Související informace
Novinky / Aktuality

Provoz SPC

Rády bychom Vás informovaly, že od 1.9.2020 se pracovní tým SPC rozšířil. Aktuálně přijímáme objednávky nových klientů na telefonním čísle 773 539 721. Na totéž telefonní číslo se můžete také obracet s obecnými provozními dotazy.

zjistit více

Opatření pro klienty SPC v souvislosti s výskytem koronaviru

1. Služba SPC bude poskytnuta pouze zdravým klientům, kteří nejeví známky akutního onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel, aj).

Změna termínu je možná na tel.č: 733 539 721

                                                  601 571 781

                                                  733 539 720

 

2. Přijďte na objednaný čas, pokud možno v co nejmenším počtu osob, tj. dítě + 1 rodič a na pracovišti setrvávejte pouze nezbytně nutnou dobu.

 

 3. Do SPC vstupujte se zakrytými ústy a nosem (rouška, šátek) a proveďte důkladnou hygienu rukou (dezinfekce u vchodu). V prostoru SPC, prosím, dodržujte odstup mezi osobami v rozsahu minimálně 2 metrů.

Delší pobyt v čekárně se nedoporučuje.  V současné době je vybavení prostoru čekárny minimalizováno, časopisy a hračky nejsou k dispozici.

     

Stanovená hygienická pravidla a opatření jsou povinni dodržovat všichni návštěvníci SPC. Opakované nedodržování pravidel, po prokazatelném upozornění klienta nebo doprovázející osoby odpovědným pracovníkem pracoviště, je důvodem k okamžitému ukončení poskytování poradenské služby.

 

Všichni pracovníci SPC dodržují přísná bezpečnostní opatření. Povrchy v pracovnách jsou průběžně dezinfikovány, prostory pravidelně větrány. Na pracovišti je u vstupu a na toaletách návštěvníkům k dispozici prostředek pro dezinfekci rukou.

 

Děkujeme

 

29.9.2020

Tým SPC

zjistit více

změna kontaktů SPC Jablonec nad Nisou

Základní škola
Jablonec nad Nisou
Liberecká 1734/31
Příspěvková organizace
IČ: 60254190
Identifikátor datové schránky: h6wmmxa
Kontakt