Související informace
Novinky / Aktuality

Portréty panovníků

Učivo Z, PŘ 8.

ZEMĚPIS

Čekají nás státy ležící na SKANDINÁVSKÉM POLOOSTROVĚ. Jedná se o NORSKO, ŠVÉDSKO A FINSKO. 

Najděte si o každém z nich nějaké informace na internetu a také se na YOU TUBE podívejte na nějaké krátké filmy o všech třech zemích. Na základě získaných informací mi ke každému napište nejakou zajímavost, co se tam vyrábí, jeho hlavní město a nakreslete vlajku. Také si najděte na internetu mapu EVROPY a tyto země na ní vyhledejte. 

1. Která z těchto zemí je největší?

2. Která je nejseverněji? 

3. Co je to FJORD?

 

PŘÍRODOPIS

Oběhová soustava - rozvádí krev do celého těla

SRDCE  - dutý sval, váží kolem čtvrt kila, funguje v těle jako pumpa, leží v hrudním koši

funkce: popohánění krve do krevního oběhu – svalovina se smrští a povolí

tep: je ozvěnou srdeční činnosti, u dospělého člověka je tepová frekvence 70 tepů za minutu, na některých místech těla lze tělesný tep (pulz) nahmatat 

krevní cévy – proudí jimi krev, mají různé vlastnosti

1. tepny : vedou ze srdce, říká se jim artérie, mají pevné a pružné stěny – přímo se tam převádí tlak z komor

2. žíly: vedou do srdce, mají slabší stěny

3. vlásečnice = kapiláry ( znamená úzká trubička), mají tenké stěny tvořené jednou vrstvou buněk, zásobují krví všechny prokrvené orgány v těle (až na vlasy, nehty, zubní sklovina)

stavba krevního oběhu:  rozděluje se na 2 základní část – velký a malý

KREV: Krev je neprůhledná červená tekutina, která se skládá z krevní plazmy, červených a bílých krvinek a krevních destiček. KREV ROZVÁDÍ DO CELÉHO TĚLA ŽIVINY A PŘIVÁDÍ KYSLÍK K BUŇKÁM A TKÁNÍM CELÉHO ORGANISMU. Také pomáhá chránit tělo před různými nemocemi. 

nemoci oběhové soustavy - choroby krve: chudokrevnost: = anemie, příčiny – poruchy krvetvorby; srpková anemie – červené krvinky mají tvar srpku, mají menší objem, méně hemoglobinu – menší schopnost přenášení kyslíku, jedna forma genu pro srpkovitý a jedna pro normální, většina lidí mají všechny krvinky zdravé – oba geny pro zdravé, oba geny pro srpkovitou anemii, jedna srpkovitá a jedna normální, když oba srpkovitá – tyto lidé umírají, jedna a jedna – potíže při fyzické námaze, výhoda při malárii – napadá zdravé krvinky, když má srpkovité – nenapadá je tolik malárie, v Africe často srpkovitá anemie, leukémie: = rakovina krve, porucha krvetvorby v tom, že jich je tam mnohonásobně víc, je nutná transplantace kostní dřeně, AIDS: HIV – virus (napadení člověka imunitním virem), který způsobuje AIDS (syndrom získaného selhání imunity)

Na you tube si vyhledejte BYL JEDNOU JEDEN ŽIVOT - KREV, SRDCE a další s tím související díly a podívejte se na to, mají to moc pěkně a srozumitelně zpracované.

 

 

 

 

zjistit více

Opakování VO, INF, VV, HV 8.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Najděte si na internetu pravidla hygieny, která pomáhají v prevenci proti KORONAVIRU. Snažte se podle nich chovat, abyste ochránili nejen sebe, ale také celou svou rodinu a pokud chodíte ven, tak i okolí. 

 

INFORMATIKA

Informatiku využíváte denně k vypracování úkolů a ke komunikaci se mnou i se svými kamarády. Takže chválím !!!!!

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Nakreslete mi třeba co vidíte z okna. Jak a čím je na vás. Těším se na obrázky.

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Na YOU TUBE si najděte třeba nějaký muzikál a jen mi napište, jak se jmenoval a jestli se vám líbil. Pustím si je také a obratem napíšu své dojmy já vám.

  

Děkuji a chválím všechny, kteří pečlivě spolupracují a učí se. Jste super. Pokud si splníte úkoly a domácí povinnosti, tak nezapomínejte chodit ven a řídit se podle pravidel - ROUŠKA, RUKAVICE ( POKUD KDETE NAKOUPIT) , DODRŽOVÁNÍ VZDÁLENOSTI

zjistit více

Opakování 8. F a CH

Úkoly a materiály na procvičování jsem vám poslala na vaše e-mailové adresy. Budu se snažit vložit tyto materiály i sem. 

M. Kalinová

zjistit více

Opakování 8. M a ČJ

Dobrý den. Posílám procvičování z češtiny a matematiky na celý týden. Rozvrhněte si to každý podle svého tempa. Zkuste si , pokud máte možnost stále opakovat na těchto stránkách https://skolakov.eu/https://www.gramar.in/cs/ http://cestina.diktaty.cz/https://www.skolasnadhledem.cz/ , www.umimecesky.cz 
Ještě vám dnes pošlu materiály a úkoly z dalších předmětů. 
M. KALINOVÁ
 

OPAKOVÁNÍ Z MATEMATIKY

Už jsme to všechno procvičovali a dokonce jste to i psali v pololetce.

   4.5=       9.6=      4.8=       8.7=         3.9=       6.7=

   9.8=      10.5=      6.4=       3.8=        11.6=      8.5=

  81:9=      24:4=      63:7=     45:9=       34:8=      56:7=

  42:6=     14:7=      72:8=     30:5=       24:3=      64:8=

  Vypočítej :

879 124        524 642        637 548        345 647       968 245

 84 647        249 173        316 105        471 942       86 728

 

Vypočítej :

-72 564        -46 598        225 136        133 333       647 512

-47 412         -8 671       -164 472        -94 757     -285 346

 

Vynásob:

2 145           81 267             1 638          74 145       4 684     

  . 34                .  25               .  59             .  67          .  53

 

 

 

 

 

 

Zapiš čísla správně pod sebe a spočítej:

54 124 – 2 578; 9 248 + 98 321; 103 568 – 8 587; 25 547 + 7 014

 

 

 

 

Zaokrouhli

Na desítky:    457=           142=             2598=           1953=

Na stovky:     732=          2999=            5454=           3569=

 

Počítej zpaměti:

58:9=___(  )   49:6=___(  )   39:7=___(  )   29:5=___(  )

21:4=___(  )   19:3=___(  )   61:8=___(  )   78:9=___(  )

 

Vyděl a proveď zkoušku:

57 947 : 6 =______                       74 251 : 3 =______

 

 

69 176 : 21 =______                      92 357 : 18 =______

 

 

 

 

Vypočítej:

45 . 100  = _______           8 128 . 10  = ______

52 . 1000 = _______          589 . 100  =  ______

5 400 : 10 = ________         4 000 : 100  = ______

90 000 : 100 = ________     50 000 : 1000  = ______

 

 1. Léčebné procedury na 1 den stojí pacienta 1854,- Kč. Kolik korun zaplatí pacient za týden léčby?

 

 

Odpověď: _____________________________________________

 

Máš do pěti sáčků rozdělit 85 bonbonů a 70 žvýkaček. Kolik bonbonů a žvýkaček bude v každém sáčku?

 

 

 

Odpověď: ____________________________

 

Maminka koupila 8 koláčků po 10 korunách a vánočku. Celkem zaplatila

    128,- Kč. Kolik korun stála vánočka? 

 

 

Odpověď : ____________________________     

 

Čtverec ABCD, a = 6 cm. Vypočítej obvod o a obsah S

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obdélník ABCD, a= 5cm , b=8cm, Vypočítej obvod o a obsah S

 

 

 

 Na 1m² dlážděné plochy je třeba 25 dlaždiček. Kolik dlaždiček je třeba na vydláždění plochy o rozměrech a=3m a b=8m

 

Opakování z českého jazyka                                                                                                          

Doplň: Mam-nka upekla v-borný koláč. V ob-vacím pokoj- stojí nov- gauč. L-b- se mi pohádka Lv- král. Půjč m- sv-j mob-l. Um-j nádob-!

V dál- se zabl-sklo. Na větv- posedávali dva kos- a opodál b-li sl-šet datl-. Kůň měl problém- s kop-ty. Ve v-sokém ob-lí jsme si hráli na schovávanou. Letos nám nev-šel l-žařský v-cv-k. Sněhové podm-nky b-ly špatné. Včel- nos-ly do úlu květový p-l. Nejv-ce mi chutná s-rová zelenina. Malá Eliška si hraje s pl-šov-m medv-dkem. V-drž do c-le!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Urči ve větách podmět, přísudek a slovní druhy:

 

V nemocnici se léčí nemocní lidé.

 

Žáci naší školy pojedou na výlet do Drážďan.

 

Lví mláďata podřimovala v blízkosti své matky.

 

U podstatných jmen urči rod, číslo, pád a vzor

 

ROD

ČÍSLO

PÁD

VZOR

na ulicích

 

 

 

 

u moře

 

 

 

 

autem

 

 

 

 

babičkám

 

 

 

 

mobil

 

 

 

 

pro tátu 

 

 

 

 

Vašku!

 

 

 

 

na větvi

 

 

 

 

 

U sloves urči osobu, číslo a čas

 

OSOBA

ČÍSLO

ČAS

vidíš

 

 

 

doskáču

 

 

 

seděla

 

 

 

 

Vyčasuj sloveso MÍT v přítomném čase

Jednotné číslo

Množné číslo

1.já

1.my

2.ty

2.vy

3.on

3.oni

 

Vyčasuj sloveso MÝT v přítomném čase

Jednotné číslo

Množné číslo

1.já

1.my

2.ty

2.vy

3.on

3.oni

 

 

 Vyskloňuj podstatné jméno : LEV

 

Jednotné číslo

Množné číslo

1.pád – kdo  co

LEV

LVI

2.pád – (bez) koho čeho

 

 

3.pád – komu čemu

 

 

4.pád – (vidím) koho co

 

 

5.pád – oslovujeme voláme

 

 

6.pád – (o) kom čem

 

 

7.pád – (s) kým čím

 

 

 

 Zapiš slova do tabulky podle rodů a napiš k nim vzor :

myš, obilí, obličej, stoly, Slunce, větve, slečny, delfíni, auta, báseň, jelen, prasata,

 

Rod ženský

Rod mužský

Rod střední

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Oprav věty a doplň znaménka a napiš je ve správném pořadí slov:

 

múj Bratr vojta slišel houkat hasyče a  policejní vozi

___________________________________________________

ve Středu viraš do prahi na vystavu starích vozýdel

 

 

Nad sněškou se Zablísklo a hlasytě zahřmělo

___________________________________________________

Pújdete v tomto síchravem počasý ven

___________________________________________________

 

                                                                                                                  

 Urči co je předložka a co předpona, předložky odděl čarou.

dolesa, uzené, předškolou, veverka, polesný, vevodě, povečeři, představa, ulesa, uklizeno, založit, nadvěcí, podvod, podvodou,

 

 Napiš sloveso SKOČIT, ČÍST, MALOVAT  ve všech časech:

 

Minulý čas

Přítomný čas

Budoucí čas

Podle tohoto vzoru:

jít ( 2. os.)

šel jsi

jdeš

půjdeš

skočit (1.os.)

 

 

 

číst  (2.os.)

 

 

 

malovat (3.os)

 

 

 

 

  Napiš slova opačného významu:

miminko - _______, vlasatý - ______, bohatství - _______

první - ________, hladový - ________, milá -________     

    snadno - ________, tupé - ________, hebký - _________  

 

Napiš co nejvíce slov s kořenem LET

______________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Dej do množného čísla :

PES - ______           SLUNCE - _______    POVOZ - _______                                                                                                                                                                                  

OBR - ______       ŠTĚNĚ - _______      SÍLA - _______

KUS - ______      DĚDA - ________      SKLO - _______

 

Doplň:

b­_lý svetr, L_sá hora, s_rové maso, m_dlové bubl_ny, s_lný v_tr                           

l_ná k_že, př_jdu z_tra, brz­_ ráno, rozb_té l_že, dlouh_ v_let

léč_vé b_l_ny, v_borný s_r, l_tková kost, velk_ om_l, v_dím tě

ob_vací pokoj, m_ší d_ra, f-zikální zákon, je p_šná, p_tlovina

slep_t vázu, m_j s_novec, lesn_ v_la , z_mní obdob_, jaz_kolam

 

Doplň párové souhlásky:

b/p – kolé_ka, potá_ka, chlé_, slu_ka, su_, zu_, le_ka, klu_ko

t/d – pě_ka, su_, zlatý plo_, souse_ka, zápa_,ptačí le­_, medvě_

h/ch - oře_, ro_, sní_, tvaro_, smí_, le_ký, mni_, lí_, bě_

v/f – vlašto_ka, fotogra_, domo_, lá_ka, ka_ka, oční ner_, ko_

 

Napiš co nejvíce přídavných jmen ke slovům:

JAKÝ MŮŽE BÝT?

STŮL - ____________________________________________

LES  - ____________________________________________

OKNO - __________________________________________

KNIHA- ___________________________________________   

 

 

Rozděl tato slova na podstatná jména a slovesa.

jíme, psaní, hra, vypočítám, čteš, jídlo, mluvíš, plavání, jdu, sýr

Podstatné jméno

Sloveso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zjistit více

Slohová výzva

Dnes je středa a hodina českého jazyka tedy patří slohu. 

Zkuste popsat, jak prožíváte tyto dny se svou rodinou ve vašem domácím prostředí. Jestli máte nějakou veselou příhodu, tak sem s ní. 

Nadpis si každý vymyslí sám. Těším se na vaše práce. 

M. Kalinová 

 

zjistit více

VV Marie Terezie a Josef II.

Ahoj děti. Dneska jsem vám do hodiny VV vymyslela skvělou práci. V hodinách dějepisu teď probíráme osvícenství, tak mi nakreslete jednu ze dvou osobností té doby. Tou první je Marie Terezie a tím druhým je císař Josef II. Obrázky máte v galerii. Samozřejmě vám vše posílám i na vaše e-mailové adresy. Pošlete mi obrázky zpět a já je dám na web naší třídy.

zjistit více

Fyzika 8.

Posílám úkoly na fyziku. 

1.úkol :

 

 1. Vypracovat desmin –

El.spotřebiče v domácnosti    a poslat mi ji na moji adresu  janobelica@seznam.cz do 31.3.2020

 1. Nastudovat 10 rad Jak ušetřit za elektrickou energii a vypracovat zápis do sešitu
 1. Vypracovat úkol, který je na konci 10 rad - Jak ušetřit za el.energii  do sešitu pod zápis.

 

Spnit do 31.3.2020       8.00 hod

 

2.úkol :

Fyzika - 8.tř. Desmin              Jméno,příjmení:……….………..………

El.spotřebiče v domácnosti.                               

Datum:25.3.2020                                       Hodnocení :

 1. Co je napsáno na štítku každého spotřebiče v domácnosti?
 1. Jakou barvu izolace má ochranný nulový vodič?
 1. Na jaké druhy energií se mění energie ve spotřebičích domácnosti?
 1. Proč nemá být v koupelně nebo prádelně vypínač?

 Ostatní text posílám mailem. Ať máte z čeho čerpat. :)

Práci zdar 

 

zjistit více

INF 8.

Jako procvičování informatiky vidím celou tuhle naší komunikaci, ale kdyby jste chtěli udělat něco navíc, tak třeba vytvořte tabulku se členy vaší rodiny - jejich jména a data narození. 

zjistit více

matika

Teď si pojď zkusit vypočítat něco z matematiky :)!

 1. 58 369         461 987                394 124                564 892

         21 654          654 124               -256 341             -392 956

 

 1. 8 965           5 147         7 341        6 245         3 524

            .  25            .  64          .  48         .  39          .  27

 

 1. 58 879 : 5 =               94 147 : 29 =              68 473 : 32 = 

 

 

 

 Vypočítej údaje o zvířatech:    Lev je velmi spavé zvíře, prospí sedm osmin dne. Kolik hodin denně spí?

                                                 Veverka měří 45 cm, čtyři devítiny této délky ale měří její ocas. Jak dlouhý má ocas?

                                                 Klokan velký doskočí až 12 m, což je šestinásobek délky jeho těla. Kolik měří tento druh klokana?

 

 

 

 

 

 1. Pan NOVÝ má zahradu tvaru obdélníka s rozměry a=20m a b=16m, vypočítej její obvod (o=2.a+2.b) a obsah (S=a.b)

 

 

zjistit více

Děják

Další úkol pro vás je z dějepisu.

Ještě se podívejte na youtube - Dějiny udatného národa Marie Terezie

zjistit více

čeština

Pozdrav osmičce

Ahoj všichni. Moc vás zdravím a doufám, že je vám všem moc fajn a máte kolem sebe celou svou rodinu. Během prvního zátěžového týdne jsem vás nechtěla moc úkolovat, tak snad jste si trochu odpočinuli. Za vaše vypracované úkoly děkuji. Vše vám budu zadávat touto cestou a do vašich mailů. Vypracované úkoly posílejte jako dosud a nebo si je jen vypracovávejte do sešitu. Také bych vám chtěla doporučit, v rámci opakování, pořad v televizi "Učí telka v 11:30" Hlavně žádný stres. Všechno doženeme. Přeju hodně štěstí a moc se těším, až se uvidíme.

Vaše Míša.

zjistit více

Portréty

Vaše autoportréty jsou prostě NEJVÍC!!! Mám velikou radost

zjistit více

Další výzva pro osmičku.

Ahoj. Moc vás zdravím a posílám další výzvu a úkol.

Dneska bych vás chtěla poprosit, protože už se mi stýská, o váš autoportrét. Jste strašně šikovní, takže si sedněte k zrcadlu, vezměte si obyčejnou tužku a dejte se do práce.  Obrázky mi vyfoťte a pošlete, já je hned dám na naše webovky a budu mít velkou radost. Další úkol je ze zeměpisu: Najděte si na youtube zajímavé filmy o Portugalsku, Španělsku a Francii. Po jejich shlédnutí napište do sešitu, co jste se o nich dozvěděli zajímavého (jen krátce) a nakreslete jejich vlajku.  Zatím se mějte krásně.     zjistit více

Fyzika úkoly

Ještě úkoly z fyziky. 

A opět klikni na kolečka pod textem.

 

zjistit více

Chemie - úkoly

Úkoly z chemie od pana učitele Belici.

Klikni na bílá kolečka pod textem.

zjistit více

Dnešní a zítřejší procvičování pro osmáky

Tak se dáme do toho? 

Klikni na bílé kolečko pod textem.

zjistit více

Učení na dálku pro 8.třídu

Ahoj všichni!!!!! Protože jsme držáci, tak nám nic nezabrání pokusit se vzdělávat způsobem, na jaký nejsme zvyklí. V následujících dnech vám budu na naše stránky vkládat výukové materiály a úkoly. Budu ráda, když si založíte sešit, do kterého budete zadané úkoly plnit. S některými rodiči jsem domluvena na komunikaci přes e-mail. Během dneška se budu snažit vytvořit na facebooku chat, přes který spolu budeme komunikovat. Už se moc těším, až buedeme zase NORMÁLNĚ spolu ve třídě. Ničeho se nebojte, všechno bude FAJN. Vaše třídní Míša

zjistit více

Vízo

Pololetní vysvědčení jsme letos dostali netradičně v Městské hale:)

zjistit více

Workshop v Železném Brodě v osmičce

Dostali jsme možnost vyzkoušet si práci sklářů, zlatníků a mnoho jiného,bylo to super:)

zjistit více

Novoroční výšlap v osmičce

Nový rok jsme oslavili pohybem:)Jak na Nový rok,tak po celý rok:)

zjistit více

Sportujeme - Hejtmanův pohár

V pondělí 17.2.2020 jsme si zasportovali v tělocvičně protější školy. A protože jsme skoro nejstarší, patřili jsme k pomocníkům paní učitelky.

zjistit více

Exkurze na střední školu

Ve středu 8.1.2020 jsme se vypravili do Železného Brodu na projektové dopoledne do dílen SOŠ Smetanova 66, kde pro nás nachystali program.

zjistit více

Vánoční besídka 2019

Trhy, pohoštění, dárky, koledy... tak jsme strávili poslední školní den v roce 2019.

zjistit více

Sportovci z naší třídy na týdenním pobytu v Krkonoších

Sportovci z osmé třídy vyrazili na týdenní pobyt do Krkonoš od 2. - 6.12. 2019.

zjistit více

Tvořivé dílničky

Osmáci se přidali k charitativní akci Spolkového domu a vyrobili k této příležitosti krásné vánoční ozdoby z moduritu, které budou k vidění 30.11.2019 právě ve Spolkovém domě.

zjistit více

Sportovní akce v městské hale 5.11.2019

 V rámci sportovního dopoledne v městské hale si žáci vyzkoušeli mnoho zajímavých aktivit. Například: box, aerobic, stolní tenis florbal a další. 

zjistit více

Ekologická akce 15.10.2019

V úterý 15.10. 2019 jsme celý druhý stupeň vyrazili do Osečné na naučnou stezku.

zjistit více

Halloween... dýně... 2019

Dušičky...Halloween.. dýně.. pověry.. o tom všem jsme si ve třídě začátkem října vyprávěli.

zjistit více

Zapojení do akce Ukliďme Česko

Naše 8. třída se 13. 9. 2019 zapojila do celorepublikové akce Ukliďme Česko.

zjistit více

Už jsme osmáci

Už jsme osmáci, po prázdninách 

odpočinutí a plní energie.Těšíme se 

na nové společné zážitky!

zjistit více

Nadaní 2019 v divadle

Ve středu 19.6.2019 ocenili naši spolužačku v divadle za sportovní úspěchy.

Veliká gratulace.

zjistit více

Návštěva krajské knihovny v Liberci

Ve středu 15.5. jsme navštívili krajskou knIhovnu v Liberci. Žáci měli možnost za plného provozu vidět, jak to v knihovně chodí. Sami si zkusili vyhledat knihy podle jmen autorů a žánru, aby zjistili, jak přehledně jsou seřazené. Dále si pak vyhledali knihu, která se jim líbí a v pohodlných sedačkách v ní listovali a četli.

zjistit více

Pálení čarodějnic na Vrkoslavicích

V úterý 30.4. jsme prožili ČARODĚJNICKÝ DEN u ohně na Vrkoslavicích. Bylo krásně a všichni jsme si to užili. 

zjistit více

Výtvarka v sedmičce

V sedmičce jsou neuvěřitelně šikovní žáci. Takhle se snaží při výtvarné výchově, kde zrovna tvoří obrázky na výstavu v Eurocentru.

zjistit více

Myšlenková mapa při výuce Anglického jazyka v 7. třídě

Myšlenková mapa - Velká Británie - Londýn

Nejdříve jsme viděli několik dokumentů na interaktivní tabuli o Velké Británii, Londýně. 

Vyhledávali jsme si na internetu informace k jednotlivým obrázkům, které jsme nakreslili a lepili postupně na velkou plochu.

Vše máme doplněné popisky. A už zase pracujeme na dalším zajímavém místě, kde se mluví anglicky.

 

zjistit více

Lyžování na Jizerce

Někteří žáci naší třídy si užívali od 25. - 29. března lyžování na Jizerce.

zjistit více

Jarní výšlap do Smržovky

V pátek 22.3.2019 jsme se společně s 8. třídou vydali pěšky do Smržovky. Cestou jsme viděli nejen čerstvě vykvetlé jarní kytky, ale místy i neroztáté hromady sněhu. Počasí bylo super. Všichni jsme si výlet užili.

zjistit více

7. třída v EKOCENTRU

Nedávno jsme se třídou vypravili do EKOCENTRA, kde jsme se hravou formou dozvěděli spoustu zajímavosí o lesní zvěři.

zjistit více

Běžný den naší třídy

Žáci se soustředí na zadanou práci. Asi budou samé jedničky.

zjistit více

Vánoční besídka

Před vánočními prázdninami jsme si ve třídě udělali třídní besídku, na které jsme ochutnali cukroví, které jsme si přinesli z domova a rozdali si dárky. Potom jsme se vyřádili na společné diskotéce v tělocvičně. zjistit více

Kryštofovo údolí

V pátek jsme se společně s 8. třídou vydali na předvánoční výlet do Kryštofova Údolí na výstavu betlémů. zjistit více

Pečení cukroví

Takhle jsme s dětmi poprali s vánočním cukrovím grin. zjistit více

VÁNOČNÍ DÍLNA

Žáci dnes ze všech sil pracovali na výrobě dekoračních předmětů, kterými se vyzdobí nejen třída, ale i prostory školy a školní stromeček. zjistit více

Návštěva Prahy

Ve čtvrtek 8.11. 2018 jsme se třídou navštívili nově otevřené Národní muzeum v Praze. zjistit více

Dušičkový den

V rámci projektu " Dušičkový - Halloweenský den" se žáci seznámili s historií tohoto svátku. Podívali se na ukázky oslav z různých zemí, kde se tento svátek slaví. Nakonec si  vyrobili svícny, věnce a květinové vazby, které jsme pak společně odnesli na hřbitov a uctili tak památku svých předků. zjistit více

100. výročí vzniku Československa

Dnes jsme si se třídou připomněli zábavnou formou 100. výročí vzniku Československa. Užili jsme si to a zároveň jsme se i něco naučili. zjistit více

72 hodin

Úklidová akce se vydařila. Děti si uklidily v okolí školy a kolem přehrady. zjistit více

Ukliďme ČESKO

V pátek jsme společně s 8. a 9. třídou uklízeli ve Vratislavicích. Po práci jsme si opekli vuřty. zjistit více

Dýňobraní

Dnes jsme se vyřádili při výrobě dýňového TROLLA zjistit více

Konečně jsme SEDMÁCI

Společně a s úsměvem jsme zahájili nový školní rok.  grin zjistit více

Hurá na prázdniny!!!

Soutěž ve sběru víček

Ve čtvrtek 28.6.2018 bylo vyhlášení celoročního sběru víček pro dobrou věc - příspěvek na lázně pro našeho spolužáka ze školy.Vyhráli jsme a odměnou nám byl výborný ovocný dort.
zjistit více

Máj v plném květu a pilné práci

Další měsíc školního roku je za námi a s ním plno zážitků a práce. Vybraní žáci navštívili
Pražský hrad a v něm prostory, které nejsou běžně přístupné.
Zúčastnili jsme se soutěže v plnění olympijských disciplin, soutěžili v rámci SHM s žáky
jiných škol našeho okresu a měli jsme své zástupce i v atletických závodech, pořádaných pod záštitou Handisportu.
Přispěli jsme také svými výrobky k prezentaci naší školy prostřednictvím výstavy žákovských prací v Eurocentru.
Tyto aktivity se prolínaly pilnou prací v jednotlivých předmětech. Už umíme poznat a určit mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves, dělit se zbytkem a mnoho dalších poznatků jsme získali i v dalších vyučovacích předmětech.
A nyní je před námi poslední, desátý schůdek, na jehož konci čeká závěrečné zúčtování a .....!!! zjistit více

Březen

Březen jsme prožili v duchu Velikonoc a soutěží. Vyráběli a malovali jsme výrobky a obrázky s jarní  a velikonoční tematikou. Naději na pěkné a teplejší počasí přinesl první jarní den. Stále totiž platí lidová pranostika o březnu a kamnech. smile
Skupina dětí ze třídy úspěšně reprezentovala v meziškolních utkáních ve florballu a jeden žák, účastník soutěže ve skládání puzzle, se umístil ve své věkové kategorii na  druhém místě.V hodinách českého jazyka jsme se naučili poznat a určit mluvnické kategorie sloves. V matematice počítáme v oboru číselného řádu 10 000, prohlubujeme si znalosti malé násobilky a čeká nás dělení se zbytkem. Jak nám to půjde, se pochlubíme za měsíc.
Závěr března patřil velikonočnímu volnu a koledě. zjistit více

Leden

Je neuvěřitelné, jak rychle uběhl měsíc leden. Pár dnů se zdálo, že s sebou přinesl
opravdovou zimu, ale  většina  lednových dnů se podobala spíše jaru.
Nijak nám to nekazilo náladu a stále bylo co dělat. Jelikož se blížilo pololetí, bylo co dohánět, učit se, napravovat, psát, atd. Odměnou za pracovitost byl fakt, že 31.ledna si všichni nesli domů vysvědčení se slušnými známkami a nikdo se nebál jít domů.happy
Vysvětlili jsme si, že známky nejsou  to nejpodstatnější, co otevírá dveře do úspěšného života. Slušnost, pracovitost, ochota a další vlastnosti jsou někdy ještě důležitější.
I tak je ale třeba snažit se plnit své školní povinnosti co nejlépe.
Na konci ledna jsme se opět zúčastnili závodu o hejtmanův pohár. Bylo to prima zpestření programu.
31.ledna jsme dostali vysvědčení a v pátek 2.2.vychutnávali jeden den pololetních prázdnin. zjistit více

Únor

Měsíc únor byl velmi krátký nejen počtem dnů, ale hlavně z důvodu návštěvnosti školy.
Letošní epidemie chřipky měla značnou sílu a přemohla průběžně většinu žáků a na závěr i   paní učitelku. Konec měsíce byl ve znamení jarních prázdnin. Třeskuté mrazy a sluníčko dodalo všem jistě nové síly do další práce. V pondělí jdeme na to!:D zjistit více

Bruslení na zimním stadioně

...ve třídě jsme tři holky...
a všem třem nám bruslení na zimním stadioně šlo. zjistit více

Už je to tady!

Jak se dalo předpokládat, prázdniny utekly rychleji, než voda a vstoupili jsme do dalšího pracovního kola. Jsou z nás již šesťáci a to znamená, že jsme součástí 2.stupně naší školy. Učitelé i rodiče od nás očekávají více rozumu a zodpovědnosti a my ještě nevnímáme žádnou zásadní změnu. Na něco jsme už dávno dost velcí a na něco stále ještě malí.
Jedno je však jasné, čeká nás plno práce s učením a samozřejmě i různé soutěže, zábavné a kulturní akce. Určitě se nebudeme nudit! Už se těšíme a zájemce budeme o všech akcích informovat na těchto stránkách. zjistit více

Listopad

Listopad je za námi, ale vzpomínky na to, co jsme dělali, zůstávají. Nejvíce času jsme věnovali
učení nových poznatků ze všech předmětů, které máme v letošním rozvrhu.
V polovině listopadu proběhly třídní schůzky a následně čtvrtletní pedagogická rada. Bohužel zde bylo jednáno i o třech "zlobilech" z naší třídy a bylo odhlasováno dvěma chlapcům napomenutí třídního učitele a třetí si vysloužil za soustavné pozdní příchody třídní důtku. Do pololetí se jistě vše změní k lepšímu a bude důvod udělovat jen samé pochvaly. V tomto čtvrtletí byla udělena jedna pochvala- za vzornou školní docházku (= 0 zameškaných hodin).
V průběhu měsíce někteří žáci jeli na sportovní pobyt, pořádaný libereckým Handisportem. Na konci měsíce se zbylí žáci zúčastnili školního turnaje v BOOCE a umístili se na krásném 3.místě :D .
Nyní se začínáme věnovat přípravám na Vánoce a vánoční výzdobu. zjistit více

Říjen

Říjen utekl jako voda. Už jsme se naučili plno nových věcí, například vyjmenovaná slova, číselné řády do 10000.  Rádi cvičíme, vyrábíme, malujeme a učíme se nové předměty - dějepis a fyziku.Zúčastnili jsme se akce 72 hodin v jejímž rámci jsme uklízeli školní hřiště. Hrabali jsme spadané listí a všechny nás tato činnost bavila. Listopad bude nepochybně vhodným obdobím pro zopakování této činnosti a s perspektivou dokončení. zjistit více

Opět v plném nasazení.

Méme za sebou první měsíc nového školního roku a po zahřívacím kolečku jsme opět
v plném pracovním tempu. Školní povinnosti se nám rozšířily o nové vyučovací předměty, které nás moc baví a do školy chodíme rádi.
Jako v loňském roce, jsme se zúčastnili akce "Uklidíme Česko" a máme již nyní ovzdáno tolik víček z pet lahví, že bude obtížné náš příspěvek překonat. Ale možné je všechno......
zjistit více

Březen

Měsíc březen byl plný zábavy i pilné práce. Soutěžili jsme ve skládání puzzle, v hodu míčem na koš, vyslali jsme 2 zástupce třídy na Matějskou pouť a jednoho žáka na lyžařský pobyt na Jizerce. Poprvé jsme měli svá želízka v ohni i v soutěži Zlaté kladívko a zlatá jehla.
Přivítali jsme jaro výzdobou třídy našimi výrobky s jarní tematikou a užíváme si stále více sluníčka.
Nezanedbáváme ani výuku jednotlivých předmětů. Umíme již vyjmenovaná slova po B, L, M, procvičujeme písemné sčítání a odčítání do 1000 a násobení a dělení do 100.
Snažíme se rýsovat čtyřúhelníky a nejtvrdším oříškem je rýsování kružnic smile. Všichni žáci si zaslouží velikou pochvalu za trpělivost při nácviku ovládání kružítka a ochotu k dalším pokusům. Výsledky úsilí se začínají objevovat. Však i lidová moudrost říká, že trpělivost i růže přináší. Tak se necháme překvapit.....Uložit zjistit více

Květen

Květen byl dlouhý a my jsme stihli mnoho věcí. Naučili jsme se určovat podstatná jména, sestavit zápis a vypočítat příklady ve slovních úlohách, vyrábět a kreslit obrázky s jarními náměty a jelikož se ve vlastivědě učíme o Karlu IV., pokusili jsme se nakreslit jeho portrét happy. Celkem se nám práce vydařila. Největších úspěchů dosáhli někteří z nás ve sportovních soutěžích, o čemž hovoří množství udělených diplomů.
Užili jsme si i kulturní zážitek v městském divadle, kde jsme se zábavnou formou poučili o zásadách společenského chování.
Při pracovním vyučování jsme upekli sladký zákusek, který všem moc chutnal. I třídní učitelce happy. A poslední květnový den jsme si pochutnali v rámci Ovocného dne na ovocných miskách a špízech. Některé druhy ovoce jsme jedli prvně. Nic nezbylo grin zjistit více

Duben

V měsíci dubnu jsme poznali, co to je aprílové počasí. Střídání teplých, téměř letních dnů s takovými, které připomínaly nedávnou zimu. Na naše školní aktivity to však nemělo žádný vliv. Kromě pravidelné výuky jsme stihli plno akcí, které nám zpestřily program.
Zúčastnili jsme se akce "Ukliďme Česko", plnili úkoly spojené s "Dnem Země" v Tyršově parku, soutěžili na čas na dráze s moha disciplinami v soutěži o  "Hejtmanův pohár", vybraní plavci měřili své síly s vrstevníky v Liberci a závěr měsíce dubna jsme prožili ve znamení čarodějnic. Některé jsme vyrobili a některé jsme ztvárnili sami. Závěrečnou tečkou bylo opékání a konzumace buřtů smile. Uložit Uložit zjistit více

Mikulášská

Liberec a přednáška o holocaustu

Floorbal

Eurocentrum

Hodina vlastivědy v 5. třídě s činnostním učením

Ve vlastivědě jsme se v listopadu učili o sousedních státech České republiky. Vyrobili jsme nástěnné mapy, které ukazují vlajky, státní znaky a doplňující informace o jednotlivých státech. Naše mapky nám budou viset ve třídě. zjistit více

Plavecký výcvik

Výtvarná výchova

Téma hodiny - pravidla košíkové

Výroba veverek

Naše práce

Podzimní den

Ve čtvrtek 22. září jsme si s žáky I. stupně prožili nádherný projektový "Den podzimu" v přírodě. Vychutnávali si sluníčko, cestu kolem přehrady až nahoru na sportovní areál Břízky, kde jsme si udělali "piknik" a prošli si připravenou naučnou stezku s hledáním pokladu. na krásných plážičkách kolem naší kouzelné jablonecké přehrady jsme si cestou kreslili do písku a plnili další menší zábavné úkoly. zjistit více

Seznam pomůcek do 5. ročníku

Pomůcky:
Sešity:
513...................5 ks
523...................4 ks
524...................4 ks
624...................2 ks
644...................1 ks
420...................1 ks

Další sešity během roku dle potřeby.
+ obaly na sešity a učebnice!
Bílé čtvrtky A4...............50 ks
Bílé čtvrtky A3...............10 ks
A4 blok náčrtkových papírů
2x složka barevných papírů
2x pero (propiska), 2x tužka č. 2, guma, ořezávátko, nůžky
Pastelky, vodovky - nejlépe anilinové, tempery, alespoň 3 štětce, modelína, voskovky
Desky na sešity, 2x tuhé lepidlo + tekuté Herkules, fixy
Trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm, krátké pravítko, kovové kružítko
Toaletní papír, balík papír. kapesníčků, mýdlo, ručník
TV úbor v sáčku, přezůvky v sáčku
300,- Kč SRPDŠ
100,- Kč na materiál PV a VV zjistit více

Čarodějnický den

"Paní učitelko, to je ale dobrota ! smile"
#místosvačiny#opečusibuřtika#naohni#výukavenku

Steve Fliťár, 4. třída
foto: Čarodějnický den, 29.4. 2016


zjistit více

Den Země

Ve čtvrtek 21.4. 2016 jsme si užili dopoledne v Tyršových sadech. zjistit více

V pracovní výchově jsme pracovali se zažehlovacími korálky

11. dubna 2016
Zažehlovací korálky HAMA patří mezi nejoblíbenější kreativní hračky. Jsou vhodné pro děti od 10 let. 
Korálky jsme skládali na speciální podložky dle předlohy. Po naskládání překryli zažehlovacím papírem a zažehlili žehličkou bez napařování. 
Každý jsme si vyrobili několik výrobků smilezjistit více

Nová paní učitelka

Dobrý den, jmenuji se Soňa Jindrová a budu po dobu pracovní neschopnosti paní učitelky Karáskové třídní učitelkou 4. třídy.
                         
zjistit více

Pracovní výchova

V pondělí 1.2. 2016 jsme se učili šít zadním stehem. zjistit více

Prosinec

Poslední měsíc v roce 2015 byl podle očekávání plný zážitků, vánoční nálady, ale i každodenní práce. Začali jsme se učit sčítat a odčítat příklady ve sloupcích, dokončili desátou část čtenářské dílny projektu, jehož cílem je podpořit čtenářskou gramotnost žáků. Ani zábavu jsme nezanedbali. Byli jsme na diskotéce a v kině. Nejvíce času jsme věnovali tvorbě výrobků s vánoční tématikou. Poslední školní den  jsme si užili besídku s  programem, dárečky a cukrovím. A potom  už nastaly očekávané vánoční prázdniny a Štědrý den. Zda se všem splnila všechna vysněná přání, to si povíme 4.ledna opět ve škole. zjistit více

Pekelný den

V pátek 4.prosince jsme měli návštěvu, z které šla chvílemi hrůza. Kdo by se také nebál čerta, který ví o našem každém zazlobení a vůbec se mu to nelíbí.surprised Mikuláš s andělem byli hodní a nikoho čertovi nedali. Každý z nás dostal balíček se sladkostmi a ti, co mají nějaký ten "hřích" slíbili, že se polepší. Rozloučili jsme se básničkou, kterou jsme si v průběhu týdne nacvičili. zjistit více

Září,září, na léto jde stáří......

Léto rychle zestárlo a už tady je podzim a my máme za sebou první měsíc školní práce a také zábavy.
Zopakovali jsme si učivo 3.třídy, zavzpomínali na prázdniny a vytvořili mnoho hezkých výrobků s podzimní tematikou. První podzimní den jsme přivítali v rámci projektové výuky v přírodě.
Opět jsme vyrobili příspěvek do Dýňobraní smile. Kdo chce, vidí v něm ovečku, kdo ne, může vidět i čerta.
Pokračujeme ve sběru víček z PET lahví a vytvořili jsme třídní rekord - 1570 kusů!!!
Také jsme opět zahájili plavecký výcvik, který probíhá vždy v pátek. Týden tak končí vždy příjemným osvěžením happy. zjistit více

A už jsme opět na STARTU!

Prázdniny jsou za námi a  jsme opět na pomyslné startovní čáře. Jsou z nás už čtvrťáci a čeká na nás nejen nové učivo, ale také mnoho zajímavých akcí.
Od 11.9. do 20.11.budeme opět chodit na plavecký výcvik, kde se ukáže, jak jsme pilně trénovali v parném létě plavání v přehradě.
1.září nás čekalo ve třídě překvapení v podobě nové úpravy nábytku a jeho výzdoby. smile
Náš převážně chlapecký kolektiv posílil příchod nového spolužáka, Steva Fliťára.
Většina z nás má již nachystané všechny pomůcky, obalené knihy a sešity a můžeme začít plnit jednotlivé úkoly, které nás postupně dovedou do cíle. Ten má datum - 30.6.2016 wink.
Na rojezd jsme si již vyrobili pomůcku k opakování počítání do dvaceti.
Nezbývá, než si společně přát spokojený a úspěšný školní rok 2015/2016! zjistit více

Konec dobrý, všechno dobré!

Červen byl nejkrásnější měsíc školního roku. Nejen tím, že byl poslední, ale hlavně množstvím akcí, kterých jsme se účastnili.
Oslavily jsme Den dětí, vyrobili a namalovali jsme originální korále z tvrdnoucí hmoty, navštívili libereckou ZOO, dostali diplomy za umístění ve sportovních soutěžích, zatančili si na diskotéce v klubu WOKO  (kde někteří asistovali kouzelníkovi), shlédli ukázku canisterapie, zkusili si oživování na figuríně v rámci dne integrovaného záchranného systému a také dolaďovali výsledné známky z jednotlivých předmětů.
Poslední "chvíle napětí" před definitivním zúčtováním jsme odlehčili návštěvou cukrárny smile. A pak přišel ten očekávaný den, 30.červen a s ním VYSVĚDČENÍ!
Na všech tvářích byl úsměv happy. Všichni se s pocitem dobře odvedené práce rozloučili kytičkou a nyní už čekají na každého ta nejhezčí prázdninová dobrodružství a odpočinek.

Až se opět sejdeme, budou z nás již čtvrťáci a budeme potřebovat tyto pomůcky:

Pomůcky pro 4.ročník

sešity: 510 2 ks

513 6 ks

523 6 ks

524 6 ks

624 2 kusy

440 1 kus

544 2 kusy

644 1 kus

čtvrtky A4 50 ks

čtvrtky A3 20 ks

barevné papíry píry-2 složky,vodovky, obaly,

2 Tornáda-pera, desky na sešity, kapesníky,

WC papír, ručník,TV úbor v sáčku, štětce,

voskovky,pravítko, 2 tužky, tuhé lepidlo,

sáček na bačkory,modelína, pastelky

zjistit více

Květen

Květen se nachýlil ke svému konci a my máme za sebou opět spoustu zážitků a činností.
Protože v květnu mají svátek maminky, vyrobili jsme těm našim přáníčka a připomněli si, jak se o nás maminky starají a že si zaslouží naše ocenění a hlavně pomoc s tím, na co stačíme. Slíbili jsme toho hodně smile.
Také jsme symbolicky oslavili měsíc květen - "lásky čas" výrobou srdíčkové koláže.
Příroda nás inspirovala ke ztvárnění kvetoucích stromů a výrobě papírových květin.
Pro tradiční výstavu výtvarných prací žáků jabloneckých škol jsme vyrobili kolektivní obraz města Jablonce s domy, v kterých žijeme. Výstavu jsme samozřejmě také navštivili a moc se nám líbily výtvory žáků všech škol. Některé náměty budeme rádi v budoucnu také zkoušet realizovat.
Velmi "chutný" byl ovocný den, kdy nám "cateringová firmička" připravila ochutnávku mnoha druhů ovoce.
Proběhla soutěž ve zpěvu lidové písně. Lucka a David se umístili na 2.místě. Máme z nich velikou radost, že naši třídu dobře reprezentovali. Zpíváme totiž rádi všichni.
Vrcholnou akcí tohoto měsíce byl další ročník Handicapu. Užili jsme si mnoha soutěží, plnili úkoly s tématy o přírodě, 1.pomoci, rodném městě,....a zkusili si, jak je obtížný pohyb na invalidním vozíku. Je dobře, že jsme mohli všichni spokojeně odejít  po vlastních nohách. I když v cíli pořádně bolely happy.
Posledním květnovým výrobkem jsou obrázky z nalepených dřevěných tyček. Práce se nám velmi podařila a obrázky si vystavíme ve třídě. Jistě k nim brzy přibydou další výrobky. Čeká nás nejkrásnější školní měsíc, ten poslední!! Ale naši činorodost to nepochybně neutlumí a před prázdninami se ještě budeme mít čím pochlubit smile. zjistit více

Víte, co jsme dělali v dubnu???

Měsíc duben byl příjemný z mnoha důvodů. Oslavili jsme Velikonoce -svátky jara a načerpali nové síly během velikonočních prázdnin.
Se spolužáky z ostatních tříd prvního stupně jsme navštívili dětské oddělení městské knihovny. Dozvěděli jsme se, jak se stát registrovaným čtenářem, jaká pravidla je nutné dodržovat a prohlédli si vystavené knihy.
V průběhu dubna jsme pokračovali každou středu v plaveckém výcviku. Někteří už plaveme jako rybky.
Vyráběli jsme výrobky s jarním námětem, ježibaby v různých podobách a vytvořili kolektivní obraz města Jablonce. Ten máme v plánu vystavit na tradiční výstavě prací žáků jabloneckých škol.
Navštívili jsme také akci ke Dni Země v Tyršově parku a plnili různé zajímavé úkoly, spojené se znalostmi ochrany životního prostředí. Naše znalosti jsou dobré, jen na ně nesmíme zapomínat v každodenním životě.wink
Měsíc duben jsme zakončili "Ježibabím dnem". Chystali jsme se na něj velmi zodpovědně a patřičně si ho následně užili. Měli jsme ježibabí masky, nacvičenou ježibabí písničku, opekli buřty a na závěr si pohráli na dětském hřišti. zjistit více

Březen

Uběhl další měsíc a my máme spoustu nových zážitků. Celý březen plynul v duchu návratu jara a probouzející se přírody. Vyvrcholením tohoto období byl projektový den -"Vítání jara".
V průběhu března jsme se naučili  plést nádherné košíky a pomlázky z papírových ruliček. Na Velikonoce si poneseme domů košíky plné dalších výrobků. Jsou to např.: zajíček z vajíčka, zápich v podobě kuřátka, jarní květina z kartonu od vajíček a nepochybně ještě něco přibyde.
4.března jsme zahájili plavecký výcvik, který má celkem 10 lekcí. V bazénu nás to velmi baví a není mezi námi nikdo, kdo by se bál vody. Domů chodíme příjemně unaveni a s dobrou náladou.
Tento měsíc jsme se také zúčastnili sportovní discipliny, obsažené v projektu "Česko sportuje". Jednalo se o hod míčem do dálky. Netradičně jsme házeli v sedě.
Absolvovali jsme také dvě besedy. Ta první byla s příslušníkem městské policie o bezpečném chování na cestách. Druhá se týkala prevence  týrání zvířat a vedla ji p.Dagmar Kubištová z útulku "Dášenka". Odměnou za uspořádanou besedu přijala dar žáků naší školy, kteří přinesli pejskům z útulku různé pamlsky i drobné finanční dary.
Nezanedbáváme ani výuku hlavních předmětů. Čteme, píšeme, počítáme, malujeme, modelujeme, zpíváme...........a vůbec se ve škole nenudíme. smile zjistit více

V únoru.....

Únor začal krásným prázdninovým týdnem wink. Načerpali jsme čerstvé síly do nové práce v 2.pololetí. Po nástupu do školy jsme s vysokým nasazením zvládli plno úkolů, vyrobili pěkné výrobky a naučili se novým dovednostem.
Nejprve jsme se začali věnovat výrobě karnevalových masek. Namalovali jsme zimní zátiší s ptactvem. Spolu s ledním medvědem na saních to byly poslední výtvory se zimní tématikou.
Dvakrát jsme navštívili dopravní hřiště, kde jsme si ujasnili jak se bezpečně pohybovat na chodníku i na silnici.
Ohromné nadšení v nás vyvolal nácvik a okamžité zvládnutí techniky pletení košíků z papírových ruliček. Už se všichni těšíme na dokončení výrobků a určitě budeme chtít v této aktivitě pokračovat i v budoucnu.
Zlatým hřebem tohoto měsíce byl kaneval, na který jsme se dobře připravili a pěkně si ho i užili. Zatancovali jsme si, zasoutěžili a dobře se občerstvili. Kromě odměn si každý odnesl i pamětní odznak.
Stále se však máme na co těšit. Vždyť v prvním březnovém týdnu začínáme chodit na plavecký výcvik!!!smile zjistit více

Říjen

A je za námi již další podzimní  měsíc. Vyrobili jsme spoustu nových výrobků a namalovali obrázky, které nám připomínají podzim s jeho krásnými barvami i ve třídě.
Učíme se rozlišovat druhy vět, počítat s pomocí "vějíře" a také se dovídáme nové zajímavosti o přírodě a volně žijících zvířatech.
Abychom měli i pohyb, chodíme každý pátek pilně plavat a účastnili jsme se akce "Česko sportuje" v atletické hale stadionu Střelnice.
Také jsme absolvovali první lekci dopravní výchovy pod vedením pracovnice městské policie. Tato výuka probíhá v učebně dopravního hřiště.
Závěr měsíce nám zpestřily podzimní prázdniny. Ty se opravdu vydařily. Sluníčko nám poslalo novou energii do další práce. zjistit více

Když přijde zima..........

Zima dorazila v plné síle a stala se ústředním tématem našich aktivit. Vytvořili jsme hezké zimní koláže a postavili "sněhuláka pro Afriku". Třeba právě naše fotografie poputuje spolu s finančním příspěvkem k některému africkému dítěti.
Kousek Afriky přibyl do naší třídy díky nově vyrobeným lvům. Rozšířili jsme tak opět naši skupinu exotických zvířat z papíru.
29.ledna jsme úspěšně zakončili první pololetí školního roku 2014/2015 rozdáním vysvědčení. Nikdo nebyl ze svých výsledků smutný. Všichni si však rádi užijí nastávající volný týden "jarních" prázdnin se sněhovou nadílkou happy. zjistit více

V novém roce

V lednu jsme se vrátili do školy plni nových sil do další práce. Už dokážeme správně číst slabiky dy-ty-ny x di-ti-ni a doplňovat je do slov, začali jsme počítat do dvaceti s přechodem přes desítku a vyrábíme nové výrobky a obrázky. To nás baví nejvíce smile.
Vyrobili jsme si lyžařské družstvo, které prověřujeme při závodech na sjezdovce, postavené ze stavebnice. Také jsme vyšili  kočičky a při výrobě jejich oka si procvičili  přišívání knoflíků .
Konečně dorazila zima se sněhem a tak jsme si zabobovali a aby nám nebyla dlouho zima, sněhuláky jsme si raději ušili z látkysmile a sněhovou dekoraci vystříhali z papíru.
Velikou zábavou pro nás bylo dokreslení vlastní tváře. Výsledek byl úspěšný.
K dříve vytvořeným zvířátkům z džungle nám ve třídě přibyly veselé opičky, které nás sledují z různých míst třídy.
Výsledky naší práce jsou k vidění i na nástěnce v chodbě prvního patra školy. zjistit více

Prosinec v naší třídě

Prosinec byl v naší třídě pochopitelně ve znamení Vánoc a příprav na ně. Dokončili jsme přípravu dárků pro rodiče a těšili se každý den více a více, kdy přijde sváteční večer plný překvapení.Také jsme vyrobili vánoční přáníčka. Atmosféru Vánoc nám umocnil stromek se světýlky. Užili jsme si i různé akce - diskotéku ve Vikýři a vánoční školní besídku. Na té kromě soutěží nechyběla ani vánoční pohádka.
Před vstupem do nového roku 2015 nabíráme nové síly v rámci vánočních práznin.
5.ledna se pustíme opět s plným nasazením do práce. Vždyť už je za dveřmi pololetní vysvědčení!surprised zjistit více

Už to začalo!

Už je tady ten nejkrásnější čas prosincových svátků. Máme stále co vyrábět a vystavovat.
V předešlých dnech nás nejvíce zaměstnávalo očekávání čerta. Stále není jasné, zda je to ten pravý nebo jen převlečený. Kdo ví? Každopádně když přišel, šla z něho opravdová hrůza surprised. Ještě, že s ním přišel i anděl a dal všem dětem nadílku. Někomu za odměnu, někomu za slib, že se polepší. Slibovali i ti největší rošťáci, tak to vypadá, že ve třetí třídě už nikdo nezazlobí!!! happy zjistit více

Listopad

V průběhu listopadu jsme  opět vyrobili nové výrobky a zažili příjemné chvíle. Mezi exotická zvířata nám ve třídě příbyli tukani.
Vyrobili jsme si větrníky na 21.11. na podporu dětí nemocných cystickou fibrózou.
"A proč zrovna větrník? Protože roztočit foukáním větrník je pro většinu lidí hračka, pro nemocné cystickou fibrózou, ale mnohdy nepřekonatelná překážka. "

Vyzkoušeli jsme si, jak se dá malovat jinak....třeba vidličkou wink. Vznilo z toho mnoho krásných ježečků.
Kdo nikdy nemodeloval ze slaného těsta, poznal novou metodu. Každý se snažil vymodelovat co nejhezčího kluka nebo holku a všem se práce vydařila. Až výtvory dostatečně vyschnou, budeme je ještě barevně dokončovat.

Užili jsme si i kulturní vyžití. Navštívili jsme divadelní představení s názvem "O hodném drakovi". Pohádka se všem moc líbila a jistě nebyla v tomto školním roce poslední.
Nutno dodat, že se všechny děti 3.třídy umí v divadle chovat slušně a tiše. smile Za to si zaslouží velikou pochvalu. zjistit více

Šestý týden ve škole.

Dělo se toho hodně. Vyráběli jsme, hráli si, soutěžili, sportovali v jablonecké atletické hale .V závěru týdne jsme navštívili kino Junior, kde jsme shlédli pásmo pohádek. Byl to hezký týden a utekl jako voda. zjistit více

Co nového...?

Máme opět nové výrobky, které jsou k nahlédnutí v galerii obrázků. Jak se Vám líbí?? zjistit více

Dýňobraní a vše, co s tím souviselo....

Protože se přiblížil čas, kdy vyrábíme loutku z dýně, vytvořili jsme s pomocí paní učitelky hlavu "podzimní babičky"a vyslali jí vystavit na Dýňobraní. To vypuklo v pátek 19.9. Tento dem jsme šli tvořit podzimní skřítky do Ekocentra a tak jsme cestu spojili s návštěvou Dýňobraní a prohlídkou Podzimních slavností. Moc se nám líbil koncert hudební skupiny Berušky a nabídka stánků s prodejem hraček. Kluky nejvíce lákal prak, děvčata zase gumičky na pletení náramků. zjistit více

Podzim ve škole i venku

Tak už jsme se zase vrátili do školních lavic. Podzim, plný slunce, si užíváme ve škole i venku. Vyzdobili jsme si třídu prvními výrobky s podzimní tematikou, prožili podzimní projektový den v přírodě a vydali se na výlet k rozhledně Královka. Počasí nám rozhodně přálo a máme spoustu krásných zážitků. Nejvíce se nám líbili koně ve výběhu u Prezidentské chaty. zjistit více

Pomůcky do 3.ročníku

Pomůcky do 3.ročníku

Sešity: + obaly

512………………….. 10ks

513…………………..   6ks

510………………………2ks

624………………………2ks

5110…………………….1ks

Bílé čtvrtky A4…….50ks

Bílé čtvrtky A3…….10ks

2x složka barevných papírů

Blok, pastelky, 2 pera,

Vodovky, štětce, modelína,

Pravítko, guma, ořezávátko,

TV úbor, ručník, desky, voskovky,

WC papír, balík papír.kapesníků

(10 ks), tuhé lepidlo, 50 Kč

zjistit více

Jíme zdravě

V rámci projektového dne "Zdravá pětka" jsme si zopakovali zásady zdravého stravování. Ochutnali jsme různé druhy zeleniny a ovoce a poznávali různé nápoje. Už je nám jasné, že Coca Cola opravdu našemu zdraví neprospívá. zjistit více

Co děláme, když nejsme ve škole....

Počasí je stále příznivější pro aktivity pod širým nebem, proto vyrážíme za různými programy ven. V poslední době jsme se zúčastnili akce "Uber plyn, přidej rozum".Zde jsme si zopakovali, jak pomoci člověku, který nedýchá a také se seznámili s vybavením hasičského vozu a zajezdili si na koloběžkách pod dohledem městské policie.
Počasí nám přálo i při oslavách dětského dne v Břízkách. V rámci akce Handicap 2014 jsme si užili mnoho soutěží a prokázali své vědomosti o ekologii. zjistit více

Čtení s pandou


Protože nás baví čtení, vyrobili jsme si speciální pomůcku, která nám zabraňuje v nežádoucím otáčení listů v knize. Každý teď máme pandího kamaráda, který když se zakousne, tak nepustí.... zjistit více

Na výletě

V úterý 6.května jsme vyjeli s ostatními třídami prvního stupně na Jizerku. Předešlé dny se zde vyskytovaly noční mrazy, tak jsme jeli plni obav, jak zvládneme celý den venku. Štěstí nám opravdu přálo. Ranní chladno velmi brzy zaplašilo sluníčko, které nás provázelo celým pobytem v přírodě. Při přechodu vrchu Bukovce nám bylo tak veliké teplo, že jsme byli až překvapeni. Odložili jsme si pár vrstev oblečení a s nadšením poznávali dosud neznámý kraj, věnovali se soutěžím, hrám a vydanou energii pravidelně doplňovali svačinkami. Domů jsme se vraceli značně znaveni, ale s dobrou náladou. zjistit více

Den Země

Ve čtvrtek 24.4.jsme navštívili Tyršův park, kde se tradičně konala oslava Dne Země. V různých soutěžích jme se dozvěděli nebo si zopakovali poznatky z oblasti ekologie. Za splněné úkoly čekala na každého malá odměna.
Nejsilnější zážitek jsme měli z mohutného hada. zjistit více

Velikonoční vyrábění

15.dubna jsme navštívili Ekocentrum, kde jsme se věnovali vyrábění s velikonoční tematikou. Malovali jsme kraslice voskovou metodou, stříhali a lepili přáníčka a ovečky. Také jsme si připomněli symboly a tradice Velikonoc. Všichni se na ně moc těšíme smile. zjistit více

Karneval

21.března jsme řádili na školním karnevalu. Moc nám to slušelo a prasátka se umístila ve vyhlášení masek na 2.místě smile. zjistit více

Knihovna

19.března jsme navštívili dětské oddělení městské knihovny. Seznámili jsme se s provozem knihovny, možností registrace a hlavně jsme si prohlédli spoustu zajímavých a hezkých knih. Také jsme si zopakovali, jak se máme ke všem knihám chovat.
Zaměstnanci knihovny nám dopřáli i místní atrakci, kterou je točna v audiovizuálním sále. smile zjistit více

MDŽ

Blíží se svátek, který byl v posledních letech opomíjen. Jedná se však o svátek mezinárodní a mají ho naše maminky, babičky, paní učitelky... Bylo by škoda nevzpomenout, že 8.března je vhodný důvod obdarovat  v souvislosti s Mezinárodním dnem žen hlavně maminky malým dárečkem a udělat jim radost.
Proto jsme vyrobili srdíčko a také květinu, která jen tak neuvadne smile. zjistit více

"Labutí jezero"

Vyrábění nás stále velmi baví. Z kolíčků na prádlo jsme si vyrobili baletky, které by se nemusely stydět vystupovat i v "Labutím jezeru".happy zjistit více

Valentinské vyrábění

Protože každý z nás má někoho rád, vyrobili jsme svým blízkým valentinská přáníčka. Tvořili jsme i další výrobky, kterými jsme si svátek všech zamilovaných připomněli. zjistit více

Naše je třída je zase o něco hezčí....

Prosinec

5.prosince nás navštívili Mikuláš, čert a anděl. Je zajímavé, že o každém věděli, jak se učí, chová, v čem je úspěšný.... a přesto jsme zůstali ve třídě dál v plném počtu wink. Asi poznali, že naše "hříchy" jsou jen drobné a nahodilé. Všichni jsme slíbili čertovi, že budeme jen a jen hodní smile. Anděl nás proto mohl obdarovat sladkou nadílkou a nám se velmi ulevilo.
Tento svátek nás posunul zase o kousek blíže Vánocům. Navštívili jsme opět Ekocentrum, kde jsme si vyzkoušeli některé vánoční zvyky a seznámili se s vánočními tradicemi.
Ve školní kuchyňce jsme si upekli cukroví, které budeme ještě zdobit a na vánoční besídce bude chloubou slavnostního stolu. zjistit více

Prosincové těšení

Tak už nám to začalo!!smile
Prosinec je tady a my se těšíme, co nám přinese Mikuláš. Ale trochu se bojíme čertů, protože každý z nás si během roku přeci jen trochu zazlobil. Uvidíme 5.prosince, jak to s námi dopadne.....
Snažíme se vše napravit alespoň na poslední chvíli usilovnou prací, která zdobí naši třídu i nástěnku na chodbě. Moc nás to baví a při práci to vypadá, že ve třídě sedí osm andílků.
Snad to pomůže grin. zjistit více

Padák

Stále jeden a ten samý padák, ale kolik her se s ním dá zahrát!
zjistit více

Tělesná výchova

Až v listopadu nás zahnalo počasí do tělocvičny. Pokaždé se na začátku pořádně zahřejeme, rozcvičíme, protáhneme…už umíme i relaxovat…soutěžíme v dovednostech s míčem a rádi cvičíme na žebřinách.

 

zjistit více

Návštěva Ekocentra

Dne 10.10.jsme navštívili jablonecké Centrum ekologické výchovy, kde jsme se zúčastnili výukového programu "Čuchy, mrky, sluchy, ňami".
V tomto programu jsme pomocí her prozkoumávali přírodu všemi svými smysly - čichem, sluchem, zrakem, hmatem a chutí. Vytvořili jsme vůňový koktejl a paletku přírodních barev,  poslepu poznávali a zkoumali přírodniny a uspořádali i malý lesní koncert.
Protože se nám výuka hrou moc líbila, těšíme se na další plánované návštěvy. zjistit více

Podzim

Školní práce je již v plném tempu. Zatím opakujeme učivo z 1.třídy, ale již jsme se naučili navé písmeno avěnujeme se aktuálním podzimním tématům. Na letošním Dýňobraní nás bude reprezentovat podzimní víla Růženka, namalovali jsme mamice šaty v podzimních odstínech barev, vytvořili draka a plno dalších úkolů na nás ještě čeká.
Kromě práce nás baví i přestávky. Máme nově vymalovanou a vyzdobenou třídu, kde se nám líbí.


zjistit více

Vystoupili jsme na další schůdek

V letošním roce jsou z nás už druháci smile. Je nás ve třídě osm - dvě děvčata a šest kluků.
Čekají na nás nová písmena a počítání do deseti, poznatky o přírodě a společnosti, cvičení, vyrábění, malování..... Kromě učení nás čeká i plno zajímavých akcí a soutěží.
Nudit se určitě nebudeme! zjistit více

1.třída1.třídu navštěvuje v současné době 8 žáků
. Do konce února byla tato třída součástí oddělení s 3.ročníkem. Nyní, po osamostatnění, je více času pro individuální práci s dětmi a jejich aktivní projev. Učí se základy čtení, psaní, počítání, poznatků o okolním světě, kreslí, malují, vyrábějí a také si rádi hrají. Učí se samostatnosti, dodržování hygienických zásad, udržování pořádku, plnění povinností, zodpovědnosti, navazují kamarádské vztahy a celkově rozvíjejí svou osobnost.
Během školního roku se děti zúčastnily:
podzimního sportovního dne, návštěvy Dýňobraní, pořadu městské policie - Panda Fanda, projektového Dne podzimu, mikulášské nadílky, vánočního koncertu ZUŠ, školního kola ve skládání puzzle a nyní se připravují na školní karneval.
Třída je zapojena do projektu výuky anglického jazyka s rodilým mluvčím, která probíhá jednu vyučovací hodinu týdně. zjistit více

Podzim a my

Podzim je krásné roční období, které nás inspiruje k různým výtvarným aktivitám. Zúčastnili jsme se Dýnobraní a vytvořili několik podzimních obrázků. V rámci "Podzimního dne" jsme kolektivně vytvořili podzimní strom.
Dnes-8.10.- jsme navštívili Centrum denních služeb, kde jsme viděli spoustu krásných výrobků  mentálně postižených klientů tohoto zařízení. Tato návštěva byla velmi zajímavá a poučná. zjistit více

"Uber plyn, přidej rozum!"

Dne 15.4. jsme navštívili akci Českého červeného kříže ve spolupráci s hasiči, policisty, městskými strážníky pod názvem "Uber plyn, přidej rozum!" zjistit více

Ahoj v novém školním roce

AHOJ BANDO happy. Tak nám skončily prázdniny a ve škole na nás čekají nové věci a zajímavé zážitky. Už se na vás moc těším. Vaše nová třídní úča Michaela Kalinová

zjistit více

Pomůcky do 7.ročníku

Pilná práce v 6.třídě je u konce a nyní nás čekají prázdniny.
Jako každý rok dostanou děti s vysvědčením ještě seznam pomůcek do dalšího ročníku.Najdete ho i na tomto místě v elektronické podobě.  Dva měsíce mají všichni možnostprůběžně nakupovat potřebné pomůcky za akční ceny a až nastane září a nástup do školy,bude vše připravené k nové výuce.

Seznam pomůcek pro 7.ročník

Sešity:

523………….8ks

544………….4ks

525………….1ks

524………….6ks

420………….1ks

445………….1ks

644………….3ks

Obaly na sešity a učebnice!!!

 

 

Čtvrtky:

Bílá A4……………30ks    bílá A3…………….10ks     sada barevných papírů………..2x

 

Pomůcky:

Pero-3x, tužka-3x, tenké fixy, guma, ořezávátko, tuhé lepidlo, nůžky, kružítko, pravítko, trojúhelník

Úhloměr, pastelky, vodovky, modelína, TV úbor a obutí, ručník, přezůvky, WC papír,kapesníčky

 

 


zjistit více

My čekali jaro........a ono skutečně přišlo!!!

Měsíc duben přinesl jarní čas a nové zážitky. Příroda vykouzlila mnoho krásných barev,
které nás inspirovaly při realizaci různých výrobků a malbě obrázků. Ty nejzdařilejší jsou
k shlédnutí na výstavě žákovských prací v Eurocentru. V průběhu dubna jsme se opět
zúčastnili akce Uklidíme Česko. Někteří žáci reprezentovali školu v plaveckých závodech
a někteří v turnaji ve vybíjené.
Tradičně jsme se zapojili do plnění úkolů v rámci Dne Země v městském parku.
Závěr dubna patřil pálení čarodějnic a opékání buřtů.
zjistit více

Prosinec

Poslední měsíc v roce utekl velmi rychle. Program byl  pestrý a očekávané
Vánoce ovlivnily celkovou atmosféru ve škole. Závodili jsme s žáky celé školy  v hodu
na koš, zpívali vánoční koledy u stromečku, vyráběli vánoční výzdobu, zúčastnili se
tradičně diskotéky v klubu Woko a poslední den jsme si užili vánoční besídku. Nadělili jsme si dárečky, ochutnali cukroví a plni očekávání vykročili vstříc vánočním prázdninám.
Sejdeme se znovu 3.ledna roku 2018 a budou na nás čekat nové zážitky, o kterých opět dáme vědět. zjistit více

....na konec

Poslední měsíc školního roku 2016/2017 utekl jako voda. Přispělo k tomu i mnoho akcí, kterých jsme se zúčastnili. Byli jsme v ZOO, na pohádce v kině, závodili v olympijském běhu, získali mnoho ocenění. Nejlepší byla odměna za sběr víček...dort Paříž, po kterém jsme měli všichni čokoládovou pusu. Den integrovaného záchranného systému proběhl v dešti, ale zachránila nás babička Tomáše a Lucky, která nám přinesla mikiny a deštník!!!
Ještě jednou děkujeme smile. Závěr celého školního roku je tradičně spojen s rozdáním vysvědčení. Všichni prospěli, jen někdo s "odřenýma ušima".
Teď jsou ale PRÁZDNINY a škola je v naší mysli zahalena hustou mlhovinou. A ještě dva měsíce bude!! zjistit více

Únor

Od 1.února, po návratu třídní učitelky J.Karáskové, je naše třída opět v plné sestavě. Vzájemně se nám po sobě stýskalo a je prima být zase spolu.
Nejprve jsme společnými silami obnovili osvědčené zvyky a pořádky a následně se vrhli do pilné práce. Každý den se setkáváme při výuce českého jazyka a matematiky. Zápasíme s vyjmenovanými slovy po B, s písemným sčítáním a odčítáním, učíme se jak napsat adresu na pohlednici, opakujeme "krasopis" a stále máme na pilno. Abychom se také pobavili, zakončili jsme měsíc únor tradičním masopustním karnevalem. Zábavy a soutěží bylo dostatek. A to nejlepší na konec- máme před sebou týdenní JARNÍ PRÁZDNINY! grin zjistit více

Listopad

V listopadu jsme opět prošli bohatým programem zábav i povinností. Naučili jsme se rozlišovat druhy vět, prohloubili si vědomosti o podzimním období v přírodě a snažili se vyhovět paní učitelce a příklady s přechodem desítek počítat i se znázorněním rozkladu a celého početního postupu smile. Někdy to bývá tvrdý oříšek, ale statečně se snažíme a výsledky se dostavují happy.
Zakončili jsme plavecký výcvik a obdrželi "mokré vysvědčení". Všichni už si vodě víme rady a těšíme se na výcvik v páté třídě.
Zapojili jsme se do projektu čtenářských dílen a věnujeme se četbě knihy Adélka a Zlobidýlko. Plníme zadané úkoly a učíme se být vnímavými čtenáři. Příběh se nám moc líbí a dozvěděli jsme se z něho, že pokud náhodou zlobíme, není to naše vina, ale jistě nám do tašky nebo do kapsy skočil panáček Zlobidýlko. Tím se vysvětlilo, že ve 4.třídě jsou jen samé hodné děti.happy
Vyrobili jsme spoustu nových výrobků a obrázků. Některé odhalují, že už se začínáme těšit na zimu a na Vánoce.
Také jsme se zúčastnili větrníkového dne na podporu pacientů s cystickou fibfózou a pro tento účel si vyrobili větrníky.
Nyní už začíná čas nejkrásnějších očekávání v roce a mnoho dalších, zajímavých akcí. zjistit více

Jaro

Jaro mezi nás vstoupilo v té nejhezčí podobě. Svítí sluníčko, kvetou kytičky a dobrá nálada je znát na celé třídě. Přivítali jsme jaro novými výrobky, strávili jsme páteční den získáváním nových poznatků o tomto období a také si je ověřili na společné vycházce. Zahráli jsme si na jarním sluníčku různé oblíbené hry a bylo nám při tom značné teplo smile. zjistit více

Jak se vede v novém roce?

Vánoce jsou už minulostí a my zase pilně pracujeme. Sčítáme úspěchy za celé pololetí, aby mohly být vyčísleny na vysvědčení a učíme se novým dovednostem.
Při pracovním vyučování jsme se podívali na ukázku, jak šít zadním stehem a následovně se ukázalo, že každý z nás je nadaná švadlenka! smile Určitě se nám to v životě hodí.
Skládání prstových loutek z papíru také nebyl žádný problém. zjistit více

Naše práce

Blíží se předvánoční čas, na který se všichni velmi těšíme. Než vypuknou vánoční přípravy a vyrábění v plném proudu, věnujeme se intenzivně osvojování nových poznatků. Od září jsme se naučili číst a psát několik nových písmen, nyní je náš nový kamarád písmenko Z.
Také počítáme s novou číslicí - nulou. Učíme se kreslit lidskou postavu a umíme pojmenovat části těla a všechny smysly, kterými vnímáme svět. zjistit více

Podzimní vyrábění

Podzim nás inspiruje k tvorbě dalších obrázků a výrobků. Z učiva prvouky víme, že se někteří ptáci stěhují do teplých krajů. Proto jsme si vyrobili vlaštovky, které nám neuletí a budou nám dělat radost i v době, kdy ostatní vlaštovky budou již v dalekých krajích. zjistit více

Canisterapie

Pepča z naší třídy je jedním z účastníků canisterapie, která na škole probíhá. Je vidět, že se pejsků nebojí a je s nimi kamarád. zjistit více

Beseda s Městskou policií

V pátek 11.10.jsme si připomněli se strážníkem MP jak se máme bezpečně chovat venku a v dopravních situacích. Příběh o pandovi Fandovi se nám velmi líbil a ukázal nám, co dělat dobře a co je špatně. Vyzkoušeli jsme si také roli strážníka v dopravním provozu. zjistit více

Jarní den

20.března jsme přivítali jaro. Ani nám nevadilo, že venku je ještě plno sněhu. Sluníčko neodolalo a přeci jen na nás vykouklo. Jarní nálada byla dobrá i v budově školy.


zjistit více

Karneval

Základní škola
Jablonec nad Nisou
Liberecká 1734/31
Příspěvková organizace
IČ: 60254190
Identifikátor datové schránky: h6wmmxa
Kontakt