Související informace
Novinky / Aktuality

Zvládli jsme to:)

Moje milé "děti", společně jsme to krásně zvládli! 

Děkuju vám za veškerou práci, nejen v době pandemie, ale za celou tu dobu, kterou

jsme spolu strávili a věřte, že i když to vypadalo, že učím jen já vás, vy jste mě naučili

spoustu věcí taky. Děkuju vám, že jste byli tak skvělá parta, že jste nezkazili žádnou 

legraci a do všeho šli po hlavě a se srdcem na dlani.

Vždycky budete tak trochu "moje děti", vždycky tady pro vás budu a moc se těším,

až s vámi budu moct  sdílet zážitky z vašeho dalšího života.

Mám vás moc ráda, takže Barunko, Mařenko, Kristinko, Adélko, Páťo, Karlíčku, oba Lukýni, 

Marťo,  Kristiane, děkuju vám, dávejte na sebe v létě pozor a těším se na vás!

 

vaše L.M.

zjistit více

Učíme se online 22.- 26.6. 2020

Krásný nový týden, i když nám víkend zase propršel, měli jsme alespoň čas si odpočinout a s novými silami jdeme do finále!:)

 

Tento týden už to bude odpočinkové, pojďme se ohlédnout za touto zvláštní dobou, kterou jsme si společně prošli.

 

Český jazyk-Sloh: Napište mi,prosím, o čem budete jednou povídat svým dětem, až se vás zeptají, co jste dělali v roce 2020,

kdy celý svět zasáhla pandemie, jak jste tuto dobu prožili a jaký nejvýraznější pocit to ve vás nechalo?

 

Matematika: Zkuste mi spočítat, ale nešidit:), kolikrát jste za dobu pandemie vstávali dřív, než v osm ráno:)

Jsem zvědavá, ale spánek léčí, že?:)

 

Výtvarná výchova: Když už je to skoro za námi pojďme dát té nedobré době nějakou tvář, zkuste mi nakreslit, 

jak vy si předtavujete Koronavirus, jakou mu dáte podobu, nebo je to pro vás spíš abstraktní pocit?

 

Hudební výchova: Pošlete mi odkaz na písničku, kterou jste v době karantény poslouchali úplně nejvíc:)

 

Výchova k občanství: Napište mi, co jste si z této doby odnesli užitečného, naučili jste se, třeba proto,

že to bylo nutné, něco nového?Pomáhali jste víc doma, víc se věnovali rodině, víc si četli, nebo chodili ven?

 

Těším se na všechny správy od vás a pojďme spolu přivolat to léto:)

 

L.M.

zjistit více

Učíme se online 15.-19.6.2020

Krásný nový týden, doufám, že jste si o bouřkovém víkendu dostatečně odpočinuli a nabrai síly pro další práci,

protože jdeme do finále:)

Děkuju za práci,kterou mi posíláte a vašim rodičm za tehnickou i duševní oporu, jste skvělí:)

 

Český jazyk: úkol na tento týden bude ze sekce Sloh:) Blíží se léto a prázdniny a každý z nás určitě 

zažil v létě něco vtipného, na co bude celý život rád vzpomínat, podělte se se mnou o váš vtipný zážitek:)

Těším se:)

 

Matematika: Pojďme po delší době rýsovat:) Vezměte si čisrý papír, tužku, pravítko s ryskou, kružítko a úhloměr

a pojďte na to:) Pracujte podle instrukcí:

 • narýsuj přímku p
 • na přímce p vyznač bod K, který přímce náleží
 • z bodu  veď kolmici L
 • změř úhloměrem, jaký úhel kolmice svírá
 • pod přímku p narýsuj rovnoběžku r

  Výtvarka: v češtině jsme psali, co nejvtipnějšího jsme v létě zažili, pojďme si k tomu teď namalovat ilustraci,

jakoby jste malovali obrázek k článku v časopise, nebo do knížky:) Moc se na vaše práce těším:)

 

Angličtina: Pojďme si dat naši oblíbenou hru s abecedou, kterou znáte, napiště si do sešitu, nebo na papír pod sebe celpu

abecedu, ke každému písmenu vymyslíte zase slovo, ale nebude to tak jednoduché, každé ze slov se musí týkat léta.)

 

 

Zeměpis: léto, zážitky, cestování..patří to k sobě, že?:) Pojďme spolu cestovat aspoň prstem po mapě, když nás 

opatření z dob pandemie pořád trošku omezují. Každý si vezmu atlas s mapou světa, nebo si mapu najde na internetu

a napište mi, kdybyste mohli jet úplně kamkoliv, kam by to bylo (název země), jaké je v daném místě klima (počasí), 

jakám jazykem se tam mluvi, jaké je hlavní město, kolik má ta země obyvatel a jaká zvířata tam žijí?:)

 

Informatika: kdo máte možnost, sedněte k počítači a protože se blíží léto,hezké počasí a čas oslav, 

vytvořte pozvánku na vaši párty,  těším se, kam budu pozvaná:)

 

Krásný týden a opatrujte se,

 

L.M.

 

zjistit více

Učíme se online 8.6. - 12.6.2020

Krásný nový týden všem:)

Odpočinutí po víkendu a plní nových sil k práci?:) Tak pojďme na to:)

 

Český jazyk: řiďte se pokyny a vypracujte cvičení:)

 

Doplň bě/bje, vě/vje, pě. Cvičení přepiš.

O…vná cesta, nap…chovaný batoh, …domostní soutěž, do…hl do cíle, o…hl překážku,

lesklá …tikoruna, ryba v pod…ráku, …zd do garáže, neli… páchnoucí sýr, hlava plná …domostí,

…stuje si kytičky, roztržitý …dec, …vecký sbor.

 

Vypiš do sešitu slova se skupinami bě, bje, vě, vje.

O…vná cesta, na…chovaný batoh, …domostní souboj, do…hl do cíle, o…l překážku, lesklá …tikoruna

, ryba v pod…ráku, o…rná zeď, …zd do garáže, po…děl mi to,neli…páchnoucí sýr, vý…h pro paviána,

vojenský z…d, hlava plná …domostí, zase si …stuje kytičky, náhle …l do křižovatky, roztržitý …dec,

rekonstruovaná …zeňská cela, o…dnal jídlo, …vecký sbor.

 

Doplň bě/bje. Cvičení přepiš do sešitu.

Zb…silá jízda, ob…vil poklad, rozezlení odb…ratelé, ob…ruce, ob…ktivní názor, b…h pro zdraví,

vojenský zb…h, průb…h operace, ob…dnat jídlo, svrb…y ho prsty, podb…l lékařský, chyb…jící pracovníci,

ochrana ob…ktu, sb…ratel kovů, ob…vitel Kolumbus, odb…r krve, výb…rová šunka, ob…l náměstí, prob…hl cílem,

ob_…ti katastrofy, sob…stačná domácnost.

 

Matematika: řiď se pokyny a vypracuj cvičení

 Napiš čísla desetkrát větší než:

35 120 480 1 000 650 4 56 11 110

________________________________________________________

 

Napiš čísla desetkrát menší než:

260 3 500 390 1 820 10 000 5 100 230 100

_______________________________________________________

 

Vyřeš slovní úlohy:

 Ve skladu zeleniny je 1 600 kg brambor. Potřebují je rozdělit do sáčků po 10 kg. Do kolika sáčků se brambory rozdělí?

Výpočet: ___________________

Odpověď: __________________________________________ 

 

 

Vstupenka na koncert stojí 45 Kč. Kolik korun zaplatí škola za 100 žáků?

Výpočet: ___________________

Odpověď: _________________________________________

 

Výchova ke zdraví: téma první pomoc jsme už probírali, 

pojďme se na něj podívat podrobněji a zkusit vyřešit následující úkoly.

 

PRVNÍ POMOC

Drobná poranění, se kterými se můžeme setkat v době školního vyučování,

školních výletů, exkurzí a o prázdninách, bychom měli umět ošetřit.

Popiš, co uděláš, zraní-li se ti kamarád. Druh a rozsah poranění pro popis si zvol sám (sama).

_____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________

 

Napiš, kam se dovoláš z těchto čísel:

150………………………………………………………….

155………………………………………………………….

158………………………………………………………….

156…………………………………………………………

112…………………………………………………

 

Napiš ke zranění pomůcky, které potřebujeme k jeho ošetření:

 Puchýř 

 Tříska 

 Bodnutí včelou 

 Říznutí

 Odřenina 

 

Angličtina: v galerii najdete pracovní list k procvičení názvů členů rodiny formou křížovky

a k procvičení údajů o čase, tak pojďme na to:)

 

Zeměpis: pojďme si zopakovat, co už známe o České republice, vezměte si na pomoc 

internet a pojďme na to:) Pracovní list najdete v galerii.

 

Výtvarná výchova: dlouho jsme nic nemalovali, tak si pojďme nakreslit, co se vám vybaví, když se řekne léto:)

Těším se na vaše obrázky i na vás:)

 

Krásný týden a opatrujte se,

 

L.M.

zjistit více

Učíme se online 1. 6. -5. 6. 2020

Krásný nový týden všem!:)

 

Doufám, že jste si krásně odpčinuli a nabrali síly do další práce:) Děkuju znovu za vaše práce,

které posíláte a vašim rodinám za podporu a čas, který vám věnují:)

Jako vždy, práce ode mě tady níže, práce od pana Belici na vašich mailech:)

 

Tak jdeme na to:)

 Český jazyk: řiď se pokyny a vypracuj následující cvičení:

Shoda přísudku s podmětem, podmět rodu středního, ženského, mužského

1. Vyber správně napsané tvary sloves a opiš do sešitu.

Lékaři léčili – léčily - léčila.

Předpovědi nevyšli – nevyšly- nevyšla.

Jablka shnili – shnily - shnila.

Chlapci utíkali – utíkaly - utíkala .

Lesy šuměli – šuměly - šuměla .

Rohlíky ztvrdli – ztvrdly - ztvrdla.

Hvězdy svítili – svítily - svítila.

Kuřátka spali – spaly - spala .

Kamarádi utekli – utekly - utekla.

Košťata zametali – zametaly - zametala.

Květy zvadli – zvadly - zvadla.

Květiny rozkvetli – rozkvetly - rozkvetla.

2. Doplň i/i. Cvičení přepiš.

Sluneční paprsky vnikl…. na hospodářův dvůr. V té chvíl…. zakejhal…. hus…. , zakdákal….slepice a radostně zavrčel….psi.

Kuřátka se hnal…. ke korýtku s vodou. Na zápraží se objevil….děti. Chlapci se rozběhl…. k psí boudě a hrál…. si se svými chráněnci.

Děvčata se polekal…. a spěchal… za kuřátky.

3. Oprav popletené věty.

Stavitelé vařily. …………………………………………………………………... Děvčata vychovávali. …………………………………………………………………...

Děti stavěli. …………………………………………………………………... Kuchařky si hrály. …………………………………………………………………...

Rodiče zpívala …………………………………………………………………...

 

Čtení: Pojďme si zase procvičit hlavičky a zkusit se naučit recitovat další básničku,

která se jmenuje krásně, Tulikráska.

 

Tulikráska

Jan Kašpar

Směju se pláču

nadávám skáču

proklínám prosím

jsem poupě zlosyn

zlodcera láska

otcova vráska: co z tebe bude?

Nevím jsem pyšná a sprostá

jsem tichá a prostá

jsem tulipán

jsem sedmikráska

jsem tulikráska.

/Jan Kašpar – Tulikráska/

 

Matematika: pojďme si zopakovat, co umíte a jde vám, zaokrouhlování, takže brnkačka:)

ZAOKROUHLOVÁNÍ ČÍSEL

1. Zaokrouhli na desítky:

17; 254; 981; 1 368; 5 609; 78 493; 156 236; 849 918

 

2. Zaokrouhli na stovky:

365; 4 520; 36 660; 248 555; 10 549; 659 280; 756 441

 

3. Zaokrouhli na tisíce:

732; 3 568; 4 631; 18 230; 65 942; 154 300; 462 150

 

4. Zaokrouhli na desetitisíce:

7 356; 11 111; 36 223; 94 300; 436 800; 763 540

______________________________________

 Angličtina: pojďme se mrknout na nám dobře známý web a procvičit si slovní zásobu na téma Family (Rodina)

poslechem těchto slovíček:) 

Klikni a poslouchej

 

 Výchova ke zdraví:

každý znás se celý život nějak osobnostně vyvíjí, pojď si zkusit tipnout, jaké jsou dobré mezilidské vztahy a posoudit, 

jaký jsi osobnostně ty sám, můžeš pak zkusit zadat i někomu domu, nebo kamarádům a srovnat si,jak se vidíš ty a jak

tě vidí druzí:)

Osobnostní a sociální vývoj 

 

Podtrhni, co patří mezi dobré mezilidské vztahy.

slušnost vychloubačnost zdvořilost sebekritičnost taktnost upřímnost lhostejnost

ohleduplnost všímavost netaktnost nadhled respekt žárlivost srdečnost

 

Vyber, co se na tebe hodí:

společenský vulgární zábavný příjemný arogantní ohleduplný

veselý ochotný protivný zdvořilý urážlivý výbušný

Jaké jsou tvé další vlastnosti? ____________________________________ ____________________________________

 

 Zeměpis: u nás si teplo a počasí na koupání zatím dává na čas, tak se pojďme podívat,

jak si žijí živočichové na korálovém útesu, kde mají teplo stále:)

Klikni a sleduj

 

 Informatika:

dokončíme druhou polovinu testu ze znalostí IT, který jsme minule začali:)

 

Klávesnicové zkratky. Správnou odpověď zakroužkuj

1. CTRL+ A

a) Označí vše b) Označí první řádek c) Smaže celý odstavec

2. ALT+ F4

a) Kopíruje text b) Uzavře okno - ukončí aplikaci c) Hledání souborů a složek

3. CTRL+ATL+DELETE

a) Zamkne PC b) Otevře dialog Ukončit program, dvojí stisknutí restartuje počítač c) Smaže obrázek

4. CTRL + P a) Otevře dokument b) Zarovnání doleva c) Náhled

 

 

Krásný týden, zítra krásný den dětí a moc se tším na vaše práce i na vás:)

 

L.M. 

zjistit více

Učíme se online 25.5.-29.5. 2020

Krásný nový týden všem!:)

Doufám, že jste si o víkendu pořádně odpočinuli, počasí přálo lenošení, tak jsme všichni určitě nabrali síly do nové práce:)

Děkuji za vaše práce, které mi nosíte, nbo posíláte, moc vás chválím a děkuji vašim rodinám za pomoc a podporu, kterou vám dávají:)

Domácí úkoly od pana Belici máte, jako vždy, na mailech:)

Tak zase vzhůru do práce:)

 

Český jazyk:

Procvičujte, řiďte se pokyny u jednotlivých cvičení:

 

 Doplň i/í, y/ý. Cvičení přepiš do sešitu:

Uvízl jsem kol… automobilu v bahně na pol…. Vítr si pohrával se stébl… trávy. Po Lab… plují loďky osvětlené světl….

Na neb… jsme viděli ptáky, jak mávají křídl… Dívky cvičí se švihadl….. Chlapci se popíchali kružidl…. Pracovali jsme na pol….

 

 Doplň a opiš. U podstatných jmen rodu středního urči rod, číslo i pád.

Když se Madla m…la m…dlem u potoka, napadla ji spásná m…šlenka. Koupí si jedno um…vadlo.

Sedla si do loďky a veslovala vesl… do bl…zkého města. Bez um…vadla se rozhodně nevrátí. Nakonec si koupila i kružítko do školy.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………….

 

Označ správný tvar a opiš do sešitu.

Na lavici byla pouzdra s /kružidli/ kružidly/. Jezevec se schoval do /křoví/ křový/.

Včely jsou nebezpečné svými /žihadli/ žihadly/. Koupil si krabici s /mýdli/ mýdly/.

Procházeli jsme tím /údolím / údolým/ . Prohlíželi si knihu s /říkadli / říkadly/. Sbírali tam /dříví/ dřívý/ na topení

 

Sloh: Mrkněte do kalendáře na květen a vyberte si ze jmen, která tento měíc slavila svátek, jedno, které patří, nebo

patřilo nějakému slavnému člověku, ať už z minulosti, nebo současné doby a napiš mi, kdo to je (byl), čím se proslavil, 

co bližšího o něm víš a proč sis vybral právě jeho, na vaše práce se moc těším:)

 

Matematika: 

Prcvičujte,co už znáte, řiďte se pokyny u jednotlivých cvičení:

Řeš slovní úlohu:

 Eva si koupila 2 sešity po 14 Kč a ještě gumu za 5 Kč. Platila padesátikorunou.

Kolik Kč dostala nazpět?

Výpočet: __________

                ______

Odpověď: _________________________________________

 

Vyděl a proveď zkoušku:

 178 222 785 : 5 = 

 

8 702 : 19 = 

 

Řeš slovní úlohu:

Petr kupoval dárky. Mamince koupil dárek za 45 Kč, dárek pro babičku byl o 12 Kč levnější.

Kolik korun Petr utratil?

Výpočet: ____________________

             ____________________

Odpověď: ____________________________________________

 

Výchova ke zdraví:

Pojďme si zopakovat, jak to je s poskytováním první pomoci, to se nám všem může kdykoliv hodit.

Pročti si následující text a napiš mi, jestli bys uměl první pomoc poskytnout a jestli jsi už někdy byl 

v takové situaci, kdy se ti hodilo, že to umíš.

 

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI

Každý z nás se jednu může dostat do situace, kdy bude potřebovat nebo dokonce sám poskytovat první pomoc.

Při drobných poraněních si většinou poradíme sami, ale jsou také situace, kdy můžeme potřebovat pomoc druhého člověka.

První pomoc je opravdu první, okamžitá pomoc při náhlém poškození zdraví nebo ohrožení život.

Vyjmenujte některá náhlá poškození zdraví. Nejdůležitější pro poskytnutí první pomoci je rychlost a rozhodnost.

Než začnete poskytovat první pomoc: Zachovejte klid. Zajistěte bezpečnost Vám i zraněnému. Zjistěte si, o jak velké poranění se jedná.

Důležité je zkontrolovat dýchání, je-li zraněný při vědomí (zda s námi komunikuje), jestli nekrvácí apod.

Poté ihned zavolejte odbornou lékařskou pomoc!!

Vyzkoušejte si telefonický rozhovor se záchrannou službou. Znáte správné telefonní číslo?

První pomoc provádíme v čase, než přijede lékař. Pokud je to možné, přivolejte pomoc také z okolí.

 

Výchova k občanství:

Tématem tohoto týdne je pomoc starým a znevýhodněným lidem, přečti si nálsedující text a napiš mi,

jestli nějakým způsobem pravidelně pomáháš někomu, kdo tvoji pomoc potřebuje, obzvlášť v této krizové době.

 

Pomoc starým a postižením lidem

Mezi námi jsou lidé staří i postižení. Někteří lidé mohou mít postižený zrak nebo sluch. Jiní se špatně pohybují.

Někdy jsou upoutáni na vozík. Člověk se může narodit s postižením. Onemocní v průběhu života, nebo si postižení způsobí úrazem.

Staří lidé se také hůře pohybují. Mají špatný zrak i sluch. Staří i postižení lidé potřebují naši pomoc.

Zdraví lidé nesmějí být lhostejní k neštěstí a nemohoucnosti druhých. Nikdo neví, kdy sám bude potřebovat pomoc.

Zvlášť uctivě bychom se měli chovat ke starým lidem. Staří lidé jsou zkušení, mnoho vědí a dovedou nám dobře poradit. Proto bychom je měli respektovat a být k nim velmi ohleduplní.

 

Zeměpis:

O chování při mimořádných událostech jsme se už bavili v jiných předmětech, pojďme na mimořádné události nahlédnout také z hlediska zeměpisu,

přečti si následující text a odpověz na otázky pod ním:)

 

PŘÍRODNÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Mimořádné události jsou situace, při kterých dochází ke zranění nebo úmrtí více osob, k velkým škodám na majetku nebo ţivotním prostředí.

Mimořádné události způsobuje příroda sama nebo lidé. Přírodní vlivy způsobují povodně, zemětřesení, sesuvy půdy, bouřky, vichřice, sopečné výbuchy.

Mohou přijít kruté mrazy, velká sucha a vedra. Horko a sucho můţe vyvolat lesní poţár.

Ten ohroţuje rostliny, zvířata i lidi. Lavina Lavina je sesuv velkého mnoţství sněhu. Může zasypat člověka.

Proto se musíme na horách pohybovat a lyžovat jen po vyznačených trasách a na sjezdovkách.

Povodně: vznikají při tání sněhu na jaře nebo v létě při silných deštích. Řeky se vylévají z břehů. Voda ničí domy, přírodu, zabíjí zvířata a někdy i lidi.

Požáry: Kdyţ jsou v létě dlouho vedra, příroda je hodně suchá. Může vzniknout velký poţár. V lese se nesmí rozdělávat oheň.

Zemětřesení: Při zemětřesení se třese země. Otřesy mohou být slabé (kývá se lustr) nebo silné (padají domy).

Bouřky a vichřice: Vichřice je silný vítr. Bouřka a vichřice mohou poškozovat domy a lámat stromy.

Sucho nebo mrazy: Při delším suchu nebo velkých mrazech se může zničit úroda.

 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ZPŮSOBENÉ LIDMI

Jsou to události, které způsobí člověk svou nedbalostí nebo úmyslně.

Hromadné dopravní nehody – havárie aut, autobusu, letadla nebo vlaku. Při hromadných nehodách dochází k váţným zraněním a velkým škodám na majetku.

Požáry způsobené nedbalostí lidí – poţáry mohou být způsobené nepozorností člověka. Můžou vzniknout od nedopalku cigarety, svíčky, závadami na elektrických spotřebičích nebo únikem plynu.

Někdy člověk požár založí úmyslně. Tento člověk je velmi nebezpečný.

Úniky jedovatých látek – do ovzduší nebo vody mohou uniknout jedovaté látky z továrny nebo z aut. Někdy je nutná evakuace lidí. Evakuace - musíme se přesunout z místa ohrožení do bezpečí.

Důležité je zachovat klid a řídit se pokyny dospělých. V nebezpečných situacích je vždy důležité umět přivolat pomoc hasičů, policistů či zdravotníků.

Otázky:

 • Jaké znáte mimořádné události?
 • Jak se má člověk v těchto situacích chovat?
 • Co je to evakuace? Co si má vzít člověk s sebou?
 • Myslíš, že aktuální situace se dá také považovat za mimořádnou událost?

 

Informatika:

Pojďme si zkusit vyplnit test a zjistit, jak jsme na tom s IT dovednostmi:)

Zakroužkuj pravdivé tvrzení.

a) Hardware je celý fyzický počítač, což je např.: procesor, paměti, myš, …..

b) Hardware je pouze uvnitř monitoru.

c) Hardware je složitý program, který umožňuje spouštět videa na youtube

Zakroužkuj pravdivé tvrzení.

a) Software, je slovo, které nemá žádnou spojitost se slovem program

b) Software je definováno, jako programové vybavení počítače

c) Software je jen jiný výraz pro ozonovou díru

Zakroužkuj zkratku, která označuje počítač?

a) MC

b) DC

c) PC

Doplň do věty.

Počítač je krabička, která ukládá hodně uložených ………………………..

Vyber slovo z nápovědy: (map, dat, komponentů, nepotřebností)

 Jak se jmenují jednotlivé symboly na ploše obrazovky? Správnou odpověď zakroužkuj.

a) Ikony

b) Zákony

c) Položky

 Co vyvoláš pravým tlačítkem myši? Správnou odpověď zakroužkuj.

a) Místní nabídku

b) Spustí se automatické otevření nabídky start

c) Nic se nestane

 

Těším se na vaše práce, opatrujte se a moc se na vás těším:)

 

L.Mlčkovská

 

zjistit více

Úkoly pro devítku 18.-22.5.2020

Krásný nový týden!:)Doufám, že jste si užili krásný víkend:) 

Děkuji za všechny vaše práce, které mi  posíláte a za vaši snahu a čas:)

Máme za sebou tzv. zmrzlé muže a v učivu na tento týden se k nim ještě vrátíme:)Pojďme na to:)

 

Český jazyk: V galerii najdete tahák k zopakování učiva číslovek a rovnou taky pracovní list, ve kterém si toto učivo hned zopakujete:)

Sloh: Napište mi alespoň pranostik, které se týkají jara, nejlépe období kolem zmrzlých mužů.

Čtení: pojďte si přečíst básničku a zkuste se ji naučit, jak jsme to dělali spolu:)

Jaro už je v kalendáři,
smutně ale se nám tváří.
Zima hází nevšímáka,
někde staví sněhuláka.

Hory máme ještě bíle,
lyžařům je tohle milé.
My však chceme teplé časy,
svěží louky plné krásy.

Bledule jen hlavy kloní,
zažeň zimu, ať je po ní.
Chop se jaro svojí vlády,
neotáčej se k nám zády.

Tvrdé budou ještě boje,
než tu bude vláda moje.
Brzy, ale věřte tomu,
vyženu vám zimu z domu.

 

Matematika: v galerii máte pracovní list pro zopakování učiva zlomků, pojďme na to:)

 Geometrie: pojďme rýsovat: Narýsuj čtverec ABCD se stranou a = 4cm a vyznač jeho úhlopříčky.

Jejich průsečík označ S. Narýsuj kružnici se středem S a poloměrem r = / SA/. Kterými body kružnice prochází?

Náčrt:

 

Narýsuj rovnoramenný trojúhelník, který má základnu c = 5cm a jeho ramena měří 3cm. Vypočítej obvod tohoto trojúhelníku.

Náčrt:

 

Angličtina: do sešitu si pod sebe vypište abecedu od A-Z, jak jste zvyklíke každému písmenu vymyslete slovo, které se bude týkat léta:)

 

Výtvarka:Nakreslete mi,jak si představujete zmrzlé muže, budu ráda, když mi obrázky pošlete:)

 

 Hudebka: zkuste najít a poslat mi odkaz, nebo název nějaké hezké jarní písničky, také vám jednu vkládám:)

Klikni a poslouchej:)

 

Výchova ke zdraví: zkuste mi napsat, jak se podle vás je dobré starat o roušky, které dnes musíme nosit, jak to děláte vy?

 

 Zeměpis: pojďte si zkusitudělat jednoduchý kvíz,ať zjistíte, kolik si toho z hodin pamatujete:)

Klikni a testuj:)

 

A na kkonec mám pro vás tip na zábavu. Většina z vás má Facebook, tam existuje skupina Kamínky a v ní se schází lidi, které baví

malovat na kamínky, namaluješ obrázek na kamínek, na zadní stranu napíšeš poštovní směrovací číslo a kamínek někam venku položíš. 

Kdo jej najde, přemístí. Je možné, že se právě tvůj kamínek dostane na druhou stranu republiky, jdeš do toho?:)

 

Krásný týden:)

 

L.Mlčkovská

zjistit více

Učíme se online 11.5.-15.5. 2020

Krásný nový týden vám všem přeji a doufám, že jste si prodloužený víkend krásně užili:)

Domácí úkoly od pana Belici jsem vám zase přeposlala na mail jak jste zvyklí a tady zas něco málo ode mě:)

Připomínám, že práci za celé období je třeba panu Belicovi odevzdat do 12.5. do 12:00 buď elektronicky, 

anebo přímo ve škole do schránky, nebo zazvonit na sekretariát a předat osobně.

Já budu ve škole ve čtvrtek 10-12hodin připravená vám předat materiály k vypracování, zase, stačí zazvonit, nebo mi zavolat na mobil:)

A teď už se pojďme vrhnout na opáčko:)

 

Český jazyk: v galerii najdete pracovní list k procvičení sloves, znáte, umíte:) 

Tady odkaz na procvičování I/Y online, zkuste:) Klikni a procvičuj:)

Čtení: pojďte mi každý najít zajímavý článek na internetu, může to být o čemkoliv, co vás zajímá, zkopírujte na něj odkaz a pošlete mi 

na mail a napište, proč mi posíláte právě tento článek:)

 

Matematika:V galerii máte opáčko z převodů jednotek, mrkněte na to a procvičte:)

  covní list na procvičení gramatických jevů:)Klikni a cvič:)

 

Zeměpis:Pojďme zavzpomínat, co víme o České republice a udělat si kvíz, který máte v galerii:) 

Následující video vám ukáže 15 zajímavých věcí o Česku a slavných rodácích:) Klikni a koukej

 

Informatika: V neděli 10.5. oslavily svátek vaše maminky, pojďte mi zkusit na počítači vytvořit zpětně přáníčko pro vaši maminku:)

Jestli budete malovat, nebo vkládat už hotové obrázky a text, nechám na vás, maminkám přání určitě udělá radost i po jejich svátku:)

 

Výtvarka:  Téma se nabízíí a zní "Moje maminka", namalujte mi vaše maminky, tatínky, nebo babičky a nebojte, všechny budou krásné, protože se říká, že dítě vidí

svoji maminku a tatínka očima srdce:)

 

Tělocvik: Vkládám vám odkaz na videa, podle kterých cvičím já,pojďte si to taky zkusit a protáhnot se:) Klikni a cvič:)

 

Ať se vám práce daří a já se moc těším,až mi pošlete ukázky :)

 

Krásný týden:)

 

Vaše třídní učitelka L. Mlčkovská

 

 

 

zjistit více

Zadání práce od pana učitele Belici

Domácí úkoly a veškerá zadání k předmětům od pana učitele Belici

najdete všichni na svých mailech, stejně jako i práci ode mě, jako vždycky:)

 

L.M.

zjistit více

Devítka v týdnu od 4.-7.5. 2020

Krásný nový týden:)

Vím, že už jste "matadoři,ale,jak říkám, neusněme na vařínech a pojďme procvičovat:

 

Český jazyk:

Do odkazu vkládám cvičení na procvičování a sem odkaz na audiodiktát, znáte, zvládnete:)

Klikni a piš

 Sloh: Napište mi, prosím, jak trávíte čas v karanténě a co si z této doby odnesete?

Jsou krom spousty negativ této složité doby, i nějaká pozitiva a je něco, co byste si,až se věci

vrátí do "normálu", chtěli ponechat?(nový hezký zvyk, čas s rodinou, běhání, čtení...)?

 

Matematika:

Do odkazu opět přidávám procvičování.

Opakování násobení pod sebou: Nejprve koukněte na opakovací video, a potom pojďte počítat:)

Klikni a opakuj

 

Angličtina:

Zopakujeme si časování slovesa TO BE-být. Vkládám tabulku pro zopakování a krátké

praktické cvičení k tomuto tématu:)

 

Zeměpis: Minulý  týden jsme se podívali na Českou republiku, pojďme si udělat kvíz:)

Klikni a odpovídej

 

Výtvarka:

Namalujte mi, jak si představujete jaro, nemusí to být konkrétní věc, může to být i pocit, emoce...Těším se na obrázky:)

 

 

Výchova k občanství:Jsme ve škole nejstarší, všichni už máme občanky, takže víme, jak a kde jsme si tyto průkazy pořizovali.Co ale, až vyprší její platnost?

Napište mi,jak postupovat, když mi vyprší platnost občanky?Co mám dělat?Naveďte mě:)

 

Těším se na vás:)

L.M.

zjistit více

Čarodějnice v devítce 27.4.-30.4..2020

Krásný nový týden:)

V první řadě GRATULUJI všem přijatým na střední školy, jsem na vás strašně pyšná!:) Jste neuvěřitelně šikovní:)

Pošlete mi, prosím, nějaké fotky z vašich oslav přijetí na střední školu:) Nezapomeňte taky, že tento týden je o jeden 

den kratší, a že ve čtvrtek máme čarodějnou noc.)

 

A abychom neusnuli na vavřínech, pojďme procvičovat dál:)

 

Český jazyk:do odkazu přidávám procvičování přídavných jmen:)

                    Čtení s porozuměním: Pojďme zase číst, vám dobře známý odkaz, čtete, pamatujete si a odpovídáte na otázky:)

Klikni a čti:)

                     Sloh: Byla bych moc ráda, kdybyste mi napsali, jak jste prožli vaše přijetí na učňák, jak jste to doma oslavili, slohový útvar volný:)

Čarodějnice: Kdo by se chtěl dozvědět víc o tomto blížícím se svátku, klikne a kouká.)

klikni a čaruj:)

 

Matematika:  Pojďme počítat a zahrajeme si naši oblíbenou hru Vysílač vysílá:) Znáte to, počítáte zpaměti a píšete si výsledky.

Sčítání: 50,120, 80,250,300,70

Odčítání: 500,20,150,100,60,10

 

 Pojďte si zahrát Skákáčku v Matematice:)

Klikni a hraj:)

 

A pojďme si procvičit i slovní úlohy, odkaz máte v galerii:)

 

Výtvarka: Namalujte mi svůj obličej ve chvíli, kdy jste zjistili, že jste přijatí na střední školu:)

               Komu se nechce malovat sebe, namalujte mi nějakou pořádnou čarodějnici, ať se bojím.)

 

Hudebka: Pošlete mi odkaz na písničku, která nejvíc vystihuje vaši radost z toho, že jste přijati:)Já přidávám svoji, která mi připomíná vás, protože každý z vás v sobě máte Unikát.)

Klikni a poslouchej:)

 

Zeměpis:  Pojďte prozkoumat naši vlast a podívat se, že nebude letos vůbec špatné cestovat u nás, co říkáte?:)

Klikni a cestuj:)

 Zajímavosti o České republice:

 • Česká republika je země hradů, Česko se může chlubit jejich největší hustotou, máme jich u nás více, než 2000.
 • Českou republiku povětšinou ze všech stran obklopují hory
 • Pražský hrad je největší hrad na světě
 • Naše zdravotní péče je jedna z nejlepšíh na světě
 • 90% Čechů má minimálně středoškolské vzdělání
 • Češi se vyznačují velmi zajímavými a originálními tradicemi

 

Přidávám ještě hezký odkaz na zajímavá místa a aktivity v Jablonci a okolí pro vaše výlety:)

Klikni a pojď na výlet:)

 

 

 

 

Angličtina: Zkuste mi v pěti větách napsat, co vám dala základní škola, co vám na ní chybět bude a co nebude:)

                 V galerii máte k zopakování tabulku minulého času, pojďme si pomocí ní zkusit přeložit pár vět společně:

                1.) Byl jsem ve škole.

                2.) Ty jsi byl můj přítel.

                3.) Oni byli velmi šťastní

                4.) My jsme byli na zahradě.

                5.) Ona byla na zámku.

 

Těším se na vás, moc vás zdravím, nasedám na koště a letím!:)

 

L. Mlčkovská, vaše třídní učitelka:)

 

 

 

 

 

zjistit více

Úkoly od pana Belici

Domáccí úkoly od pana uřitele Belici všem přeposílám na mail:)

L.M.

zjistit více

Učení od pana Belici

Dobrý den, posílám informace a úkoly od pana Belici, prosí o vypracování a zaslání do 23.4. 2020.

 

zjistit více

Úkoly pro devítku od 20.4.-25.4. 2020

klikni a koukejKrásný nový týden, děkuji za zpětné vazby od vás a vypracované domácí úkoly, jste báječní!:)

Pojďme si zadat nějakou další práci na nový týden, vy to dáte levou zadní:)

 

Český jazyk: Doplň nabízená slovesa ve správném tvaru: mňoukat, začít, schovat se, přijít, najít, sedět, kutálet si, být, schovat se, začít Na okně ………………….kotě a hlasitě ………………….. Po chvíli k němu ………………….druhé, a tak tam ………………….dvě. Když ………………….pálit slunce, …………………. pod stůl. Tam ………………….klubíčko vlny, a tak si s ním ………………….. Večer se na ně babička zlobila, protože neměla z čeho plést svetr. Koťata se před ní raději …………………..

 

 Oprav chyby. Kolik jsi jich našel/našla? Cvičení přepiš.: Sousední stavení byly zdevastovány. Okna byla rozbité. Dřevěná zábradlí byly nenávratně poškozené. Staré hnízda pod střechou zůstaly opuštěné. Oplocení kolem domu a pastvin dávno nesloužily svým účelům. Kuba dobře věděl, že se bude o svůj statek a o své zvířátka vždycky vzorně starat.

Doplň slovesa ve správném tvaru. Cvičení přepiš: Byl jednou jeden domeček, v tom domečku stoleček, na stolečku stál…dvě váz… a ve vázách neb … lo nic. Ob… vatelky domečku dal… hlav… dohromady a v … m …šlel… , co dát do váz, když je leden. Přem … šlel… dlouho. Zkusil…, jak b… se v nich v … jímal… suché větve, pokoušel… se do nich nějak umně naaranžovat suché listí, ale stále to neb… lo ono. V … dal… se tedy prosit o radu sousedky. Ty se nejprve podrbal… na hlavě, pak se l…šácky usmál…, mrkl… na sebe a řekl… : „Úplně nejjednodušší bude, když teď přes z…mu váz… schováte a místo nich postav … te doprostřed stolu nějaký pěkný sv … cen. Ženy poděkoval…a běžel… se hned podle rady zařídit.

 

Matematika:Tento týden si procvičení slovní úlohy:) 

Petr si šetří peníze na prázdniny. Počítej, kolik má už ušetřeno. V kasičce m 168,40 Kč, v peněžence 24,50 Kč, od maminky dostal 25 Kč a od babičky 30 Kč. Výpočet: __________ Odpověď: ______________________ __________ __________ __________ __________

 

 Pan Nový měl na vkladní knížce 68 395,40 Kč. Na dovolenou si vybral 19 200 Kč, později uložil 5 600 Kč. Vypočítej, kolik korun má na účtu? __________________ ___________________ __________________ ___________________ __________________ ___________________ Odpověď: ________________________________________________

 

Zeměpis:Pojďme se zase podívat na dokument a něco hezkého si namalovat:) 

klikni a koukej:)

- nakreslete mi něco, co se vám vybaví, když se řekně "Život na Zemi:"

 

Hudební výchova: Pošlete mi,prossím, každý písničku,kterou si teď pouštíte několikrát za den, já si ji ráda poslechnu, posílám tu svoji:)

Na tuhle teď nejvíc běhám:) 

Klikni a poslouchej

 

Výchova k občanství:Napiště mi, prosím, jak vy a vaše rodina prožíváte tento výjímečný stav a jestli si z něj odnesete jenom negativní věci(aranténa, nemůžu vidět kamarády), nebo i něco pozitivního (čas s rodinou..)

 

 Anglický jazyk: Napište mi pěti větami v angličtině, jaké je vaše nejoblíbenější místo na světě:)

 

Zdravím vás a moc se na vás těším, vaše L.M.

 

 

zjistit více

Učení od pana učitele Belici

Posílám úkoly od pana učitele Belici, hotové poslat na jeho mail:)

zjistit více

Učíme se online 14.4.-18.4.2020 :)

Krásné povelikonoční ráno! Přidávám práci na následující dny, tento týden bude zase o trošku

kratší,proto i učení bude trošičku míň:)

 

Výchova ke zdraví: Napište mi, jak vy a vaši blízcí v této době chráníte své zdraví a jak o něj pečujete?

 

Český jazyk:Psaní i, í/y, ý po obojetných souhláskách Doplňte i,y/í,ý, v některých větách i interpunkci: 1. Neodb_tní b_ložravci spásal_ za v_b_leným domem pana B_lého rozličné chutné b_l_, zejména zlatob_l a bab_ku. Bojechtiv_ vojáci pob_l_ všechny nepřátele a na starob_lou pevnost kterou dob_l_ přib_l_ tabul_ jež popisovala nab_jení ukořistěných pušek. Děti byl_ nab_ty vědomostm_, které nab_l_ ve škole. B_vojov_ kamarádky dostal_ za odb_tý úkol od otce nab_to. Ani hb_tí sportovci by nedohonil_ na sv_ch b_c_klech b_zony. Krupob_tí ub_lo rostoucí ob_l_, nezb_lo vůbec nic. Sousedov_ kohouti seděl_ na b_dle. Hodiny právě odb_l_ dvanáct. Lehce nab_l, lehce pozb_l. Příb_tek v B_zhradci prodal_ a odstěhoval_ se do B_džova. Jeho osob_tý humor se mi nelíb_.

 

Čtení s porozuměním: Pojďme si, jak už jste zvyklí, procvičit čtení, odkaz už znáte:)

klikni a čti:)

 

Matematika: Do přílohy vkládám praovní list, opisujete příklady a procvičujete, jste šikulky, takže žádný problém:)

                   Geometrie: Pojďme si procvičit geometrická tělesa:) Klikni a poznávej:)

 Angličtina: Připravte si papír a pastelky a pojďte si zahrát hru na malování obrázků, kterou dobře znáte ze školy:)

                 Malujte obrázek podle pokynů:

                - Take a brown pencil and paint a big brown table

                - Take a black pencil and paint six chairs around the table

                - There will sit a mother, fother, two children and grandmom and granddad around the table

                - There will be a big plate with fruit on the table - four apples, two bananas and grapes

                - Mother has got a brown hair and grandmas´hair are grey

Budu ráda, když mi vaše obrázky pošlete:)

 

Zeměpis: V minulých týdnech jsme viděli dokumenty o Austrálii a Oceánii, byla bych ráda, kdybyste mi namalovali obrázek,

který vystihne australskou přírodu, obrázky moc ráda uvidím, dám na web:)

 

Krásný týden, opatrujte se a moc se na vás těším:)

 

Lucka Mlčkovská

 

                

 

 

zjistit více

Dějepis pro devítku na 33.týden

Zdravím DEVÁŤÁKY!!!! 

Posílám text a otázky k 2. světové válce. Vypracované otázky posílejte na moji e-mailovou adresu kalinkami@seznam.cz nebo paní učitelce Mlčkovské.

Cesta ke 2. světové válce

Československá republika se stala vyspělou demokratickou zemí. Příznivý vývoj narušila hospodářská krize, která zasáhla celý svět. Továrny omezovaly výrobu, lidé přišli o práci, neměli peníze ani na jídlo a stávkovali. V Německu se dostal k moci Adolf Hitler. Hitler žádal, aby pohraničí Československa, kde žilo tehdy mnoho Němců, bylo připojeno k Německu. Pro zachování světového míru mu bylo vyhověno. Později německá vojska obsadila i zbytek československého území. Vznikl Protektorát Čechy a Morava. Přes veškerou snahu zachovat mír, vypukla roku 1939 2. světová válka. Válka v Evropě začala 1. září 1939, když nacistické Německo napadlo Polsko.

 • Co je to hospodářská krize?
 • Jak se projevuje?
 • Kdo to byl Hitler?

 Nacistické symboly

 Adolf Hitler dokázal strhnout na svou stranu mnoho lidí. Jeho přívrženci se sdružovali do nacistických oddílů, vzájemně se zdravili zvednutou paží a slovy „Heil Hitler“, skládali přísahu věrnosti. Jedním z nacistických symbolů byla vlajka s hákovým křížem.

 • Jak se zdravili nacisté?
 • Jak vypadala nacistická vlajka - nakresli

Život lidí za 2. světové války

 Život lidí v průběhu druhé světové války byl velmi těžký. Po obsazení země německými vojsky bylo mnoho lidí zatčeno nebo uvězněno. Pro vězně byly vybudovány koncentrační tábory. Mnoho chlapců a dívek muselo pracovat v továrnách na výrobu zbraní. Potraviny byly pouze na příděl, aby co nejvíc zbylo pro německou armádu. Lidé žili ve strachu, trpěli podvýživou a nemocemi. Zvlášť krutý osud postihl Židy. Němci je pronásledovali a chtěli je všechny vyhubit.

 • Jaký byl život lidí ve 2. světové válce?
 • Co je to koncentrační tábor? 
 • Proč museli lidé vyrábět zbraně?
 • Proč měli potraviny pouze na příděl?
 • Jaký osud postihl Židy?

 Důsledky 2. světové války  

Konec války v Evropě nastal 8. května 1945 kapitulací Německa. Po americkém svržení atomových bomb na města Hirošima a Nagasaki kapitulovalo Japonsko 2. září téhož roku. Německo bylo poraženo. Během války se rozvíjela výroba zbraní, vojenské techniky, poprvé byla použita atomová bomba. To způsobilo obrovské ztráty na lidských životech a velké škody na majetku. Československo bylo opět svobodné. Na osvobození naší vlasti se podílela americká a sovětská vojska. Po válce se změnily československé hranice, ale i uspořádaní Evropy.

 

 • Jak skončila 2. světová válka?
 • Co je to atomová bomba?

 

Na you tube si MŮŽEŠ nějaký film o 2. světové válce pustit, je jich tam spousta. Nemusí to být jen dokument.

 

Mějte se krásně. 

M. Kalinová

zjistit více

Hezkou pomlázku:)

Krásné velikonoční pondělí, hezky si dnešek užijte a opatrujte se:)

zjistit více

Manuál k vyplnění zápisového lístku

Pěkný den, vážení rodiče, milí žáci.

Protože se blíží termín rozhodnutí o přijetí na učební obory, připravila jsem vám stručný manuál, jak správně vyplnit zápisový lístek.

Návod zde..     Předloha zde...     zjistit více

Učíme se online 6.4.-8.4.2020

Krásný nový týden:)

Přidám sem zase něco nového k opakování:) A protože tento školní týden budete mít kratší,

budou Velikonoce, učení nebude moc, nebojte:)

Postup je pořád stejný, sešit, tužka, přepisujete a pracujete s počítačem, nebo mobilem:)

 

Český jazyk: Vkládám odkaz na naše oblíbené stránky, které dobře znáte, tentokrát budeme procvičovat I/Y:)

Klikni a procvičuj

 

V přílohách máte ode mě materiály k přepisování a procvičení:)

 

Matematika:Znovu odkaz na vám známé stránky, tentokrát s tématem matiky, budeme proccvičovat násobení:)

Klikni a počítej:)

A určitě se stránkami proklikejte, můžete si tam zahrát pexeso, sudoku..:)

Dál vkládám do příloh příklady na počítání pod sebou:)

 

Angličtina: zase odkaz, tentokrát budete hrát anglické pexeso, je to jednoduché, vidíte obrázek a hledáte k němu odpovídající

anglické slovíčko:)Tak pojďme na to:)

Klikni a hraj:)

 A v přílohách máte křížovku, kterou si můžete zkusit vyluštit, doplňujete názvy rodinných příslušníků, tak do toho:)

 

 Výtvarka: Namalujte mi, co si představujete, když se řekne Symbol Velikonoc:)Na obrázky se moc těším:)

 

Zeměpis:Další odkaz pro vás:) U nás je zima u konce, ale na Antarktidě nikdy nekončí, pojďte se o zemi

věčného ledu a jeho obyvatelích dozvědě víc.)

Klikni a sleduj dokument:)

 

Čtení: Tip pro vás a další odkaz:)Jak už víte, protože jsme několikrát spolu poslouchali, na You Tube najdete 

spoustu super audio knih, můžete ležet doma v posteli a poslouchat, jak vám někdo čte knížku, kterou si vyberete,

jako jsem vám já četla, to vás bavilo, pamatujete?:)

 Klikni a poslouchej:)

 

Budu ráda, když mi na mail, nebo do Messngeru pošlete ukázku, jak vám práce jde, opatrujte se a těším se na vás:)

Lucka  Mlčkovská, vaše učitelka.

 

zjistit více

Práce na Chemii a Přírodopis

Opakování na celý tento týden:)30.3.-3.4. 2020

Krásné pondělí přeji všem a doufám, že jste měli super víkend:)

 

Pojďme si zase něco málo zopakovat:)Vložím vám sem práci na 

celý tento týden a postup při vypracování je pořád stejný, budu ráda,

když vše napíšete do vašeho sešitu a pokud to bude možné, pošete mi

pak ukázku vaší práce na můj mail, nebo fotku na Messenger:)

 

Tak jdeme na to:)

Český jazyk:

Do příloh vám vložím ofocenou stránku z knížky, jde o doplňování I/Y,

to nám skvěle jde, takže pojďme na to, opisujete do sešitu a doplňujete:)

A znovu vkládám odkaz na stránky, které znáte, kde jste si minule zopakovali

čtení s porozuměním a teď si dáme čtený diktát:) Je to úpně jednoduché, klikneš

na odkaz, dáš Play a spustí se diktát Víla Otylka. Jednotlivé věty a jejich správnost

si můžeš rovnou kontrolovat:)

Klikni a piš diktát

  A poslední část našeho opáčka z češtiny bude Sloh:) Budu moc ráda, když zkusíte

napsat, co vám v březnu udělalo největší radost a pošlete mi vaše povídání na mail, nebo Messenger:)

 

 Matematika: do příloh vám zase vložím ofocenou stránku z knížky, opisuješ a řešíš do sešitu:)

 

Anglický jazyk: pod sebe do sešitu si vypiš celou abecedu,jak už jste zvyklí, nejdřív si ji přeříkej, a pak

ke každému písmenu vymysli slovo, když budeš vědět víc slov, tak paráda!:)

 

Zeměpis: Tady je odkaz na další dokument o Austrálii, je to pohromadě šest dílů, tak když budete 

mít dlouhou chvíli, můžete kouknout:)

Klikni a koukej

 

A kdo bude mít hotovo, může si to doma začít velikonočně zdobit, přidávám odkaz na krásné 

věci skládané technikou origami a budu  moc ráda, když si to zkusíte a pak mi pošlete fotku 

vaší práce, navíc budou rádi i doma, když to tam hezky vyzdobíte:)

 

Pusť video a skládej

 

Krásný týden a těším se co nejdříve na viděnou:)

 

Vaše třídní učitelka

 

 

 

 

zjistit více

Práce od pana učitele Belici

Krásné pondělí a pojďme si zase něco malinko zopakovat:)

zjistit více

Zadání úkolů od pana učitele Belici

Pěný den, úkoly od pana Belici jsem všem poslala na mail, mrkněte tam:)

 

zjistit více

Čeština nás baví:)

Krásný čtvrtek přeji všem a budu ráda, když si zase něco málo procvičíme:)

 

Poprosím vás, abyste každý vymysleli 6 rozvitých vět a napsali je do svých sešitů.

V každé vaší větě se objeví jedno z následujících slov:

štěstí, radost, úsměv, těšit se, rodina, smát se

 

Máte?Vy jste skvělí!:) Můžeme jít dál:)

Věty máte napsané v sešitě a budete potřebovat pastelky. A vy už víte,co se bude dít dál,že?:)

Přesně, modře podtrnete všechna podstatná jména, zeleně přídavná jména a červeně všechna slovesa, jak jste zvyklí ze školy:)

 

Hotovo?No to je paráda:)

Všechna podstatná jména si teď pojďme vypsat pod sebe do sloupečku. A vy už zase víte, co bude dál:)

Správně, pojďme si u nich zkusit určit ROD, ČÍSLO, PÁD A VZOR, to nám jde, takže to skvěle dáme:)

 

A nakonec, protože jste všichni skvělí malíři, vás poprosím, abyste si každý vybrali jednu z těch vět, které jste vymysleli,

tu nejhezčí a do sešitu, nebo na papír mi namalovali, o čem ta věta je:) Například, vymyslím větu: Mám štěstí, že můžu mít tak

velkou a krásnou rodinu! A na papír namaluju svoji rodinu, ok?:)

 

A abyste už nemuseli psát, přidávám vám sem odkaz na stránky Čtení s porozuměním, které znáte, pracujeme s nimi ve škole,

takže není čeho se bát:) Vyberete si, o čem budete chtít číst, přečtete a pak, jak jste zvyklí, odpovídáte pod textem na otázky,

které zjišťují, co si z textu pamatujete:) 

Klikni a pojď číst:)

 

Hodně štěstí,

 

L. Mlčkovská

zjistit více

Tancuj doma!:)

Procvičujeme doma

Pěkný nový týden:)

Probudili jsme se do krásného dne, tak si pojďme trošku protáhnout mozky.)

První dnešní úkol máte v podobě vaší oblíbené šifry, vyluštíš a napíšeš mi, co ti vyšlo:)

 

Druhý úkol je ze Zeměpisu, minulý týden jste se měli mrknout na dokument o Austrálii, 

posílám Vám ofocené otázky z učebnice, zkuste si na ně do sešitu odpovědět:)

 

A poslední dnešní challenge, na stránkách: testy.zsadolfovice.cz/spustit-52 se ti otevře kvíz 

o Austrálii, můžete si ho zkusit splnit a napsat mi,jak vám to šlo:)

 

Opatrujte se a krásný den, vaše třídní učitelka 

zjistit více

Jak se učíme online:)

Protože jsme devítka, zvládáme internet a různé aplikace, používáme ke společné komunikaci mimo mail a telefonní hovory

někteří i online hovory, povídáme si o škole, úkolech, ale i jak se máme, smějeme se spolu a nejenom, že my se učíme, ale i my

učíme naši paní učitelku.) Tak třeba při tomto hovoru jsme ji konečně naučili používat filtry, no uznejte, že nám to slušelo:))

zjistit více

Zadání úkolů ČJ a M :)

Zdravím vás a hážu vám sem úkoly na češtinu a matiku:) Založte si,prosím, pokud máte možnost, nějaký jeden sešit, a do něj plňte úkoly na všechny předměty:) 

Cvičení vždycky opište a vypracujte:) Matika je jasná, v češtině vypracujte, prosím cvičení 21 a splňte úkoly pod textem:)

V rámci Zeměpisu byste si mohli najít pod heslem Austrálie dokument CZ na YOU TUBE dokument, na který se kouknete, aždý si sám vybere,který ho zaujme:)

 

Posílám pozdravy a dobrou náladu:)

zjistit více

DÚ na Chemii

Přidávám domácí úkoly od pana Belici, kliknout na bílé políčko pod textem:)

zjistit více

Malujeme RADOST

První úkol splněn, máme RADOST!:) Malovali jsme, co si představujeme, když se řekne Radost:)

zjistit více

DÚ na Přírodopis

Domácí úkol na Přírodopis od pana Belici, klikněte na bílá políčka pod textem a učivo se rozbalí:)

zjistit více

Práce na hodiny CH

Úkoly z Chemie od pana učitele Belici. Klikněte na bílá políčka pod textem a učivo se vám rozbalí:)

zjistit více

Co mi dělá radost

Abychom se rozehřáli a mysleli pozitivně, máme do zítra úkol namalovat,co nám dělá radost,nebo co si, když se řekne radost představujeme:)Technika libovolná, malovat můžeme čímkoliv:) Malovat budu i já a s našimi díly se pochlubíme,to bude radosti:)

zjistit více

Online výuka

Jsme devítka a nic nás neskolí, takže si poradíme i s touto mimořádnou situací:) Materiály k vypracování budu zadávat sem a do založené Facebookove skupiny, která nám urychlí a usnadní komunikaci.Budu ráda, když si každý založí sešit,do kterého bude zadané úkoly plnit:) Během dneška sem vložím první práci a rozjedeme to:)

zjistit více

Hejmanův pohár v devítce

Opět jsme se zapojili do Hejtmanova poháru a strávili fajn dopoledne spolu a sportem:)

zjistit více

Sportovní den a vízo

Vysvědčení jsme letos dostali v Městské hale,kde jsme si užili dopoledne plné sportu a zábavy:)

zjistit více

Informatika v devítce

Informatika nás baví a jsme v tom fakt dobří:)

zjistit více

Den otevřených dveří na SOU Jablonecká

Většina z nás se chce přihlásit na učiliště U Lomu,tak jsme se byli podívat na Dni otevřených dveří:)

zjistit více

Workshop v Železném Brodě

V lednu jsme se dvakrát podívali do dílen SOU Smetanova,kde jsme si vyzkoušeli práci zlatníků,sklářů,pasířů,figurkářů a byli jsme nadšení,pomohlo nám to v rozhodování,kam na učňák;)

zjistit více

Novoroční výšlap

Jak na Nový rok,tak po celý rok:)

Tak jsme rok 2020 začali turistikou:)

zjistit více

Vánoce v devítce

Předvánoční pohida a zdobení stromečku, naposledy na základce

zjistit více

Poslední školní den roku 2019

20.12. - poslední předvánoční den. Povedl se.

zjistit více

Informatika - kreslíme

Vyrábíme z moduritu

Na výstavu do Spolkového domu, která se koná 30.11. 2019, jsme vyrobili něco vánočního z moduritu.

zjistit více

Recyklohraní 14.11.2019 v 9.třídě

14.11.2019 jsme se zúčastnili bezva projektu Recyklohraní,kde jsme si zopakovali, jak třídit a naučili se i spoustu nového o ekologii a péči o naši planetu:)

zjistit více

Kdo si hraje...sportuje:)

Dopoledne plne her a sportovnich

aktivit v Meststke hale jsme si uzili,

zkusili jsme si stolni tenis,florbal,aerobic..

Tesime se na priste:)

zjistit více

U obra

V úterý 15.10. jsme se vydali na výlet k obru Mázovi do ekoparku Horka,kde nas čekala jak spousta fajn úkolů,tak interaktivní park,kde jsme se krásně vyblbli:)

zjistit více

Uklidili jsme

Educa my job

Ve ctvrtek jsme se byli podivat na veletrhu strednich skol Educa my job v Liberci,kde jsme ziskali informace ke skolam,kam se chceme hlasit.

zjistit více

Jak jsme zářili v zàří

V září jsme toho stihli

hodně,uklidili jsme Česko,

vyrobili eko zpravodaj a točíme

soutěžní klip...

zjistit více

Jsme deváťáci

Prázdniny jsme si užili a teď už 

hurá do lavic, letos toho máme

před sebou víc, než dost, tak si 

to pojďme užít zjistit více


Běháme kolem "Dvojky":)

Minulou středu jsme se krásně proběhli

kolem přehrady v rámci olympijského běhu,

všichni jsme to dali a moc si to užili:)

zjistit více

Osmáci na výletě

Minulý týden jsme vyjeli na školní výlet.

Jeli jsme vlakem do Sedmihorek a pěšky

to dali přes Hrubou Skálu do Radvánovic,

do Šťastné země...a byli jsme teda šťastní!:)

zjistit více

Den s olympioniky

V půlce června k nám přijel Olympijský

tým, se kterým jsme si zasportovali,

popovídali a užili krásný den:)

zjistit více

Seznam pomůcek pro budoucí deváťáky

Pomůcky pro 9. třídu

Pomůcky -9. třída

sešity:  544-12 ks            

             644-2 ks             

             524-5ks

             445-2 ks                

             440-2 ks

            notový sešit – 1 ks

čtvrtky A4 bílá 20 ks,A3 bílá 10 ks,

vodové barvy, tempery, štětce, lepidlo

pomůcky na rýsování: pravítko s ryskou,

trojúhelník, kružítko, úhloměr, obyč. tužka,

guma, ořezávátko

psací potřeby: propisky, obyč. tužky, barevná propiska,

Věci na TV (sportovní oblečení +obuv), přezuvky

Toaletní papír + papírové kapesníky!

zjistit více

Nadaní 2019

Ve středu 19.6. 2019 byl Patrik oceněn v divadle za sportovní úspěchy.

Gratulujeme.

zjistit více

Loučení s panem zástupcem

Minulý týden jsme se rozloučili s našim

skvělým panem "zástupníkem", bude nám 

chybět:)

zjistit více

Osmáci v zoo Liberec

Letos jsme zase vyrazili na výlet do Zoo Liberec,

bylo krásně a zase se nám tam líbilo, těšíme se 

na příště:)

zjistit více

Dětský den u Chemiků

Dětský den jsme oslavili návštěvou praporu chemiků

v Liberci a moc jsme si to všichni užili! :)

zjistit více

Mobilní planetárium a my

Nedávno jsme se zúčastnili projekce

v mobilním planetáriu přímo u nás ve

škole, byl to krásný zážitek.

zjistit více

Učení trochu jinak:)

Protože nám ve třídě měnili okna a máme to tam teď

krásné a v zimě nám bude tepleji, využili jsme toho a

udělali jsme si na čtení pohodlí na obřích žíněnkách,

byla to fajn změna a čtení nám šlo jako po másle:)

zjistit více

Exkurze do knihovny v Liberci

Minulou středu jsme navštívili Krajskou věděckou

knihovnu v Liberci, kde se nám děsně líbilo a

pojedeme se tam určitě podívat znovu:)

zjistit více

Návštěva Eurocentra

Minulý týden jsme se vydali do

Eurecentra na výstavu žákovských

prací, kde jsou vystaveny i naše obrázky:)

zjistit více

Celá třída vařila:)

Nedávno jsme si uvařili dobrotu,

po celé škole to díky nám krásně

vonělo a moc nám to šlo:)

zjistit více

Osmáci ve volném čase...

Někteří z nás jsou aktivní i ve svém volném čase,

naposledy se na nás byla naše třídní podívat v Liberci,

 kde jsme vystoupili s taneční skupinou Street beasts a

měli jste vidět, jak valila oči, jsme strašně šikovní!!!

zjistit více

Čarodějnice 2019

Tak jsme si v úterý 30.4. vyrazili oslavit

Čarodějnice do přírody a opekli si něco

dobrého na zub:)

zjistit více

Matějská pouť 1.4. 2019

V pondělí 1.4. se někteří z nás podívali na Matějskou pouť

v Praze na Výstavišti. Užili jsme si spoustu legrace:)

zjistit více

Vítáme jaro na Smržovce

V pátek 22.3. jsme vyrazili přivítat jaro na

Smržovku. Počasí nám přálo a už teď se těšíme

na další výšlap!:)

zjistit více

Lyžování na Jizerce 2019

V průbehu minulého týdne se někteří z nás zúčastnili

lyžařského výcviku na Jizerce. Počasí nám přálo a

pobyt se krásně vyvedl, už se těšíme na příště! :)

zjistit více

Den u nás

K procvičování nejrůznějšího učiva rádi využíváme školní

učebnu PC, kde teď máme i krásný nový nábytek a 

zase se nám tam líbí o něco víc:)

zjistit více

Think before drink

V rámci hodin Výchovy ke zdraví a Matematiky jsme si připravili

projekt Think before drink (Přemýšlej, než se napiješ),kde jsme 

se zamysleli nad tím, co a kolik toho pijeme a vypočítali si, kolik

cukru se ve kterém pití nachází. Celou výstavku je možné vidět 

naproti naší třídě a projekt bude pokračovat blokem o jídle.)

zjistit více

Zpíváme koledy

V úterý 11.12. se sešla celá naše škola okolo stromečkua pod vedením paní učitelky Sedlákové jsme si všichnizazpívali několik známých koledsmile
zjistit více

Pracovní výchova-dívky

Vánoce jsou za dveřmi, a proto vyrábíme dekorace a malé pozornosti, které snad potěší. zjistit více

Informatika-program malování

Zadán byl jednoduchý pokyn, namluj svůj auportrét. Nadšení a smích v hodině nebraly konce. zjistit více

72 hodin

Dnes se naše třída zúčastnila další úklidové akce v rámci projektu "72 hodin". Uklidili jsme okolí školy i jablonecké přehrady a stihli jsme si opéct i buřty. Co nás čeká dál? Zítra jedeme na avizovanou burzu středních škol Educa my job v Liberci, příští týden někteří z nás pojedou na výlet do Krkonoš a my ostatní se podíváme ve středu 17.10. na audiovizuální výstavu Má vlast na vlakovém nádraží v Liberci. Všechno budeme mít napsané v žákajdách a už teď se těšímesmile

zjistit více

Září u osmáků

Do nového školního roku jsme vstoupili s dobrou náladou, odpočinutí a všichni máme svoje pomůcky vzorně připravené a v pořádkusmileAby byla v pořádku a spokojená i naše země, zakončíme tento týden zapojením se do celorepublikové akce Ukliďmě Česko 2018. Co s sebou máme zapsáno v žákajdách, dobrou náladu a úsměv bereme všichni pokaždésmile Do této akce se může zapojit kdokoliv, ne jenom my, tady je k přečtení, o co jde: https://www.uklidmecesko.cz/ zjistit více

Pomůcky pro 8. třídu

Krásné prázdniny všem, užijte si léto a v září na viděnou.
SEZNAM POMŮCEK A SEŠITŮ PRO 8.TŘÍDUSešity:
523 …………………… 6 ks ČJ 5x, 1x rezerva
524……………………. 5 ks HV, VO, VZ, 2x rezerva
544 ……………………. 7 ks Fy, ,Ze, Dě, Př, AJ, M – D, 1x rezerva
564 ……………………. 1 ks M-Š
644 ……………………..3 ks AJ-slovíčka,Mat-des.,úkoláček
440 ……………………..2 ks MG,Rý
545 …………………….. 1 ks Inf.
445 …………………….. 1 ks PV(CH,D),
notový sešit ……………. 1 ks Hv
Čtvrtky :
bílá A4 …………….. 50 ks
bílá A3 ……………… 20 ks
náčrtkový blok A4 ………1x
žlutá A3 ……………… 5ks

Pomůcky:
Modrá propiska – 2 x, obyčejná tužka – 3x ( HB, 2B, 3B), pentilka, tenké fixy
Guma, ořezávátko, tuhé lepidlo, nůžky
Kovové kružítko, pravítko-30 cm,trojúhelník( 30°,60°,90°), trojúhelník s ryskou,
Úhloměr, krátké pravítko do penálu, šablona na technické písmo na rýsování –
- bude upřesněno
Pastelky, vodové barvy, tempery, štětce, voskovky
úbor na TV, sportovní boty, přezůvky
Obaly na všechny sešity a učebnice !
+ přinést toaletní papír, balení papírových kapesníků, mýdlo, ručník zjistit více

Kája a poslední canisterapie

ZOO

Ve středu 6.6.2018 jsme společně navšívili ZOO Liberec. zjistit více

Čtení v parku

.. využili jsme hezkého počasí a četli jsme začátkem června venku... zjistit více

Výlet do Národního muzea v Praze

Ve čtvrtek 8.11. se podíváme do hlavníhoměsta. Našim cílem bude nedávno otevřenéNárodní muzeumsmileV žákajdách máme napsáno, co s sebousmile
zjistit více

Nová třídní učitelka v sedmé třídě

Od středy 9.5.2018 má sedmá třída novou třídní učitelku - Mgr. Lucii Mlčkovskou.Naše první společná akce byla návštěva výtvarné výstavu v Eurocentru, kde vystavuje své práce i naše škola. 

zjistit více

Amos 2018

Jak už jsme avizovali, zúčastnili jsme se dnes veletrhu středních škol Amos 2018 v jabloneckém Eurocentru. Odnesli jsme si nejen pěkný zážitek, ale i spoustu propagačních materiálů, které si teď doma s rodiči můžeme projít a ve škole nám z nich třídní sestaví nástěnku, případně je dodá i dětem, které dnes chybělysmile zjistit více

Podzimní nálada ve výtvarné výchově

V duchu podzimu pokračujeme v hodině výtvarné výchovy i tento týden, tentokrát jsme na téma "Podzimní nálada" vyzdobili nástěnku před naší třídousmile zjistit více

Martin nám popisuje průběh II. světové války

Knihovna

24. 4. 2018 šli navštívit naši knihovnu.Paní knihovnice si s námi moc hezky popovídala,vysvětlila nám,jak to v knihovně chodí, podle čeho jsou knihy rozdělené a zodpověděla všechny naše dotazy.
Mohli jsme si vyhledat knížky,které nás zajímaly a moc nás to bavilo.
Poté jsme se odebrali do vedlejšího sálu,kde pro nás bylo připraveno promítání pohádky Kouzelné křesadlo od H.Ch.Andersena... zjistit více

Hýbeme se rádi,budem dlouho mládi.

Učíme se vzory

... v březnu se učíme vzory podstatných jmen
zjistit více

Výběr školy

Už jsme osmáci a za rok se budeme rozhodovat "kam dál". Proto se na to začneme připravovat už letos, abychom se rozhodli pěkně v klidu a co nejlépe. Tento pátek nás čeká návštěva veletrhu středních škol Amos v jabloneckém Eurocentru a v pátek 12.10. pojedeme na veletrh středních škol Educa v Liberci. Veškeré informace k těmto akcím máme v žákajdách a už teď se těšíme, co všechno se dozvíme!smile zjistit více

loučení s Barčou

Ve čtvrtek před prodlouženým víkendem jsme se loučili s naší milou asistentkou Barunkou, čekají ji krásné maminkovské povinnostismileAbychom si loučení zpříjemnili, měli jsme výbornou pizzusmile zjistit více

Lyžařský výcvik 2018

Od středy 7. 2. 2018 do úterý 13. 2. 2018 proběhl lyžařský výcvik4 dny jsme trénovali v Břízkách na kolečku a den pátý patřil Bedřichovu.
Dojeli jsme až na Hřebínek. Na závěr jsme každý za snahu dostalu medailu a diplom
Lyžařskému výcviku ZDAR!

zjistit více

Vánoce

... všem přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2018.Sedmáci zjistit více

Předvánoční čas

...tvoříme i sportujeme, užíváme si předvánoční čas. zjistit více

Vánoční tvoření

Pracovní výchova-vaření

Fyzika

Angličtina

Návštěva útulku

Palačinky-pracovní výchova

O hodině

Učíme se o Slovanech a lepíme starý džbánek. zjistit více

Pexeso

Při  hraní pexesa s vyjmenovanými slovy jsme se nejen pobavili,ale také si procvičili paměť a znalost vyjmenovaných slov. zjistit více

Celá třída

Zrcadlo, zrcadlo,kdo je na tom světě nejkrásnější?
My v plném počtu. zjistit více

Sedmáci

Siamská dvojčata spojená copy.
Silné pánské trojice.
Kamarádky. zjistit více

Září

Naše tvorba za září, úsměvy snad rozzáří zjistit více

Dýňobraní

Školní zahrada

Během výuky pohrabaly dívky na školní zahradě trávu. Našel se i čas na krátkou přestavku a pózování s náčiním. zjistit více

Školní focení v 6. třídě

Seznam pomůcek pro 7. třídu

Seznam pomůcek a sešitů pro 7.třídu

Do 7. třídy si připravte:

Sešity:
523…………………….. 8 ks ČJ ( 5x), AJ 1x,
2x rezerva 544 ……………………. 4ks
M 2x ( školní, domácí), F, D
525 ……………………. 1ks
1x informatika 524 ……………………. 6 ks
VO, Z, HV, Př, 2x rezerva 420 ……………………. 1 ks
1x M-geometrie 445 ……………………. 1 ks
1x Pracovní výchova (chlapci,dívky) 644 ……………………. 2 ks
1x Anglický jazyk-slovíčka
1x Mat-desetiminutovky
notový sešit 8 listů …….
1 ks 1x hudební výchova

Čtvrtky : bílá A4 …………….. 20 ks náčrtkový blok ………. 1 x bílá A3 ………………10 ks žlutá A3 ……………… 5 ks sada barevných papírů .. 2x

Pomůcky: Modrá propiska – 3x, obyčejná tužka – 3x ( HB, 2b, 3B), pentilka, tenké fixy, guma, ořezávátko, lepidlo, nůžky, kružítko, pravítko-30 cm,trojúhelník (30°,60°,90°), trojúhelník s ryskou, úhloměr, krátké pravítko do penálu, pastelky, vodové barvy, tempery, štětce, voskovky, úbor na TV, sportovní boty, přezůvky

Obaly na všechny sešity a učebnice zjistit více

Za peníze ze sběru letáků jsme si dopřáli odměnu

26. června 2017
Kapesné ze sběru letáků v letošním školním roce (250,- korun) jsme dnes utratili na malé zastávce v pizzerii a pak si ještě dali sladkou odměnu smilesmile.
zjistit více

Sportovali jsme

26. června 2017
Minulý týden jsme prožili sportovně. Nejdříve jsme se zúčastnili akce Literless na kolečku v Břízkách, kde jsme prošli naučnou stezkou a zajezdili si na koloběžkách a prošli se na chůdách. V dalším dni jsme proběhli olympijské kolo kolem 2. přehrady. Náš týden byl plný sportu a akce. Jako příjemný bonus místo učení jsme stihli i koupání v přehradě, které jsme si moc užili smile. zjistit více

Na školním výletě na Frýdštejně a na Malé Skále

14. června jsme se společně se 4. třídou vydali na další školní výlet. Vystoupali jsme na zříceninu hradu Frýdštejn, kde jsme se pokochali okolím a dál jsme si sešli lesní stezkou až na Malou Skálu. Stačili jsme si dát i výbornou zmrzlinu a smočit se v Jizeře. Počasí nám opravdu přálo. Všichni byli spokojení, že zase poznali nový kousek naší pěkné vlasti smile.

zjistit více

Čtení venku

13. června 2017
Dnes jsme neseděli v lavicích, knížky jsme si vzali s sebou ven a četli si v přírodě smile .

zjistit více

Kreslení křídami na chodník

12. června 2017
V pondělí děti kreslily na téma LÉTO a PRÁZDNINY v nedalekém Tyršově parku smile.

zjistit více

Netradiční hra při tělesné výchově

Jak se Kin - bal hraje?
•    Hraje se s lehkým balonem o průměru 122cm.
•    V plném počtu hraje 12 lidí ve třech týmech. 
•    Můžeme se hrát v tělocvičně i venku na louce, na trávě, na hřišti. zjistit více

V hodinách přírodovědy jsme vytvořili HERBÁŘ

6. června 2017
V rámci přírodovědných projektových dnů lesa a vody jsme nasbírali byliny a vytvořili herbář. 

zjistit více

Den pro děti

1. června 2017
Dnešní den patřil DĚTEM, a tak jsme se vydali nejdříve za kulturou do Muzea skla a bižuterie a potom do Tyršova parku na akci ke Dni dětí smile. zjistit více

Na školní výlet do Prahy

23. května jsme navštívili naše hlavní město smile. zjistit více

V úterý 23. května jedeme na školní výlet do Prahy

A je to tady !!
V úterý 23. května jedeme na školní výlet do Prahy.

Rozdělíme se na 2 skupiny:

1. skupina (zájemci o vojenskou techniku) navštíví VHÚ na Žižkově a Muzeum policie ČR.

2. skupina pojede metrem do centra a procházkou navštíví Karlův most a Hradčany.

1. skupina - cestovné a vstupné 150 Kč
2. skupina - cestovné 100 Kč + cca. 50 Kč na lístky na metro (přeplatek bude vrácen následující den)

Sraz: v 7.35 hod. na dvoře školy
Předpokládaný návrat ke škole: v 17 hod.

S sebou: jídlo, pití, pohodlnou obuv, peníze na cestovné, papírové kapesníky, sluneční brýle, popř. opalovací krém

Prosíme rodiče dětí, které mají zaplacený oběd, aby jej odhlásili. Žáci byli poučeni o bezpečnosti a chování na školním výletě.
zjistit více

Projektový den lesa

11. května jsme v 6. třídě uskutečnili projektový den Les.
První hodinu jsme se věnovali pracovnímu listu – zvířata žijící v lese, jedlé a jedovaté houby, lesní byliny a rostliny, jak se v lese chováme a nechováme. Získali jsme nové informace o lese, životě v lese i ochraně lesa. Upevnili jsme si a prohloubili poznatky o chování v lese a podívali se na dokument o životě lesních zvířat.
Další část dopoledne jsme strávili v blízkém lese v Srnčím dole. Cestou k lesu si připomněli pravidla chování v lese. Následovala procházka po lese, tvorba lesních domečků a také jsme ochutnali čistou vodu z lesní studánky. 
  zjistit více

Udělali jsme radost Matýskovi

10. května 2017
Dneska jsme ve škole napsali pohledy Matýskovi do Karviné. Matýskovi je 8 roků a bojuje s vážnou nemocí, při které mu bohužel museli amputovat část nohy a čeká ho další léčba. Tak jsme mu chtěli udělat radost. Pohledy má moc rád. Můžete i Vy, určitě ho to potěší.  
(se svolením maminky uveřejňuji adresu) Matěj Swaczyna, Rudé armády 2971, Karviná-Hranice, 733 01
zjistit více

Navštívili jsme výstavu výtvarných děl v Eurocentru

9. května jsme navštívili výstavu dětí jabloneckých škol v Eurocentru. Téma výstavy byl "Pohádkový život".
I děti naší školy přispěly kresbami svými kresbami, které se jim povedly.
Na závěr jsme nesměli zapomenout napsat do knihy návštěv, že se nám celá výstava moc líbila a některé nápady v budoucnu určitě využijeme. 
Cestou zpět do školy jsme navštívili také mini-výstavu Lega v novém obchoďáku. 


zjistit více

Zlaté kladívko a jehla - soutěž rukodělných dovedností

30. března se na naší škole konala soutěž Zlaté kladívko a jehla, kde si svoje schopnosti a především praktické dovednosti ve vyrábění výrobků poměřili žáci různých škol s našimi.
Dívky šily, navlékaly korálky a háčkovaly. 
Chlapci vyráběli ze dřeva stojánek na ubrousky a stojan na zkumavky.  
Šlo jim to pěkně od ruky a za necelé 3 hodiny byla dílka hotova. 
Odměnou jim byly pěkné ceny. 
Žákům, kteří se zúčastnili a získali 1.-3. místo, děkujeme za účast na soutěži a gratulujeme. 
1. místo - Pavlínka Kindlová - 6. tř.1. místo - Anna Fliťárová - 7. tř. 1. místo - Verunka Miková - 8.tř.3. místo - Natálka Dudová - 9. tř. 


zjistit více

Náš Marťa s Maruškou zabodovali v Liberci na soutěži v Puzzlích

15. března jsme se zúčastnili oblastní soutěže v Puzzlích v Liberci.
Náš Marťa s Maruškou zabodovali a získali krásná umístění a diplomy + malé ceny. 
Gratulujeme a píšeme 1 *.
smile smile smile
 zjistit více

Školní kolo v puzzlích

13. března 2017
Pavlínka s Maruškou získali diplom za úspěšné skládání puzzlí. Ve středu jedou Maruška s Martinem na školní kolo do Liberce, kde se utkají s žáky z jiných škol. Držte nám pěsti ! smile  zjistit více

Jarní prázdniny

20. - 24. února 2017
Šesťákům i ostatním dětem naší školy přeji odpočinkové prázdniny smile ! zjistit více

Valentýnka

14. února 2017
Ahoj mami, přeji Ti krásného Valentýna, mám Tě rád tongue.

zjistit více

Bruslení

Dnešní TV se naše krasobruslařky už jen zdokonalovaly zjistit více

Zimní stadion

V pondělí 30.1. 2017 jsme byli poprvé bruslit. Některé z nás stály na bruslích poprvé :-). zjistit více

Hamburgery Zdeňka Pohlreicha

12. ledna 2017
V hodině pracovní výchovy jsme s dívkami vyzkoušely recept od známého českého kuchaře a připravily si domácí hamburgery z hovězího mletého masa smile.
zjistit více

Zimní výzdoba naší třídy

leden 2017
Vyrobili jsme výzdobu do oken. Venku konečně začala ta pravá zima a pořádně nám v uplynulých dnech nasněžilo smile
zjistit více

Přání

Šestá třída společně s paní učitelkou Ullmannovou vám přeje krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce smile. zjistit více

Jablonecké vánoční trhy

15. prosince 2016
Ve čtvrtek jsme navštívili jablonecké vánoční trhy v centru města, kde na nás už dýchla ta pravá vánoční atmosféra smile. zjistit více

Vánoční disko ve Woku

14. prosince 2016
Již tradiční je pro děti naší školy vánoční diskotéka v klubu Woko. Pan DJ nám zahrál všechny skladby, které máme rádi smile.
V tanci a pohybu budeme pokračovat i ve škole a to příští čtvrtek 22.12. na školní besídce. Děti si mohou připravit dárečky pro svoje spolužáky a přinést ostatním ochutnat cukroví smile. zjistit více

Vánoční přání dívek z hodin pracovní výchovy

16. prosince 2016 
Dívky v pracovní výchově dokončily vyšívané vánoční PFky pro své blízké wink. zjistit více

6. třída u Betlému

9. prosince 2016
Foyer jablonecké radnice v tomto čase nabízí výstavu krásných vánočních betlémů. Tak jsme se na ně byli podívat smile.

zjistit více

Navštívili jsme výstavu Já, ozdoba!

Ve čtvrtek 8. prosince jsme navštívili krásnou vánoční výstavu Já, ozdoba! v jabloneckém Muzeu skla a bižuterie. 
Vánoční stromy ozdobené vánočními ozdobami byly skutečně kouzelné..... waii 
U stolečků s interaktivními úkoly jsme si vyzkoušeli, jak se taková ozdoba může vyrobit. 

zjistit více

Turistika v rámci tělesné výchovy

Vyrábíme vánoční keramické překvapení pro rodinu

V průběhu minulého týdne se naše třída proměnila v malou keramickou dílnu. Tvořili jsme vánoční anděly a vykrajované vánoční ozdoby. Malé keramické dárečky jistě potěší naše rodiny smile. zjistit více

Sbíráme letáky pro třídní fond

28. listopadu 2016
Během prvních tří měsíců školního roku jsme nasbírali 28 kg letáků, za něž jsme ve sběrně obdrželi 50 Kč. Máme tak první částku do našeho třídního fondu.
Počítáme, že se nám během dalších měsíců naše konto určitě rozroste... smileChválím všechny děti, které letáky do školy nosí smile.Prosíme rodiče dětí ze 6. třídy, aby nám posílali barevné letáky i nadále. 
Sběr víček pokračuje také, nanošená víčka věnujeme do jiných tříd.. 
Děkujeme smile
zjistit více

Šijeme látkové vánoční ozdoby

24. listopadu 2016
V těchto dnech šijí dívky z 6. a 7. třídy látkové vánoční ozdoby. Ozdoby jsou šité z barevných plstí a plněné vatou, vyšívané bílou bavlnkou. Přední část zdobí malé korálky. Až dívky došijí stromečky, budou vyrábět další ozdobu - zimní chaloupku smile.

zjistit více

Pečeme dobroty v troubě

10. listopadu 2016
Na pracovním vyučování jsme se rozdělili na 2 skupiny - jedna skupina upekla pizzu a druhá jablečný závin smile.
Povedlo se a za necelou hodinu už jsme si šmakovali smile. Během několika minut z plechů všechno zmizelo. 

zjistit více

Navštívili jsme Botanickou zahradu v Liberci

V přírodovědě se v současné době učíme o rostlinách a listech. Proto jsme si v pátek 4. listopadu udělali výlet do Botanické zahrady v Liberci. Prohlédli jsme si krásné exotické rostliny, orchideje, palmy, kaktusy a navštívili také pavilon s akvárii. Ohromeni krásou přírody jsme se prošli centrem města Liberce. Byl to příjemně strávený páteční den. zjistit více

Dnes jsme ve škole zhlédli chemický pokus

21. října 2016
Dnes se nám ve škole naskytla příležitost zúčastnit se chemického pokusu, který se prováděl v 9. třídě smile.Jednalo se o pokus s hypermanganem, tzv. difúzi. Moc nás bavilo pozorovat, jak se postupně voda zbarvuje do fialova. 
Vysvětlení:Proti světlému pozadí pozorujeme, že se při rozpouštění manganistanu draselného (neboli hypermanganu) uvolňují částice, které prostupují pijákem a s vodou vytvářejí fialový roztok. Barevný roztok klesá nejprve ke dnu, pak ale vyplní celý objem nádoby. Tento jev se označuje jako difúze, tj. samovolné pronikání pohybujících se částic jedné látky mezi částice druhé látky. V teplé vodě probíhá difúze rychleji, protože se molekuly vody pohybují větší rychlostí.

Postup:Naplníme jednu sklenici po okraj studenou vodou, druhou teplou vodou. Na každou položíme piják tak, aby se dotýkal vodní hladiny a nasypeme na něj několik zrnek manganistanu draselného (KMnO4). Pozorujeme.
Upozornění:Při práci s hypermanganem dej pozor, abys pracovní plochu neznečistil, výrazně barví a zanechává skvrny.
zjistit více

Sprejování látkové tašky fosforovými barvami na textil

20. října 2016
Na začátku týdne jsme s dívkami přes internet objednaly látkové tašky. Ty nám dorazily včera, a tak jsme je již dnes mohly zdobit fosforovými spreji podle šablon (někdo ještěrky, někdo pírka). Závěrem jsme tašku z rubové strany přežehlily, aby nám barvy při praní nevybledly. 
Ostatní dívky, které tašky nevyráběly, se pustily do příprav na kruhové ruční tkaní gobelínových doplňků (tenerifa). Zatím jsme v přípravné fázi. Až budeme mít dílka hotová, budete si je moci prohlédnout v prostorách naší školy smile.
Poslední skupinka dívek připravovala šablony na podzimní zdobení papírových stromů. 
VŠEM DÍVKÁM PATŘÍ POCHVALA ZA PÍLI A TRPĚLIVOST smile.


zjistit více

Podzimní pracovky

13. října 2016
Hodinu pracovní výchovy jsme s dívkami ze 6. a 7. třídy strávily na školní zahradě. Cestou zpět jsme nafotily pár podzimních fotek smile. Také jsme tento týden vytvořily novou podzimní výzdobu - snad se vám líbí smile ...... zjistit více

Podzimní stromy

Malování podzimních stromů anilinovými vodovkami zjistit více

Hodina výtvarné výchovy

5. října 2016
Naše nejoblíbenější ovoce - jablíčka jsme nemohli při podzimním tvoření vynechat. 

Ti nejšikovnější si zkusili zalaminovat svůj výtvor na laminovačce.  zjistit více

Ušili jsme si kuchyňskou chňapku

5. října 2016
V hodině pracovní výchovy jsme si s dívkami z 6. a 7. třídy vyzkoušely šití na elektrickém šicím stroji. Dívky si ušily kuchyňské chňapky. Docela se jim povedly smile. zjistit více

Vycházka a ježdění na koních - Pony Ranch

V pátek 30. září jsme si udělali pohodový podzimní výlet s vycházkou na Proseč, kde jsme navštívili Pony Ranch. Barča a Stenlly, tak se jmenovali dva koníci, na kterých jsme se povozili. Strávili jsme krásný den v přírodě a v koňském sedle. zjistit více

Bramboráky z brambor vypěstovaných na školní zahradě

27. září 2016
Z brambor, které jsme vypěstovali na školní zahradě, jsme si ve zbrusu nové školní kuchyňce usmažili bramboráky smile. zjistit více

TV v přírodě

V pondělí 26.9. jsme vyrazili na tělocvik kolem přehrad. Ušli a uběhli jsme skoro 7 km :-) zjistit více

Tělocvik

V pondělí 12.9. 2016 bylo krásně a my si užili tělocvik venku. zjistit více

Už jsme na druhém stupni

Jsou z nás šesťáci a čeká nás první rok na druhém stupni smile...
Rozvrh hodin:


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

pondělí

PV ch.

TV d.

PV ch.

TV d.

TV ch.

PV d.

ČJ

M

VO


úterý

ČJ

M

ČJ

AJ

HV


středa

M

ČJ

INF

PV ch.

TV d.

PV ch.

PV d.

PV ch.

PV d.


čtvrtek

ČJ

M

D

PV ch.

PV d.

TV ch.

PV d.

TV ch.

PV d.


pátek

M

ČJ

AJ

VV

Z

Domácí úkoly v tomto školním roce:

pondělí - český jazyk

středa - matematika

pátek - slohové cvičení


zjistit více

Seznam pomůcek pro 6. třídu

29. června 2016

Seznam pomůcek pro 6. třídu

Sešity:

523 ..............   8 ks           5x český jazyk, 1x anglický jazyk, 2x rezerva

544 ..............   3 ks                 2x matematika, 1x dějepis

525 .............    1 ks                 1x informatika

524 .............    5 ks                 1x výchova k občanství, 1x zeměpis, 1x přírodopis, 1x rezerva

420 .............    1 ks                 1x geometrie

445 .............    1 ks                 1x pracovní výchova (chlapci, dívky)

644 .............    3 ks                 1x angličtina slovíčka, 1x matematika 10´, 1x úkoláček

notový sešit 8 listů ..... 1 ks    1x hudební výchova

                  Všechny sešity obalené + nadepsané jméno a příjmení

Čtvrtky:

bílé A4            40 ks                           bílé A3                        30 ks

 

Pomůcky:  kružítko, 2x obyčejná tužka (1x tvrdá na rýsování, 1x měkká na kreslení), trojúhelník s ryskou, krátké pravítko, úhloměr, 3x modrá propiska, guma, ořezávátko, 2x tyčinkové lepidlo, 2x guma, nůžky, pentilka, zvýrazňovač - růžový nebo zelený, pastelky, anilinové vodové barvy, štětce - 2x plochý, 2x kulatý, 1 tenký, tempery, voskovky, 1x barevné papíry, 1 balení papírových kapesníků, 4x toaletní papír, 1x tekuté mýdlo

Úbor na TV, sportovní boty, přezůvky, ručník

zjistit více

Dnešní výuka byla veselá...

23. června 2016
Prázdniny se blíží - udělali jsme si radost s mobilní aplikací MSQRD. 
Najednou se ve třídě ocitnul lední medvěd, stařík, fousáč, upírka a levhard..... smile. Některé děti si na chvilku vyměnily obličeje...  zjistit více

Školní výlet 5. třídy - trasa

11. června 2016
Ve středu 15. června jede 5. třída na školní výlet do Šťastné země do Radvánovic u Turnova. 
Sraz je v 7.30 hod. na autobusovém nádraží. 
Naše trasa: 7.45 hod. - odjezd autobusem do Rychnova, 8.20 hod. - odjezd vlakem z Rychnova na Hrubou Skálu, poté pobyt ve Šťastné zemi (hrad, minizoo, atrakce, trampolíny, geopark...), 14.11 hod. - odjezd vlakem z Hrubé Skály, 15.03 hod. - odjezd busem z Rychnova do Jbc. 
Příjezd a rozchod na autobus. nádraží v cca. 15.30 hod.
S sebou: svačinu, pití, sportovní oblečení, popř. opalovací krém, minimálně 100,- Kč na jízdenky (vlak, bus) + 120,- Kč na vstupenku do areálu + popř, kapesné (děti, které nebudou mít s sebou hotovost, s námi nemohou jet). 
Na tento den je zapotřebí odhlásit dětem oběd.Účast rodičů na výletě je vítána smile.Při nepřízni počasí se výlet přesouvá na jiný den.   zjistit více

Zalévání zahrady

9. června
Strávili jsme pěknou část odpoledničky na školní zahradě.... Když chceme mít pěknou úrodu, je zapotřebí zalévat, zalévat a zalévat....... smile  zjistit více

Handicap 2016 jsme si užili :)

3. června 2016
Akce Handicap na kolečku v Břízkách se vydařila, i počasí nám vydrželo smile....

zjistit více

Den dětí v Tyršově parku

1. června 2016
Fotky ze Dne dětí v Tyršově parku  smile
zjistit více

Jahodový koktejl

20. května 2016
Lukáš pro nás v pátek ve škole umixoval mléčný jahodový koktejl se superpotravinou - chia semínky smile.    zjistit více

Helpíkův pohár 2016

10. května 2016

5. třída se zúčastnila krajského kola Helpíkova poháru na ZŠ Rýnovická v Jablonci nad Nisou.

Startovali jsme jako desátá a jedenáctá posádka. Posádky probíhali samostatně jednotlivými
stanovišti a plnili úkoly spojené s poskytováním první pomoci a záchranou lidského života. Úkoly byly náročné, ale obě posádky se v pořádku vrátily do cíle.

Na základně ve dvoře školy pak děti plnily další úkoly u stánku Městské policie a Hasičského záchranného sboru. Počasí se vydařilo a my už víme, jak bychom se v praxi zachovali v případě nebezpečí nebo poskytnutí pomoci zraněné osobě smile. zjistit více

Ptačí návštěvníci za okny naší třídy

4.5.
Již asi 10 dní můžeme každý den po ránu pozorovat sýkorky, které k nám v tomto jarním období létají pro obživu. V OBI jsme jim koupili ptačí zob smile . zjistit více

Čarodějnický den na Liberecké

Momentky z páteční akce Čarodějnického dne smile 29. dubna 2016, který se vydařil a počasí přálo. 
Opékání buřtů bychom si brzy rádi zopakovali :) 

  zjistit více

Navštívili jsme výstavu v Eurocentru

Ve čtvrtek 28. dubna 2016 jsme navštívili výtvarnou výstavu "Co bych daroval svému městu k jeho 150. narozeninám", která se konala v Eurocentru, kde také naše děti vystavují své kresby smile.
Aukce výrobků našich dětí proběhne 4. května od 16 hodin. Můžete se zúčastnit, koupit si pěkný výrobek a přispět tak finančně dětskému oddělení jablonecké nemocnice. 
Cestou z výstavy jsme udělali malou zastávku v městské knihovně smile

zjistit více

2. místo v Puzzlích

8. dubna 2016
Žák naší třídy Marťa Jantsch se zúčastnil oblastního kola soutěže ve skládání puzzlí, která se konala v ZŠ Orlí v Liberci.
Přivezl si odtamtud svojí zásluhou krásné 2. místo. Obhájil tak přední umístění z loňského roku smile
A my mu moc gratulujeme a máme pro něj ve škole připravené další skládačky, např. mapu světa smile.

zjistit více

Trénujeme v češtině vyjmenovaná slova po B a L

6. dubna 2016
Paní učitelka nám ve třídě vyrobila novou pomůcku - obrázky s vyjmenovanými slovy po B. 
Slova tak máme stále na očích, a tak se nám lépe zapisují do paměti smile.
Umíme vyjmenovat už také vyjmenovaná slova po L.
Příští týden začneme nacvičovat vyjmenovaná slova po M, ke kterým máme vybarvené pexeso.  zjistit více

Páťáci se zúčastnili soutěže Zlaté kladívko a zlatá jehla 2016

31. března 2016 
V naší škole proběhla rukodělná a prakticko-dovednostní soutěž pro děti z naší školy smile. Přijely k nám také děti z dalších praktických škol Libereckého kraje. My páťáci jsme měli samostatnou kategorii a za úkol jsme měli vyrobit zvířátko z papíru. Leccos už zvládneme, a tak jsme si celý výrobek i šablony připravili sami smile. Na výrobu jsme měli jsme dostatek času a mohli tak své výtvory vyšpuntit. V závěru dopoledne už účastníci mohli obdivovat zvířátka ostatních soutěžících - žábu, psa, ptáčka nebo berušku. 
Odměnou za umístění nám byly věcné ceny - svačinkový box Mimoni a barevné fixy waii.
Na předních příčkách se umístili Lukáš Mika (1. místo - chlapci), Barča Valušová (2. místo - dívky) a Martin Jantsch (3. místo - chlapci).  Jsou to šikulové !
Rádi bychom poděkovali cateringové firmě POC happy, která pro nás připravila občerstvení a chutné svačinky smile. zjistit více

Oslavili jsme narozeniny a zdobili velikonoční vajíčka

22. března 2016
Ve dvouhodince pracovní výchovy jsme si udělali zdravou mrkvovou pomazánku, ozdobili velikonoční vajíčka a stihli oslavit i 12. narozeniny naší spolužačky Pavlínky smile, která se nám postarala o pohoštění. 
Pavlínko děkujeme, pošmákli jsme si a užili si to !


zjistit více

Do školy přišel záchranář

Ve čtvrtek 17. března k nám do školy zavítal zdravotnický záchranář a měli jsme možnost si vyzkoušet záchranu života v rámci akce Helpík, která se koná pro 5. třídy. Pověděli jsme si o úrazech, popáleninách, zlomeninách a jakým způsobem je ošetřit. Nikdy nevíme, kdy se nám bude poskytování první pomoci v praxi hodit. 
Na závěr nás čekal test, kterým prošli úspěšně B. Valušová a K. Fliťár. Postupují tak do oblastního kola smile.
Videa s tématem PPP a bezpečnosti ke zhlédnutí zde:
http://jezkovyvoci.info/videa 

zjistit více

Navštěvujeme školní knihovnu

16. března 2016
Rádi navštěvujeme naši školní knihovnu a vybíráme si pěkné knížky ke čtení, které ve třídě nemáme. Kluci rádi čtou knížku o fotbalistovi Ronaldovi s názvem Chlapec, který měl svůj sen. Děvčata baví Baobaba a jiné příběhy od autorky Zuzany Pospíšilové.  zjistit více

Zaseli jsme si velikonoční osení

8. března

Zaseli jsme si velikonoční osení, příští týden již můžeme začít vyrábět velikonoční dekorace. zjistit více

Práce s anilinkami

2. března 2016
V hodině výtvarné výchovy jsme si vyzkoušeli práci s anilinovými vodovkami smile. zjistit více

Hod míčem do dálky

1. března 2016
Zúčastnili jsme se soutěže v hodu míčem do dálky vsedě. Nejlepší výsledky měli Lukáš Marek a Patrik Šťástka. Oba hodili přes 3 metry grin !! zjistit více

Náš karnevalový den

24. února 2016
V posledním únorovém týdnu jsme se zúčastnili školního karnevalu. Připravili jsme si pro spolužáky z 1. stupně dramatizaci pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků a v pracovní výchově vyrobili potřebné rekvizity. Zatančili jsme si a strávili ve škole příjemné dopoledne smile

zjistit více

Zástup za nemoc

15. února 2016
Sdělení pro rodiče: 
Vzhledem k nemoci paní učitelky Ullmannové bude 5. třídu po dobu následujících cirka 14 dnů vyučovat zastupující kolegyně. zjistit více

Pololetní vysvědčení

28. ledna 2016
Dostali jsme pololetní vysvědčení smile.
Zároveň jsme se rozloučili s naším spolužákem Ivánkem. Darovali jsme mu na památku samolepky s auty a jedno auto na klíč, které má tak rád. 
Tak hodně štěstí a zůstaň i v budoucnu tak šikovným a hodným klukem :)  zjistit více

Chumelí se, chumelí...


 22. ledna 2016
Bílá zima, modré mrazy,
sněhuláci celí nazí.
Proč si, sněhuláku náš
ze zimy nic neděláš?
Nic lepšího nad mráz není,
zima je mé potěšení.
Modrá zima, bílý sníh,
děti v teplých čepicích.


Nasaďte si rukavice,
přijdou velké fujavice.
A na hlavy čepice,
ty nám přece sluší,
zahřejou nás velice,
nezmrznou nám uši.

zjistit více

Do divadla za kulturou

19. ledna jsme navštívili divadelní představení Cesta kolem světa za 80 dní (Jules Verne) a prožili tak dobrodružství Williho Foga, který procestoval všechny kontinenty. Příběh byl napínavý a líbilo se nám, jak herci zapojili do představení i malé diváky. V inscenaci bylo využito činohry, filmové projekce na plátno, černého a muzikálového divadla. zjistit více

Vánoční přání 5. třídy

prosinec 2015
5. třída přeje všem klidné vánoční svátky a šťastný vstup do nového roku 2016 smile
Ve fotogalerii: vánoční besídka  zjistit více

Mikuláš s čertem a andělem přišli do školy

4. prosince 2015
Na pátek byli hlavně mladší žáci hodně zvědaví...  Ještě před zazvoněním na první hodinu vyhlíželi netrpělivě příchod Mikuláše, čerta a anděla. Ve třídě panovala radostná atmosféra. Přišly také děti z 2. a 3. třídy. Některé se bály, jiné se těšily, až dostanou dárečky. Každá třída hezky zarecitovala mikulášskou básničku. Letos byl čert moc hodný, slitoval se a žádného hříšníka do pekla neodnesl tongue winkzjistit více

Mikulášská

1. prosince 2015
V pátek 4.12. k nám do školy dorazí Mikuláš s Andělem a Čertem. Děti si pro ně přichystaly mikulášskou básničku. Čert nám z pekelné Knihy hříchů přečte, které děti letos zlobily, a hodné děti Mikuláš určitě odmění pamlskem. 
Doufejme, že odměněných dětí bude letos větší počet smilesmilesmile. Ty ostatní budou muset čertovi slíbit, že se pro příště polepší smile. zjistit více

Barča se zúčastnila sobotní vánoční dílny v naší škole

1. prosince 2015
28. listopadu 2015 proběhla v naší škole vánoční dílna. Barča z naší třídy se dílny zúčastnila a vyrobila krásné vánoční výrobky, např. zdobené perníčky nebo vánoční ozdoby z PET lahví. Zaslouží si od nás velkou pochvalu, v sobotu se do školy nechodí, ale stejně dorazila :)  zjistit více

Adventní pečení perníčků

1. prosinec 2015
V páté třídě byla dnes krásná adventní atmosféra smile. Děti pekly a zdobily perníčky. Práce jim šla krásně od ruky a paní učitelka měla velkou radost, jak se jim perníčky povedly. Samy zvládly vyválet těsto, dát perníčky na plech i nazdobit. Všechny děti dostaly do žákovské knížky zaslouženou jedničku wink. zjistit více

Naše poslední čtenářská dílna

1. prosinec 2015
Tento týden jsme v naší třídě měli poslední čtenářskou dílnu. Podařilo se nám tak za necelé 2 měsíce přečíst celou knížku Deník malého poseroutky od autora Jeffa Kinneyho. V závěrečné zprávě o knize, kterou vyplnil každý žáček, jsme vyhodnotili, jak se nám kniha líbila a které příběhy byly nejzábavnější. Zhodnotili jsme také hlavní postavy a náš celkový dojem z knihy. Už teď víme, že nás ve druhém pololetí čeká další zajímavé čtení smile.  
zjistit více

Naše hodina pracovní výchovy

5. listopadu 2015

Na čtvrteční odpolední výuce jsme vyráběli podzimní paletu barev z různých podzimních přírodnin. Nasbírali jsme listí různých stromů, kůru, posbírali žaludy, kaštany, v lese nasbírali šišky a paní učitelka nám do školy donesla také usušené šípky, ze kterých jsme si uvařili pravý šípkový čaj. Zkusili jsme si také práci s tavnou pistolí. Navlékli jsme si na drátek jeřabiny a šípky. Dvě hodiny nám utekly jako voda a výrobky se nám moc povedly :)

V příštích hodinách nás čeká vajíčková pomazánka a bramboráky smile. zjistit více

Zapojíme se do projektu Čteme si a povídáme

19. října 2015

Během měsíců října, listopadu a prosince se zapojíme do EU-projektu Čteme si a povídáme, Výzva č.56. Páťáci budou moci navštívit nově vzniklou čtenářskou dílnu v naší škole a vytvoří si tam zázemí pro čtení několika dětských knih s barevnými ilustracemi.

Také v naší třídě si budeme číst při hodinách českého jazyka. Těšíme se na knížky, které jsme si objednali koncem loňského školního roku. Čeká na nás knížka Deník malého poseroutky 1 od autora Jeffa Kinneyho a knížka Baobaba a jiné příběhy od autorky Zuzany Pospíšilové a další krásné čtení smile.

V naší třídě už umíme číst docela plynule, a tak se těšíme, že se ve čtení ještě víc zdokonalíme a hlavně, že si rozšíříme svou slovní zásobu. zjistit více

Ukázky výtvarných prací 5. třídy

13. října 2015

Podzim se nám nahlásí: Nesu chladné počasí!

Ranní mlhy, kapky deště, chcete k tomu vítr ještě?

Namaluji listy stromům, pak je sfouknu na zem k domům, udělám z nich nakonec pěkný pestrý koberec. zjistit více

Podzimní stromy

13. října 2015

Namalovali jsme podzimní stromy a tavnou pistolí jsme přilepili knoflíky, které jsme si donesli z domova. Pozadí jsme dokreslili rozpustnou kávou zalitou horkou vodou. zjistit více

Na Macha a Šebestovou do divadla

8. října 2015 jsme navštívili divadelní představení Mach a Šebestová. Byli jsme nadšeni, jaké krásné rekvizity a zpracování hostující divadelní soubor předvedl. Moc se nám líbilo kouzelné sluchátko i Pažout s Horáčkem. zjistit více

Divadelní představení

Dne 8. 10. 2015 jsme navštívili Jablonecké divadlo. Představení se jmenovalo Mach a Šebestová.tongue Byla to legrace...
zjistit více

Hodinu českého jazyka jsme zahájili básničkou

Podzimní tvoření v pracovní a výtvarné výchově

září 2015

Podzim halí přírodu do krásných barev, a proto jsme toho využili a v hodinách výtvarné výchovy jsme kreslili vodovkami, temperami a pastelkami. Zaměřili jsme se na koláže hub. V pracovní výchově jsme vystřihovali a vybarvovali podzimní listí, míchali podzimní barvy a experimentovali s listy. Čeká nás další vyrábění z přírodnin a výroba stromu z knoflíků. Vyzkoušíme si i práci s tavnou pistolí. Některé děti si už do školy donesly barevné hladké knoflíky, které budeme pro výrobu potřebovat.... (ostatní prosím přinést nejpozději do pátku 2.10.). zjistit více

Máme ve třídě šikulu :)

Máme ve třídě šikulu Lukáše Miku, který dnes svým spolužákům přinesl ukázat modely letadýlek, které vyrábí na modelářském kroužku. K tomu získal diplom za krásný výkres do výtvarné soutěže. Luky, jen tak dál a budeme se těšit na tvé výrobky i v letošním školním roce, máme z tebe radost smile ! zjistit více

Projektové dny "Barevný podzim"

Ve dnech 21.-23. září 2015 jsme si na prvním stupni udělali podzimní projektovou výuku. Pověděli jsme si, kdy začíná podzim, jaké jsou podzimní měsíce a jaké změny můžeme vidět v přírodě na podzim. Vyrobili jsme si podzimní výzdobu ve třídách a plnili různé úkoly.

Výuku jsme zakončili společnou procházkou s ostatními třídami prvního stupně, vydali jsme se na Proseč do lesa, kde na nás čekala lesní naučná stezka. Odpovídali jsme na kvízové otázky a plnili vědomostní úkoly. Také jsme poznávali lesní zvířata, plody a houby.

Všechny třídy od pondělí do středy pilně pracovaly a vyráběly, a proto za splněné úkoly získaly diplom a malé odměny smile. zjistit více

Vycházka na Dýňobraní

18. září 2015

V hodině pracovní výchovy jsme vydlabali a ozdobili naši dýni a šli jsme se podívat na další vystavené dýně před Domem vína v centru Jablonce smile. zjistit více

Připomněli jsme si léto a prázdniny ve výtvarné výchově

Páťáci zahájili nový školní rok

1. září 2015

Zahájili jsme školní rok 2015/2016 a hned tu máme pár změn:
Do třídy k nám přišel nový spolužák Kristián Fliťár smile, je nás tedy celkem už 12.
Máme také novou třídu ve 2. patře s interaktivní tabulí, takže se nám splnil malý sen z loňského roku.
Od září budeme mít nový předmět - informatiku (p. uč. Ducháčová).
Na předměty ČJ, M, PŘV, VL, VV a PV nás bude mít naše třídní, p. uč. Ullmannová.
Na HV budeme mít p. uč. Halamovou a na TV p. uč. Gušilika.
Odpolední výuku budeme mít letos ve čtvrtek 6. a 7. hodinu (pracovní výchovu).

UPOZORNĚNÍ : plavecký výcvik v letošním školním roce začíná již v pátek 11. září a potrvá do listopadu (10 lekcí) zjistit více

Rozdali jsme vysvědčení

30. června 2015

Rozdali jsme vysvědčení :)
Pavlínka Kindlová, Lukáš Marek a Ivánek Kančí dostali vyznamenání.

My čtvrťáci vám přejeme krásné prázdniny, které si skvěle užijte a načerpejte nové síly smile.

V září ahoj ! zjistit více

Pomůcky pro 5. třídu na další školní rok

29. června 2015

Vážení rodiče,

zde je seznam školních pomůcek na příští školní rok pro 5. třídu:

Sešity:

513…………………..    5 ks

523 …………………..   4 ks

524 …………………..   4 ks

624………………………2 ks

644 …………………….  1 ks

420 …………………….  1 ks

Další sešity během roku dle potřeby.

+ obaly na sešity a učebnice !

Bílé čtvrtky A4…….50ks

Bílé čtvrtky A3…….10ks

A4   blok náčrtkových papírů

2x složka barevných papírů

2x pero ( propiska), 2x tužka č. 2,  guma, ořezávátko, nůžky

Pastelky, vodovky – nejlépe ANILINOVÉ, tempery, alespoň 3 štětce, modelína, voskovky

Desky na sešity, 2x  tuhé lepidlo + tekuté Herkules, fixy

Trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm, krátké pravítko, kovové kružítko

Toaletní papír, balík papír. kapesníčků, mýdlo, ručník

TV úbor v sáčku, přezůvky v sáčku

Poplatky:

 

300,- Kč SRPDŠ

100,- Kč na materiál pracovní výchovu

zjistit více

Navštívili jsme akci Den záchranného integrovaného systému

25. června 2015 jsme navštívili Den IZS na Horním náměstí v našem městě. Nejprve jsme si ve škole prakticky nacvičili první pomoc na svých spolužácích a potom jsme vyrazili na akci, kde jsme shlédli záchranné práce všech složek. zjistit více

Výtvarné tvoření ve 4. třídě

Tančilo se a kouzlilo ve WOKU

24. června 2015
Navštívili jsme jablonecký klub WOKO, kde jsme předvedli svoje taneční vlohy a přivítali blížící se letní prázdniny.
Překvapením dopoledne byl známý kouzelník a iluzionista Štěpán Šmíd, který nám ukázal mnoho kouzel.
Moc nás čarování bavilo a pěkně jsme si dopoledne užili smile. zjistit více

Řidičáky na kola

23. června 2015 jsme skládali praktické zkoušky na Dopravním hřišti v Jablonci. Ten, kdo zvládnul všechny 3 testy s menším počtem než 3 chyby, jezdil podle pravidel a správně podle dopravních značek, získal řidičák na jízdní kolo.

Gratulujeme novopečeným cyklistům:

smile BARČE VALUŠOVÉ
smile LUKÁŠOVI MARKOVI
smile MARTINOVI JANTSCHOVI zjistit více

Náš školní výlet v ZOO

22. června 2015 jsme navštívili libereckou ZOO :)
Moc se nám tam líbilo ! zjistit více

Náš dinosauří den v Dinoparku

11. června 2015

Přání dětí, kam pojedeme letos na školní výlet, znělo jasně - všichni chtěli do DINOPARKU. Náš dinosauří den se opravdu povedl - prohlédli jsme si všechny expozice, prošly se pralesem a navštívili jsme 4D dinosauří kino. Také jsme si pohráli v dětském koutku a zajezdili si na dinosauřích vozítkách smile. Hrály si i paní učitelky smile.........

Děti byly moc hodné a v Dinoparku se jim opravdu líbilo.
Foto ve fotogalerii. zjistit více

HandiCap

28. května 2015

Naše škola uspořádala k příležitosti Dne dětí zábavné, naučné a sportovní dopoledne v jabloneckém Ski areálu Břízky. Zúčastnily se všechny děti ze školy. My čtvrťáci jsme se vydali směrem přes jabloneckou přehradu a lesíkem jsme prošli až na stanoviště. Tam na nás čekaly sportovní aktivity a naučná stezka s vědomostními úkoly.

Pěkně jsme si zasoutěžili a pro nás bylo hlavně fajn, že jsme po dlouhé době vyrazili na pěší túru a byli na čerstvém vzduchu. Bylo to zase něco trošku jiného, proto jsme program uvítali. Na konci jsme byli odměněni koblihou a nápojem. Zítra si ve škole domalujeme odznaky ze soutěže, protože to už jsme nestihli - program byl nabitý...

No a pak už šup zpět do školy, celkem jsme dnes nachodili pěkných 6 kilometrů... wink zjistit více

Páteční den ve škole přesně podle našeho gusta :)

22. května 2015

Páteční den ve škole jsme si užili přesně podle našich představ. První dvě hodiny jsme si povídali o zdravé výživě, plnili kvízy a hádanky a ukázali si na našem novém tabletu zdravé svačinky. Poté jsme sešli do přízemí, kde pro nás Firmička p. učitelky Menšíkové připravila čokoládovo-ovocné fondue. Vstupenkou na akci byl správně vyplněný pracovní list a jelikož jsme úkoly zvládli, mohli jsme si pochutnat na kouskách ananasu, jahod, kiwi, meruněk a banánů.

Bylo to mňamózní a my si pošmákli smile.

Dál jsme pokračovali procházkou centrem města do jabloneckého Eurocentra na výstavu s tématem "Jablonec nad Nisou očima dětí", kde jsme vystavili svá dílka a také shlédli výtvarné skvosty dalších dětí z jabloneckých základních škol. Máme tady dokonce i výrobky v aukci, které vyrobily naše děti a které můžete zakoupit a přispět tak na dobrou věc. Výstava se nám tak líbila, že jsme ji nezapomněli ohodnotit v návštěvní knize. Ve fotogalerii naleznete fotky nejen našich výtvarných prací, ale i ostatní krásná výtvarná dílka dětí pro inspiraci.... Shodli jsme se na tom, že si určitě něco podobného zkusíme brzy namalovat... smile

Všem doporučujeme navštívit tuto výstavu - je to opravdu zážitek :) zjistit více

Atletické závody SHM 4. třída

19. května 2015


19. května jsme se zúčastnili atletických závodů a soutěžili jsme ve sportovních disciplínách - házeli jsme kriketovým míčkem, skákali jsme do písku a běželi jsme krátký běh (60 metrů) a dlouhý běh na 1000 metrů. Bylo to fajn a jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit :), počasí nám vyšlo a pořádně jsme si zasportovali. Už se těšíme na další závody :)

zjistit více

Fandíme českému hokeji na MS v ledním hokeji 2015

14. května 2015

Budete dnes fandit našim hokejistům na mistrovství světa při hře s Finskem? MY ROZHODNĚ ANO !!!!

Pan učitel Trdla oblékl hokejový dres české reprezentace na MS v ledním hokeji a zahájil tak stylově výuku tělocviku ve 4. třídě smile. zjistit více

Nová výzdoba ve 4. třídě

7. května 2015 Čtvrťáci vyrobili novou výzdobu s tématem VESMÍR. Ze třídy se tak během dopoledne stala malá observatoř :) zjistit více

Navštívili jsme Den Země

Ve čtvrtek 23.4.2015 jsme navštívili Den Země, kde jsme si zasoutěžili a dozvěděli mnohé o stromech, květinách, zvířatech, vyrobili si náramek z korálků, pohladili si hady a nechali si namalovat zvířecí masky na obličej. Celé dopoledne bylo fajn :) zjistit více

Tematická hodina výtvarné výchovy

17. duben 2015

Připravujeme se na den Země. V hodině výtvarné výchovy jsme na maxi čtvrtky nakreslili naši planetu smile. zjistit více

Vítáme jaro

duben 2015

Přivoláváme konečně jarní počasí a moc se těšíme, co všechno ve škole ještě vyrobíme a nakreslíme wink. Ovečky i malování velikonočních vajíček se nám povedlo. Navštívili jsme 3. třídu, kde pro nás paní učitelka Karásková přichystala jarní tematické aktivity a vyrábění. Společná práce nás moc bavila tongue. zjistit více

Plavecký výcvik

Momentky z plaveckého výcviku, který děti absolvují ve 2. pololetí 2014/15 :) zjistit více

Martin Jantsch vyhrál školní kolo v puzzlích za I. stupeň

6 . března 2015 Náš Marťa na plné čáře vyhrál školní kolo v puzzlích za 1. stupeň. Moc gratulujeme Marťo smile - tolik radosti jsme už dlouho neviděli. Máme z tebe radost !!!!!!!!! zjistit více

Karnevalový rej

27. února 2015 Pro děti z I. stupně naší školy jsme uspořádali karneval. Zahráli jsme si soutěže, zatančili, zhodnotili a odměnili nejlepší vyrobené masky :)

Firmička paní učitelky Menšíkové nám připravila bohaté pohoštění - sladké lívanečky a jednohubky, bylo to mňamózní a děkujeme :)

Pololetní vysvědčení

29. ledna 2015 jsme si rozdali pololetní vysvědčení. Některé děti dostaly pochvalu za svou práci, kterou si skutečně zaslouží. Přejeme pěkné prázdniny ,-) zjistit více

Sněhulák pro Afriku

28. ledna 2015


Postavili jsme dva sněhuláky v rámci projektu Sněhuláci pro Afriku. Sníh nám ten den moc nelepil, a tak jsme se docela zapotili... Z radosti, že se dílko povedlo, jsme jednoho sněhuldu pomalovali vodovkami na modro, aby měly děti v Africe radost smile.

Hodina přírodovědy

leden 2015


V přírodovědě se právě učíme o lidském těle. Kromě videí a cvičení na interaktivní tabuli jsme si vyrobili svého kostlivce a pojmenovali všechny kůstky, které v těle máme.

Pracovní a výtvarná výchova

leden 2015

Hrátky s barvami. Základy šití a ozdobné stehy (Mikuláš Plechata, Lukáš Mika). Postava v pohybu (práce dětí ze 4. a 5. třídy) zjistit více

Zastávka v knihovně

23. ledna 2015 Cestou z dopravní výchovy jsme si udělali krátkou zastávku v dětském oddělení Městské knihovny, kde jsme si prohlédli a pročetli různé knížky. Nejvíce se nám líbily knížky ve 3D o dinosaurech :) zjistit více

Naše výtvarné tvoření v lednu

Hodiny výtvarné a pracovní výchovy si zpříjemňujeme tvořením obrázků se zimní tematikou ,-) zjistit více

Barča upaličkovala srdíčko

Krásné srdce vyrobila Barča Valušová ze 4. třídy na kroužku paličkování. Chválíme ,-) zjistit více

Hudební výchova

Hudební výchova ve 4. třídě pod vedením paní učitelky Halamové. zjistit více

Namalovali jsme si čerty

24. listopadu 2014

Malování čertů při odpoledním vyučování ve 4. třídě. zjistit více

Veselé Vánoce přejí čtvrťáci :)

3. předvánoční dílna

Ve středu 10. prosince k nám naposledy přijela Zdeňka z Čmeláka a vyrobili jsme si vánoční řetězy z korálků a ozdobili perníčky. Naše vánoční ozdoby už zdobí vánoční stromeček, u kterého jsme cestou z vyučování zapózovali smile.
zjistit více

1. předvánoční dílna

26. listopadu 2014 proběhla 1. předvánoční dílna se Zdenkou Sopůškovou ve 4. třídě. Pomalu nám zavládla vánoční atmosféra. Vyrobili jsme vánoční květináče technikou decoupage (ubrousková technika). V příští hodině pracovního vyučování nás čeká dokončování výrobků smile. Děti si poté květináče odnesou, aby jimi mohly zútulnit svoje domovy. zjistit více

Usmažili jsme si palačinky

21. listopadu 2014

V hodině pracovní výchovy jsme si ve 4. třídě vyzkoušeli výrobu palačinek. Dívčí duo Barča s Mirinkou nám umíchaly palačinkové těsto, Ivánek s Lukášem umíchali tvaroh s cukrem a všichni si postupně vyzkoušeli pečení. Není to zas tak jednoduché obrátit palačinku, aby se neroztrhla smile, ale zvládli jsme to. Za necelých 30 minut už si všichni pošmakovali na sladké pochoutce. Na závěr jsme umyli nádobí a všechno pěkně společně poklidili smile.

A když v závěru praxe ve vaření zazněla otázka: "Co byste si děti daly k obědu příště?", vyhrál jednoznačně ŘÍZEK smile. zjistit více

Základy šití

10. listopadu 2014

Při odpoledním vyučování jsme si v pracovní výchově vyrobili jehelníček ve tvaru jablíčka - osvojili jsme si navlékání bavlnky na jehlu, tvoření uzlíků, jednoduché stehy a zakončování. Hotové výrobky jsme si odnesli domů smile. zjistit více

Příprava na Větrníkový den

6. listopad 2014 - v hodině pracovní výchovy jsme vytvářeli větrníky pro Větrníkový den, abychom mohli 21. listopadu podpořit celorepublikovou akci určenou na podporu nemocných s cystickou fibrózou. Věříme, že jim udělají radost smile. zjistit více

Vyzkoušeli jsme nové techniky ve výtvarné a pracovní výchově

říjen 2014

Věřili byste, že se pomocí obyčejného zubního kartáčku, dýňových semínek a tavné pistole dají vytvořit takové krásné výkresy?
Ve 4. třídě jsme si zkusili netradiční techniky, které podporují naši kreativitu. Výtvarka a pracovka - to je pro nás vždy velké objevování a ve škole nás to baví asi ze všeho nejvíc smile. Nebojíme se používat různé techniky a materiály, letos se naučíme také základy šití. zjistit více

Návštěva dopravního hřiště

10. října 2014 navštívila 4. třída dopravní hřiště v Jablonci nad Nisou. Čeká nás 5 bloků, ve kterých projdeme teoretickými a praktickými znalostmi, abychom letos mohli absolvovat řidičáky na jízdní kola. V testu byla nejúspěšnější Barča Valušová. Gratulujeme smile. zjistit více

Přišel podzim do 4. třídy

říjen 2014 - naše podzimní výtvarné tvoření :) zjistit více

Byli jsme se podívat na Dýňobraní a podzimních slavnostech

19. září 2014 - navštívili jsme výstavu dýní a podzimní slavnosti. Paní učitelka nám pomohla s vyřezáním dýně, která ve tmě krásně svítí. zjistit více

Vycházka na Královku

16. září 2014 - za krásného počasí jsme si udělali výšlap k rozhledně Královka na Bedřichově. Cestou jsme poznávali různé druhy hub a potkali malé stádečko koní. Z krajiny se nám naskytl krásný výhled na město Jablonec a okolí. Těšíme se na další výlet :) zjistit více

Výstava v Eurocentru

9. září 2014 jsme v odpoledním vyučování navštívili výtvarnou výstavu S PASTELKOU DO POHÁDKY v Eurocentru. Moc se nám líbila smile. zjistit více

Podzimní, lehce sportovní den

8. září 2014 jsme si v naší škole užili sportovní den. První dvě hodiny jsme si povídali o podzimu a další část programu nás čekala v Srnčím dole, kde jsme plnili různé úkoly. Odměnou za pěší pochod a splněné úkoly nám bylo hledání pokladu, pytlík bonbonů smile. zjistit více

Čtvťáci

Seznam pomůcek pro 4. třídu

1. září 2014 - Hola, hola, škola volá smile, a je tu opět nový školní rok a my už jsme ČTVRŤÁCI smile.

Těším se na vás děti 1. září v 8.00 hod. ve škole. Sejdeme se pouze na jednu vyučovací hodinu, kde přivítáme nové děti v naší třídě, dostanete rozvrh a seznam pomůcek.

Výuka 1. září končí v 8.45 hod.
Výuka 2. září : 8.00-11.40 hod.

Základní potřeby pro 4. třídu (není nutné kupovat vše nové, lze použít i zbylé zásoby z loňského školního roku):

- pero Tornádo 2x
- malý notýsek 2x + 2 malé obaly
- sešit č. 510 (bez linek) 2x (sešity nemusíte podepisovat)
- sešit č. 513 (linkovaný) 3x
- sešit č. 523 (linkovaný) 5x
- sešit č. 524 (linkovaný) 3x
- sešit č. 624 (linkovaný) 2x
- sešit č. 420 (bez linek) 1x
- sešit č. 5110 (čtverečkovaný) 4x
 (další sešity během roku dle potřeby)
- mazací tabulku + černý mazací fix + malý hadřík na smazání
- obaly na učebnice

Všechny sešity nejlépe již obalené.
POMůCKY DĚTEM PODEPIŠTE.

Dále pak:

- bílé čtvrtky velikost A4  30x
- bílé čtvrtky velikost A3  15x
- barevné papíry 2x (podepsané)
- kvalitnější vodovky 1x
- 2 štětce (menší a větší)
- modelovací hmota
- pastelky (nejméně 10 barev)
- voskovky (podepsané)
- tyčinkové lepidlo 2x (v průběhu roku dle potřeby)
- tužka č. 2
- guma
- ořezávátko
- nůžky
- pravítko
- toaletní papír (alespoň 3 ks)
- papírové kapesníky  (alespoň 5 ks)
- přezůvky
- převlečení na tělocvik (tričko, tepláky, cvičky, botasky) - vše nejlépe v pytlíku či tašce
- pytlík na boty
- ručník (tmavší barvy)
- mýdlo

Mgr. Michaela Ullmannová, tř. uč. zjistit více

Třeťáci nasbírali přes 14.000 víček !!!!!

červen 2014 - 3. třída nasbírala i v letošním školním roce rekordní počet víček - přes 14.000 kusů !!!!!! Stali jsme se tak vítězi soutěže ve sběru víček na naší škole. Na 2. místě se umístila třída POC paní učitelky Menšíkové a na třetím místě třída TIV paní učitelky Juraškové. 

Zvláštní poděkování patří všem třeťákům, kteří poctivě sbírali, a především Pavlínce Kindlové, která nasbírala podstatnou část smile a pomohla tak naší třídě zvítězit.

Sbírání víček se věnují hlavně ti, kteří chtějí tímto způsobem získat potřebné finanční prostředky pro léčbu nemocných,  jejichž rodiče nemají na léčbu potřebné finanční prostředky. Pro některé rodiče je to jediná možnost, jak získat potřebné finanční prostředky na potřebnou léčbu svých dětí. 

I my jme byli oceněni za dobrý skutek smile. Pochutnali jsme si na výborném jahodovém dortu smile.

Tato soutěž definitivně ukončila letošní školní rok a třeťáci vám tímto přejí, abyste si pěkně užili léto a letní prázdniny. 

Ve 4. třídě v září AHOJ tongue tongue !!!

zjistit více

Dva dny v Oldřichově v Hájích

22. a 23. května 2014 jsme se zúčastnili další části projektu Dva jsou víc než jedensmile. Setkání proběhlo v Oldřichově v Hájích v domě dětí a mládeže Větrníksmile. Byl pro nás přichystaný 2denní program se sportovními a přírodovědeckými aktivitami:

 • hry na housenky a motýly
 • přírodovědecká výprava k malé přehradě
 • pozorování růstu a přírodnin 
 • cesta a život lýkožrouta
 • hra na jelena a oplocenku
 • večerní pečení buřtů
 • příběhy z kostek, levitace a hra na motýly
 • slavnostní předávání mušliček za dodržování pravidel
 • výprava ke kozám a koním + ochutnávka kozího mléka a sýru
 • návštěva kovárny a výroba kotvy


Poděkování patří Čmelákům za perfektní organizaci pobytu a paní Kindlové za účast s Pavlínkousmile a pomoc při aktivitách.

Po dvou dnech jsme odjížděli plní zážitků a nových vědomostí. Další setkání proběhne v Jablonci dne 5.6., na které navazuje Vernisáž s výstavou všech výrobků, které jsme v projektu vyrobilismile. Tak zase brzy ahoj smile

zjistit více

Vlaštovkiáda

Projektový den - úklid podél Jizery

30. dubna 2014 jsme se setkali se Čmeláky a ostatními dětmi ze základní školy v Huntířově. Připraveny byly hrábě, nůžky, rukavice a pytle, abychom mohli uklidit okolí řeky Jizery poblíž Huntířova. Lesní cesty bylo po zimě potřeba prohrabat a prostříhat od větví. V závěrečném programu jsme na jednotlivých stanovištích sledovali housenky, mravence a žížaly a jejich život.

Užili jsme si také dovádění s padákem, psychomotorickou kolektivní hrou pro děti smile.

Příště se uvidíme v Oldřichově v Hájích a budeme tady celé 2 dny. Více podrobností rodičům v průběhu května. zjistit více

Veselé Velikonoce přeje 3. třída

Výtvarné jaro

duben 2014    S radostí jsme přivítali pěkné slunné jarní dny a hned jsme se dali do tvoření. Vyrobili jsme věnec z proutků a čtyřlístků, namalovali ovečky a ozdobili velikonoční zajíce. Zkusili nakreslit, jak asi vypadá jaro v Paříži? Použili jsme k tomu nádherné akvarelové pastelky, které jsme rozetřeli štětcem. Foto v galerii. zjistit více

Další část projektu Dva jsou víc než jeden

18. března 2014 jsme opět navštívili Huntířov, kde jsme se setkali s našimi kamarády Čmeláky a ostatními kamarády z huntířovské základní školy. Moc jsme se zde nezdrželi, neboť byl pro nás již přichystaný autobus a odjeli jsme ve třech skupinkách k řemeslníkům. První skupinka vyrazila za panem truhlářem Rudou do Semil. Druhá skupina odjela k přadleně a třetí ke skláři. Vyrobili jsme krásné výrobky, ze kterých jsme měli velkou radost. Více ve fotogalerii.

zjistit více

2. vánoční dílna se Zdeňkou

3. prosince 2014 jsme podruhé uvítali Zdeňku ze Čmeláka. Tentokrát jsme si vyrobili ozdoby na vánoční stromeček, který bude už zakrátko instalován do 1. patra naší školy. Vyzkoušeli jsme si techniku plštění. Pokud se s touto technikou také setkáte, vězte, že vás bude velice bavit jako nás. Nakonec ještě navléct korálky a dílko je hotové. Pavlínka vyrobila sama dokonce 18 kusů !!! Práce s vlnou je zcela nenáročná, a výsledek skutečně stojí za to - na naše výrobky se podívejte v galerii smile. zjistit více

Divadelní představení

28 února 2014jsme navštívili divadelní pohádku S čerty nejsou žerty.

zjistit více

Ekocentrum - roční období a stopy zvířat

24. února 2014 jsme navštívili Ekocentrum. Tentokrát byl pro nás připraven bohatý program - povídali jsme si o zimě, poznávali stopy zvířat a přiřazovali šišky a větvičky k jednotlivým stromům. Nejprve jsme měli složit puzzle s jednotlivými zvířátky, potom si zvíře nalepit na čtvrtku a vybarvit. Na vybarvenou čtvrtku jsme si napsali název zvířátka a natiskli tiskátkem stopy konkrétního zvířátka. Na dalším pracovním listu jsme měli za úkol, bludištěm přiřadit zvíře k jeho stopě. Návštěva se nám moc líbila a zase se těšíme na některý z přichystaných programůsmile. zjistit více

Za oknem jsme si zasadili řeřichu

21, února 2014 - Zasadili jsme si řeřichu - bylinku posilující imunitu a obsahující mnoho vitamínů. Ve třídě nám vznikla dekorativní malá zahrádka. Bude nám chutnat, až si z ní uděláme tvarohovou pomazánku a namažeme na chlebasmile. zjistit více

Výtvarné tvoření v únoru 2014

Plaváčci

13. února 2014 - Dnes probéhla první lekce plaveckého výcviku v jabloneckém bazénu. Plavání se nám moc líbilo a pěkně jsme si protáhli kostrysmile. Foto ve fotogalerii. zjistit více

Návštěva Městské policie - dopravní výchova

10. února navštívili třeťáci jabloneckou policejní stanici, kde si zopakovali pravidla pro chodce i cyklisty a absolvovali závěrečný testík s hlasovacím zařízením. Už víme, jak se bezpečně chovat v běžném provozu a umíme i další dopravní značky. Foto ve fotogalerii. zjistit více

Výtvarná výchova ve 3. třídě - zimní náměty

Zima nám poskytla široké možnosti, jak si vyzkoušet různé výtvarné techniky - tisknutí pozadí molitanovými kousky, technika vodovka+sůl, lepení a malování šablon, vymývání klovatiny a suché prašné křídy, lepení knoflíků tavnou pistolí, výroba doplňků z vlny, výroba sněhových vloček stříháním, malování mizíkem a inkoustem na voskovkový podklad, nebo malování ikon k OH v Soči 2014. Taková výroba nám vždy moc baví a zároveň si také pěkně odpočineme. zjistit více

Dnešní výuka s bubnováním a pohybem

5. února 2014 - Dnes jsme nezasedli do školních lavic, ale vyzkoušeli si netradiční formu učení hrou, tancem, zpěvem a pohybem v jednom. Moc se nám to líbilo a hra na bubny byla super,-) !

zjistit více

Sběr víček

Před vánoci proběhlo na naší škole vyhodnocení sběru víček pro postižené děti. Naše třetí třída se umístila na 1. místě s více než 6.000 nasbíranými víčky. Dostali jsme šlehačkový dort a měli jsme velkou radost, že jsme pomohli dobrým skutkem. Všem rodičům za sběr děkujeme.

zjistit více

Návštěva Městské policie v Jablonci nad Nisou


20. prosince 2013 jsme navštívili policejní stanici v Jablonci nad Nisou. Paní policistka nám vysvětlila dopravní pravidla pro chodce a zopakovali jsme si všechna důležitá telefonní čísla. Procvičili jsme si bezpečnost a chování v různých situacích, na chodníku, v autě, na přechodu pro chodce. Na závěr jsme absolvovali test pomocí hlasovacího zařízení. Dozvěděli jsme se zajímavé a důležité informace.

zjistit více

PF 2014

Disco Woko

Mikulášská

Mikulášská - 5. prosince k nám do školy přišel Mikuláš s čertem a andělem a přinesl dárečky a adventní kalendáře. Některé děti pochválil a některé děti přiměl čert slíbit, že už budou hodné a budou se ve škole chovat hezky. Na oplátku si děti z prvního stupně připravili pro Mikuláše básničky a písničky. Bylo nám fajn,-)) zjistit více

Předvánoční kouzlení v divadle

Dne 6. prosince 2013 jsme navštívili jablonecké divadlo, kde v předvánočním čase kouzlil kouzelník Aleš. Ukázal nám spoustu kouzel a také jsme si zasoutěžili. Různá kouzla střídalo pásmo písniček, a tak jsme se přijemně pobavili,-))

zjistit více

Padák

Stále jeden a ten samý padák, ale kolik her se s ním dá zahrát!
zjistit více

Dramatizace pohádky v hodině českého jazyka

Další část Canisterapie

14. listopadu 2013 proběhla další část Canisterapie. Opět za námi přijely léčivé tlapky pejsků a potěšily naše smysly i psychiku.... zjistit více

Dva jsou víc než jeden - 4. projektové setkání

12. listopadu 2013 - A jsou tu opět čmeláci a jejich projekt. Tentokrát přijely děti z Huntířovské ZŠ k nám do Jablonce. Byl to projektový den plný řemesel - přijeli košíkáři, tkadleny a kovář. Byl to také den otevřených dveří pro rodiče, a tak během celého dopoledne přijížděli maminky, tatínkové, babičky i dědečkové podívat se, jak jejich děti manuálně tvoří.

Děti dostaly barevné náramky na ruku a byly rozděleny do tří skupin, aby si postupně vyzkoušely všechna tři řemesla. Celkem tak vznikly v areálu školy 3 projektové dílničky - v té první si děti mohly uplést košík s košíkářkami, které jim ukázaly, jak se takový košík plete a jak vůbec s pletením košíku začít, a zároveň jim pomohly košík na konci zakončit.

V druhé dílně děti viděly, jak se na tkalcovském stavu tkají koberce, samy si řemeslo vyzkoušely a utkaly vlněný koberec. Dále si mohly vyčesat bavlnu a vystlat s ní malý polštářek s barevným potiskem. Nebo vyrobit krásného měkoučkého motýla z vlny, která tak pěkně voněla. 

Třetí dílna byla postavena venku a tam své řemeslo předváděl mistr kovář. Měl rozdělaný oheň a děti si postupně v ohni roztavily 

kus železa, roztavený jej ohnuly do obloučku, kladívkem oddělily od železné tyčky, zchladily v připraveném kbelíku se studenou vodou, až to zasyčelo, a poté do přívěšku vykovaly svůj monogram. A že to byla práce fyzicky náročná a takový kovář se musí nadřít.... ! Po dokončení přívěšku si navlékli výrobek na provázek a pověsili na krk.

Mezitím děti s paní učitelkou připravili v kuchyňce občerstvení pro všechny - chlebíčky, jednohubky, mrkvový salát, bábovku, plněné piškoty a limonádu. Tak jsme si o přestávce pěkně pošmakovali a kdo chtěl, mohl nalepit na barometr chuti cedulku různé barvy, podle toho, jak mu pohoštění chutnalo. 

V poslední části jsme se rozloučili se všemi řemeslníky a předali jim jako poděkování malé dárečky. Pak si zazpívali naši námořnickou píseň "Pádluj sem, pádluj tam" a rozloučili se se všemi dětmi z Huntířova.

Uvidíme se všichni zase v prosinci a to na předvánoční dílně - to bude fajn !

zjistit více

Tělesná výchova


Až v listopadu nás zahnalo počasí do tělocvičny. Pokaždé se na začátku pořádně zahřejeme, rozcvičíme, protáhneme…už umíme i relaxovat…soutěžíme v dovednostech s míčem a rádi cvičíme na žebřinách.

zjistit více

Dva jsou víc než jeden - 3. projektové setkání

říjen 2013 - V pořadí třetí projektové setkání tentokrát proběhlo na půdě domácích v Základní škole Huntířov nedaleko Jablonce nad Nisou. Na projektový den jsme odcestovali soukromým autobusem, který byl přistaven přímo před školu. Těšili jsme se, až uvidíme poprvé naživo naše kamarády ze základní školy. Také už na nás čekali Zdenka, Milan a Michal - naši "čmeláci". Měli pro nás připraven zábavný, sportovní i naučný dopolední program. 

Nejdříve jsme si nasadili cedulky se jmény a vzájemně se představili. Následovaly sportovní a zábavné hry. 

V další části projektu jsme měli poznávat různé materiály (dřevo, koňské žíně, bylinky, kůže, látky...). 

V poslední části projektu jsme některé z materiálů věnovali navzájem svým kamarádům. 

Odjížděli jsme plni zážitků a očekávání, co nás zase příště čeká a co nového se naučíme. Příští setkání bude v listopadu u nás ve škole v Jablonci.

Ahoj !

zjistit více

Projektový den "Dva jsou víc než jeden" - 2. setkání

8. 10. 2013 - Na druhou návštěvu Zdenky, Milana a Michala ze společnosti Čmelák se děti moc těšily. Vyrobili jsme si látkové kapsáře v podobě lodního deníku, které jsme vyzdobili různými technikami - lepením písmenek, tisknutím razítek nebo malováním dětských vzorů přes šablonu. Také jsme otevřeli poklad, který nám přichystaly děti ze základní školy Huntířov, se kterými se uvidíme na příštím setkání. K otevření pokladu jsme potřebovali správné kódy, které jsme získali splněním různých úkolů. Dozvěděli jsme se o dětech z druhé školy, co rády dělají a které předměty je ve škole nejvíce baví. Prohlédli jsme si fotky dětí, za kterými příště pojedeme. Také jsme se navzájem dozvěděli, jakou náladu má náš spolužák, co rád dělá a který předmět má ve škole nejraději. Moc se těšíme, až pojedeme autobusem do Huntířova, a jsme plni očekávání, jak se podaří naše vzájemné setkání s dětmi ze základní školy. Třetí setkání je naplánováno na konec října.

zjistit více

Kreslíme křídami na chodník (v hodině výtvarné výchovy)

4. října 2013 - Tentokrát jsme si hodinu výtvarné výchovy užili venku na sluníčku. Barevnými křídami jsme kreslili na chodník podzimní obrázky. Foto viz galerie. zjistit více

Návštěva kina Junior

4. října 2013 - V rámci akce Amos 2013, pořádáné jabloneckým Eurocentrem, jsme navštívili pásmo pohádek v kině Junior. Bylo to bezva ! zjistit více

Přípravy na podzimní sportovní den

2. října 2013 - Třeťáci se připravili na podzimní sportovní den výrobou a stříháním podzimních listů, výzdobou oken, podzimní omalovánkou a malováním kukuřic. Foto ve fotogalerii. zjistit více

Podzimní básnička

1. října 2013 - V hodinách českého jazyka jsme přivítali podzim i létající draky podzimní básničkou a namalovali barevné podzimní draky.  

 

Uletěl mi drak,

vzhůru do oblak.

Draku, draku, dráčku,

sedíš si tam na obláčku.

Poleť za mnou dolů,

budem lítat spolu.

 

zjistit více

Podzimní tvoření (výtvarná a pracovní výchova)

1. října 2013 - Začal podzim a ve výtvarné výchově se věnujeme podzimnímu tvoření... Tento týden jsme malovali dýně, tiskli korkem listy na podzimní stromy a vyráběli podzimní papírové čepice s barevnými listy. Tvoření se nám moc líbilo. zjistit více

Veselá škola - výtvarná soutěž

V měsíci září letošního školního roku se v prostorách školy uskuteční výtvarná výstava na téma "Veselá škola". Třeťáci vyrobili ve výtvarné výchově zvířátka a zvou vás na veselou procházku džunglí smile (viz foto). zjistit více

Dýňobraní - září 2013

Také letos jsme vyrazili na podzimní slavnosti a Dýňobraní do centra našeho města Jablonce. Vyzdobili jsme dýně, udělali si pěknou procházku a prohlédli si výrobky dětí z ostatních škol. Na podzimních slavnostech jsme se podívali, jak se vyrábí pravý jablečný mošt. Snad ještě přijde babí léto a my si užijeme další procházku do přírody. zjistit více

Třeťáci

 S novým školním rokem vás vítají třeťáci smile - Lukáš Marek, Miky Plechata, Mirinka Naďová, Péťa Čepelík, Eliška Tůmová, Vašík Holoubek, Barča Valušová, Ivánek Kančí a Lukáš Mika...

 

Těšíme se, co všechno nás letos čeká - budeme plaváčci a čeká nás nový projekt "Dva jsou víc než jeden", kde budeme vyrábět výrobky z různých materiálů a poznávat přírodu...

 

Milí rodiče, v úterý 17. 9. jste srdečně zváni od 16 hod. na třídní schůzky.

zjistit více

Děti pomáhají dětem - sbíráme víčka pro Dominičku

Dominička je 9letá holčička, která neměla takové štěstí narodit se úplně zdravá, ale trpí dětskou mozkovou obrnou. Když pro ni nasbíráme dostatečný počet víček od pet lahví a dalších uzávěrů, tak jí umožníme zahájit novou formu léčby, kterou zdravotní pojišťovna neproplácí a kterou Dominička nutně potřebuje pro svůj zdravotní stav.

 

Sbírat můžeme:  plastová víčka od pet lahví- sodovek, kojenecké vody, mléka, aviváže a džusu všechny plastové šroubovací se sbírají. Také se sbírají odměrky od Sunárku a všech mlíček, také od Sunárku dětský čajík a ze sudů od piv.

 

 

zjistit více

Výtvarné práce druháčků v I. pololetí

                                                              smile Hodiny výtvarné a pracovní výchovy nás baví  smile

                                     Podívejte se, jak nám šlo malování a vyrábění výrobků v I. pololetí šk. roku 2012/13.

              

zjistit více

Angličtina s Paulem ve 2. třídě

                                                             smile      LET´S TALK ENGLISH      smile

Učíme se angličtinu s Paulem, anglickým rodilým mluvčím. Každé pondělí 3. hodinu. Učíme se anglická slovíčka, trénujeme výslovnost a poznáváme zvířátka a barvy. A na konci hodiny si vždy zahrajeme pěknou hru, při které je zábavasmile.

 

              

zjistit více

Svatý Valentýn - naše výrobky

 smile Protože se blíží Sv. Valentýn a my rádi slavíme, vyrobili jsme v hodině výtvarné výchovy pro maminky i tatínky VALENTÝNSKÁ SRDCE. Takhle se nám povedlasmile:

        

zjistit více

Vánoční výkresy a vánoční besídka 2012 ve 2. třídě

 Jako každý rok i letos jsme se pěkně připravili na vánocesmile, třídu si vyzdobili vánočními výkresy a vyrobili si vánoční stromeček z barevných papírových proužků. Nechybělo cukroví a vánoční koledy. A jak se nám přípravy na vánoce povedly,smile si prohlédněte zde:

                                              

 

zjistit více

Druháčci na ZŠ Praktické

                                                     Vítá Vás 2. třída a paní učitelka M. Ullmannová

                    

                                                      Do naší třídy chodí 9 žáčků - 6 chlapců a 3 dívky.

Škola nás baví a rádi do ní chodíme. V současné době umíme psát téměř všechna písmena abecedy, umíme toho už hodně přečíst a počítáme do čísla 8. Tento měsíc se chystáme do divadla na pohádku O třech námořnících a také budeme vyrábět masky na školní karneval. Zapojili jsme se do soutěže Třídíme odpad a sbíráme vybité baterie a staré elektrospotřebiče.

                                   

                                    

 

zjistit více

Objevujeme Vesmír

Tento týden jsme ve výtvarné výchově objevovali Vesmír a jeho planety. Jak se nám výkresy povedly, se podívejte ve fotogalerii. zjistit více

Strašidýlka z lesa - výstava v Eurocentru

Ve středu 22. května byla slavnostně zahájena výstava výtvarných prací žáků a studentů mateřských, základních a středních škol, DDM a ZUŠ z Jablonce nad Nisou a okolí. Ve výstavním pavilonu Eurocentra byly k vidění dětské výtvory  nejrůznějších strašidýlek. Naše třída se na výtvarném tvoření pro výstavu také podílela, a tak jsme se vydali podívat se i na ostatní díla dětí z jabloneckých školek a škol. Les i strašidýlka se nám moc líbila a také v přírodní dílničce jsme si vyrobili malá strašidýlka z přírodních materiálů a ochutnali bylinkové čaje.  Strávili jsme tady pěkné dopoledne...,-) zjistit více

První jarní výlet

V pátek 22.3. jsme přivítali jaro prvním

letošním výletem na Smržovku, bylo

nádherně a moc jsme si to užili!:)

zjistit více

Kryštofovo údolí

Ve středu před Vánoci jsme si udělalivýlet do "Kryštofáku", kde jsme kroměnádherené zasněžené krajiny obdivovalimístní viadukt, orlojík a výstavu betlémů.
zjistit více

Kino

V úterý před vánočními prázdninami se celá naše třída vydala do místního kinana film Fantastická zvířata, skvěle jsmesi odpočinuli a trochu se i bálismile
zjistit více

školní turnaj ve stolním tenise

Minulý týden jsme se zúčastnili školníhoturnaje ve stolním tenise, zahráli jsme si my, i naše úča. Nejlépe z nás hrál Kristián Fliťár:)
zjistit více

Přednáška na Úřadu práce

V pondělí 12. 11. jsme se spolu s 9. třídou zúčastnili přednášky, kde s námi panípřednášející ochotně a přínosně diskutovalana téma výběru budoucího povolání.
zjistit více

Návštěva Národního muzea v Praze :)

Ve čtvrtek 8.11. jsme se podívali do Národního muzea v Praze, které je teď po skoro osmi letechrekonstrukce nově otevřené.
zjistit více

Projektový den "Dušičky"

V pátek 2.11. jsme uctili památku zemřelých
výrobou svícnů, věnců a ozdobných větviček, které jsme odnesli na místní hřbitov a ozdobilijimi jak naše, tak neozdobené hroby a zároveňjsme si vzpomněli na ty, kteří už tady s námi nejsou.
zjistit více

Projektový den "100 let republiky"

V pátek 26.10.jsme si udělali projektový den "100 let naší republiky" . Pověděli jsme si, jak to tenkrát bylo,vyplnili kvíz, pracovní listy, namalovali státní symboly a ozdobili jsme se trikolorou, užili jsme si to a děkujeme, republiko!smile
zjistit více

Turisťák

V pondělí 22.10. jsme odstartovali turisťák prvním výletem, jeli jsme autobusem na Bedřichov a pak lesem pěšky zpátkydo Janova, kde jsme si zaskákali na trampoškách a sjeli jsmesi bobovou dráhu:) Těšíme se na další výlet, vedoucí kroužkuo něm dají dopředu vědět smileKam se asi podíváme?smile
zjistit více

Má vlast

V rámci oslav 100 letého výročí naší republiky jsme se vydali do Liberce na audiovizuální výstavu Má vlast. Byl to pro nás zážitek!smile zjistit více

EDUCA my job Liberec 2018

V pátek 12.10. jsme se všichni zúčastnili veletrhu dalšího vzdělávání Educa my job v liberecké Home credit aréně. Odnesli jsme si odtamtud nejen spoustu materiálů, které nám pomohou při rozhodování "kam dál", ale i spoustu suvenýrů a radost z výletu smile zjistit více

Podzim v 8.A

Ve výtvarné výchově jsme tento týden začali tvořit "podzimně", podzimní stromy se nám povedlysmile zjistit více

EDUCA my job Liberec 2018

Educa my job Liberec 2018 je každoroční veletr středních škol, kterého se už letos zúčastníme i my! Informace k akci budeme mít včas vlepené v žákajdáchsmile zjistit více

Ukliďme Česko 2018

V pátek 14. září se naše třída zúčastnila celorepublikové akce Ukliďmě Česko 2018. Sbírali jsme nepořádek v okolí Vrkoslavického rybníka a když jsme práci tak hezky zvládli, opekli jsme si i zasloužené buřtíkysmile zjistit více

Dýňobraní

S přicházejícím podzimem si v rámci projektu Dýňobraní připravil jablonecký Dům vína výstavu dýní a výrobků z nich. Zúčastnit se mohli žáci mateřských i základních škol z Jablonce, a tak jsme se rádi zapojili i mysmileTéma bylo "Pohádkové bytosti" a protože my už jsme velcí, naše dýně představovala postavu z trošku strašidelné pohádky Tima Burtona - Mrtvá nevěsta. Sami jsme si téma vymysleli, dýni ozdobili a ještě k ní napsali básničku. V pátek byly dýně během celého dne k vidění i s bohatým doprovodným programem.smile zjistit více

Už se zase uvidíme :)

Ahoj, ahoj, ahoj!smile Prázdniny nám končí, ale, jak se říká, kde něco končí, něco začíná a my si ten školní rok spolu užijeme!winkČeká nás mnoho nových zážitků a akcí, proto si ještě v těchto posledních volných dnech odpočiňte, dobře se nalaďte a hurá do osmé třídysmileVaše třídní učitelka Lucka Mlčkovská.
zjistit více

Ukliďme Česko

Dne 22.9. jsme se v rámci akce Ukliďme Česko vydali vyzbrojeni pytli na odpadky a rukavicemi sbírat odpadky k přehradám..Naše odhodlání uklízet bylo veliké, ale bylo zmařeno deštivým počasím.Po chvilce pochodování v dešti,kdy jsme si stihli prohlédnout výstavu dýní ve městě,jsme se museli vrátit do školy,abychom provlhlí nenastydli.Ve škole jsme využili všeho,co nabízí naše tělocvična a sportovní dopoledne nás moc bavilo.Ke konci jsme si šli odpočinout k počítačům..  zjistit více

Vánoční besídka v 6. třídě

Ve čtvrtek 22. prosince jsme si v 6. třídě udělali vánoční besídku. Děti přinesly ostatním spolužákům ochutnat napečené cukroví. Zatancovali jsme si a zazpívali vánoční koledy. V závěru jsme rozbalili vánoční dárečky smile. zjistit více

Canisterapie

Smyslová výchova v Ekocentru

březen 2014 - Navštívili jsme Ekocentrum s programem zaměřeným na symslovou výchovu. Zahráli jsme si na průzkumníky - poznávali jsme tvary a vlastnosti předmětů a ochutnali nejrůznější nápoje. Zakreslili jsme na pracovní list, v jakých částech jazyka se konkrétní chutě nacházejí.

zjistit více

Karnevalový rej

21. března 2014 - Stalo se již tradicí, že naše škola pořádá každý rok v měsících únoru nebo březnu svůj vlastní karneval. V úvodu nám zazpíval pěvecký kroužek pod vedením paní učitelky Karáskové, následoval taneční program s vyhodnocením nejhezčích masek a drobné sportovní soutěže o ceny. Foto ve fotogalerii. zjistit více

Návstěva dětského čtenářského oddělení Městské knihovny


19. března 2014 jsme navštívili čtenářské oddělení Městské knihovny v Jablonci nad Nisou, kde jsme si pověděli o nových knížkách pro děti a o chodu knihovny. Děti se mohly posadit s knížkou, která je baví, a číst si. Nejčastěji děti bavily encyklopedie, obrázkové knížky, pohádky, ale také knížky o autech nebo dinosaurech. Baví vás čtení, děti? Pak je nejjednodušší navštívit knihovnu osobně s rodiči, vyzvednout si přihlášku, vyplnit ji, zaplatit čtenářský poplatek 80,- Kč na celý rok a můžete si do knihovny chodit půjčovat knížky, které rády čtete. Do knihovny bychom se letos nejraději ještě jednou podívali a návštěvu jsme si připomněli také ve výtvarné výchově - více ve fotogalerii. zjistit více

Školní turnaj ve vybíjené

Poslední pondělí před Ježíškem se celýdruhý stupeň utkal ve školním turnajive vybice, atmosféra byla skvělá a skvěle jsme se pobavilihappy
zjistit více

Dopravní akce "Uber plyn - přidej rozum"

V dubnu 2013 jsme se zúčastnili dopravní akce "Uber plyn - přidej rozum", kde se nám představily všechny složky záchranného systému. Vyzkoušeli jsme si jízdu na kole, srdeční masáž při první pomoci, podívali jsme se do hasičského auta, vybarvovali dopravní značky a dostali pěkné ceny. Dopoledne se nám moc líbilo.......,-) zjistit více

Den Země

25. dubna se naše 2. třída vypravila na Den Země do Tyršova parku v Jablonci nad Nisou, kde na děti čekal bohatý program - pohybové aktivity, naučná stezka, poznávání života včel a zvířátek. Strávili jsme zde velmi poučné dopoledne plné her a zábavy. zjistit více

Naše třída

Výroba karnevalových masek ve 2. třídě

Základní škola
Jablonec nad Nisou
Liberecká 1734/31
Příspěvková organizace
IČ: 60254190
Identifikátor datové schránky: h6wmmxa
Kontakt