Související informace
Novinky / Aktuality

Školní jídelna

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY:  Jaroslava Jeriová

Výše stravného:

I.skupina   =   3 – 6 let    = 20,- Kč

II.skupina  =   7 – 10 let   = 25,- Kč

III.skupina = 11 – 14 let  =  28,- Kč

IV.skupina  = 15 – 18 let  = 34,- Kč

Doba prodeje stravenek:

Pondělí , středa                                     7.40 – 8.30 hodin

Stravné se platí poslední pondělí a středu v měsíci na další měsíc dopředu, tj. první den v novém měsíci musí mít již každý strávník zaplaceno. Toto se týká i žáků, kteří se stravují pouze v době odpoledního vyučování. Vybraná částka se používá na nákup potravin, proto nelze platit zpětně!

STRAVNÉ SE VYBÍRÁ POUZE V HOTOVOSTI!

Oběd lze v době nepřítomnosti odhlásit den předem od 7.40 -  14.00 hodin následovně:

1) osobně

2) formou SMS ve tvaru „jméno, příjmení, třída, datum od-do“ na číslo 778 773 190, nebo emailem: jeriova1@seznam.cz

3) písemným vzkazem do označené schránky vedle kanceláře vedoucí školní jídelny

    v přízemí budovy školy, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou

 

Na obědy odhlášené příslušný den nebude brán zřetel!

V případě zrušení formou SMS je třeba později doručit odhlášené stravenky.

V době nemoci nemá žák nárok na odebírání obědů. Pokud rodiče dítě včas neodhlásili, mohou si oběd 1. den nemoci odnést domů v jídelních nádobách.

Za neodhlášené obědy po dobu nemoci žáka budou rodičům doúčtovány provozní a mzdové náklady.

DODATEČNĚ SE OBĚDY NEODHLAŠUJÍ!!!

 

V případě, že žák nebyl poslední 2 dny v měsíci z důvodu nemoci ve škole nebo nastupuje do školy jako nový žák, lze si stravenky zakoupit i v průběhu měsíce po dohodě s vedoucí školní jídelny.

Jídelní lístek je vyvěšen v jídelně, kde se děti stravují a na chodbě školy.

 

 

 

V Jablonci nad Nisou 20. 8. 2020

Základní škola
Jablonec nad Nisou
Liberecká 1734/31
Příspěvková organizace
IČ: 60254190
Identifikátor datové schránky: h6wmmxa
Kontakt