Související informace
Novinky / Aktuality

Výzva 022

Název projektu dle MS2014+: Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace - výzva 022 Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006804  

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků, společné vzdělávání dětí a žáků a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, rozvoj logického a strategického myšlení žáků. Cílem projektu je podpora oblastí, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Na projekt je poskytována finanční podpora od Evropské Unie - Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

 
Základní škola
Jablonec nad Nisou
Liberecká 1734/31
Příspěvková organizace
IČ: 60254190
Identifikátor datové schránky: h6wmmxa
Kontakt