Související informace
Novinky / Aktuality

Školní metodik prevence pro školní rok 2020/2021

Prevence na naší škole vychází z Minimálního preventivního programu pro daný školní rok.

Cílem školního metodika prevence je zaměřit se na primární prevenci rizikového chování, jako soubor jakýchkoli zdravotních, sociálních, výchovných či jiných intervencí a vytvářet opatření směřujících k eliminaci výskytu tohoto chování.

Kolektivním cílem nás, pedagogů, je vytvořit pozitivní atmosféru a přispět k pozitivnímu přístupu rodičů i veřejnosti ke škole. Snažíme se stále novými metodami práce zefektivňovat výuku, využívat nejmodernějších pomůcek a porozumět potřebám dětí. Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat a spolupracovat s vámi, rodiči. Vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe.

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Bc. Michaela Kalinová

Galerie

Základní škola
Jablonec nad Nisou
Liberecká 1734/31
Příspěvková organizace
IČ: 60254190
Identifikátor datové schránky: h6wmmxa
Kontakt