Související informace
Novinky / Aktuality

Vánoční dárečky pro radost

V předvánočním čase jsme vyráběli svícny a kapříky pro radost.

zjistit více

Listopadové výrobky z ergoterapie

Vzhledem k uzavření školy počátkem listopadu jsme stihli jen glazování keramických výrobků.

zjistit více

Ergoterapie - září, říjen 2020

Speciálně pedagogické centrum ve školním roce 2020/2021 opět nabízí ergoterapii na budově J. Hory 33.

zjistit více

I letos pokračujeme

A máme tu školní rok 2020/2021 a s ním i terapie pod SPC.

Od začátku nového škoního roku jsme se pustili do práce i my, zatím procvičujeme jemnou a hrubou motoriku. Jako první jsme si udělali podtácky pod hrníčky z nažehlovacích korálků a obrázek podzimního stromu.

zjistit více

Ergoterapie pod SPC

Ve školním roce 2019/2020 probíhala opět ergoterapie pod záštitou SPC.

Tato terapie byla určena klientům s různým stupněm mentálního postižení a souběžným postižením více vadami.

Vzhledem k mimořádným opatřením byly od 11. 3. 2020 uzavřeny školy a školská zařízení.

V březnu jsme se při terapii viděli naposledy, ale i přes to se jsme udělali spousty práce, naučili se novým dovednostem

a procvičili motoriku.

Tímto bychom vám chtěli popřát klidné prožití prázdnin a v září se na vás těší

vaši terapeuté.

zjistit více

Ergoterapie - únor 2020

I toto patří do ergoterapie - SPC

Cíle ergoterapeutické intervence u klientů speciálně pedagogického centra (dále SPC)  není zaměřena pouze na pracovní a výtvarné aktivity, které rozvjí předeším jemně-motorické schopnosti klientů - žáků, ale také na podporu psychomotorických, senzorických či grafomotorikcých dovedností, které jsou nedílnou součástí rozvoje kognitivních funkcí. V galarii máte možnost nahlédnout, co vše proběhlo a probíhá v rámci ergoterapie našeho SPC.

zjistit více

Ergoterapie - leden 2020 - terapie pod SPC

Ergoterapie - prosinec 2019

Ergoterapie - listopad 2019

Pilně pracujeme

Podzim je v plném proudu a i my jsme toho dost stihli. Procvičujeme si jemnou i hrubou motoriku, vnímání barev, pracujeme s různými materiály. Baví nás to a docela se nám i daří

zjistit více

Ergoterapie - říjen 2019

Ergoterapie - září 2019

Ergoterapie - červen 2019

Ergoterapie - květen 2019

22. ročník výstavy výtvarných prací dětí, žáků a studentů jabloneckých škol na téma "zvířecí kamarád". Výtěžek z aukce tentokrát věnován útulku Dášenka.

Ergoterapie - duben 2019

Ergoterapie - březen 2019

Ergoterapie - únor 2019

Ergoterapie - leden 2019

Ergoterapie - prosinec 2018

Ergoterapie - listopad 2018

Ergoterapie - říjen 2018

Ergoterapie - září 2018

Ergoterapie v keramické dílně šk. rok 2018/2019

Ergoterapie - červen 2018

Ergoterapie - květen 2018

21. ročník výstavy výtvarných prací dětí, žáků a studentů jabloneckých škol na téma "Lípa náš národní strom, aneb stoleté výročí republiky".

Ergoterapie - duben 2018

Zahradníci na J. Hory

Ergoterapie - březen 2018

Ergoterapie - únor 2018

Ergoterapie - leden 2018

Protáhneme si opět tělo :)

V letošním školním roce opět nenecháme naše ruce, nohy, hlavu, záda, břicho v klidu :).
Formou jednoduchých pohybových her procvičíme jemnou a hrubou motorikou, psychomotoriku, koordinaci a rovnováhu.
Budu se s vámi setkávat 1x za 14 dní jak na detašovaném pracovišti J.Hory 33, tak i Polní 10.
Všechny se na Vás těším Míša Hojaková                                                                                 
zjistit více

ERGOTERAPIE - PROSINEC 2017

Ergoterapie - listopad 2017

Ergoterapie - říjen 2017

Cvičení je zábava

A je to tu,školní rok je v plném proudu a i my protahujeme, procvičujeme celé naše tělo. Malá ukázka, jak se dá také krásně procvičit koordinace oko-noha a vzájemná spolupráce a tolerance. Holkám to moc šlo a zaslouží si velikou pochvalu :). zjistit více

Ergoterapie - září 2017

Ergoterapie - školní rok 2017/2018

                                                                                                 pondělí od 12.35 do 13.20 na ZŠ Liberecká 31     

zjistit více

ERGOTERAPIE - květen 2017

ŽÁCI 5., 6. A 7. TŘÍDY SE ZÚČASTNILI SOUTĚŽE ČASOPISU GOLEM S NÁZVEM "PORCELÁN".

Ergoterapie - duben 2017

Ergoterapie - březen 2017

Ergoterapie na Polní

Pár ukázek, jak probíhá v letošním školním roce ergoterpie na Polní. Všechny děti jsou moc šikovné a snaživé. Velká pochvala pro všechny :). zjistit více

Ergoterapie - únor 2017

Ergoterapie - leden 2017

Ergoterapie - prosinec 2016

Ergoterapie - listopad 2016

Ergoterapie - říjen 2016

Ergoterapie - září 2016Ergoterapie pro žáky 2. a 3.třídy probíhá každé pondělí od 11.40 do 12.25 na budově ZŠ Liberecká 31.

Ergoterapie pro žáky 5., 6., 7., 8. třídy probíhá každé pondělí od 13.25 do 14.10 na budově ZŠ Liberecká 31.

Ergoterapie pro žáky ze speciálních tříd probíhá každý čtvrtek od 12.00 do 13.00 na budově J. Hory 33.

zjistit více

Výrobky z ergoterapie - červen 2016

Výrobky z ergoterapie - květen 2016

19. ročník výstavy výtvarných prací a aukce

Ergoterapie - duben 2016

Ergoterapie - březen 2016

Ergoterapie - únor 2016

Výrobky z ergoterapie - leden 2016

Ergoterapie - prosinec 2015

Ergoterapie - listopad 2015

Výrobky z ergoterapie - říjen 2015

Výrobky z ergoterapie - září 2015

Nový školní rok 2015/2016

V keramické dílně probíhá každé pondělí od 11.40 do 12.25 hod.  ergoterapie pro žáky z 1. a 2. třídy.

Na budově J. Hory 33 probíhá každý čtvrtek od 12.40 do 13.40 hod. ergoterapie zaměřená na práci nejen s keramickou hlínou pro žáky ze speciálních tříd.

zjistit více

Ergoterapie

V rámci ergoterapie v keramické dílně probíhá nácvik soběstačnosti a zlepšení

motorických dovedností, pomocí hravého výkonu.

V průběhu školního roku žáci pracovali nejen s keramickou hlínou, licí břečkou, engobami a glazurami,

ale měli možnost vyzkoušet i jiný materiál a techniky:

- ubrouskovou techniku

- kašírování

- práci s FIMO hmotou

- navlékání korálků

- suché i mokré plstění za použití ovčího rouna

- malování na textil

- práci s papírem, filcem a další

zjistit více

Ergoterapie v květnu

Po práci odměna

Je-li to potřeba, využíváme i při ergoterapii metodu vizualizace. Tady to je postup: práce - hotovo - odměna. zjistit více

Šikovné ruce

Tady je důležitá trpělivost, kdo ji nemá, neuspěje :-) zjistit více

Výlov rybníka

Rybařina je bezva koníček, obzvlášť, když berou....Pak ryby ještě řádně uložit a je hotovo. zjistit více

Malíři

Nejen, že zvládáme řadu řemesel, zabýváme se také uměním... zjistit více

šrouby a matice

Učíme se šroubovat. To je moc těžká práce, ale nám mužům se určitě bude hodit..... zjistit více

kinetický písek

Máme novou pomůcku, dostali jsme speciální kinetický písek. Nejen , že je to velká zábava, ale zároveň vytváříme krásné stavby. Písek krásně drží, ale zároveň "teče". Kdo neviděl a nepohrál si s ním neuvěří. Patří k našim nejoblíbenějším pomůckám. zjistit více

Jak se dají využít víčka od PET lahví při cvíču

Nejen, že sbíráním víček od PET lahví pomáháme, ale i při cvíču jsou prima :). A nejen víčka, ale i kolíčky, ježkové míčky, a vůbec spousta dalších zajímavých věcí můžeme na ergoterapii využívat :). zjistit více

I letos bude ergoterapie na detašovaném pracovišti Polní 10, ale i J.Hory 33 :)

I pro letošní školní rok se těším na žáky detašovaného pracoviště Polní 10, kde bude 1x za 14 dní probíhat ergoterapie. A pro letošní školní rok nebudou ochuzeni ani žáci druhého detašovaného pracoviště J.Hory 33. Společně budeme procvičovat naše tělo - ruce, nohy, no prostě všechno :). Až bude první foto dokumentace, tak se s vámi podělíme a naši práci předvedeme :).                                                                             Opět se na vás těší Míša Hojaková

Ergoterapie

Ergoterapie u dětí působí na rozvoj všech složek osobnosti dítěte  s přihlédnutím k jeho psychomotorickému vývoji, čímž se specifikuje proti ergoterapii dospělých.
Velmi důležitou roli v dětské ergoterapii má hra dítěte. Především hra je vnějším projevem potřeby seberozvoje dítěte. Prostřednictvím ní získává řadu prostorových zkušeností a manuálních zručností. Hra se  stává pro ergoterapeuta hlavním léčebným prostředkem a také vodítkem při výběru vhodných zájmů a budoucího profesního zaměření dítěte.

Co při ergoterapii nabízíme:
  • vypracování individuálního ergoterapeutického plánu,
  • aplikaci ergoterapeutických postupů a technik dle výše stanoveného plánu – přímá práce s klienty/žáky,
  • návrh kompenzačních pomůcek, zácvik žáků, pedagogického personálu, členů rodiny, správné používání těchto pomůcek,
  • využití  specifických terapeutických metod a technik – basalní stimulace, multismyslové terapie - snoezelen,
  • spolupráce s pedagogickými , rehabilitačními pracovníky (třídní učitel, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga, logoped, fyzioterapeut, ostatní vyučující) a pracovníky SPC,
  • poradenská činnost pro rodiče a veřejnost,
  • účast, případně vedení hodin výchov, supervize v pomocných a rehabilitačních třídách.

Ergoterapie probíhá 1x týdně v individuálním čase každého žáka/ klienta. Rozsah terapie není pevně stanoven, lekce trvá přibližně 40 minut, první setkání probíhají za přítomnosti rodičů, následné již v důvěrném prostředí žák/klient a ergoterapeut.

zjistit více

Ergoterapie ve školním roce 2016/2017 i na Polní 10

Základní škola
Jablonec nad Nisou
Liberecká 1734/31
Příspěvková organizace
IČ: 60254190
Identifikátor datové schránky: h6wmmxa
Kontakt