Související informace
Novinky / Aktuality

14. říjen

Mezinárodní den elektroodpadu slavíme již potřetí

Mezinárodní den elektroodpadu (MDE), letos v pořadí už třetí, se uskuteční ve středu 14. října. Vyhlašuje jej WEEE Forum, Mezinárodní sdružení kolektivních systémů pro sběr a recyklaci elektronického a elektrického odpadu. Svými aktivitami se letos k MDE připojí stovka organizací z více než čtyřiceti zemí po celém světě.

 

 

Ve spolupráci s Národním technickým muzeem připravil největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektra k letošnímu MDE mimo jiné Recyklační víkend online, který se uskuteční ve dnech 16. – 17. října. Bližší podrobnosti najdete zde.

 

 

V rámci školního projektu Recyklohraní vyhlašuje Elektrowin také podzimní sběrovou kampaň se soutěží, která potrvá od 14. října do 15. listopadu.

zjistit více

Velké pátrání aneb Na stopě vody ve vaší sklenici

První úkol pro letošní školní rok je tady a hned nově na slibované téma VODA.

zjistit více

Nový školní rok 2020/21 s Recyklohraním - na co se můžeme těšit

Začneme novinkou.

Mezi klíčová témata, na která se budeme v Recyklohraní zaměřovat, zařazujeme nově téma VODA, a to zejména v souvislosti s koloběhem vody, šetrnou spotřebou, správným zacházením s vodou a ochranou vodních zdrojů.

Nadále se budeme věnovat třídění a recyklaci baterií, elektrospotřebičů a náplní do tiskáren. Dále předcházení vzniku odpadu (PVO).

zjistit více

Hezké léto

Letošní školní rok byl hodně netradiční. Asi není třeba připomínat, s čím vším jsme se ve školách museli potýkat.

Ale jak se říká – po každém dešti zase vyjde slunce! Čekají vás zasloužené prázdniny a po nich, věříme, přijde zase zcela běžný školní rok.

Těšíme se na další plnění úkolů a výzev Recyklohraní. Posíleni o nové zkušenosti a s novými plány a nápady.-)

 

zjistit více

Splnění 3. úkolu RECYKLAČNÍ ZLEPŠOVÁKY posunuto do 30. 6. 2020

Dlouhý, Široký a Bystrozraký - 2. badatelský úkol

Žáci 4. a 6. třídy plnili v rámci druhého úkolu badatelské listy.

Prozkoumávali trochu důkladněji červený kontejner a měřili,

jak daleko to máme k nejbližšímu kontejneru na třídění drobných elektrospotřebičů od naší školy.

zjistit více

Překvapení "Třeťákova"

Děkujeme 3. třídě pod vedením paní třídní učitelky za povedený zpravodaj vytvořený v rámci plnění 1. úkolu pro 1. stupeň letošního školního roku.

zjistit více

Zpravodaj na nástěnce

10. ročník soutěže VĚNUJ MOBIL a pojeď do ZOO aneb noste staré mobily do 15. 11. 2019

Recyklohraní o. p. s. a ASEKOL a. s. vyhlásila již 10. ročník soutěže pro školy. 

V loňském roce se také naše škola zúčastnila. Bohužel nás je málo.

Letos musíme nasbírat těch starých mobilů jednoduše mnohem více.-)

Do 15. 11. 2019 prosím noste staré vyřazené (funkční i poškozené) mobily opět na naše

sběrné místo Ekotýmu do 5.A v 1. patře hlavní budovy.

zjistit více

Náhled do RECYKLAČNÍHO ZPRAVODAJE našich deváťáků

Nahlédnutí do osvětového zpravodaje vytvořeného našimi deváťáky.

Detailněji si budete mít k dispozici prolistovat zpravodaj na školní nástěnce

RECYKLOHraní anbe Ukliďme si Česko v 1. patře.

Žákům se prolínalo vytvoření zpravodaje výukou Informatiky s vyhledáváním mnoha důležitých informací a jejich grafické zpracování,

Českého jazyka - slohu, úžasně je vytvořený KVÍZ, přehledně zpracovány odkazy k recyklování.

Gratulujeme. 

zjistit více

Sběr informací k Mezinárodnímu dni elektroodpadu

Od roku 2018 slavíme také mezinárodní den elektroodpadu.

Ten letos připadá na 14. říjen. Jeho vyhlašovatelem je WEEE Forum a cílem podpořit třídění a recyklaci elektrospotřebičů.

I žáci naší školy vyhledávají informace k tomuto významnému dni a připravují další osvětovou nástěnku.

A proč je důležité třídit staré elektrozařízení? Pokud se elektrozařízení obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným komunálním odpadem do kontejneru, s největší pravděpodobností nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce, která však problém neřeší, protože odpadní materiál se v ní pouze hromadí.

Ještě horší dopad na přírodu mají tzv. černé skládky. Kromě toho, že hyzdí široké okolí, jejich obsah v mnoha případech vyvolá menší ekologickou katastrofu. Proto je také správné, že pokud odložíte elektrozařízení mimo místo k tomu určené, tedy mimo sběrný dvůr nebo místo zpětného odběru, hrozí vám podle zákona o odpadech pokuta až do výše 20 000 Kč.

Správnou cestou je recyklace! Jednoznačně nejvýhodnějším zpracováním elektroodpadů je jejich recyklace.

Opětným využíváním materiálů se šetří přírodní zdroje a současně omezuje zatěžování prostředí škodlivinami. Recyklace umožňuje snížení nákladů při výrobě nových výrobků a snížení ekologické zátěže prostředí. Opětovné využití materiálů získaných při recyklaci se pohybuje kolem 80 %. Na ekologickém zpracování elektroopadu se u nás podílejí i handicapování občané, kteří prostřednictvím chráněných dílen dostávají možnost k seberealizaci.

zjistit více

Kdy a proč slavíme Evropský týden recyklace baterií?

Evropský týden recyklace baterií byl vyhlášen evropskou asociací EUCOBAT, která reprezentuje 16 významných kolektivních systému pro zpětný odběr baterií z 19 evropských zemí.

Jejím členem je i česká nezisková organizace ECOBAT, která má v ČR na starosti zpětný odběr použitých baterií a akumulátorů.

Evropským týdnem recyklace baterií je 9.-15. září. U nás jsme si tento den připomínali osvětovou nástěnkou.

Hlavním cílem je podpora povědomí evropské veřejnosti o důležitosti třídění a recyklace použitých baterií a akumulátorů.

Tento den také příležitostí k tomu, aby lidé odnesli všechny vybité baterie, které doma najdou, na jedno ze sběrných míst.

Těch je v České republice již více než 20 tisíc.

U nás v každé třídě máme malý sběrný box Ecocheesse a na chodbě v 1. patře velký sběrný box, přesně takový, jaký najdete na každém sběrném místě kdekoliv jinde ve městě.

Datum 9. září se váže k narozeninám slavného italského lékaře a fyzika Luigi Galvaniho (1737), který se proslavil pokusy s takzvanou živočišnou elektřinou. Jeho badatelská činnost přivedla jeho současníka a oponenta Alessandra Voltu k sestrojení prvního galvanického článku. Princip tohoto článku se stal základním konstrukčním prvkem všech elektrických baterií a akumulátorů.

zjistit více

Proč recyklujeme?

Proč recyklujeme použité baterie a elektrospotřebiče?

Odevzdáním použitých baterií nebo elektrospotřebičů na správné místo k recyklaci chráníme životní prostředí.

Z těchto použitých výrobků lze znovu využít velké procento materiálů, z kterých byly vyrobeny. Především jde o kovonosné suroviny.

Šetříme tak primární zdroje a přírodu před zbytečnou těžbou nerostných surovin.

V elektrospotřebičích a bateriích je spousta materiálů, které po správném a odborném zpracování na recyklačních linkách, dokáží tyto suroviny nahradit.

Výroba nových elektropomocníků nebo baterií je pak mnohem efektivnější a výrazně šetrnější k životnímu prostředí.

zjistit více

Deváťáci tvořili RECYKLAČNÍ ZPRAVODAJ

Recyklační zpravodaj jako první úkol nového školního roku

V prvním úkolu letošního školního roku byli žáci vyzváni, aby se stali redaktory, reportéry a nadšenými fotografy, kteří společně vytvoří svůj vlastní školní RECYKLAČNÍ ZPRAVODAJ.

Jak se bude jmenovat bylo jen a jen na nich. Nápadům se meze nekladly. Zazněla jediná podmínka, aby byl zpravodaj věnován ochraně životního prostředí, a alespoň v polovině jeho obsahu se zaměřili na třídění drobného elektra anebo baterií. Mohly být zařazeny i informace o Mezinárodním dni elektroodpadu a Evropském týdnu recyklace baterií.

Zpravodaj mohl mít podobu papírovou (psanou a kreslenou) i elektronickou. Nebo se mohly tyto varianty kombinovat, tzn. například ručně vytvořené příspěvky, obrázky a fotky vkládat do elektronické verze.

Tentokrát se úkolu pro II. stupeň ujali žáci naší 9. třídy a to opravdu bravůrně. Děkujeme.

zjistit více

RECYKLAČNÍ ZPRAVODAJ

V prvním úkolu letošního školního roku chceme vyzýváme žáky, aby se stali redaktory, reportéry a nadšenými fotografy, kteří společně vytvoří svůj vlastní školní RECYKLAČNÍ ZPRAVODAJ.

Jak se bude jmenovat je jen a jen na nich. Nápadům se meze nekladou. Jedinou podmínku je, aby byl zpravodaj věnován ochraně životního prostředí, a alespoň v polovině jeho obsahu se žáci zaměřili na třídění drobného elektra anebo baterií. Může mít podobu papírovou (psanou a kreslenou) i elektronickou. Nebo můžete tyto varianty kombinovat, tzn. například ručně vytvořené příspěvky, obrázky a fotky vkládat do elektronické verze.

zjistit více

Člověče nezlob se a recykluj!

Žáci loňské 1. třídy se svojí paní učitelkou vytvořili v rámci úkolu "Člověče nezlob se a recykluj!"

nápaditou deskovou hru, která je k využití i pro další ročníky našeho 1. stupně ZŠ.

Děkujeme.

zjistit více

První splněný úkol školního roku 2018/19 - Pojďte udělat skvělou reklamu na třídění baterek a elektra!

Kreativní tvorbou jsme tentokrát zapojili žáky třídy C a 4.A v rámci výuky PV do splnění prvního úkolu pro tento školní rok 2018/19. Téma Pojďte udělat skvělou reklamu na třídění baterek a elektra Žáci namalovali plakát, který nabádá ke třídění a recyklaci baterií anebo drobných elektrozařízení. Plakát propaguje sběr ve škole. Využili jsme významné podzimní události 13. října, kdy je Mezinárodní den elektroodpadu. Fantazii se meze nekladly. Nejdříve jsme si s dětmi ve třídě o sběru povídali, domluvili jsme se, kde ve škole plakát vyvěsíme.Proběhne propagace po jednotlivých třídách, kde žáci svůj plakát představí.
zjistit více

Poslední úkol školního roku 2017/2018


Kvapem se blíží konec školního roku a my jsme plnili poslední úkol tohoto školního roku v projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.

Člověk se obklopuje předměty, které mu usnadňují a zpříjemňují život. V novém úkolu s názvem „Objevte muzejní kousek, staňte se kurátorem sbírky“ jsme se proto zaměřili na domácí pomocníky, malé i velké, které jsou nedílnou součástí našich domácností.

Více nás tentokrát zajímala historie – vznik, vývoj a podoba jednotlivých spotřebičů v minulosti.
O výstavu se postaral Ekotým a třídy 3.A a 3.B.

zjistit více

Recyklohraní ve školním roce 2017/2018

Splnění prvního úkolu „Vydržím víc a posloužím déle“

Úkolu projektu Recyklohraní se zhostila 2. třída, 3.A a třída C. Úkol byl zaměřen na samotnou prvotní podporu využívání akumulátorů a za splnění nám bylo připsáno 250 bodů.

Za druhý lednový úkol „Krok za krokem“ na téma sběru a recyklaci drobného elektroodpadu jsme si připsali 250 bodů díky práci tříd 3.A a třídy C.


zjistit více

Výjezdní program "RECYKLACE HROU"

Základní škola
Jablonec nad Nisou
Liberecká 1734/31
Příspěvková organizace
IČ: 60254190
Identifikátor datové schránky: h6wmmxa
Kontakt