Související informace
Novinky / Aktuality

Co přinese školní rok 2019-2020

Výchovný poradce poskytuje poradenské služby především žákům a jejich zákonným zástupcům.

Zaměřuje se na:
Kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní orientaci žáka.

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

  • 31. 1. 2020 - stanovení kritérií přijímacího řízení do oborů vzdělání bez talentové zkoušky
  • 1. 3. 2020 -  odevzdání přihlášek na střední školy (obory bez talentové zkoušky)

Žáci podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy nebo je mohou  poslat doporučeně poštou.

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky.

  • Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí. Do přihlášky uchazeč uvede název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání.  Dvě identická vyhotovení vyplněné přihlášky uchazeč a zákonný zástupce podepíší a předají k podpisu ředitelce základní školy. Součástí přihlášky je potvrzení ošetřujícího lékaře a další dokumenty vyplývající z kritérií jednotlivých středních škol.
  • Uchazeči jsou povinni předat správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu na střední škole nejpozději do 1. března 2020. Dodržení termínu pro odevzdání správně vyplněné přihlášky řediteli školy je zásadní a při nedodržení termínu a chybném vyplnění náležitostí přihlášky nemusí ředitel střední školy přihlášku uchazeče v rámci 1. kola přijímacího řízení akceptovat.
  • Pro žáky, kteří neuspějí v 1. kole přijímacího řízení, budou střední školy s volnými místy vypisovat další kola přijímacích řízení.

Zápisové lístky

Pokud byl žák přijat ke vzdělávání na střední škole, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li tento úmysl, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí na dané škole.

Přihlášky a zápisový lístek obdrží žáci ve škole .

Na webových stránkách jednotlivých středních škol najdete termíny Dnů otevřených dveří.
Neváhejte navštívit více škol a zeptat se na všechno důležité, co Vás zajímá.

Seznam spolupracujících institucí:

Pedagogicko-psychologická poradna Jablonec nad Nisou
Smetanova 66, Jablonec nad Nisou, 466 01

telefon: 602 102 833
Email: poradna@pppjbc.cz
web: www.pppjbc.cz

Oddělení sociálně právní ochrany dětí při Městském úřadu v Jablonci nad Nisou
Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou

Úřad práce v Jablonci nad Nisou
E. Floriánové 1004/3, Jablonec nad Nisou 1, 466 01
telefon: 483 346 611
E-mail: posta@jn.mpsv.cz

Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Jablonci nad Nisou
telefon: 483 346 668
E-mail: michaela.pokorova@jn.mpsv.cz

Středisko výchovné péče pro děti a mládež Čáp
Na Výšinách 451/9, Liberec 5, 46005
telefon: 482 750 517
Email: svplbc@centrum.cz

Speciálně pedagogické centrum, Liberecká 31, 466 01 Jablonec nad Nisou                   telefon 480 003 6O8                                                                                                                   E-mail spc.jablonec@seznam.cz

COMPITUM

Občanské sdružení Compitum pomáhá hledat řešení rodinných problémů. Např. dobrovolníci pomáhají doučovat děti.

www.compitum.eu

Odkazy:

www.edulk.cz
www.detskaprava.cz
www.linkabezpeci.cz
www.infoabsolvent.cz
www.risa-lbc.cz
www.techyes.cz
www.atlasskolstvi.cz


S výběrem vhodného učebního oboru poradí výchovný poradce spolu s třídním učitelem.

Základní škola
Jablonec nad Nisou
Liberecká 1734/31
Příspěvková organizace
IČ: 60254190
Identifikátor datové schránky: h6wmmxa
Kontakt