Související informace
Novinky / Aktuality

Dlouhý, Široký a Bystrozraký - 2. badatelský úkol

Žáci 4. a 6. třídy plnili v rámci druhého úkolu badatelské listy.

Prozkoumávali trochu důkladněji červený kontejner a měřili,

jak daleko to máme k nejbližšímu kontejneru na třídění drobných elektrospotřebičů od naší školy.

zjistit více

Překvapení "Třeťákova"

Děkujeme 3. třídě pod vedením paní třídní učitelky za povedený zpravodaj vytvořený v rámci plnění 1. úkolu pro 1. stupeň letošního školního roku.

zjistit více

Zpravodaj na nástěnce

10. ročník soutěže VĚNUJ MOBIL a pojeď do ZOO aneb noste staré mobily do 15. 11. 2019

Recyklohraní o. p. s. a ASEKOL a. s. vyhlásila již 10. ročník soutěže pro školy. 

V loňském roce se také naše škola zúčastnila. Bohužel nás je málo.

Letos musíme nasbírat těch starých mobilů jednoduše mnohem více.-)

Do 15. 11. 2019 prosím noste staré vyřazené (funkční i poškozené) mobily opět na naše

sběrné místo Ekotýmu do 5.A v 1. patře hlavní budovy.

zjistit více

Náhled do RECYKLAČNÍHO ZPRAVODAJE našich deváťáků

Nahlédnutí do osvětového zpravodaje vytvořeného našimi deváťáky.

Detailněji si budete mít k dispozici prolistovat zpravodaj na školní nástěnce

RECYKLOHraní anbe Ukliďme si Česko v 1. patře.

Žákům se prolínalo vytvoření zpravodaje výukou Informatiky s vyhledáváním mnoha důležitých informací a jejich grafické zpracování,

Českého jazyka - slohu, úžasně je vytvořený KVÍZ, přehledně zpracovány odkazy k recyklování.

Gratulujeme. 

zjistit více

Sběr informací k Mezinárodnímu dni elektroodpadu

Od roku 2018 slavíme také mezinárodní den elektroodpadu.

Ten letos připadá na 14. říjen. Jeho vyhlašovatelem je WEEE Forum a cílem podpořit třídění a recyklaci elektrospotřebičů.

I žáci naší školy vyhledávají informace k tomuto významnému dni a připravují další osvětovou nástěnku.

A proč je důležité třídit staré elektrozařízení? Pokud se elektrozařízení obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným komunálním odpadem do kontejneru, s největší pravděpodobností nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce, která však problém neřeší, protože odpadní materiál se v ní pouze hromadí.

Ještě horší dopad na přírodu mají tzv. černé skládky. Kromě toho, že hyzdí široké okolí, jejich obsah v mnoha případech vyvolá menší ekologickou katastrofu. Proto je také správné, že pokud odložíte elektrozařízení mimo místo k tomu určené, tedy mimo sběrný dvůr nebo místo zpětného odběru, hrozí vám podle zákona o odpadech pokuta až do výše 20 000 Kč.

Správnou cestou je recyklace! Jednoznačně nejvýhodnějším zpracováním elektroodpadů je jejich recyklace.

Opětným využíváním materiálů se šetří přírodní zdroje a současně omezuje zatěžování prostředí škodlivinami. Recyklace umožňuje snížení nákladů při výrobě nových výrobků a snížení ekologické zátěže prostředí. Opětovné využití materiálů získaných při recyklaci se pohybuje kolem 80 %. Na ekologickém zpracování elektroopadu se u nás podílejí i handicapování občané, kteří prostřednictvím chráněných dílen dostávají možnost k seberealizaci.

zjistit více

Kdy a proč slavíme Evropský týden recyklace baterií?

Evropský týden recyklace baterií byl vyhlášen evropskou asociací EUCOBAT, která reprezentuje 16 významných kolektivních systému pro zpětný odběr baterií z 19 evropských zemí.

Jejím členem je i česká nezisková organizace ECOBAT, která má v ČR na starosti zpětný odběr použitých baterií a akumulátorů.

Evropským týdnem recyklace baterií je 9.-15. září. U nás jsme si tento den připomínali osvětovou nástěnkou.

Hlavním cílem je podpora povědomí evropské veřejnosti o důležitosti třídění a recyklace použitých baterií a akumulátorů.

Tento den také příležitostí k tomu, aby lidé odnesli všechny vybité baterie, které doma najdou, na jedno ze sběrných míst.

Těch je v České republice již více než 20 tisíc.

U nás v každé třídě máme malý sběrný box Ecocheesse a na chodbě v 1. patře velký sběrný box, přesně takový, jaký najdete na každém sběrném místě kdekoliv jinde ve městě.

Datum 9. září se váže k narozeninám slavného italského lékaře a fyzika Luigi Galvaniho (1737), který se proslavil pokusy s takzvanou živočišnou elektřinou. Jeho badatelská činnost přivedla jeho současníka a oponenta Alessandra Voltu k sestrojení prvního galvanického článku. Princip tohoto článku se stal základním konstrukčním prvkem všech elektrických baterií a akumulátorů.

zjistit více

Proč recyklujeme?

Proč recyklujeme použité baterie a elektrospotřebiče?

Odevzdáním použitých baterií nebo elektrospotřebičů na správné místo k recyklaci chráníme životní prostředí.

Z těchto použitých výrobků lze znovu využít velké procento materiálů, z kterých byly vyrobeny. Především jde o kovonosné suroviny.

Šetříme tak primární zdroje a přírodu před zbytečnou těžbou nerostných surovin.

V elektrospotřebičích a bateriích je spousta materiálů, které po správném a odborném zpracování na recyklačních linkách, dokáží tyto suroviny nahradit.

Výroba nových elektropomocníků nebo baterií je pak mnohem efektivnější a výrazně šetrnější k životnímu prostředí.

zjistit více

Deváťáci tvořili RECYKLAČNÍ ZPRAVODAJ

Recyklační zpravodaj jako první úkol nového školního roku

V prvním úkolu letošního školního roku byli žáci vyzváni, aby se stali redaktory, reportéry a nadšenými fotografy, kteří společně vytvoří svůj vlastní školní RECYKLAČNÍ ZPRAVODAJ.

Jak se bude jmenovat bylo jen a jen na nich. Nápadům se meze nekladly. Zazněla jediná podmínka, aby byl zpravodaj věnován ochraně životního prostředí, a alespoň v polovině jeho obsahu se zaměřili na třídění drobného elektra anebo baterií. Mohly být zařazeny i informace o Mezinárodním dni elektroodpadu a Evropském týdnu recyklace baterií.

Zpravodaj mohl mít podobu papírovou (psanou a kreslenou) i elektronickou. Nebo se mohly tyto varianty kombinovat, tzn. například ručně vytvořené příspěvky, obrázky a fotky vkládat do elektronické verze.

Tentokrát se úkolu pro II. stupeň ujali žáci naší 9. třídy a to opravdu bravůrně. Děkujeme.

zjistit více

RECYKLAČNÍ ZPRAVODAJ

V prvním úkolu letošního školního roku chceme vyzýváme žáky, aby se stali redaktory, reportéry a nadšenými fotografy, kteří společně vytvoří svůj vlastní školní RECYKLAČNÍ ZPRAVODAJ.

Jak se bude jmenovat je jen a jen na nich. Nápadům se meze nekladou. Jedinou podmínku je, aby byl zpravodaj věnován ochraně životního prostředí, a alespoň v polovině jeho obsahu se žáci zaměřili na třídění drobného elektra anebo baterií. Může mít podobu papírovou (psanou a kreslenou) i elektronickou. Nebo můžete tyto varianty kombinovat, tzn. například ručně vytvořené příspěvky, obrázky a fotky vkládat do elektronické verze.

zjistit více

Člověče nezlob se a recykluj!

Žáci loňské 1. třídy se svojí paní učitelkou vytvořili v rámci úkolu "Člověče nezlob se a recykluj!"

nápaditou deskovou hru, která je k využití i pro další ročníky našeho 1. stupně ZŠ.

Děkujeme.

zjistit více

První splněný úkol školního roku 2018/19 - Pojďte udělat skvělou reklamu na třídění baterek a elektra!

Kreativní tvorbou jsme tentokrát zapojili žáky třídy C a 4.A v rámci výuky PV do splnění prvního úkolu pro tento školní rok 2018/19. Téma Pojďte udělat skvělou reklamu na třídění baterek a elektra Žáci namalovali plakát, který nabádá ke třídění a recyklaci baterií anebo drobných elektrozařízení. Plakát propaguje sběr ve škole. Využili jsme významné podzimní události 13. října, kdy je Mezinárodní den elektroodpadu. Fantazii se meze nekladly. Nejdříve jsme si s dětmi ve třídě o sběru povídali, domluvili jsme se, kde ve škole plakát vyvěsíme.Proběhne propagace po jednotlivých třídách, kde žáci svůj plakát představí.
zjistit více

Poslední úkol školního roku 2017/2018


Kvapem se blíží konec školního roku a my jsme plnili poslední úkol tohoto školního roku v projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.

Člověk se obklopuje předměty, které mu usnadňují a zpříjemňují život. V novém úkolu s názvem „Objevte muzejní kousek, staňte se kurátorem sbírky“ jsme se proto zaměřili na domácí pomocníky, malé i velké, které jsou nedílnou součástí našich domácností.

Více nás tentokrát zajímala historie – vznik, vývoj a podoba jednotlivých spotřebičů v minulosti.
O výstavu se postaral Ekotým a třídy 3.A a 3.B.

zjistit více

Recyklohraní ve školním roce 2017/2018

Splnění prvního úkolu „Vydržím víc a posloužím déle“

Úkolu projektu Recyklohraní se zhostila 2. třída, 3.A a třída C. Úkol byl zaměřen na samotnou prvotní podporu využívání akumulátorů a za splnění nám bylo připsáno 250 bodů.

Za druhý lednový úkol „Krok za krokem“ na téma sběru a recyklaci drobného elektroodpadu jsme si připsali 250 bodů díky práci tříd 3.A a třídy C.


zjistit více

Výjezdní program "RECYKLACE HROU"

Základní škola
Jablonec nad Nisou
Liberecká 1734/31
Příspěvková organizace
IČ: 60254190
Identifikátor datové schránky: h6wmmxa
Kontakt