čeká vycházející těžké rozhodnutí, co dál po ukončení základního vzdělávání.

1)    4. 10. 2013  Výstava vzdělávání  Euroregion Amos  v Eurocentru v Jablonci nad Nisou

2)    17. - 19. 10. 2013 Veletrh vzdělávání Educa, který se koná v Tip sport aréně v Liberci

3)    10. 12. 2013 návštěva SOU Hubálov

4)    11. 12. 2013 návštěva ÚP Jablonec n. N.

5)    29. 1. 2014 návštěva SOU Jablonecká 999, Liberec

6)    31. 1. 2014 Střední školy vyvěsí na svých webových stránkách kritéria pro přijímací řízení 

7)    do 20.2. 2014 navrácení přihlášek potvrzených od lékaře výchovnému poradci, doplnění známek, poté k podpisu paní ředitelce 

8)   do 3.3. 2014 navrácení přihlášek žákům 

9)   do 15.3. 2014  Podávání přihlášek spolu s ostatními náležitostmi pro přijímací řízení / např. poslední psychologické vyšetření dle kriterií  jednotlivých středních škol/ na vybranou střední školu osobně nebo poštou.
Zajistí zákonní zástupci žáků !!


Přehled informačních portálů, které jsou vhodné pro vycházející žáky : 

www.atlasskolstvi.cz

www.infoabsolvent.cz

www.volbapovolani.cz

www.stredniskoly.cz

http://portal.mpsv.cz

www.EDULK.cz

Sledujte prosím informace o dnech otevřených dveří učilišť, která by pro Vás připadala vhodná a také podmínky přijímacích řízení, která budou na stránkách jednotlivých škol vyvěšena na konci ledna.

Střední odborná škola, Jablonecká 999, Liberec 

SOU a OU Hubálov, Loukov u Mnichova Hradiště

Střední škola řemesel a služeb, Smetanova 66, Jablonec nad Nisou

Střední průmyslová škola technická, Belgická 4852, Jablonec nad Nisou


 

 zjistit více

Zvol si lepší budoucnost, studuj technické obory.

Základní škola
Jablonec nad Nisou
Liberecká 1734/31
Příspěvková organizace
IČ: 60254190
Identifikátor datové schránky: h6wmmxa
Kontakt