Související informace
Novinky / Aktuality

Vycházející v tomto školním roce

První polovina tohoto školního roku příliš nepřála vycházejícím. Žáci ani rodiče se nemohli zúčastnit osobně žádného ze Dne otevřených dveří, neuskutečnila se ani beseda na Úřadu práce. Neznamená to ale, že by si nikdo nedával otázku -"Kam dál?" Někteří už mají jasno, jiní stále tápou. Termíny přijímacích řízení, podávání přihlášek a Zápisových lístků jsou zatím platné. Pro nás důležité informace jsou na portálu EDULK, oblast Přijímací řízení - zde

zjistit více

Vycházející v novém školním roce

V novém školním roce přeji všem vycházejícím a nejen jim mnoho úspěchů a zajímavých zážitků. Letos se neuskuteční akce Veletrh vzdělávání Amos, ale určitě bude mnoho jiných zajímavých akcí.

zjistit více

Podrobnosti k zápisovému lístku - pro vycházející

Manuál k vyplňování zápisového lístku pro školní rok 2020/2021 najdete zde...

zjistit více

Co přinese školní rok 2019-2020

Výchovný poradce poskytuje poradenské služby především žákům a jejich zákonným zástupcům.

Zaměřuje se na:
Kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní orientaci žáka.

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

  • 31. 1. 2020 - stanovení kritérií přijímacího řízení do oborů vzdělání bez talentové zkoušky
  • 1. 3. 2020 -  odevzdání přihlášek na střední školy (obory bez talentové zkoušky)

Žáci podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy nebo je mohou  poslat doporučeně poštou.

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky.

  • Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí. Do přihlášky uchazeč uvede název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání.  Dvě identická vyhotovení vyplněné přihlášky uchazeč a zákonný zástupce podepíší a předají k podpisu ředitelce základní školy. Součástí přihlášky je potvrzení ošetřujícího lékaře a další dokumenty vyplývající z kritérií jednotlivých středních škol.
  • Uchazeči jsou povinni předat správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu na střední škole nejpozději do 1. března 2020. Dodržení termínu pro odevzdání správně vyplněné přihlášky řediteli školy je zásadní a při nedodržení termínu a chybném vyplnění náležitostí přihlášky nemusí ředitel střední školy přihlášku uchazeče v rámci 1. kola přijímacího řízení akceptovat.
  • Pro žáky, kteří neuspějí v 1. kole přijímacího řízení, budou střední školy s volnými místy vypisovat další kola přijímacích řízení.

Zápisové lístky

Pokud byl žák přijat ke vzdělávání na střední škole, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li tento úmysl, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí na dané škole.

Přihlášky a zápisový lístek obdrží žáci ve škole .

Na webových stránkách jednotlivých středních škol najdete termíny Dnů otevřených dveří.
Neváhejte navštívit více škol a zeptat se na všechno důležité, co Vás zajímá.

Seznam spolupracujících institucí:

Pedagogicko-psychologická poradna Jablonec nad Nisou
Smetanova 66, Jablonec nad Nisou, 466 01

telefon: 602 102 833
Email: poradna@pppjbc.cz
web: www.pppjbc.cz

Oddělení sociálně právní ochrany dětí při Městském úřadu v Jablonci nad Nisou
Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou

Úřad práce v Jablonci nad Nisou
E. Floriánové 1004/3, Jablonec nad Nisou 1, 466 01
telefon: 483 346 611
E-mail: posta@jn.mpsv.cz

Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Jablonci nad Nisou
telefon: 483 346 668
E-mail: michaela.pokorova@jn.mpsv.cz

Středisko výchovné péče pro děti a mládež Čáp
Na Výšinách 451/9, Liberec 5, 46005
telefon: 482 750 517
Email: svplbc@centrum.cz

Speciálně pedagogické centrum, Liberecká 31, 466 01 Jablonec nad Nisou                   telefon 480 003 6O8                                                                                                                   E-mail spc.jablonec@seznam.cz

COMPITUM

Občanské sdružení Compitum pomáhá hledat řešení rodinných problémů. Např. dobrovolníci pomáhají doučovat děti.

www.compitum.eu

Odkazy:

www.edulk.cz
www.detskaprava.cz
www.linkabezpeci.cz
www.infoabsolvent.cz
www.risa-lbc.cz
www.techyes.cz
www.atlasskolstvi.cz


S výběrem vhodného učebního oboru poradí výchovný poradce spolu s třídním učitelem.

zjistit více

Linka 116 000

Linka 116 000 je určena pro ochranu práv ohrožených dětí, obracejí se na ni jak děti, tak rodiče a další příbuzní a blízcí dítěte, široká veřejnost i zainteresovaní odborníci. Problematika, která spadá do kompetence Linky Ztracené dítě, je velmi široká a zahrnuje nejen situace, kdy je dítě pohřešované nebo sexuálně zneužívané, ale jakýkoliv moment či situace, kdy je dítě aktuálně či latentně ohroženo, hrozí mu nebezpečí, či mu je ubližováno. Kladou velký důraz na preventivní působení a právě v této oblasti Vás prosí spolupráci. Obracet se na ně můžete jak v případech, kdy je ohrožení akutní, tak i v situaci, že dítěti či rodině nebezpečí teprve hrozí (např. rodičovský únos v souvislosti s rozpadem rodiny, rozvodem manželství; útěk dítěte v situaci neúnosné situace v rodině).


Linka 116 000 je v ČR provozována podle regulí zastřešující evropské organizace Missing Children Europe a je součástí celoevropské sítě linek 116 000. Tato síť linek účinně spolupracuje v případech s přeshraničním/mezinárodním prvkem.
Klikněte zde a zde pro více informací.

                                                                          
zjistit více

Zvol si lepší budoucnost, studuj technické obory.

Základní škola
Jablonec nad Nisou
Liberecká 1734/31
Příspěvková organizace
IČ: 60254190
Identifikátor datové schránky: h6wmmxa
Kontakt