Související informace
Novinky / Aktuality

Výsledky voleb do školské rady 2.12.2020

Na základě hlasování stanovila ředitelka školy výsledky voleb:

Kandidáti z řad pedagogů                                                  počet hlasů

Mgr. Zuzana Plzenská                                                                 35
Mgr. Soňa Svobodová                                                                 30
Bc. Michaela Cillerová                                                                 19

Kandidáti z řad zákonných zástupců                                počet hlasů

Ing. Josef Vaněk                                                                          70
Jitka Karlová                                                                                56
Helena Faltusová                                                                         30

 

Novými členy školské rady se stali:

Mgr. Zuzana Plzenská
Mgr. Soňa Svobodová

Ing. Josef Vaněk
Jitka Karlová

Zápis o výsledku voleb zde...

 

Mgr. Fronika Burešová, ředitelka školy

zjistit více

Vyhlášení voleb do školské rady

Funkční období školské rady se prodlužuje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), určuje:

I. Funkční období členů školské rady zřízené při základní, střední nebo vyšší odborné škole podle § 167 školského zákona, které skončí v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu.

II. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 29. října 2020.

Celé znění zde.

zjistit více

Zveřejnění navržených kandidátů do školské rady z řad pedagogů a zákonných zástupců

Seznam kandidátů nominovaných do školské rady z řad pedagogických pracovníků školy

Na pozici 2 členů z řad pedagogických pracovníků školy do školské rady byli nominováni:

  1. Bc. Michaela Cillerová
  2. Mgr. Soňa Svobodová
  3. Mgr. Zuzana Plzenská

 

Seznam kandidátů nominovaných do školské rady z řad zákonných zástupců

Na pozici 2 členů z řad zákonných zástupců do školské rady byli nominováni:

  1. Jitka Karlová
  2. Ing. Josef Vaněk
  3. Helena Faltusová

 

Mgr. Fronika Burešová, ředitelka škola
21.10.2020

zjistit více

Složení školské rady pro školní rok 2019/2020

 

Členové z řad pedagogů: Mgr. Zuzana Plzenská, Mgr. Soňa Svobodová

Členové z řad zákonných zástupců: Helena Faltusová, Vendula Malíková

Členové jmenovaní zřizovatelem: Mgr. Zdeňka Květová, Ing. František Pešek

 

Dne 10.10. 2019 byla zvolena předsedou školské rady Mgr. Zuzana Plzenská (kontakt: plzenska.zuzana@zsliberecka31.cz)

zjistit více

Doplňující volby do školské rady - září 2019

Základní škola
Jablonec nad Nisou
Liberecká 1734/31
Příspěvková organizace
IČ: 60254190
Identifikátor datové schránky: h6wmmxa
Kontakt