Související informace
Novinky / Aktuality

Světový den porozumění autismu

2. duben je i přes karantenu Světovým dnem porozumění autismu.

I my si jej můžeme připomenout, a to třeba tím, že si s dětmi doma složíme modrou papírovou loďku a budeme tak všichni na jedné lodi :). Proč zrovna modrou? Protože modrá barva je barvou komunikace a sebevyjádření, což je jedna z oblastí, ve které mají lidé s autismem největší potíže.

A pokud nevíte, jak na to, shlédněte tento odkaz: https://youtu.be/3IBb6SiYz7E .

 

                    A já už mám hotovo a modré triko a modrá obloha to dnes jistí :). Krásný modrý den!  

 

 

zjistit více

Učíme se doma 3. týden

Dobrý den,

je před námi 3. týden, kdy se budete vzdělávat doma :). I nadále vám budu zasílat informace a aktivity přes e-mail. Tento způsob komunikace se osvědčil a funguje skvěle.  V případě potřeby, máte možnost se mnou také komunikovat telefonicky, prostřednictvím sms či WathsAppu.

 

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY 2020/2021

veškeré info na: http://www.zsliberecka31.cz/219-plan-na-skolni-rok 

Zákonní zástupci žáků přípravné třídy, kterých se zápis týká a komunikují se mnou skrze e-maily, byli informováni touto cestou. 

 

Přeji vám všem, ať se práce v tomto týdnu opět daří! Michaela Hojaková

zjistit více

Učíme se doma 2.týden - shrnutí a páteční pozdravení

Krásný den děti i rodiče!

Máme již za sebou druhý týden "učení doma". Opět malé shrnutí, co všechno jste mohli tento týden společně procvičit:

 

 • opakovat zadané úkoly z minulého týdne, a to především barvy, tvary, početní představy - níže uvádím odkazy na pěkná videa, která se k provičování hodí:

- barvy: https://youtu.be/AxbYbyIkHko

- tvary: https://youtu.be/2W9DwwR3_hI

- početní představy: https://youtu.be/ZnkSw3FHtzY

 • společně si s rodiči číst pohádku - "povídáme pohádku podle obrázku" (zasláno e-mailem)
 • vyprátě si, opět s pomocí obrázků, "Co se děje na jaře" (obrázky zaslány e-mailem)
 • cvičit s říkankou - ukázat rodičům, jak se umíte hýbat za doporovdu  říkanek "Zlatá brána", "Uvíjíme věneček"
 • procičovat grafomotoriku, zrakové rozlišení - pracovní listy "včelka letí" - kouživý pohyb; "dvojice kvítků" - vyhledávání dvou stejných obrázků, "dokresli motýlky" 
 • procičovat počty - číslice 1 - 3 (pracovní listy zaslány e-mailem)

rozvíjet slovní zásobu - aktivity s obrázky "zvuky zvířat" - tzv.zvukomalebná slova, která jsou pro děti atraktivní - přitahují snadno jejich pozornost, tím že jsou krátká, snadno zapamatovatelná, jednoduchá, melodická a hlavně snadná na vyslovení, jelikož mnoho z nich neobsahuje žádné obtížnější hlásky (obrázky zaslány e-mailem)

 

Děkuji rodičům, kteří zasílají fotografie, vždy mne to potěší!

                                                                                              Všem přeji pěkný víkend a v pondělí se na vás těším Michaela Hojaková

 

zjistit více

Učíme se doma 2.týden

Dobrý den rodiče a žáci,

prostřednictvím e-mailu jsem vám opět na tento týden zaslala informace a nové náměty na vzdělávání v domácím prostředí.

Níže zasílám odkaz na možnost výuky on-line - interaktivní vzdělávací programy "Barevné kamínky" iŠkolička, které jsou určeny MŠ a 1.stupni ZŠ, po dobu karantény jsou dostupné zdarma (zaslano i e-mailem). S dětmi s programy pracujeme v rámci výuky na interaktivní tabuli. Doporučuji! Můžete využít i pro předškoláky nebo mladší školáky, které máte doma :). 

Odkaz: https://www.hrajeme-si.cz/content/52-fotogalerie-iskolicka

 

                                                                                   Pohodový den vám přeji nejen já, ale také oba asistenti pedagoga!

 

 

 

zjistit více

Organizace 1. týdne "učíme se doma" - shrnutí.

Máme za sebou 1. týden výuky doma. Pro informace shrnuji, jaké učivo bylo zádáno tento týden:

 • aktivity s geometrickými tvary a barvami - třídění, porovnávání
 • aktivy s obrázky - samovýroba puzzlí (rozstříhání jednoduchého obrázku) - jednodušší varianta - půlené obrázky, zdatnější - skladba z více částí
 • procvičování jemné motoriky - vhodné pomůcky - prádelní kolíčky - jednodušší varianta - umístit kolíčky na krabici a děti je sundávají a umístí do krabice, můžete je využít k třídění barev, kdy si vytvoříte barevné karty a dětí umístí stejně barevný kolíček na určenou barvu apod. ; "domácí pískovnička" hrubá mouka + plech či plastový box - volné kreslení x obkreslování vytvořených šablon (geometrické tvary, dům, mrak, vlnky, plot u domu, apod.) , vyhledávání schovaných drobných předmětů (korálky, fazole, apod.); aktivty s modeínou (tvořivé šablony zaslány e-mailem)
 • práce s oblíbenou knížkou - čtěte dětem pro podporu udržení pozornosti, prohlížejte si a vyprávějte - děti sa tak učí orientovat na stránce a podpoříte tím i slovní zásobu
 • početní představy do 5 - u dětí, které se učí početním dovednostem - podrobnosti zaslány e-mailem
 • vyvození první hlásky ve slově - pouze u některých - samohlásky + naučená písmená - obrázková abeceda - (obrázky zaslány individuálně e-mailem)
 • povídání o ročním období - jaro - co se děje v přírodě - odkazy na vhodné programy: https://decko.ceskatelevize.cz/moje-zahradka , https://decko.ceskatelevize.cz/chaloupka-na-vrsku - díl 3., 4., 5.

 

Aplikace na práci s I-Padem či tabletem - odkazy zaslány e-mailem:

 

Projektový den doma - "Sluneční den" - e-maliem zaslány aktvity na tvoření, rozvíjení jemné motoriky, grafomotoriky, poznávání barev, počítání,  na téma spojené se sluncem - insparací pro mne bylo slunečné počasí, a to vám všem přeji i do dalších dnů! 

 

 

 

zjistit více

Organizace 1. týdne "učíme se doma" II.

Výuka doma - děkuji všem rodičům za spolupráci. Komunikace skrze e-maily výborně funguje!

 

 

zjistit více

Organizace 1. týdne "učíme se doma".

Vážení rodiče, v průběhu týdne budu na stránky třídy vkládat  informace a odkazy, které se budou týkat domácí výuky. Budu s vámi také v kontaktu skrze e-maily, které jste uvedli ve školním dotazníku. V případě, že máte nějaké dotazy, neváhejte mne kontaktovat jak telefonicky, tak prostřednictvím mailu. Děkuji za spolupráci! M.Hojaková

zjistit více

Karnevalové veselí III.

Karnevalové veselí II.

Karnevalové veselí I.

Již tradiční únorový karneval, se na "Horovce" konal :).

Spousty veselí a zábavy jsme si užili, a ti co s námi být nemohli, aspoň prostřednictvím fotek potěšíme a úsměv na tváři, tak snad vykouzlíme :). 

zjistit více

Sněhové vločky kam se podíváš :)

Konečně jsme se dočkali pořádné sněhové nadílky :).

zjistit více

Tandemová výuka tentokrát ptačí :) II.

Tandemová výuka tentokrát ptačí :) I.

Naše škola je zapojena do projektu  "Šablony" - viz. více na http://www.zsliberecka31.cz/vyzva-063 . Naším hlavním cílem je společné vzdělávání žáků, kde se některé třídy spojí a výuka probíhá v tzv. tandemu. Dochází tak vzájemnému předávání praktických zkušeností mezi pedagogy, ale především ke vzájené spolupráci a kooperaci mezi spolužáky různých tříd v běžných vyučovacích hodinách. 

 První setkání přípravného stupně a třídy F proběhlo v hodinách hudební, estetické  a pracovní výchovy s tématem zimní čas - počasí a zimní ptactvo. Společně jsme si zimní písničky  zazpívali, které jsme obrázky, hmatovou percepcí (stimulací) a pohybem doprovázeli. A pak úžasnou pochoutku, pro naše přezimující ptacvo, jsme vyrobili, která mimo jiné byla vyrobena z vlašských a lískových oříšků a brusinek:). Těšíme se opět na setkání s našimi kamarády ze třídy F. 

zjistit více

Hravá škola

V předmětu rozumová výchova rozvíjíme poznávací schopnosti žáků i formou hry. Snažíme se především podpořit jejich samostatnost při hře, dále vzájemnou spolupráci a kooperaci mezi sebou navzájem, ale také společnou hru s dospělím. Neméně důležitá je i podpora sdíleného očního konatkatu žák - pedagog. V hodinách, tak často vzdělávací aktivty přecházejí plynule do volné hry a někdy je to veliká zábava a hlavně pohoda :). 

zjistit více

My tři, u nás i u čtyři králové, jdeme k vám :)

Po kouzelných vánocích, všichni žáci odpočatí a natěšení na své kamarády, dorazili do školy, a to na tříkrálovský datum, a tak jsme hned v novém roce výuka, tříkrálovým zpíváním a tvořením začali :).

zjistit více

Pohodové vánoce přejeme ...

Vánoce plné pohody, klidu a spousty milých překvapení přejí všichni ze třídy H.

A v nastávajícím novém roce, se opět těšíme na nové zážitky a skvělou spolupráci nejen se žáčky, ale i s jejich rodiči a prarodiči. 

                                                                                                                                                                Míša, Jára a Pavel

 

zjistit více

Skoro vánoční narozeninová :)

Jenom pár dnů Karolínce chybělo, aby ji opravdu před 7 lety přinesl pod stromeček Ježíšek :).

Kájo, moc Ti ze srdce všichni přejeme, ať jsi pořád tak usměvavá a hlavně šikovná holka!

                            

zjistit více

Stromek pro zvířátka

Vánoce se blíží a my nezapomínáme v mrazivých dnech i na ty, co musí být celý den venku - lesní zvířata. V hodině pracovní výchovy jsme se chopili krájení mrkve a nachystali jsme ji ke zdobení vánočního stromku pro lesní zvěř. No a ještě jsme na cestu do lesa přibalili kaštany, které jsme dostali od naší spolužačky Sáry. Zdobení stromku se nám povedlo a než jsme se vydali na cestu zpět do školy, tak jsme si společně vánoční koledu u "mrkového" stromku zazpívali :). A teď už se těšíme na rozzářený vánoční stromeček u každého z nás doma. Krásný předvánoční čas!

zjistit více

Zima přichází a adventní čas nastává :)

Tak už je to tu, zima se již na sv.Martina prvními vločkami přihlásila a my jsme nezaháleli a v hudební výchově sněhovou písničku "Sněží, sněží" se naučili. Nejen, že jsme zpívali, ale hlavně jsme písničku hudebními nástroji doprovázeli, kočičce z písničky, v rámci nácviku grafomotoriky a koordinačních cvičení oko-ruka, klubíčka umotali a myšky do bříška poslali. 

A také jsme se na nadcházející adventní čas připravili a společnými silami voňavé "pichlavé" větvičky nazdobili a domů té adventní krásy trochu poslali.

Pohodovou první adventní neděli přejí všichni ze třídy H :)

 

 

zjistit více

Zábavu jistí tvoření z listí...

Během měsíce října a počátkem listopadu do učení i nadále zapojujeme podzimní čas :). Ale už za krátko na Sv.Martina se těšíme a jak po roce užijem si tvořivý advent a Vánoce :). 

zjistit více

Čarujeme v přírodě - šetříme přírodu

"Čarujeme v přírodě" - pro žáky přípravné třídy a kamarády ze třídy F byl přichystán program, který byl celý zaměřen na pohybové, vzdělávací a tvořivé aktivity sovisející s přírodou. Děti si na školní zahradě vyzkoušely, jak mohou v přírodě trávit volný čas prostřednictvím pohybových her - zahrály si listové pexeso; na sadaře; hledaly ježky v kupě listí; chystaly veverce zimní zásoby; zahrály si na klacíkový xylofón; prolézaly pavoučí sítí či nasbíraly košík plný muchomůrek :), ale také si potiskly látkové sáčky listy, technikou ručního kuličkového lisu, který je vhodný k výrobě otiskům i v přírodě. Hlavní myšlenkou tohoto tvoření bylo využití látkového sáčku, místo často využivaných igelitových, k uložení např. pečiva, sušených hub, bylinek, čaje apod.. Fotogalerie viz. galerie u článku a následující články "Čarujeme v příodě I., II,III.".

zjistit více

Čarujeme v přírodě I.

Čarujeme v přírodě II.

Čarujeme v přírodě III.

Den stromů 20.10.

20.10. je v kalendáři označen jako "Den stromů". Význam stromů je pro náš život velice zásadní! I naše školní zahrada je plná stromů, kde s žáky za příznivého počasí trávíme čas při jejich vzdělávání. O stromech si také v rámci výuky vyprávíme, seznamuje se se stromy listnatými, jehličnatými a za pomocí  přírodnin, které jsou  skvělými "netradičními" pomůckami při nácviku jemných úchopů, držení psacího náčin či hmatové stimulaci, rozvíjíme tyto dovednosti. Můžete doma se svými dětmi také vyzkoušet - postačí krabice plná listí, kaštanů, kde děti hledají schované kaštany, hrají si na vítr a jen tak se v listech prohrabují, foukají do nich apod. Za pomocí klacíků mohou kreslit v obyčejné krupici nasypané na plechu či v plastovém boxu, mohou v ní také vytvářet nádherné podzimní stromy. Nahlédněte do galerie, kde máte ukázku, jak jsme kaštany, žaludy, listy, klacíky využili s dětmi my :).

 

zjistit více

72 hodin - i my se zapojili :)

V pátek 11.10. jsme v rámci celorepublikové akce "Projekt 72 hodin" opět pouklidili okolí naší školy. Spíše než nepořádek jsme potkali divokou šelmu a našli nádherné podzimní houbové klobouky, ale byli jsme opatrní a ani na jedno jsme nešahali :). A nakonec i ten pytel nepořádkem zaplnili. 

zjistit více

Podzim v kuchyni

Podzim nám přináší spoustu krásných barev, plodů, sluníčka i deště. A my jsme tentokrát využili jablek a hrušek nejen k počítání či procvičování barev, ale i kulinářskému uměni. Žáci si s naší dopomocí připravili jablko - hruškové sladké pochutnání. Společnými silami jsme krájeli, koření přídavali, a tak práci s kuchyňským náčiním vyzkoušeli. Jablka, hrušky, skořice, hřebíček, citron nám celou školu "podzimně, pro někoho už vánočně" provoněly. A trochu té vůně si žáci domů i odnesli :). 

zjistit více

Jablečný sad - vytváříme představy o množství

V rámci rozumové a pracovní výchovy, jsme se žáky procvičovali určité představy o množství - nic - málo - hodně a ti zdatnější přiřazovali prvky k danému počtu. A opět jsme ani nezapomněli na pohybové a senzorické aktivity, které jsou součástí téměř každého našeho vyučovacího bloku. Před individuální prací, se žáci prošli po "taktilní = hmatové" jabloni a tím tak podpořili koordinaci oko - noha a stimulaci plochonoží. 

zjistit více

A zase po roce je tu dýňobraní:)

A zase po roce dlabeme dýni :). Letošní ročník, již tradičního "dýňobraní", je strašidelně strašidelný. Společnými silami jsme se snažili vytvořit dýni, které se nebudou, až tak všichni bát. No a posuďte sami. Ale na výstavě, kterou jsme dnes navštívili, společně s kamarády ze třídy G, byly opravdu některé dýně, ze kterých šel strach :). Tak neváhejte a se svými dětmi se na výstavu také zajděte podívat a třeba tak i nějakou inspiraci pro domácí tvoření můžete načerpat. 

zjistit více

Barevný podzim - výuka ve vzdělávacím bloku I.

23.září začíná první podzimní den a my v přípravném stupni se na to již zdárně připravujeme. Žáci, prostřednictvím pohybových, senzorických, jemně-motorických a grafomotorických aktivit, získávají hravou formou přehled o "barevném" podzimní období. Je to také malá úkazka toho, jak pracujeme v tzv. blocích, kdy se jednotlivé vyučovací předměty prolínají a vzájemně doplňují - konkrétně zde se propojila smyslová, rozumová a tělesná výchova.

zjistit více

Barevný podzim - výuka ve vzdělávacím bloku II.

A už pilně pracujeme :)

V přípravném stupni máme za s sebou první školní týden. Všichni žáci si zaslouží velkou pochvalu!  Nahlédněte, co vše jsme již stihli - seznámit se s naší školou, a to hlavně s multismyslovou místností - snoezelen; pracovat v ranním kruhu; vydržet sedět při práci v lavici :) a hlavně poznat své nové kamarády, paní učitelku a asistenty.  A už teď se těšíme, jak budeme dále pokračovat v osvojování nových vědomostí a dovedností :).

zjistit více

Škola začíná ...

Zdravíme všechny po prázdninách!

V letošním školním roce k nám do třídy přivítáme nové kamarády a moc se na ně těšíme!

Organizace 1. týdne:

V pondělí 2.9. výuka pouze 1. vyučovací hodinu tj. 8.00 - 8.45 hod. - informativní setkání rodičů, žáků a pedagogů třídy - rodiče obdrží veškeré informace ohledně chodu školy, školní družiny a školní jídelny. V tento den proběhne zápis do školní družiny.

V úterý 3.9. již výuka 8.00 - 11.40 hod. vč. obědu a školní družiny (týká se žáků, kteří budou vybráni z přihlášených z předešlého dne).

Středa až pátek výuka dle rozvrh. Běžný provoz školní družiny.

            

                                                                                                                V pondělí naviděnou Míša, Jára a Pavel

                                                                                               

                                                                                                       

zjistit více

Střípky ze závěru školního roku

Nejen že jsme hráli bocciu, ale také jsme se účastnili olympijského běhu, během výuky si o moři vyprávěli a prázdninovém počasí přemýšleli :), no a samozřejmě stín ve školní zahradě nám byl v horkých předprázdninových dnech příjemný :). TAK KRÁSNÉ A DLOUHÉ PRÁZDNÍNY :) Míša, Jára a Pavel

zjistit více

Boccia v Háčku

Hráli jsme poprvé Bocciu s kamarády. Děkujeme Pavlovi za uspořádání skvělého turnaj! 

zjistit více

Děti oslavovaly :)

I letos jsme oslavili Mezinárodní den dětí prima zábavou na školní zahradě. Koně nakrmili, ohradu jim opravili, poklad hledali, .... :)

zjistit více

Snoezelen jako součást výuky

Multismyslová terapie, muzikoterapie, terapie vycházející z principu konceptu bazální stimulace, apod., to vše se dá využít ve speciálně upravené místnosti "snoezelnu", ketrý ve škole máme a hojně využíváme, ale nejen to, uvedené terapie lze přímo využít i při výuce žáků ve třídě. Pro představu nahlédněte do galerie. 

zjistit více

Malí pozorovatelé

Spolu s kamarády ze třídy D,G a E jsme se vydali, v rámci enviromentální výchovy, do blízkého lesa na pozorování lesní drobotiny. A že jí tam bylo :).  Děkujeme Vendule z jabloneckého Ekocentra za skvěle připravený program. 

zjistit více

Pohybová výchova - podpora senzoriky

Pohybem se děti učí, rozvíjejí, ale také zklidňuji. A i naši žáci mají možnost, v rámci hodin pohybové či zdravotní tělesné výchovy, pohybem rozvíjet a stimulovat zejména své senzorické dovednosti. "Senzoricky" upraveným prostorem třídy pomocí  hmatových (taktilní kotoučky, terapeutické fazolky,míčky, ...); zrakových ( kontrastní obrázky, zrcadlová stěna, spirálka,...) a zvukových (zvuková pyramida, zvonky, bublinková folie, ...) podnětů, také podporujeme jejich samostanost, kdy si sami vyberou z nabízených aktivit. U žáků s poruchou autistického spektra v naší třídě, využíváme mimo jiné senzorických aktivity i ke zmírnění napětí a vytvoříní tak vhodné relaxační chvilky během výuky.

zjistit více

Zvířecí výstava

Za třídu H se na výstavu dětských "zvířecích" prací v jabloneckém Eurocentru vydala Barunka. Tvoření všech dětí bylo nádherné a také inspirativní. 

zjistit více

pampelišková louka II.

A tady vykouzlená pampelišková louka technikou tisku (děti pomocí válečku obtiskly bublinkovou folii), dále pracovaly se šablonou a terapeutickými nůžkami, které usnadňují manipulaci s nůžkami i dětem se stíženým úchopem. U dětí se snažíme volit takové techniky, aby jsme podpořili co nejvíce jejich samostatnost a tvořivost.

zjistit více

Pampelišková louka I.

K jaru patří pampelišky a než nám všechny pampelišky odkvetou, tak jsme si jeden den ve škole o nich zpívali, na téma papmpelišky jemnou motoriku trénovali, hmat procvičili, nožky postimulovali a pampeliškvou louku vykouzlili. 

zjistit více

A maminka ještě jednou :)

Když jsme se na svátek maminek chystali, tak jsme nejen prstíky procvičovali, ale také o lidském těle si povídali. Formou pohybových písniček, básniček jsme se snažili porozumět, kde máme oči, pusu, uši, nos. No, a také na parádu maminek jsme nezapomněli a nehty jim pěkné vyzdobili :). 

zjistit více

Maminka

Dneska mamky svátek mají, a tak všichni děti přejí:

Sladkou pusu jako med,

pošlu Ti ji mámo hned.

Letí letí pusina,

dostane ji mamina.

Přejeme ke Ti ke dni Matek,

ať máš dneska krásný svátek :).

 

 

zjistit více

Ukázka řečové, smyslové a rozumové výchovy - aktivity s obrázky

Malá ukázka, jak lze propojit výuku v rámci více hodin (řečová, rozumová a smyslová výchova) - poznávání zvířat, tříděnín dle kritérií - "kde žijí žvířat", "potrava zvířat" - hmatová stimulace, podpora rozvoje slovní zásoby - zvuky zvířat + obrázek a na závěr ukázka práce - přiřazování - obrázek x reálný předmět. Děti jsou šikovné a pracují dle svých možností :). 

zjistit více

Jak jsme se chystali na Velikonoce

Poslední den před velikonočními prázdninami jsme se pustili do velikonočních příprav. Koledovačku jsme poslouchali - Hody, hody, doprovody, ..., stužky pomlázce navázali (teda spíše odvázali :)), beránky v trávě hledali, barevná vajíčka správně rozdělili a sladká napekli. Krásné Velikonoce :).

zjistit více

Jaro-hraní

Jaro je konečně tu, a my si ho rádi připomínáme i v rámci výuky. Ve čtvrtek 4.4. jsme měli celý den jarní tvoření a učení. Věneček s proutí vytvořili, jarní ptačí vzkazník vystříhali, a pak tělo procvičili a tím hrubou i jemnou motoriku podpořili. A nesmělo chybět i společné jarní zpívání :). 

zjistit více

Mezinárodní den dětské knihy

2.dubna není pohým dnem porozumění autismu, ale také i Mezinárodním dnem dětské knihy. A i my, rádi ve škole společně čteme. Podívejte se, jaké pěkné čtenářské chvilky u nás ve třídě máme :). A pokud budete mít dobrý typ na dětskou knihu, budeme rádi.

zjistit více

Modrý den

Rozumíme modře, a to je dobře :).

2.duben byl u nás ve třídě celý modrý - modré tvoření, modré písničky, modré cvičení a i modré učení, a to proto, že tento den je v kalendáři označen jako Světový den porozumění autismu, jehož symbolem je právě modrá barva symbolizující komunikaci a vzájemné porozumění. Myslím, že v naší třídě jsme na modré vlně pořád :). 

zjistit více

Terapeutický tvořivý den

Poslední zimní středu 20.3. jsme si všichni užili prima den. Žáci ZŠ speciální se účastnili Terapeutického dne, kde si mohli vyzkoušet aktivity v rámci muzikoterapie, arteterapie, ergoterapie - keramické tvořní a pohybové terapie. Za naší třídu se účastnil Teddík a dařilo se mu. Děkujem terapeutům, bez nichž by si to žáci tak skvěle neužili. A za rok se těšíme zas :).

zjistit více

Voláme jaro

Dnešní vyučování bylo celé jenom o jaru. Snažili jsme se jej písničkami přivolat, formou jednoduchých senzorických a psychomotorických her se s ptačím životem seznámit a na závěr opět s písničkou, a to "V zahradě na hrušce", kosáky v hnízdě vytvořit. A teď už jenom čekáme na to opravdové slunečné jaro!

zjistit více

Přijel k nám cirkus :)

Eskymáci

Ryba, iglú, eskymák, to je prima hodina. V hodině řečové výchovy jsme si vyprávěli o životě eskymáků a abychom jej co nejvíce poznali, tak jsme se snažili všechno vyzkoušet. Kožich pohladit, iglú postavit a hlavně rybu ulovit.

zjistit více

Teddy je už 8-letý kluk :)

Teddy je zase o rok starší, a o to více šikovnější!

Přejeme Ti spoustu dalších dní s úsměvem na tváři :).

zjistit více

Pololetní "sušenková" odměna

První pololetí uteklo jako voda a je za námi! A aby byl ten den, kdy všichni žáci třídy H dostali od nás pochvalu za parádní školní práci, ještě pohodovější, tak jsme si společně upekli sladkou odměnu. "Suši za výzo" :)

zjistit více

Leden - čas Tří králů, sněhuláků a bobování

Leden, vánoční svátky časem Tří králů ukončil a spoustu vloček nadělil :).

zjistit více

PF 2019

Pohodový rok 2019!
Na všechny se již v novém roce těšíme!
Míša, Jára a Pavel
zjistit více

Keramická dílna

Vánoční tvoření v Muzeu skla a bižuterie

Na svatého Martina...

Učíme se rádi

I když Vánoce se blíží, přípravy na vánoční besídku jsou v plném proudu, tak zbývá čas i na učení :). Někteří rodiče měli možnost nahlédnout na své dítko přímo ve výuce a vám ostatním nabízíme malou ochutnávku, jak nám to jde. zjistit více

Rohy, kožichy, kopyta, ...

Opět po roce, se svatý Mikuláš zastavil a s čertíkem nás pozlobil :).

zjistit více

Vlaštovky na drátech štěbetají...

Vlaštovky na drátech štěbetají, 

cestičku za sluncem dobře znají, 

počkají na svoje kamarádky,    odletí a z jara jsou tu zpátky. zjistit více

Podpora vestibulárního vnímání - pohyb a rovnováha

Poslední říjnový pátek jsme se sešli s kamarády vedlejší třídy F a společně si protáhli ruce, nohy, záda. 

Pohybové aktivity byly zaměřeny na podporu vestibulárního vnímání -  pohyb těla v prostoru - houpaní v dece; rovnovážná a koordinační činnosti - překážková dráha, jízda na rollbetu, jízda na tandem lyži. Cvičení nás prostě baví, jsme veselí a stále zdraví :). zjistit více

Projekt 72 hodin

A je zase na chvilku uklizeno :). Díky patří všem pomocníkům! zjistit více

Dýňo hraní - dlabání

I my jsme se zúčastnili každoročního "Dýňobraní", ale naše dýně zůstala ukrytá, před dešťovými kapkami, v hale školy:). Ale přesto nám skřítko-dýňový domeček dlouho nevydržel, podlehl zkáze přezrání :). A tak se aspoň pokochejte fotkami, jak se nám to podařilo :).

zjistit více

Ukliďme Česko

I naše třída se zapojila do úspěšného celorepublikového projektu "Ukliďme svět - ukliďme Česko". Snažili jsme se přiložit ruce k dílu a pomohli tak přírodě v okolí 2. přehrady. Děkujeme tak nejen Teddymu a Barunce, ale i našim ostatním kamarádům z celé školy, že pomáhají naší zelené přírodě! zjistit více

Barevný podzim

Při podzimním toulání,za šiškami uháním.Podzim plný barev je, tak neváhej, poznej je :)
zjistit více

Tak to jsme my :)

Představují se vám kamarádi ze třídy H. 
Nesmíme ale zapomenout, že nás je pět! Patří mezi nás ještě kamarádka Sára :).

Zpívánky

A abychom zimní čas trochu pokrátili, společně s "efkovými" kamarády jsme si zazpívali "Postavil jsem sněhuláka na stráni"a nejen to, ale i Zlatou bránu otevřeli a sluníčko zavolali, "Voláme sluníčko, halóóó". Akorát "Dva mrazící uličníci" nám to ještě pokazili a sluníčko tak vylekali :)
zjistit více

Zimohrátky

V posledním lednovém týdnu jsme opět s kamarády třídy F zažili spoustu zajímavých, tentokrát zimních aktivit. Se sněhem si pohráli, sněhuláka koulí porazili a dokonce iglú si postavili. zjistit více

T-Mobile Olympijský běh 2018

Projektový den Enviromentální výchovy "Vodní svět" – část II.

Dnes pokračovala II. část projektového dne Enviromentální výchovy zaměřená na vodní hmyz. Vyráběli jsme některé druhy vodního hmyzu a vodní nádrž, ve které se takoví živočichové vyskytují. Výsledný produkt našeho společného projektu se vydařil a bude zdobit prostory naší školy. zjistit více

Čarodějnický den

Přijela za námi zvířátka

V úterý za námi přijela zvířátka z Ekocentra Český ráj. Všichni jsme se na ně moc těšili. Pochovali a pohladili jsme si morčátka, želvu a hada. Hada jsme se nejprve trochu báli, ale pak jsme zjistili, že je docela roztomilý. Dnešní návštěva byla milou zkušeností. zjistit více

Uklízeli jsme s dětmi Česko

Také my jsme se zapojili do celostátního projektu "Ukliďme Česko 2018", abychom udělali okolí naší školy krásné a pomohli tak životnímu prostředí. Počasí se vydařilo, a přestože bylo chladno, sluníčko nám s úklidem smetí čile pomáhalo. zjistit více

Terapeutický den 2018

Dnes jsme si užili čtvrtý ročník Terapeutického dne, který se tentokrát konal u nás na budově ZŠ speciální Josefa Hory.  Teddy se seznámil s novými kamarády ze třídy G a stal se pro dnešní den členem jejich akčního týmu. Vyzkoušel si mnoho zábavných aktivit, ze kterých ho nejvíce bavila muzikoterapie a pohybová terapie. Už teď se těšíme na další takový pěkný den plný zábavy. zjistit více

Dětský "vodní" den

Pátek byl pro všechny děti tím nejlepším v roce :) Všichni totiž slavily svůj svátek! A i u nás ve škole jsme si ho všichni vesele užili. Nahlédněte. Velká škoda, že někteří žáčci chyběli, ale smutnit nemusí, příští rok to bude zajisté stejně prima jako letos:). zjistit více

A olympiáda pokračuje :)

Po určitých technických potížích s vkládáním fotek na web, můžete konečně všichni ze třídy HPS  nahlédnout, jakými zdatnými sportovci jsme byli v druhé části naší zimní olympiády. 

Všichni přítomní žáci urputně zápolili ve pěti disciplínách, a za to se jim na krku houpala velká medaile, která se zajisté již na jazyku rozplynula :).  Tak za dva roky na letní olympiádě naviděnou!!! zjistit více

Karnevalová olympiáda

Letí, letí na koštěti ...

Tak i u nás ve třídě se to v pátek a v pondělí pěkně čarohemžilo :). Nejen, že jsme si buřtíky a jablíčka upekli, ale také pavoučí síť utkali a pavouka nohatýho vyrobili,ale hlavně jsme se pěkně na koštěti povozili, lektvar vykouzlili a spousty čaro úkolů  splnili.Letu zdar! :) :)

zjistit více

Velikokonoční pečení

 Já jsem malý koledníček,přišel jsem si pro perníček.Pro perníček zdobený,do zlatova pečený :).
A že se všem mooooc povedly a pod nos celé škole voněly :).Už jste doma ochutnali, a jen drobky ponechali ? zjistit více

Prázdniny jsou fuč :)

Krásný den, přejeme všem!

           
V pondělí se škola otevírá,
paní učitelka se z oknem dívá :)
           
Prázdniny jsou fuč,
tak se Teddy, Barčo, Vanesko, Janičko, Sáro, ale i ty Aničko dobře uč :).                  Organizace 1. týdne:       Výuka v pondělí pouze 1. vyučovací hodinu tj. 8.00 - 8.45 hod. - informativní setkání rodičů, žáků, pedagogů třídy.V tento den proběhne zápis do školní družiny. V úterý již výuka 8.00 - 11.40 hod. vč. obědu a školní družiny (týká se žáků, kteří budou vybrání z přihlášených z předešlého dne)  a v 15.00 hod. setkání s vedením školy. Středa až pátek výuka dle rozvrhu. Běžný provoz školní družiny.   Na všechny se těší Míša a Jára                      zjistit více

Adventní čas

Začíná poslední adventní týden a u nás máme napilno. Vyrábíme a zdobíme vánoční svícny a spolu s kamarády ze třídy F jsme se pustili do pečení cukroví. Pokud se chcete dozvědět více, podívejte se do společných akcí J. Hory 33. zjistit více

Při výuce nezahálíme ani v zimě :)

Musím vám milí rodiče, prarodiče říci, že všechny dětičky vůbec při učení nezahalí. Během zimních měsíců jsme spousty práce udělali, nových věcí poznali a vyzkoušeli. Malá ochutnávka, co všechno se nám dařilo. A zároveň přijměte pozvání, pokud budete mít někdo zájem do výuky nahlédnout, jste srdečně vítáni. Stačí se s paní učitelkou domluvit.

zjistit více

Vesele zpívání s kamarády ze školky

Byla u nás prima návštěva, zavítaly k nám děti ze speciální školky. A jak se s nimi nejlépe seznámit? No přeci písničkou :). To by bylo, aby jsme si nezazpívali, když mají jednu z nejlepších paních učitelek, která umí zpívat a hrát na vše, na co jde :). 

Děkujme děti za milé dopoledne a těšíme se na další "uzpívanou" návštěvu! zjistit více

Já jsem švestka tmavě modrá :)

Když jsme měli den plný jablek, tak nesmíme zapomenout i na švestky :).  Jednoduchými grafomotorickými aktivitami jsme povidla vařili a ani na nožky jsme nezapomněli a řádně si je ve švestkách vykoupali :). A na závěr trochu pohybu, "dej pozor na švestku"! zjistit více

Den plný jablek

I my jsme nemeškali a s jablky den zaplnili :). Jablko hmatem, chutí, čichem poznávali, říkanky si povídali a na závěr sladkou tečkou doplnili. zjistit více

Sklízíme obilí

Pozdě, ale přece, pole bylo sklizeno :). Sklízeli jsme, orali jsme, ruce protáhli jsme :). zjistit více

Už se známe :)

Během měsíce září jsme se všichni seznamovali a poznávali. Jelikož se delší dobu nedařilo vkládat fotky na školní web, ale vše už je na dobré cestě, hurá, tak až nyní se všichni koukněte a na šikovné holky mrkněte :). zjistit více

Hurá na procházku

Hned na začátku školního roku jsme využili pěkného dne a vyrazili na dobrodružnou vycházku kolem 2. přehrady.  Terén byl docela náročný, Vaneska se, ale celou cestu spokojeně usmívala a Aničku, jízda přes kořeny ukolébala ke krátkému spánku :). Těšíme i na další takto veselé a napínavé výlety :). 

Mik, miku, Mikuláš .....

I letos za námi přispěchal pekelný čertík a hodný Mikuláš. A jako každý rok odešel do smrdutého pekla s prázdnou :). Moc děkujeme Mikulášovi a čertiskovi, že na nás nezapomněli a za rok nashledanou! zjistit více

Co nás baví

Každý den ve škole je trochu jiný. Každého z nás také zajímá něco jiného. Anička preferuje cvičení a hudební výchovu, Barunka ráda prohlíží knížky a vše prozkoumává, Vaneska pozoruje dění a mazlí se s panenkou.Někdy si ale holky musí také pořádně popovídat a domluvit se na spolupráci. Však jim to společně také jde...
A po práci je potřeba se pořádně nasvačit, odpočinout, někdy i vyspat.
zjistit více

Den dětí

Jako každý rok slavíme 1. června svátek všech dětí. A kde? Na školní zahradě. Počasí nám přálo, sluníčko nás hřálo, tak jsme byli všichni moc spokojeni. A aby toho nebylo málo, tak po soutěžním klání jsme si opekli ještě buřtíky u ohníčku. Oslava se vydařila a už se těšíme na další. zjistit více

slavíme svátek

Dnes máme velký mejdan. Vaneska slaví svátek. Přinesla spoustu sladkostí.Užila si gratulanty a dostala dáreček. Snad se jí líbil. A jak se líbí vám? zjistit více

Návštěva

Blíží se léto, tak je třeba zopakovat si koupání v bazénu. My máme trochu natrénováno, ale co ostatní? Děti za sousední třídy k nám také chodí trénovat. Zde je důkaz. zjistit více

Dívčí klub

V naší třídě je veselo, nejenže se vydatně učíme, ale máme možnost pobavit se s přáteli. Zde je důkaz. zjistit více

Dárek pro maminku

Maminky měly svátek, a tak jsme jim k vlastnoručně vyrobeným dárečkům namalovali ještě kytičku. Teď si máte možnost prohlédnout, jak jsme to provedli. zjistit více

Nový kamarád

Máme nového kamaráda!  Konečně mezi samé holky dorazil také nějaký klučina. Jmenuje se Teddy a už si pomalu zvyká na nové prostředí školy, nové kamarády a paní učitelky. Tak ať se Ti Teddy u nás líbí a jsi spokojený :). zjistit více

Opět vás zdravíme z naší třídy

Tak se nám opět podařilo nafotit několik momentů z naší třídy.
Posloucháme pohádku, společně si hrajeme, cvičíme, hrajeme si,
ale samozřejmě se i  učíme. zjistit více

Máme rádi zvířata

Máme rádi zvířata, nejen, že jsou chlupatá. Máme rádi i ta bez srsti. Máme na to i důkaz. zjistit více

U nás

Kámošky

Střípky z naší třídy

Ve třídě se nejen soustředěně učíme, ale také si užíváme zábavu. Poznáte nás v novém účesu? zjistit více

Vášniví čtenáři

Už se na vás těšíme :)

Ahoj děti,s prázdninami se pomalu loučíte a do školy se určitě těšíte!Tak jako my, paní učitelka Míša a paní asistentka Jára, které vás budou po celý školní rok doprovázet.Celé prázdniny se ve škole pilně pracovalo a mnoho pěkného se udělalo. Aby jste se dozvěděly více, nezapomeňte s rodiči přijít, v pondělí 4.9.2017 v 8.00 hodin, do své známé, ale přeci jenom trochu nové třídy :).

                           
zjistit více

KUK

Jedna se schovává, druhá se diví. Sárinka hledá Barunku, má strach, aby se neutopila v bazénu. zjistit více

Střípky z naší třídy

Je po Vánocích a začal nový rok. Ježíšek nám přinesl dárečky. Některé vám chceme ukázat. zjistit více

Mikulášská nadílka

I v letošním roce na nás Mikuláš s čertíkem nezapomněli.
Přišli k nám až po obědě, tak guláš nezbyl, ale zimní čas nám přinesli.
A nejen to, přinesli i balíčky s dobrotami zjistit více

Větrníkový den

Jako každý rok i letos jsme se zúčastnili akce na podporu boje s cystickou fibrózou a vyrobili větrníky. zjistit více

Okamžiky z naší třídy

Už chodíme do školy nějaký pátek a hodně jsme se toho naučili, podívejte se. zjistit více

I my uklízeli

I naše třída se účastnila úklidové akce 72 hodin. A jak nám to slušelo, to se můžete podívat. zjistit více

Ježci

Na podzim, kdy dozrává ovoce a začíná padat listí, vystrkují své čumáčky ježci. Pozor, ať vás nepopíchají...I my jsme si ježka namalovali. zjistit více

Učíme se rádi

Pohádková světýlka

Jak jsme slíbili, necháme vás opět nahlédnout do naší pohádkové komůrky - snoezelenu. A to ještě necítíte, jak nám tu voní bylinky z nového aromatizéru. zjistit více

Máme rádi pohádky

V naší třídě jsou vášniví čtenáři. Nejen, že máme rádi pohádky, které nám vyprávějí a čtou paní učitelky,
ale rádi si prohlížíme i různé knížky. Ale to samozřejmě není všechno. Postupně vám budeme naše aktivity představovat.
Tohle je jen začátek... zjistit více

Handicap 2016

Máme rádi zvířata

Oslavy

Nejdřív slavil Matýsek svátek, pak Nelinka narozeniny. Věk dámy prozrazovat ale nebudeme... zjistit více

Naše chůvičky

Péče o dítě je také důležitá. Anička a Nelinka si to plně uvědomují. zjistit více

Odpočinek po práci

Po těžké práci si zasloužíme chvilku odpočinku.
Někdo jen tak klidně leží a relaxuje, jiný odpočívá aktivně.
Co takhle rodeo?
Nebo procházka v přírodě, pak se hodí i lavička... zjistit více

Těšíme se na léto

Protože léto už je na spadnutí, začínáme pomalu s tréninky. Nejprve potápění a koupání v bazénu, pak i opalovačka... zjistit více

práce ve třídě

Ve třídě máme spoustu práce, všichni se pilně učíme a spoustu toho i umíme.
Podívejte se.
Baví nás na tabuli kreslit, ale hlavně potom mazat.
Po výkonu si zatleskáme.
Základ je pořádně se soustředit. zjistit více

Barevné bublinky

S bublinkami je velká legrace, obzvlášť, když jdou vystřelovat... zjistit více

Schovávaná

Po pilné práci přichází zábava. Hra na schovávanou je někdy to pravé.
Kdo mě najde jako první, vyhrává. zjistit více

U přehrady

I v podzimních dnech se občas jdeme vyvětrat. To budou červené tvářičky! zjistit více

Tak takhle nám jde učení

I v letošním školním roce musíme makat, až se nám kouří z hlavy. Jak nám to jde, můžete posoudit sami. zjistit více

A je tu nový školní rok

Máme tu zase nový školní rok. A co budeme dělat?
Budeme zpívat, hrát si, cvičit, malovat, relaxovat, svačit, ale hlavně se budeme učit.
A jaké máme pomůcky? Podívejte se na pár příkladů. zjistit více

Takhle nám jde učení

Pár vzpomínek na loňský školní rok. Učíme se rádi! zjistit více

Jak jsme cvičili

Máme ve škole novou místnost na cvičení. Jak jsme si to v ní vloni užívali, ukážou naše fotky z loňska. zjistit více

masáž

Nelekejte se, nebudeme děti ve škole líčit.
Ani jim nebudeme malovat po obličeji.
Budeme provádět jednu z orofaciálních masáží a to dráhovou techniku.
Jedná se o techniku velice jemnou a dětem příjemnou,
u které si děti zažijí i spoustu legrace. zjistit více

vzpomínáme na karneval

Samozřejmě ani letos jsme nezapomněli na maškarní karneval.
Krásně jsme si zasoutěžili, zatancovali a prostě si to užili, jak se patří.
Na vše letos dohlížela policie...Teď už se těšíme na příští rok. zjistit více

Naše práce s pejsky

Že máme rádi zvířata, to už všichni vědí, tak opět podáváme důkaz na fotografiích. zjistit více

Na koncertě

Pavlík už je veliký, tak může jít i na koncert a sbírat nové zážitky. zjistit více

Co už umíme

Tak máme zase nové fotky z naší třídy.
Kdyby si někdo snad myslel, že si ve škole jen hrajeme,
tak ať se ne ně podívá. zjistit více

oslava narozenin

I v letošním roce jsme slavili narozeniny. Nejprve slavila Nelinka, o měsíc později Pavlík. Tak hodně štěstí! zjistit více

Ukliďme Česko

Také naše třída měla svou úklidovou četu s velkým pracovním nasazením. Dokonce jsme měli s sebou i lopatku... zjistit více

Matýskova první akce

Matýsek poprvé vyrazil na školní akci -Terapeutický den. Vítáme Tě Maty! zjistit více

návštěva ekocentra

Dnes jsme navštívili Ekocentrum. Téma bylo tentokrát Koloběh vody v přírodě.
Nejen, že jsme se dozvěděli mnoho nového, zařazovali jsme spoustu obrázků s tématikou vody,
ale dokonce jsme i různé druhy vody ochutnávali a měli možnost porovnat, která je nejlepší.
Domů jsme si odnesli kromě zážitků i pěkný obrázek. zjistit více

takhle nám jde učení

Do školy chodíme, abychom se co nejvíce naučili, abychom si zacvičili, abychom si zazpívali a zahráli. A nejen to. Můžeme zde i malovat, ale také si hrát. Někdy na nás čeká i masáž. Nechcete jít do školy také? zjistit více

stavíme sněhuláka pro Afriku

I my podporujeme akci Sněhuláci pro Afriku.
Postavíme jich co nejvíc, ať to dětem v Africe pomůže. Nejraději bychom se do Afriky také vydali, protože tady je zima. Při práci se ale přece jenom zahřejeme. zjistit více

Vše pro zdraví

To, že pracujeme do vyčerpání, je známá skutečnost.
Někteří jsou tak vyčerpaní, že nemohou s odpočinkem již déle otálet.
Však co je lepší než se pořádně vyspat? zjistit více

Mikulášská nadílka

Tak jako každý rok, tak i letos k nám dorazilMikuláš s čertíkem a andílkem. Nejdřív jsme se trošku báli, ale nadílka za to stála.... zjistit více

Máme rádi pejsky

Vždycky se moc těšíme, až k nám zase přijdou pejsci.
Užijeme si s nimi spoustu legrace, pomazlíme se s nimi, hrajeme si s nimi.
Igor je náš velký kamarád, kterého občas zlobíme, ale jen tak z legrace.
A Igor to ví a tak si lecsos nechá líbit. Prostě je to náš kamarád! zjistit více

vzpomínka na září

V září jsme byli vyrábět skřítky, co jsme u toho zažili a viděli, necháme  nahlédnout i vás zjistit více

Ve škole jsme rádi

To, že chodíme do školy rádi, je pravda. Ve škole si užijeme spoustu legrace, velkou pohodu a ještě se můžeme blýsknout svou prací... zjistit více

Speciální projekt 72 hodin – PS

Jak nám jde učení

Tak jsme se konečně opřeli do práce. Jde nám to od ruky, zvládáme už nejen chvilku sedět, ale i spoustu činností. Sami se můžete přesvědčit. zjistit více

Vítejte ve škole


Začal nový školní rok a s ním nejen nové zážitky se spolužáky a vyučujícími, ale i nějaké povinnosti.
Jednou z nich je i donést do školy  několik věcí, které budou děti  potřebovat.
A jaké to budou? To se dozvíte na přiloženém seznamu.

Seznam
 • papírové kapesníky
 • vlhčené ubrousky na osobní hygienu (toaleta, jídlo)
 • mýdlo
 • 4 role toaletního papíru
 • čaj
 • cukr
 • ručník 
 • v případě potřeby osobní bryndák, pleny a další osobní věci, oblečení na převléknutí, obuv na přezutí
 • 300 Kč na učební pomůcky (pracovní výchova, rozumová výchova, smyslová výchova)

Sejdeme se dne 1. září v 8.00 hod. na budově J. Hory 33, kde  se na vás těší vaše třídní učitelka 
Soňa Svobodová a asistent pedagoga Jaroslava Sedlmajerová

zjistit více

velikonoční dílna tříd POH a POF

Aby na Velikonoce bylo doma opravdu veselo a jarně, vyrobily si děti za vydatné asistence  praktikantek velikonoční dekorace a drobnůstky pro radost. A jak se jim to povedlo mohli posoudit nejen maminky a tatínkové, ale i vy... zjistit více

Výlet na Jizerku

Ani my jsme nezůstali stranou a vyrazili společně s ostatními třídami do hor. Přes obavy některých maminek jsme vše zvládli na jedničku. Byla sice docela zima, ale naštěstí nám nepršelo, tak jsme mohli absolvovat procházku po osadě Jizerka. Moc se nám líbil Muhu.  Zbyl čas i na vydatnou svačinu a teplý čaj. Cesta zpátky byla taky dobrodružná, jelikož hodně pršelo a padaly kroupy, ale to jsme naštěstí sledovali jen z oken autobusu. A pak už nás čekaly maminky! zjistit více

Všechno nejlepší

Čas běží každému, tak nastal slavný den i pro Pavlíka. Dnes slaví své narozeniny.
A kolik že mu je? To poznáte podle svíček na dortu, který upekla Pavlíkova maminka.
Honem, než je Pavlík všechny sfoukne....
Nejdřív gratulanti s dárky,
pak slavnostní přípitek šampaňským
a potom se už můžeme pustit do dortu.
Nejen, že je dort krásný, ale je i výborný a všem chutná. Přesvědčte se. zjistit více

Naše práce

Máme rádi pejsky

Letos si také užíváme s pejsky, někdo je cvičí, někdo si s nimi hraje, někdo s nimi odpočívá zjistit více

Večerníček

Učíme se skládat papírové čepice jako má Večerníček. Práce nás baví a pak si ještě s nimi užíváme spoustu legrace. Škoda, že nemáme ještě autíčko a jednokolku. zjistit více

Karneval 2014

Je únor, čas masopustu, a tak jsme se zase všichni sešli na školním karnevalu. V zápalu soutěží se roztodivné masky jen míhaly v maškarním sále za hlasitého hlaholu. Zábava byla veliká a odměn nespočet. Vítězem byl každý, kdo se smál. zjistit více

Společné cvičení

Naše cvičení je někdy dost náročné. Obzvlášť, když je to adrenalínová disciplína. Někteří už svůj strach překonali, jiní na tom teprve pracují, někteří jedinci dosud přemýšlejí, jestli o tom budou vůbec uvažovat. Ale ta radost, když so to povede...Posuďte sami. zjistit více

Pavlík se učí psát

Někdy musíme dělat i činnosti, které nás nebaví, které nemáme rádi.
Teď ta chvíle přišla. Pavlík se učí psát!
Na tabuli je to paráda, do pískovničky to je bezva, ale na papír a tužkou, to se mu nechce.
Ještě, kdyby se tužka mohla držet jako kladivo, ale takhle!
Ale Pavlík se to jistě brzy naučí! zjistit více

Mikulášská nadílka

Nastal ten správný den pro vzácnou návštěvu Mikuláše, čerta a anděla.
Všichni byli plni očekávání, strachu, těšení.....
A je to tady! Nejdřív čert, že by tady někdo zlobil?
Někteří chtěli utéci, jiní si s čertem pochlapsku popovídali.
A co teprve, když se začaly rozdávat dárky, to už čert nemá šanci!
Anděl a Mikuláš zase vedou žebříček popularity. zjistit více

oslava

Všichni stárneme. Dokonce i naši žáci. A tak nastal den, kdy slaví narozeniny i Vojta. Přejeme mu hodně zdraví a štěstí. Vojto užij si to! zjistit více

Keramická dílna POH a POF

I naše dvě dolní třídy měly keramickou dílnu. Všichni pracovali se zaujetím, někteří si dokonce chtěli hlínu i ochutnat. Všechny výrobky však stojí za to.... zjistit více

Účastníme se školních akcí

Keramická dílna nadchla všechny děti i maminky zjistit více

Máme rádi snoezelen

Snoezelen máme rádi, někdo se nejraději houpe, někdo cvičí, někdo hledá nové podněty, někdo si to umí užít pěkně v klídku zjistit více

U tabule

Naše výtvarné činnosti

Malujeme, střiháme, lepíme.....a to není všechno, příště ukážeme víc! zjistit více

Máme i rehabilitaci

Máme rádi tělocvik

Když je venku hezky, není nad vycházku do přírody. Cvičení ve třídě je také zábava, vůbec pokud jde o míčové hry. zjistit více

práce na počítači

Seznamte se s námi

Třída POE je třídou rehabilitační. Učí se zde 6 žáků, kteří mají kombinované postižení, někteří i autismus. Jelikož postižení našich žáků jsou závažná, pracujeme speciálními metodami a převážně individuálně. Hlavním úkolem výuky je zapojení se do běžného života, porozumění světu kolem, nalezení způsobu komunikace se svým okolím, prožití sociálních vztahů se svými vrstevníky, prostě co nejlépe využít svého potenciálu . Práce s každým žákem má svá specifika, všichni žáci mají svůj plán osobního rozvoje. Někteří se učí sociálnímu čtení, další zvládnou číst některá jednotlivá písmenka, u jiných je velkým úspěchem pochopení gest a jejich využívání. Prioritou je i co nejlépe zvládnout sebeobsluhu a hygienické návyky. Snažíme se rozvíjet vnímání všemi smysly, zažít pocity úspěchu a radosti z práce. Mimo to s našimi žáky pracuje jednou týdně klinická logopedka a fyzioterapeutka. Jednou za čtrnáct dní přijížději pejsci a probíhá zde individuální canisterapie. Za pěkného počasí se snažíme využívat školní zahrady a přijemného okolí jablonecké přehrady ke krátkým vycházkám.
Dobrou náladu a pohodu se snažíme užít i při akcích tříd naší speciální školy.

A to jsme my ...

 

... kluci a holky z třídy PO E, ale nejsme tu všichni, pokračování příště :)

                                    

    zjistit více

Vánoční besídka

Slavíme narozeniny

Takhle se učíme

Práce v lavici
I pitný režim se musí dodržovat zjistit více

Konec školního roku

Konec školního roku byl velmi netypický. Měli jsme vytopenou školu. Vysvědčení přece jen bylo rozdáno a my mohli odejít na prázdniny.

Ještě pár fotek na památku i s maminkami……

zjistit více

takhle mi to sluší

Princeznička na bále, poztrácela korále... Kdo je našel?
(práce s modelínou)
zjistit více

Den dětí

Letos nám na Den dětí nepřálo počasí, tak jsme slavili o něco později.
A stálo to za to! Počasí nám tentokrát vyšlo a na závěr byla ještě sladká odměna!
To se líbilo naprosto všem!smile

zjistit více

Takhle pracujeme

I takhle se dají hrát karty!

Písek není jen na hraní, ale i na práci!

zjistit více

Výtvarná soutěž

Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže "Ve vodě, pod vodou, u vody". Pro ty, kteří nestihnou výstavu, zde ukázka..

zjistit více

Canisterapie

V letošním školním roce máme canisterapii, nám dětem se práce s pejsky moc líbí. Jestli se líbí také pejskům, to se musíte zeptat jich..
HAF wink

zjistit více

Podzimní pozdravení

Podzim je tu, má se k světu, barvičkami čaruje ... zjistit více

Šnečku, šnečku, .... a červená se jahoda :)

V závěru školního roku konečně trochu zapršelo a šnečí kamarádi vylezli a tak jsme probádali jejich život a naučili se krásně uvolnit naši ručku a pracovat s pastelkou, no a i je ochutnat :), ale tu možnost jste měli i vy doma, jestli vám je vaše děti nesnědly dříve:). A nezapomněli jsme ani na voňavé červené jahody, které k létu prostě patří, děti si při trhaní víčkových jahod (i tak se dá recyklovat pet víčko) krásně procvičily hrstičkový úchop :). zjistit více

Učíme se písmenka

A jako AničkaB jako Bára,T jako Teddy,J jako Janička,V jako Vaneska,písmenka se učíme a už je skoro umíme :).

zjistit více

Včelí rojení, naše učení

Na zahrádce pod jabloní motýlek tam včelku honí,hned, hned, hned dej mi včelko med!Povídali jsme si o včelách, jak vypadají, kde žijí, čím jsou pro nás užitečné. zjistit více

Maminky, mámy :)

Maminky, mámy, jste naše štěstí,
jste pro nás teplé sluníčko v dešti :)

Chvilky pohody a relaxace

Do výuky patří nejen získávání nových vědomostí, zkušeností, ale také chvilky pohody a relaxace :). A ty si nejvíce užíváme v klidném a přátelském prostředí našeho snoezelenu, který všem nabízí naprostý pocit bezpečí a jistoty. A naši šikulové jsou zde moc spokojení, každý si vybere z nabízených aktivit tu svoji nej :).Ale i ve třídě rádi, po rušném dopolední, odpočíváme, ještě že máme tolik místa na koberci :). A nesmím zapomenout na sluníčko, které nás teď tak moc láká za zpěvem ptáků, třpytící se hladinou jablonecké přehrady:). Na našich cestách v okolí přehrady potkáváme nejen opeřence, nedávno se k nám přidala i psí slečna :). A Teddy zase objevil houpající se kouzlo, ke kterému se moc rád vrací. Tak snad nám bude i nadále počasí přát a budeme takových to výprav pořádat co nejvíce :). zjistit více

Čáry, máry, rovná čára ....

Podívejte, jak šikovné prstíky máme, čáry s nimi nakreslíme :).Grafomotrorické aktivity pro nácvik úchopu psacího náčiní ve spojení s nácvikem koordinace oko-ruka + vedené linie. zjistit více

Den plný ptačího zpěvu

V pátek jsme se po delší době sešli s kamarády třídy F a zaposlouchali se do ptačího zpěvu. Prohlédli si společně ptactvo našeho kraje a pod našima rukama se nám začali líhnout ptáčci zpěváčci. Po svačině jsme se vydali do prostor školní zahrady, kde na nás čekalo mnoho dalších cvrlikajících opeřenců. Nahlédněte, jak jsme to s těmi ptačími kamarády pěkně zvládli :). zjistit více

Zasněžený duben :)

I když je venku momentálně parné léto, na začátku dubna to tak ještě nevypadalo :), byli jsme moc rádi, že se po mrazivých březnových dnech, začaly konečně klubat "zasněžené" kvítky. A podle našeho tvoření zajisté poznáte, o jaké kvítky se to jedná :). zjistit více

A takhle pokračujeme ve výuce v listopadu

V listopadu vůbec nezahálíme a pilně se učíme! Pracujeme s obrázkem a reálným předmětem. Učíme se poznávat barvy, ale také máme čas na relaxaci ve snoezelenu a hlavně na vzájemné špitání s kamarády :). No a pracovní a výtvarné aktivity se nám začínají pomalu přiklánět k Vánocům. zjistit více

Keramické tvoření - vánoční kouzlení

Předposlední listopadovou středu jsme se již všichni, ze spodního patra "Horovky", začali připravovat na vánoční čas. Z kuličky hlíny se nám podařilo uválet a vykrájet vánoční lampičku. Jestli si to lampičky při smažení v peci nerozmyslí, těšte se, Barča, Janička, Vaneska, Nelinka, Kuba, Radek, Teddy, Anička, lampičku vám přinese :). zjistit více

SVATOMARTINSKÉ TVOŘENÍ

A je to tu zase, společně s kamarády třídy F a tentokrát i se Svatým Martinem, jsme zpívali, cvičili, tvořili :). Tak nakoukněte do společných akci J.Hory :). zjistit více

Koulela se brambora

Koulela se brambora - společná výuka s kamarády třídy F. Pokud chcete vědět i vidět víc, koukněte do společných akci J. Hory :). zjistit více

Podzimní bábovka

Recept na podzimní bábovku: 25 dkg celozrnné mouky, 20 dkg cukru, vanilkový cukr, prášek do pečiva, 4 vejce (žloutky zvlášť, z bílků ušlehat sníh), 10 dkg oleje, 10 dkg vody a teď přijde ten podzim - rozinky, skořice, suš. ovoce, strouhaná jablka či hrušky, hořká čokoláda. Vyzkoušejte, nám se nármně povedla, mňam :) zjistit více

A zase ty kaštany :)

S kaštany se dá dělat ledacos, hrát si s nimi, krmit jimi zvířata, ale i modelovat a ruce stimulovat. zjistit více

Čarování v přírodě

A takhle se dá čarovat v přírodě - šišky, kaštany a jedovaté muchomůrky, s tím vším jsme si príma užili :). zjistit více

Dýňobraní

Malá ukázka, jak i my, se umíme zapojit do společné práce s ostatními žáky tříd J.Hory. Pokud chcete vidět víc, musíte se juknout na fotky, které najdete na nástěnce v hale školní budovy, jelikož se nám bohužel prozatím nedaří vkládat více fotek na školní web :). Těším se s vámi naviděnou :).

Začíná nový školní rok

Tak už nám to začíná...

Zveme Aničku, Barunku, Sárinku a Matýska do první třídy.
Zveme také Danečka, Janičku a Vašíka do přípravného stupně.
A kdy to bude?
Přijďte 1. září v 8:00 hod. do školy  Josefa Hory 33.
Budeme si hrát, učit se, zpívat, povídat, malovat, cvičit a užívat si.
Těšíme se na vás i vaše rodiče.
                                        Soňa Svobodová a Jára Sedlmajerová zjistit více

Handicap 2015 aneb jak jsme si vyšlápli zasportovat

Snoezelen přináší taky spoustu inspirace….

Takhle se snažíme při vyučování...

začala nám opět škola

Po prázdninách máme nově vymalováno, nový koberec i nové žáčky

zjistit více

Školní výlet

Jako každoročně jsme vyrazili společně se třídou POF na školní výlet.

zjistit více

Učení nás baví

Učení nás baví

Učení nás baví

Učení nás baví

Učení nás baví

Pak následuje svačina…

Nesmíme zapomínat ani na relaxaci v bazénku…

Základní škola
Jablonec nad Nisou
Liberecká 1734/31
Příspěvková organizace
IČ: 60254190
Identifikátor datové schránky: h6wmmxa
Kontakt