Související informace
Novinky / Aktuality

Školní rok 2015/2016

V letošním školním 2015/2016 roce bude opět pokračovat logopedická péče pod vedením Mgr. Lenky Kořínkové pro žáky školy i děti v přípravné třídě, kteří potřebují logopedickou péči z důvodu nezvládnutí výslovnosti některých hlásek nebo jejich vadné výslovnosti. Logopedická péče je těmto dětem a žákům věnována komplexně, tedy nepracujeme pouze na správné výslovnosti, ale také se snažíme rozvíjet slovní zásobu, zlepšovat řečový projev, procvičujeme sluchové i zrakové vnímání a prostorovou orientaci , tedy všechny oblasti, které se týkají komunikační schopnosti. U starších dětí je potřeba se již cíleně zaměřit na jejich oslabení, které u nich ovlivňuje výkon ve škole. Tedy procvičujeme čtenářské dovednosti, fonematický sluch, jehož oslabení se projeví v českém jazyce při psaní znamének nad písmeny, přehazování písmen, vynechávání písmen.

Logopedická terapie probíhá individuální formou, v příjemném a klidném prostředí. U předškoláků je cílem je co nejlépe připravit na příchod do školy a u školáků je to vedle nápravy řeči také reedukace obtíží, které se díky logopedickému oslabení již projevily při výuce.

       


Základní škola
Jablonec nad Nisou
Liberecká 1734/31
Příspěvková organizace
IČ: 60254190
Identifikátor datové schránky: h6wmmxa
Kontakt