Související informace
Novinky / Aktuality

Provoz školy od 18.11.2020

V souladu s rozhodnutím vlády se od 18. 11. 2020 obnovuje prezenční výuka v plném rozsahu.

Výuka bude probíhat v neměnných homogenních skupinách. Je zakázáno provozovat sportovní činnost a zpívat (hudební výchova a tělesná výchova se neruší, ale naplní se jiným obsahem).

Provoz odpolední školní družiny je možný za podmínky dodržení homogenity skupin (tedy v jednotlivých odděleních budou pouze žáci z jedné třídy). V některých odděleních bude vykonáván dohled asistentkou pedagoga. Žáci budou po vyučování zůstávat ve třídě.

Školní jídelna bude v provozu za dodržování přísných hygienických pravidel.

I nadále platí pravidla o zvýšené hygieně při vstupu do budovy, v šatnách a na chodbách, abychom zamezili potenciálnímu riziku nákazy mezi žáky z různých tříd.

Řídíme se Manuálem pro školy a školská zařízení (zde).

 

Mgr. Fronika Burešová, ředitelka školy

Základní škola
Jablonec nad Nisou
Liberecká 1734/31
Příspěvková organizace
IČ: 60254190
Identifikátor datové schránky: h6wmmxa
Kontakt