Související informace
Novinky / Aktuality

Přání pěkného dne

Hurá, je tu poslední den v tomto týdnu!!!!

Takže :     Přání čtvrtek (pro muže, pro ženu) | Pobavime.cz

 

zjistit více

TŘETÍ ONLINE HOVOR JE TADY

Zase se uvidíme a uslyšíme, čas si na Messengeru upřesníme!!!!

Těším se.

Download - Emoticon with cell phone — Stock Illustration

zjistit více

Úkoly na pátek 5.3.2021

skola

5.3.2021

AHOJ DEVÍTKOOOOOO!!!!!

Je tu pátek, poslední pracovní den v tomto týdnu! Takže, když si co nejdříve vypracujete mnou zadané úkoly, čeká vás skvělý, volný, báječný a bezstarostný víkend. Dnes vás čeká  ČJ, M, D a TV – POJĎME NA TO!!!!

ČESKÝ JAZYK

Dnes máme opět literaturu – čtení, tak si zase budeme pozorně číst, abychom správně odpověděli na otázky pod textem. Už to dobře znáte, tak šup!

Fantazie a představa

Gonzalo se dal tedy do hledání. Na Wikisofii stálo: „Fantazie je děj, proces, jehož výsledkem jsou představy, jež nejsou pouhou reprodukcí dříve vnímané skutečnosti, ale je v nich něco pozměněného nebo nového. Fantazie čerpá ze zásobárny pamětních představ, které jsou však různě kombinovány, přetvořeny, doplněny, zasazeny do jiného rámce či nových souvislostí.“ Pak si tam vyhledal ještě něco o představách: „Představa je uvědomění podnětu nebo jevu, který na mne v daném okamžiku nepůsobí. V představách se reprodukuje dříve vnímané.“ Jestli to dobře pochopil, jeho paměť sloužila jako Google dokumenty, když vypadne internet. Člověk píše a píše a pak zjistí, že mu všechno zmizelo, protože se to neuložilo, a už to nejde získat zpátky. Gonzalo velmi toužil být jako ostatní. A v tu noc, kdy ho jeho bráška svým blábolením probudil, se o to pokusil.

Odkud Gonzalo čerpal informace?

 • z Wikipedie
 • z Wikisofie
 • z WikiLeaks
 • z wikiHow

Co je potřeba k tomu, aby měl člověk fantazii?

 • Paměť
 • Pocity
 • dobré kombinační schopnosti
 • geny (Fantazie je geneticky podmíněná.)

Co je typické pro fantazii?

 • Přesně kopíruje dříve vnímané věci.
 • Je to proces.
 • Uvědomuje si podnět, který na ni právě působí.
 • Dříve vnímané věci doplňuje či pozměňuje.

Čím se od sebe fantazie a představa liší?

 • Představa kopíruje to, co jsme už někdy dříve vnímali, kdežto fantazie to, co jsme už dříve vnímali, ještě přeměňuje nebo to dosazuje do jiného kontextu.
 • Představa pracuje s podnětem, který na nás zrovna nepůsobí, kdežto fantazie pracuje s podněty, které na nás právě působí.
 • Fantazie a představa se ničím neliší. Fantazie je cizí výraz pro představu.

Do sešitu napište název článku. Pod název napište všechny čtyři otázky a k nim jen správnou odpověď.

MATEMATIKA – geometrie

Sada pravítek, 4 ks, mix barev

Tady si zopakuj vzorečky - Obvod+a+obsah+obdélníku.jpg (960×720) (slideplayer.cz)                                         

 1. Narýsujte obdélník, jehož strana a = 7,2 cm a strana b = 4,8. Vypočítej jeho obvod o = ? a obsah S = ?
 1. Vypočítej slovní úlohu: Půdorys domu má tvar obdélníka a = 15m a b = 9 m. Pozemek, na kterém dům stojí, je také obdélník a = 45 m a b = 27 m.

      Kolik metrů měří plot kolem celého pozemku? (Uvědom si, že to je obvod toho pozemku)

      Jak velký je pozemek kolem domu? (tady musíš vypočítat obsahy obou obdélníků a pak přemýšlej, co dál)

      Pro větší představu si nakresli velký obdélník (pozemek) a do něj nakresli menší obdélník (dům). 

DĚJEPIS

Classic Kit letadlo A08019 - Vickers Wellington Mk.IC (1:72)

Československý zahraniční odboj

V učebnici na straně 35 - 37 si pozorně přečtěte text.

Do sešitu napiš název kapitoly a udělej krátký zápis.

Na straně 37 odpověz na otázky v modrém rámečku.  

Podívej se na tato videa: Pavel Koutský: 100 Druhá světová válka Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube

                                        Českoslovenští váleční letci - YouTube

                                        Battle of Sokolovo (1943) - YouTube

TĚLESNÁ VÝCHOVA    

Dnešek začněte zdravou snídaní. Najděte si na internetu, co je ke snídani nejzdravější a pokud máte možnost, tak si připravte pokrm, který tomu co nejvíce odpovídá. Napište, co jste si ke snídani připravili, svúj pokrm vyfoťte a fotku mi pošlete.  

Několik cviků pro kluky: 12 NEJLEPŠÍCH CVIKŮ NA DOMA - YouTube

Kondiční cvičení pro holky: HIIT cviky na doma: Spal všechny tuky za pár minut denně | Ladylab.cz - YouTube

 

 Chcete, aby vaše dítě zhublo? Pouze dieta nestačí!

Až budete mít úkoly hotové, tak mi je zase, posílejte pěkně NAJEDNOU, buď do mailu nebo na messenger. Pouze čitelné verze!!!! 

Těším se na vaše práce. Pokud budete potřebovat s něčím pomoct, KOMUNIKUJTE!!!! Za vaši dosavadní práci vás moc chválím, vedete si dobře.

Při dnešním plnění úkolů přeji hodně štěstí.

Michaela Kalinová

 

zjistit více

Básnička na dnešní den

UŽ DRUHÝ ONLINE HOVOR

 Deváťáci, nezapomeňte !!!! Dnes ve 13:00 hodin další online setkání. 

Download - Kids Talking — Stock Image

zjistit více

Úkoly na čtvrtek 4.3.2021

Download - Global village cartoon with a group of youngsters playing with t — Stock Illustration

 

4.3.2021

AHOJ TŘÍDO

Krásné čtvrteční ráno. Opět vás musím pochválit za komunikaci a snahu při vypracovávání úkolů. Je to super. Jen tak dál. Tady máte práci na dnešní dopoledne. Rozvrh je - ČJ, M, CH a VO. Jdeme na to.

ČESKÝ JAZYK

Pod cvičením máte počet správných a chybných odpovědí. Pokud se vám po doplnění zbarví políčko zeleně, vaše odpověď je správná a pokud zčervená, máte to špatně. To slovo, ve kterém uděláte chybu, napište správně do sešitu a zdůvodněte pravopis. Příklad: vrby – vzor žena (ženy), lyžařský – příbuzné k lyže

 • Zopakujte si vzory pro rod ženský: ŽENA, RŮŽE, PISEŇ, KOST -  a napište je do sešitu.
 • Napište do sloupečku tato slova a ke každému přiřaďte správný vzor: POSTEL, ŠÁLA, SŮL, ROLE, VĚTEV, LAMPA
 • Opište a doplňte i/y:  Nezdržuj se zbytečnými hádkam_. Dům byl osvětlený žárovkam_. Na výpravu se vydal s eskymáckými sněžnicem_. Voda je tvořena molekulam_. Adam si pořád vymýšlí výmluv_. Některé lokomotiv_ topily uhlím. Při koupel_ si hezky odpočinul. Levandul_ používají jako přísadu do koupele. Na zahradě zasadili jedl_. Ryb_ mrskaly ploutvem_. Na Zem_ žijí miliardy obyvatel. Známá automobilová firma je v Mladé Boleslav_.

MATEMATIKA

Procenta | skolaposkole.cz

 • Procvičte si výpočet procentové části:

Zopakujte si – Procentovou část vypočítáme tak, že základ dělíme stem a násobíme počtem procent!!!

         Příklad: 8% z 500 = (500 : 100) . 8 = 5 . 8 = 40

 • Vypočítejte do sešitu: učebnice strana 41 cvičení 33 – můžete použít kalkulačku
 • Vypočítejte slovní úlohu na straně 41 cvičení 30

CHEMIE - Kyseliny

 • Prostudovat prezentaci Kyseliny
 • Udělat do sešitu chemie krátký zápis z prezentace
 • Vypracovat 1. Domácí úkol z Chemie
 • Vypracovaný úkol poslat třídní učitelce nebo na můj mail :  janobelica@seznam.cz

Prezentace k nahlédnutí  -  ZDE

Vypracujte desetiminutovku: 

 1. Jaké je základní dělení kyselin?
 2. Jak ředíme kyseliny?
 3. Napiš vzorec kyseliny sírové:
 4. Kde se používá kyselina sírová?
 5. Napiš vzorec kyseliny dusičné:
 6. Kde se používá kyselina dusičná?
 7. Napiš vzorec kyseliny chlorovodíkové:
 8. Kde se používá kyselina chlorovodíková?
 9. Jakou vlastnost mají kyseliny?
 10. První pomoc při zasažení kyselinou

Odpovědi najdete v prezentaci.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Download - Superhero Family Costume — Stock Illustration

Dnešní téma je VNITŘNÍ SVĚT ČLOVĚKA – dovednosti a schopnosti, charakter, vrozené předpoklady

 • Napište, jaké máte schopnosti a co umíte.
 • Napište, jaké byste chtěli mít schopnosti a v čem byste chtěli vyniknout nebo se prosadit.
 • Napište, kdo je vaším vzorem a proč (co umí, v čem vyniká …)

Až budete mít úkoly napsané, Tak mi je, prosím vás, opět posílejte NAJEDNOU, buď do mailu nebo na messenger. Pouze čitelné verze!!!! 

Hodně štěstí.

Michaela Kalinová

zjistit více

Naše hrnky

 keramický hrnek PUNTÍK 1000 ml

Za úkol jsme dostali namalovat svůj nejoblíbenější hrnek a takhle jsme se s tím poprali. K některým hrnečkům je i předloha.

 

 

zjistit více

Vtip na dnešní den

ONLINE HOVOR

Devítko, pozor !!!! Dnes v 11:00 hodin online hovor. 

Můžeš do toho volat 'Haló, haló, proč je koček málo', řekl Mach.

zjistit více

Úkoly na středu 3.3.2021

3.3.2021

 Villa Pellé se pomalu loučí s malým Mikulášem a chystá další výstavy | Jo magazín

KRÁSNÝ DEN BANDO!!!!

Chválím vás za skvělou komunikaci a vypracování včerejších úkolů. Mám radost. Jen tak dál. Teď se můžete vrhnout na další práci. Dnes je to ČJ, M, Z a VV. Jdeme na to.

ČESKÝ JAZYK

Dnes máme literaturu – čtení, tak si zase budeme pozorně číst, abychom správně odpověděli na otázky pod textem.

Gonzalo

Byla temná noc. Gonzalo se v posteli posadil. Probudil ho sípavý hlas. Chvíli přemýšlel, co to je a odkud se to ozývá. Pak na to přišel. Benny. Zase se mu něco zdá a mluví ze spaní. Gonzalo by dal cokoli za to, aby se mu to dělo také. Jenže nevěděl, co by to cokoli mohlo být. Nedokázal si to představit. Chyběla mu totiž fantazie a představivost. Už od narození mohl vnímat jen to, co na vlastní oči viděl nebo to, co sám slyšel. Nedokázal si představit zážitky či příběhy, které mu někdo vypravoval. Vždycky slyšel jen hlas, který říkal slova, neuměl k nim ale přiřadit žádnou zrakovou představu. Diagnóza od lékaře zněla jasně: aphantasia totalis neboli celková absence fantazie a představivosti. Gonzalo moc nevěděl, co to ta fantazie a představivost jsou, a tak se rozhodl, že si je najde na Wikisofii.

Který z následujících slov je synonymem výrazu absence? (Synonyma jsou slova se stejným významem)

 • Chyba
 • Nepřítomnost
 • Porucha

Jak se absence fantazie a představivosti u Gonzala projevovala?

 • Nedokázal si nic, s čím nebyl v přímém zrakovém/sluchovém kontaktu, představit.
 • Nedokázal o ničem přemýšlet.
 • Slýchával v hlavě hlasy říkající věci, kterým nerozuměl.

Která z následujících možností vystihuje význam slova diagnóza?

 • Onemocnění
 • Názor
 • Určení nemoci

Do sešitu napište název článku. Pod název napište všechny tři otázky a k nim jen správnou odpověď.

 

MATEMATIKA – geometrie        

 Trojúhelníky > Rýsovací potřeby | Opaz s.r.o

Tady si zopakuj vzorečky - Čtverec: obsah a obvod — online výpočet, vzorec (vypocitejto.cz)

                                       Obvod trojúhelníku — Matematika.cz

 

 1. Narýsujte čtverec, jehož strana a = 5,3 cm. Vypočítej jeho obvod o = ? a obsah S = ?

 

 1. Narýsuj trojúhelník ABC, c = 6,5 cm; a = 4,2 cm; b = 7 cm; Vypočítej jeho obvod o = ?

 

A tady něco pro zábavu. Podívejte se na různé optické klamy. Většina z nich tak trochu souvisí s geometrií.

Optické klamy | BestPage.cz

 

ZEMĚPIS

Taj Mahal 

Jihozápadní a jižní Asie

V učebnici na straně 16 – 19 si pozorně přečtěte text a do sešitu vypište všechny státy, o kterých jste se z textu dozvěděli a na internetu k nim najděte hlavní města. Vypracujte (též do sešitu) otázky 1, 2, 3 a 5 na straně 17 a  otázky 1, 3, 4 a 6 na straně 19.

TOP 7 Divné věci, které najdete pouze v Indii - YouTube

NEPÁL - Sídlo bohů - YouTube

15 Faktů - INDIE - YouTube

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 

Včera večer jsem si vařila čaj a samozřejmě jsem si ho nalila do svého nejoblíbenějšího hrnku. Namalujte mi svůj nejoblíbenější hrnek. Potom udělejte dvě fotky – fotku hrnku, který jste namalovali a fotku hrnku, který byl předlohou. I já zkusím svůj hrnek nakreslit. Fotky všech kreseb dám na webové stránky.

Až budete mít úkoly napsané, Tak mi je, prosím vás, posílejte NAJEDNOU, buď do mailu nebo na messenger. Pouze čitelné verze!!!! 

Těším se na vaše práce. Pokud budete potřebovat s něčím pomoct, KOMUNIKUJTE!!!! 

Hodně štěstí.

Michaela Kalinová

zjistit více

Úkoly na úterý 2.3.2021

 Od 11. 5. 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 umožněna ve škole přítomnost žákům 9. ročníků za účelem přípravy na přijímací zkoušky.

2.3.2021

AHOJ.

Zdravím všechny při úterku a posílám slíbené úkoly podle nového rozvrhu. Dnes se tedy můžete dát do práce. 

Za včerejší básničky vás chválím. Během dne je vložím na webové stránky. 

ČESKÝ JAZYK

Pod cvičením máte počet správných a chybných odpovědí. Pokud se vám po doplnění zbarví políčko zeleně, vaše odpověď je správná a pokud zčervená, máte to špatně. To slovo, ve kterém uděláte chybu, napište správně do sešitu a zdůvodněte pravopis.

Příklad: vyzval – předpona vy, sesypal – příbuzné k sypat

 • Zopakujte si vzory pro rod mužský - PÁN, HRAD, MUŽ, STROJ, PŘEDSEDA, SOUDCE a napište je do sešitu.
 • Napište do sloupečku tato slova a ke každému přiřaď správný vzor:  KŮL, NEZBEDA, LEV, KNĚZ, ZÁSTUPCE, KUPEC
 • Napište do sešitu cvičení 11 na straně 28

 

MATEMATIKA

 • Procvičte si procenta:

          Zopakujte si – Jedno procento ze základu vypočítáme tak, že základ vydělíme stem!!!!

          Příklad: 1% z 650 = 650:100 = 6,5

 • Napište do sešitu a vypočítejte:

1% z 300 =                  1% ze 140 =                 1% z 98 =                    1% z 8500 =

1% z 850 =                  1% z 954 =                  1% z 420 =                  1% z 548 =

 • Procvičte si výpočet procentové části:

          Zopakujte si – Procentovou část vypočítáme tak, že základ dělíme stem a násobíme počtem procent!!!

          Příklad: 8% z 500 = (500 : 100) . 8 = 5 . 8 = 40

 • Napište do sešitu a vypočítejte: učebnice strana 37 cvičení 3 – můžete použít kalkulačku

 

FYZIKA - Vlastnosti světla

Prezentace k nahlédnutí  - ZDE

Vypracujte desetiminutovku:                    

 1. Co je to světlo?
 2. Proč jsou tělesa vidět?
 3. Jak dělíme podle velikosti zdroje světla?
 4. Jak ještě můžeme dělit světlo?
 5. Jaké může být optické prostředí?
 6. Jak se šíří světlo 

Odpovědi najdete v prezentaci.

ANGLICKÝ JAZYK

Učivo máte v mailu

Až budete mít úkoly napsané, Tak mi je, prosím vás, posílejte NAJEDNOU, buď do mailu nebo na messenger. Pouze čitelné verze!!!! 

Hodně štěstí.

Michaela Kalinová

 

zjistit více

Rozvrh hodin pro devítku.

 

Všechny aktuality | ZŠ Na Daliborce

ROZVRH HODIN

PONDĚLÍ

ČJ

M

HV

ÚTERÝ

ČJ

M

F

AJ

STŘEDA

ČJ

M

Z

VV

ČTVRTEK

ČJ

M

CH

VO

PÁTEK

ČJ

M

D

TV

 

JEŠTĚ JEDNOU AHOJ VŠICHNI!!!!

Dnes 1.3.2021 začíná, jak už všichni víte, distanční výuka.

Každý den vám podle rozvrhu budu zadávat práci na webové stránky, na naši skupinu na MESSENGERU a také do mailů.

Co je velmi DŮLEŽITÉ !!!!! - výuka touto formou je POVINNÁ. Celá vaše práce bude podkladem pro hodnocení na vysvědčení. 

Budete pracovat tak, jak už to znáte z minulého distančního vzdělávání. Práci vypracujete ten samý den, kdy bude zadána.

Vypracované a ofocené úkoly mi budete posílat zpět na můj email - kalinkami@seznam.cz, popřípadě na whatsapp nebo na messenger.

Nebojte se, nebude toho moc. Jakýkoliv nápad z vaší strany (k výuce) uvítám. 

Během zítřka se zkusíme sejít na tzv. ONLINE HODINĚ přes naši skupinu na messengeru - čas ještě upřesním. Zatím jen na popovídání - už se moc těším.

Pokud budete cokoliv potřebovat, nejen vy, ale i vaši rodiče, nebojte se ozvat. Moje telefonní číslo máte.

Zatím vás musím pochválit za skvělou komunikaci. Vypracované básničky, které mi posíláte, vložím na stránky.

Dnes vám už žádný úkol nedám. Šetřete síly na následující dny - zítra to začne NAPLNO!!!

 

Přeji hezký den.

Michaela Kalinová

 

 

 

 

zjistit více

Deváťáci, těšte se!!!

1.3.2021

AHOJ BANDO.

Pro lepší náladu a odlehčení situace jsem vám složila básničku na aktuální téma. 

 

OPĚT ŠKOLA Z DOMU

Michaela Kalinová :)

 

Nevěříte tomu?

Zase nám to začíná.

Opět škola z domu,

v bytě celá rodina!!!

 

Úkoly si plníme,

z kláves máme mozoly.

Z rodičů tu šílíme!!!

My už chceme do školy!!!

 

Úča všechny nabádá:

Musíte to vydržet!

Až bude lepší nálada,

vyrazíme na výlet!!!

 

Než vám vytvořím rozvrh, podle kterého v následujících třech týdnech pojedeme, zkuste během dnešního dne i vy v rámci českého jazyka, vymyslet vtipnou básničku, která rozveselí v této trochu složitější době vás, mě i ostatní spolužáky ve škole.

Zatím vás prosím, dodržujme všechna nařízená opatření, snažme se chovat tak, abychom chránili nejen sebe, ale i všechny ostatní. Pokud to dokážeme vydržet, tak věřím tomu, že se zase brzy sejdeme, nejen k učení, ale i k běžným činnostem a společným zážitkům, které nám dělají radost.

Moc díky.

Michaela Kalinová 

 

 

 

 

 

 

 

zjistit více

Práce v dílně

sada nářadí 55ks, 1/4", 1/2", CrV | E-shop Stavebniny Líbeznice

Umíme máknout i v dílnách, které jsou perfektně vybavené. Máme radost z každého hotového výrobku. 

zjistit více

Valentýnský den v devítce

  Fototapeta Líbání emotikony

 

Minulý pátek jsme si užili valentýnské učení. Všechny hodiny byly v duchu sv. Valentýna. V češtině to byla práce s textem o Sv.Valentýnovi. Žáci také zkusili vyluštit křížovku a složit jednoduchou báseň o lásce. 

V matematice jsme v rámci příkladů na +,-,*,: výsledky barevně doplňovali do tabulky, ve které tak vznikl valentýnský obrázek. Počítali jsme slovní úlohy opět s valentýnskou tématikou a nakonec jsme zkusili narýsovat srdce. 

V hodině dějepisu jsme si povídali o historii a původu valentýnského dne. Na internetu jsme našli spoustu zajímavostí, které se týkaly právě Valentýna. V zeměpise jsme pracovali s atlasem a vyhledávali barevně zvýrazněné státy v textu na pracovním listu připraveném k tomuto dni. 

Nakonec si žáci v hodine výtvarné výchovy nakreslili ke svým básničkam ilustrace. 

zjistit více

Práce s textem

Emoticon with eyeglasses — Stock Illustration

Žáci už umí velmi dobře pracovat s přečteným textem. Po přečtení dokážou odvyprávět příběh vlastními slovy, vyjmenovat hlavní postavy a najít v textu odpovědi na připravené otázky.

Mají snahu najít i hlavní myšlenku autora. V rámci literatury jsme pracovali s textem DETOLOKÁTOR, příběhem o UFO. Pracovali s vlastní fantazií a byli schopni nakreslit i ilustraci k textu. 

 

 

zjistit více

Projekt recyklohraní

Devítka se aktivně zapojila do projektu RECYKLOHRANÍ. 

zjistit více

Abychom se nenudili

Najdi 5 rozdílů

Ahoj třído. 

Kdo najde 5 rozdílů????  

 

                             foto z 18.1.2021 - DŘÍVE                                                 foto z 22.1.2021 - NYNÍ        

zjistit více

Třída 9.A pomohla s realizací relaxační místnosti

Walking emoticon stock vector. Illustration of jump, hand - 31824620

Žáci naší třídy se aktivně podíleli na realizaci nové relaxačně čtenářské místnosti. Pomáhali při sestavování nabytku a s tapetováním. 

zjistit více

STOP

STOP!!!

Ahoj třído!!!! Tak dnes a zítra zase doma. Nezapomeňte se dostavit společně s jedním z rodičů ve dvě hodiny do školy!!!!

zjistit více

Přání do roku 2021

 Název souboru=pf-novorocni-prani-na-sirku-zdarma-101.jpg
Velikost souboru=604KB
Rozměry=1873x883
Datum přidání=12. Září 2017

Moji milí deváťáci!!!!

Přeji vám do roku 2021 hodně legrace doma i ve třídě, štěstí při výběru střední školy a vůbec - jen a jen to nejlepší, ať se vám splní všechna přání.

V pondělí 4.1.2021 se na vás moc těším.

zjistit více

Vánoční hostina v devítce

Svět bydlení | Pozvěte si domů nové nápady

Deváťáci se dali do přípravy občerstvení, do kterého se pak u svátečního stolu PUSTILI.

zjistit více

Vánoční přáníčka

Dnešek jsme si v devítce zpestřili výrobou vánočních přáníček, přípravou občerstvení, předáváním dárků, malou hostinou a krásným filmem.

zjistit více

Zima v devítce

Dřevěný věšáček ...

Při hodinách pracovní výchovy jsme vyráběli dřevěné věšáčky na klíče. Dalo nám to hodně práce ale výsledek se dostavil. Pracovali jsme i se stojanovou vrtačkou, natírali, spojovali a lakovali. Moc se nám to povedlo

zjistit více

Výzdoba v devítce

Devítka má konečně vánočně vyzdobenou třídu !!!!

  

 

 

zjistit více

Středa - nástup do školy

AHOJ BANDO!!!!

Moc se na vás zítra těším !!!!!!,

 

zjistit více

Do školy už ve středu

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO DEVÍTKU !!!!!!

 

Vzhledem k tomu, že už se ve středu 18.11.2020 konečně vracíme do školních lavic, tak si dnes pro pracovní listy do školy nechoďte!!!! 

Vypracované pracovní listy mi předáte ve středu a s novými už budeme pracovat ve škole dle rorvrhu. 

Užijte si zítřejší svátek a ve středu se těším na NORMÁLNÍ výuku.

Michaela Kalinová

zjistit více

Úkoly na pondělí 16.11.2020

AHOJ TŘÍDO

Dnes je poslední den naší netradiční distanční výuky. Je pondělí 16.11.2020 – k tomuto datu se od roku 1996 váže MEZINÁRODNÍ DEN TOLERANCE. Víte vůbec, co slovo TOLERANCE znamená? Tak co se na to dnes podívat? Čekají  nás tyto předměty – ČJ, M, PŘ a VO. V češtině i v občance můžeme význam slova tolerance probrat.

   

 

ČESKÝ JAZYK

 1. V čítance na straně 54 - 56 si přečtěte článek „BUDU SE UČIT A BUDU“
 2. Udělejte zápis do sešitu literatury (datum, název, autor, z jaké knihy je úryvek a stručný obsah)
 3. Zkuste vysvětlit, čím se tento text váže na slovo tolerance.
 4. Odpovězte na otázku: Choval se k tobě ve škole někdy někdo netolerantně? Stručně popiš situaci.
 5. Napište, vyfoťte a pošlete.

 

MATEMATIKA

 1. Porovnejte čísla str. 49/cv. 5
 2. Vypočítejte slovní úlohu na str. 47/cv. 22 (proveďte zápis, výpočet a odpověď)
 3. Obě cvičení napište do sešitu, vyfoťte a pošlete.
 4. Procvičte si logické myšlení na slovních úlohách - https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-nasobeni-deleni-2-uroven/864
 5. Procvičte si čtení desetinných čísel - https://www.umimematiku.cz/pexeso-desetinna-cisla-slovne-2-uroven/573

 

PŘÍRODOPIS

 1. V rámci přírodopisu se dnes podívejte na pád kousku asteroidu do oblasti Jizerských hor ­­- https://tn.nova.cz/clanek/cechy-vydesil-zablesk-na-nocni-obloze-experti-vysvetlili-co-byl-zac.html
 2. Vyhledejte a napište do sešitu co je to – Asteroid

                                                                      Meteorit

                                                                      Bolid                                   

 

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

 1. Do sešitu vysvětlete a napište svými slovy, co je to TOLERANCE.
 2. Napište alespoň 4 příklady tolerantního chování.
 3. Napište alespoň jeden příklad, kdy se lidé nechovají tolerantně.
 4. Napište, vyfoťte a pošlete.

Tak šup do práce.

zjistit více

Úkoly na pátek 13.11.2020

AHOJ DEVÍTKO!!!!

Máme tu poslední pracovní den v tomto týdnu – PÁTEK 13. Věděli jste, že pátek třináctého je v mnoha zemích považován za nešťastný den. Někteří lidé dokonce mají z tohoto data až chorobný strach. Je to druh fobie, která se jmenuje - PARASKAVEDEKATRIAFOBIE. To je název, co? Zkus to vyslovit.

 

 

Tak snad nejste pověrčiví a můžete se pustit do plnění úkolů z těchto předmětů – ČJ, M, D a HV.

Zadání úkolů máte jako vždy i v mailech a na messengeru. Vypracované úkoly pošlete ještě dnes.

 

ČESKÝ JAZYK – literatura

 1. V čítance na straně 14 - 15 si přečtěte článek „PREMIÉRA“
 2. Do sešitu literatury napište datum, název článku + jméno autora a vypracujte otázky za textem (v zeleném rámečku).
 3. Najděte si autora tohoto článku na internetu a něco málo o něm napište.
 4. Napište, kterého zpěváka, zpěvačku nebo skupinu byste chtěli vidět na koncertě.
 5. Vypracovaný úkol vyfoťte a pošlete.

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

V čítance jste si přečetli o Antonínu Dvořákovi.

 

Antonín Dvořák byl hudební skladatel, a proto si můžete v rámci hudební výchovy na YOU TUBE od něho poslechnout třeba tyto skladby:  

https://www.youtube.com/watch?v=XZTeavJ9frA

https://www.youtube.com/watch?v=LR9msTsmpZs

https://www.youtube.com/watch?v=tGloNIXBG8U

Zkuste si alespoň jednu z těchto skladeb poslechnout do konce.

 

MATEMATIKA

 1. Učebnice str. 24 / cv.12. – vypočítejte 4 příklady v horním řádku
 2. Učebnice str. 18 / cv.2. – vypočítejte jen první dva sloupce (6 příkladů)

Počítej podle tohoto vzoru:         5 097,36 : 4 = 1274,34

                                                           1 0

                                                              29

                                                                 17

                                                                   13

                                                                     16

                                                                       0

Hned jak sepíšete první číslo za desetinnou čárkou, tak napište desetinnou čárku do výsledku!!!!  Na straně 17 máš vzor.

 1. Vypočítejte na straně 18/cvičení 3 - slovní úlohu

Pořádně si přečtěte zadání.

Udělejte zápis, proveďte výpočet a napište odpověď

 1. Všechny tři úkoly napiš do sešitu, vyfoť a pošli.

 

DĚJEPIS

 1. V učebnici na straně 15 – 16 si přečtěte kapitolu ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE.
 2. Do sešitu napište datum, název kapitoly a udělejte výpisky.
 3. Pod výpisky vypracujte otázky v modrém rámečku na straně 16.
 4. Práci v sešitě vyfoťte a pošlete.
 5. Podívejte se na - https://www.youtube.com/watch?v=47akm6F9Hes

                          https://www.youtube.com/watch?v=dqfXZJisgrs                           

 1. S pomocí učebnice vypracujte pracovní list - vyplněný odevzdejte v pondělí.

 

Na nic nečekejte a dejte se do toho!!! Těším se na vaše práce a bez ohledu na to jaké je datum, přeji hodně štěstí a hezký den. 

Michaela Kalinová

zjistit více

Úkoly na čtvrtek 12.11.2020

AHOJ BANDO!!!!

Ano, už jsem zase tady a posílám vám další báječné úkoly na dnešek. V rozvrhu máte ČJ, M, Z a AJ. Tak hurá do práce. Vše mi dle instrukcí posílejte obratem do mailu. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, volejte, pište nebo mailujte – jsem na příjmu.

 

 

ČESKÝ JAZYK

 1. Učebnice str.20/ cv. 26 a) b) – pořádně si přečti zadání a napiš celé cvičení do sešitu.

Příklad:

 1. V učebnici je: Děti postavily velikého (sněhulák). – Vy napíšete: Děti postavily velikého sněhuláka.
 2. Přídavné jméno v této větě je – velikého

Cvičení napiš do sešitu, vyfoťte a pošlete.

 1. V učebnici na straně 21 si zopakuj slovní druhy.
 2. S pomocí tohoto přehledu vypracuj cvičení 1. na straně 22 – přečtěte si text a do sešitu vypracujte a) b).

Napsané cvičení vyfoťte a pošlete.

 1. Procvič si slovní druhy – https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovni-druhy

                                           http://www.superskolak.cz/cesky-jazyk/slovni-druhy-urcovani/

 

   

MATEMATIKA - geometrie

V minulé hodině jsme si zopakovali obvod a obsah čtverce i obdélníka. Pojďme si to teď procvičit. Úlohy piš do sešitu geometrie.

cvičení 1.

 • Čtverec, strana a = 6 cm

Obdélník, strana a = 7 cm, b = 5 cm

 • Odhadni, který z nich má delší obvod a který má větší obsah.
 • Oba obrazce narýsuj do sešitu.
 • U obou obrazců vypočítej obvod a obsah.
 • Porovnej výsledky se svým odhadem.

Cvičení vypracuj do sešitu, vyfoť a pošli.

cvičení 2.

Strana 64/cv. 14. – do sešitu – udělej zápis a narýsuj

Nápověda: Vrcholy čtverce najdeš pomocí kolmic, které se protínají v bodě S, což je střed kružnice.

 

 

ZEMĚPIS

 1. V učebnici na straně 10 - 11 si přečtěte kapitolu SVĚTADÍLY A OCEÁNY
 2. Do sešitu si udělejte výpisky.
 3. Na internetu vyhledejte jméno František Běhounek a do sešitu krátce napište, kdo to byl a čím se proslavil.
 4. Podívejte se na prezentace - https://www.youtube.com/watch?v=wULAWcA9YoQ

                                                  https://www.youtube.com/watch?v=LtDi3gVUf3w

 1. Pokud si vyhledáte nějaké jiné zajímavé video (které se hodí k tématu) na You Tube, tak mi napište odkaz.
 2. S pomocí učebnice vypracujte pracovní list - vyplněný odevzdej v pondělí.
 3. Na tomto odkaze je další pracovní list, který byste mohli s pomocí internetu sami vypracovat. Zkusíte to?

https://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/20623/pracovni_list.pdf

 1. Poznáte, co je na fotce?

  

Vypracované úkoly vyfoťte a pošlete.

Dejte se do práce. Přeji hezký den.

zjistit více

Úkoly na středu 11.11.2020

Úkoly na úterý 10.11.2020

Ahoj třído.

Je tu další výzva k dnešnímu rozvrhu – ČJ, M, F a PV. Není toho moc, tak se dejte do práce, ať můžete jít ven. Mám radost, že všichni pracujete.

ČESKÝ JAZYK

Brzy se budete hlásit na nějakou střední školu, proto si dnes v rámci slohu zkusíte vyplnit přihlášku.

Přihlášku máte na pracovním listu ČJ – číslo strany 8/ pouze úkol 3.

Na internetu si vyhledejte školu, kde chcete studovat a vyberte si dva obory. Také si zjistěte kódy vybraných oborů. Vše zapište čitelně a správně do přihlášky.

Tady jsou školy, které by vás mohly zajímat: https://sosliberec.cz/pro-uchazece/obory

                                                                       https://www.sosjbc.cz/cs/studium/ucebni-obory/

                                                                       Odkazy jsou přímo na jejich studijní obory.

Nebojte se, je to jen příprava, abyste pak tu důležitou přihlášku vyplnili dobře.

Vyplněné vyfoťte a pošlete ke kontrole do mailu.

 

MATEMATIKA

 • Procvičování písemného sčítání, odčítání, násobení a dělení – napiš správně pod sebe a počítej:

564 102 + 345 007 =                     952 457 – 406 862 =                     5 326 . 74 =                       58 601 : 7 =  

  45,214 + 103,06 =                       856,047 – 94,52 =                          9,12 . 3,4 =                      24 873 : 5 =

 • Slovní úloha:

Ve třídě je 12 žáků. Polovina chodí na obědy. Jeden oběd stojí 32 Kč.

Kolik stojí obědy pro jednoho žáka na školní týden?

Kolik stojí dohromady obědy na školní týden pro žáky z této třídy (jen pro ty co na ně chodí)?

 • Učebnice str. 14 / cv. 2. – vypočítej první dva sloupečky (6 příkladů)
 • Všechna cvičení napiš do školního sešitu, vyfoť a pošli.

 

FYZIKA

Magnetická síla

 1. Zapiš do sešitu
 • V přírodě lze nalézt určité látky, mezi kterými působí určité síly, které se označují jako magnetické síly.
 • Takové látky se označují jako magnetické látky.
 • Magnet je objekt, který v prostoru ve svém okolí vytváří magnetické pole.
 • Magnety jsou přitahovány nebo odpuzovány jinými materiály.
 • Železo a ocel jsou dva příklady materiálů, které jsou velmi silně přitahovány magnety.
 • Magnet a železné předměty na sebe vzájemně působí silou, kterou nazýváme magnetická síla.

Volně podepřený magnet se časem vždy natočí od severu k jihu, protože je přitahován k severnímu a jižnímu zemskému magnetickému pólu.

Využití magnetické síly

 1. Počítače - diskety a harddisky zaznamenávají data na tenkou magnetickou vrstvu.
 2. Kreditní a magnetické karty - mají na jedné straně magnetický pásek. Ten obsahuje nutné informace pro spojení s bankou.
 3. Televize a počítačové monitory - většina televizorů a monitorů se spoléhá na elektromagnet, který vytváří obraz pomocí katodové trubice.
 4. Reprobedny a mikrofony - využívají kombinace magnetu a elektromagnetu
 5. Elektromotory a generátory - elektrické motory přeměňují elektrickou energii v mechanickou

Další využití magnetické síly

 • Ve třídě máme magnetickou tabuli
 • Stolní hry (autodráhy) a různé hračky
 • Magnetofony
 • Magnetické rychlodráhy v Japonsku
 • Magnetoterapie v lékařství
 1. Prezentace k nahlédnutí - zde

Z prezentace proveď zápis do sešitu, nebo na volný papír A4 čitelně, nebo vytiskni

 1. Vypracuj desetiminutovku

Magnetická síla.

 1. Čím můžeme elektrovat tělesa?
 2. Co získá těleso třením?
 3. Jaký může být elektrický náboj?
 4. Která zelektrizovaná tělesa se přitahují a které se odpuzují?
 5. Co vzniká kolem zelektrizovaného tělesa?
 6. Co působí v elektrickém poli?
 7. Čím můžeme zvětšit elektrickou sílu?

 

PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ

DÍVKY – přeposláno od paní učitelky Jánské

Dobrý den děvčata, věřím, že první úkol máte splněný a doma jste obdržela velkou pochvalu. Čeká vás úkol další a to v podobě domácích prací. 

Tentokrát budete pracovat s textilem. Podívejte se do vlastních šatníků a pohmatem i zrakem se pokuste rozlišit různé druhy tkanin-len, bavlna, vlna... O správnosti vašeho typu se přesvědčte na vnitřní straně výrobku "tištěné psaní"- PV 1. Zjistěte na štítku oblečení, jakým způsobem se o něj co nejlépe postarat. Přikládám listy PV 2  a PV 3 - následující tabulky uvádějí význam symbolů na oblečení a konkrétní postup. Způsob praní (v ruce; v pračce; zvolit správný program a teplotu v automatické pračce), bělení, sušení (sušení na vzduchu; sušení v bubnové sušičce), žehlení (podle druhu materiálu volíme teplotu popřípadě páru). Máme i látky, které se nežehlí a tak je musíme správně sušit. Některé kousky  se musí čistit profesionálně v čistírnách, dobře si prohlédněte symboly na listu PV 3. Věřím, že vás zvědavost nenechá spát, vše si prostudujete a postup si vyzkoušíte v praxi. Uvidíte, že takto ošetřené oblečení vám vydrží déle v co nejlepším stavu.

Přílohy PV 1., PV 2., PV 3. pošlu vám pošlu do mailu.

CHLAPCI - přeposláno od pana učitele Gušilika

Příprava pokrmů

 • Sestav jídelníček na celý týden.
 • Napiš, jaký nákup musíš udělat.
 • Napiš, jak budeš skladovat potraviny.

Všechno napiš, vyfoť a pošli.

M. Kalinová

zjistit více

Úkoly na pondělí 9.11.2020

Ahoj bando.

Za námi je první týden distanční výuky a já vás musím všechny moc pochválit. Děláte mi radost. Vedete si velmi dobře. Jen tak dál. Teď nás čekají další dny plné úkolů. Tady je první z nich – pondělí 16.11.2020.

NEZAPOMEŇTE SI DNES V 11:30 PŘIJÍT DO ŠKOLY PRO PRACOVNÍ LISTY!!!

 

Dnes začneme přírodopisem a výchovou k občanství. Pracovní listy na ČJ a M si vyzvednete až v 11:30.

 

PŘÍRODOPIS

 1. V učebnici na straně 9 – 12 si přečti kapitolu VNITŘNÍ GEOLOGICKÉ DĚJE.
 2. Do sešitu napiš datum, název kapitoly a udělej výpisky.
 3. Pod výpisky (s pomocí učebnice) vypracuj otázky (1,2,3,4) na straně 12-13.
 4. Práci v sešitě vyfoť a pošli.
 5. Podívej se na - https://www.youtube.com/watch?v=VRFJQrikwrc

                            https://www.youtube.com/watch?v=ynqOIlo468E

                            https://www.youtube.com/watch?v=Hhmt1-y2Svw

                            https://www.youtube.com/watch?v=ImHdrKv1hvk

 1. S pomocí učebnice vypracuj pracovní list - vyplněný odevzdej dnes v 11:30.

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

V občance nás teď čeká kapitola – VZTAHY MEZI LIDMI, která bude rozdělena do čtyř skupin:

 1. Osobní a neosobní vztahy
 2. Mezilidská komunikace
 3. Konflikty v mezilidských vztazích
 4. Problémy lidské nesnášenlivosti 

A)Opiš si text do sešitu

 1. OSOBNÍ A NEOSOBNÍ VZTAHY

Mezilidské vztahy – jsou to vlastně vlastnosti konkrétního člověka, které se vážou k jinému člověku nebo ke skupině lidí  - je to schopnosti najít, budovat, udržet, případně ukončit vztah

a) CO JE TO OSOBNÍ A NEOSOBNÍ VZTAH?

Jsme příslušníky mnoha sociálních skupin, v nichž zaujímáme rozličné role a setkáváme se s nejrůznějšími lidmi. Při setkávání s lidmi navazujeme vztahy, které bývají osobní i neosobní. Co vše k těmto vztahům patří? Zamysli se nad následujícími pojmy a rozhodni, zda náleží k osobnímu vztahu (OV) či neosobnímu vztahu (NV).

ODSTUP                                                ÚŘEDNÍ STYK                                              AHOJ

BLÍZKOST                                            CIZOST MÁM                                                TĚ RÁD

DŮVĚRNOST                                       RODINA                                  FORMÁLNÍ VYSTUPOVÁNÍ

PŘÁTELSTVÍ                                       LIDÉ NA ULICI                                          DOBRÝ DEN

b) Vysvětli vlastními slovy, co tyto pojmy znamenají.

Osobní vztah je ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Neosobní vztah je …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

c) KDE SE S OSOBNÍMI A NEOSOBNÍMI VZTAHY SETKÁVÁME?

d) JAKÉ CHOVÁNÍ OD NÁS TYTO VZTAHY VYŽADUJÍ?

Podle toho, v jaké situaci a v jakém vztahu se s ostatními lidmi nacházíme, musíme volit přiměřený způsob chování a vystupování.

1) Vyjdi ze své zkušenosti a urči nejméně tři situace, kde se setkáváme s osobními a kde s neosobními vztahy.

2) Vyjdi ze své zkušenosti a urči nejméně tři rozdíly v oblasti vystupování a komunikace mezi osobními a neosobními vztahy.

B)Vypracuj pracovní list  

 

ČESKÝ JAZYK

Vypracujete pracovní list – ten si vyzvednete dnes v 11:30

 

MATEMATIKA

Vypracujete pracovní list – ten si vyzvednete dnes v 11:30

 

zjistit více

Úkoly na pátek 6.11.2020

Tak a je tu pátek.

 

Poslední školní den v tomto netradičním týdnu – UF. Za vaši dosavadní práci vás moc chválím!!!! Jde vám to skvěle. Známky posílám průběžně na skupinu.

Dnes vás čekají úkoly z ČJ, M, D a TV. Jdeme na to.

Při psaní úkolů používej propisku, která píše TMAVĚ – bude to lépe čitelné.

 

ČESKÝ JAZYK – literatura

 1. V čítance na straně 18 si přečti článek „ZJIŠŤOVÁNÍ ALKOHOLU V KRVI“.
 2. Do sešitu literatury napiš datum, název článku a vypracuj otázky pod textem.
 3. K textu najdi v tisku (popřípadě namaluj) vhodný obrázek a nalep ho do sešitu.
 4. Vypracovaný úkol vyfoť a pošli.
 5. Podívej se na tato videa - https://www.youtube.com/watch?v=zmTy-J8w1Mk

                                            https://www.youtube.com/watch?v=Cqas8XaMdEQ

                                            https://www.youtube.com/watch?v=aeu69vLMWo4

 

MATEMATIKA

 1. Trochu si procvič písemné sčítání a odčítání - http://demo.domacicviceni.cdi.cz/rocnik-5/matematika-5/pisemne-scitani-a-odcitani-cisel-vetsich-nez-milion/
 2. Procvič si násobilku - http://matematika.hrou.cz/c/procvicovani-nasobilky
 3. Vypracuj pracovní list - vyplněný odevzdej v pondělí.
 4. Napiš do školního sešitu, vypočítej, vyfoť a pošli.
 •                951 235            897 014                  98 547                             95 247 : 7 =                              41 325 : 6 =

               - 76 913            161 567                     .   65

 

DĚJEPIS

 1. V učebnici na straně 13 – 14 si přečti kapitolu VZNIK SAMOSTATNÉ REPUBLIKY.
 2. Do sešitu napiš datum, název kapitoly a udělej výpisky.
 3. Pod výpisky vypracuj otázky v modrém rámečku na straně 14.
 4. Práci v sešitě vyfoť a pošli.
 5. Podívej se na - https://www.youtube.com/watch?v=5epkejAtUXIhttps://www.youtube.com/watch?v=qD8ec7pJ4SY
 1. S pomocí učebnice vypracuj pracovní list - vyplněný odevzdej v pondělí.

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

V rámci TV se běžte projít do přírody. Ti nejzdatnější si mohou jít zaběhat. Vřele doporučuji.

Můžete si protáhnout tělo a trochu i posilovat. Zkuste to třeba podle nějakého videa na YOU TUBE.

Pro kluky - https://www.youtube.com/watch?v=c64_s5zvR3s

Pro holky - https://www.youtube.com/watch?v=82GxGJVroMY

 

Těším se na vaše práce.

zjistit více

PV a TV pro kluky od pana učitele Gušilika

PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ

Téma: Provoz a údržba domácnosti.

Na týden od 2. - 6. 11.2020

 1. Jak děti doma pomáhají rodičům?

               - Odnášejí koš do popelnice

               - Myjí nádobí

               - Luxují koberec

               - Dělí se o práce s ostatními sourozenci

               - Uklízí si v pokojí

               - Pomáhají rodičům s nákupem

               - Pomáhají v kuchyni s vařením

               - Zametají a myjí podlahu

               - Jestli dodržujete osobní hygienu a tak podobně.

 1. Napište vše, co doopravdy děláte.

          Jak pomáháte, s kým se o práci dělíte, nebo necháte dělat všechny práce rodiče.

Na týden od 9. - 13. 11.2020

 1. Příprava pokrmů                                             

               - Sestavit na týden jídelníček

               - Napsat jaký nákup musíte udělat

               - A jak budeš skladovat potraviny

 1. Všechno napište i předejte třídní učitelce.

                

TĚLESNÁ VÝCHOVA   

 

Úkoly na dobu distanční výuky pro žáky II. stupně ZŠ Liberecká 31

 1. Doporučená ranní rozcvička na rozhýbání všech svalových skupin, samostatně

         podle vlastního výběru, nebo nahlédněte na videa z YOU TUBE.

 1. Rozcvičku provádějte odshora dolů a to takto:

         - Nejdříve rozcvičíme krční páteř

         - Pak postupně ramena

         - Horní končetiny

         - Trup

         - Bedra

         - Dolní končetiny

         - Na závěr, výskoky a relaxace

 1. Během dne doporučuji procházky na čerstvém vzduchu.

         - Rychlá chůze okolo přehrady.

         - Pomalý běh, střídavý běh.

         - Pro ty zdatnější i vytrvalý běh.

 1. Večer posilování horní a dolní končetin.

         - posilování břišních a zadních svalů.

 1. Na závěr příjemnou sprchu: začínejte teplou, postupně přejděte na studenou.

 

S pozdravem: Mgr. Valentin Gušilik.      

 

  

zjistit více

Úkoly na čtvrtek 5.11.2020

Ahoj třído.

Je tu další den a s ním úkoly z ČJ, M, Z a AJ. Tady to je. Dejte se do práce.

ČESKÝ JAZYK

 1. Učebnice str.38/ cv. 1.a – doplň opačná přídavná jména.

Příklad: dlouhý – krátký

Cvičení napiš do sešitu, vyfoť a pošli.

 1. V učebnici na straně 39 si zopakuj koncovky přídavných jmen – červená tabulka nahoře.

Tvrdý vzor:   MLADÝ – mladá, mladé = veselý kluk – mladý kluk, veselí kluci – mladí kluci

Měkký vzor: JARNÍ – jarní, jarní = oslí ucho – jarní ucho, oslí uši – jarní uši

 1. S pomocí této tabulky vypracuj pracovní list PŘÍDAVNÁ JMÉNA – vyplněný odevzdej v pondělí.
 2. Procvič si koncovky přídavných jmen - https://www.umimecesky.cz/cviceni-koncovky-pridavnych-jmen-jarni-mlady

 

MATEMATIKA

 1. Podívej se na prezentaci ČTVEREC - zde

V prezentaci jsou vzorečky pro výpočet obvodu a obsahu čtverce. Vy už je znáte, tak si to jen připomenete.

 1. Vypočítej obsah a obvod čtverce o straně a = 45 mm. Čtverec narýsuj. Celý úkol vypracuj do sešitu GEOMETRIE, vyfoť a pošli.
 1. Připrav si pracovní list s krychlovou sítí:
  • síť si přerýsuj do sešitu
  • spočítej z kolika čtverců se skládá
  • vypočítej obsah jednoho čtverce a vynásob to počtem čtverců v síti – vyjde ti povrch krychle (pomůže ti, když se podíváš do učebnice na stranu 71)
  • vyfoť a pošli
 2. nakonec krychli vystřihni a slož – hotové vyfoť a pošli

 

ZEMĚPIS

 1. V učebnici na straně 8 – 9 si přečti kapitolu SVĚT NA MAPĚ
 2. Do sešitu si udělej výpisky
 3. Pod výpisky namaluj model Země – GLOBUS
 4. Podívej se na prezentaci POLEDNÍKY A ROVNOBĚŽKY - https://www.youtube.com/watch?v=DDcAp1TjpUY
 5. S pomocí učebnice vypracuj pracovní list - vyplněný odevzdej v pondělí.

 

ANGLICKÝ JAZYK

Vyplň pracovní list (někteří už ho mají hotový), vyfoť a pošli

 

Hodně štěstí.

 

zjistit více

Návrhy roušek

Úkoly na středu 4.11.2020

Ahoj třído.

Známky za včerejší úkoly vám pošlu na naši skupinu. Dnes máte v rozvrhu tyto hodiny ČJ, M, CH a INF.

Tady jsou tedy úkoly na dnešní den. Vypracované posílejte JEŠTĚ DNES!!!!! Dejte se do práce.

 

smajlík

 

ČESKÝ JAZYK – literatura

 1. V čítance na straně 17 si přečti článek „JAK PSI OBJEVUJÍ DROGY“
 2. Do sešitu literatury napiš datum, název článku a vypracuj otázky pod textem.
 3. K textu namaluj vhodný obrázek.
 4. Vypracovaný úkol vyfoť a pošli.
 5. Podívej se na toto video - PES SPECIALIZOVANÝ NA VYHLEDÁVÁNÍ DROG

              https://www.youtube.com/watch?v=M-n9grChV9g

 

MATEMATIKA  

 1. Učebnice str. 14 / cv.1. – vypočítej první dva sloupečky (8 příkladů)
 2. Učebnice str. 8 / cv.2. – vypočítej 4 příklady ve spodní řadě (ta desetinná čísla)

Počítej podle tohoto vzoru:                            564,126

                                                                            57,6

                                                                          190,89

                                                                          812,616        Desetinné čárky musí být pod sebou!!!

 1. Vypočítej slovní úlohu:

Aleš koupil v obchodě šišku salámu za 58,90 Kč, máslo za 35,50 Kč a brambory za 46,90.

Kolik zaplatil za celý nákup?

Platil kartou, na které měl 300 Kč. Kolik korun mu zbylo na kartě?

 1. Všechny tři úkoly napiš do sešitu, vyfoť a pošli.

 

CHEMIE

 1. Shlédni a prostuduj prezentaci „ Chemické reakce“ - zde
 2. Udělej zápis do sešitu:

Chemické reakce

Nejčastějším případem chemického děje je chemická reakce.

Chemická reakce:

Proces, při kterém nastávají látkové změny.

Dochází ke změnám ve složení a struktuře látek.

Uskutečňují se zpravidla v důsledku vzájemného působení dvou či více různých látek.

Některé z nich se uskutečňují i vlivem energie na látku jednu.

Látky, které do reakce vstupují, nazýváme reaktanty, látky z reakce vystupující jsou produkty.

Chemické reakce popisujeme pomocí chemických rovnic.

 

Chemické reakce – dělení

Podle vnější změny:

 • Skladné (slučování, syntéza, adice) Několik látek se při nich sloučí na látku složitější, aniž by došlo k vzniku vedlejšího produktu
 • Rozkladné (rozklad, analýza, eliminace)- Jedna látka se při nich rozloží na látku jednodušší, v reakci je více produktů než reaktantů. K zahájení je třeba energie, ta reakci zahájí odštěpením nějaké části
 • Vytěsňovací (substituce, nahrazování) Atom nebo skupina atomů v molekule se vymění za jiný atom nebo skupinu. Obvykle není třeba dodávat energii, reakce probíhá samovolně. Obvykle není třeba dodávat energii, reakce probíhá samovolně
 • Podvojné přeměny (konverze)- Dvě složitější látky si vymění některé své části.

Syntéza - chemické slučování – ze dvou nebo více prvků nebo sloučenin vznikne produkt, který je většinou složitější než výchozí látky

Analýza - chemický rozklad, dekompozice - molekula se rozpadne na několik jednodušších látek.

Substituce - nahrazování, vytěsňování – část molekuly je nahrazena jiným atomem nebo skupinou.

Konverze - podvojná záměna – dvě látky si při reakci vymění atomy, funkční skupiny. Patří sem např. neutralizace a srážení.

 1. Vypracuj otázky:

Co je to chemická reakce?

V důsledku čeho se uskutečňuje chemická reakce?

Jak nazýváme látky, které do reakce vstupují?

Jak nazýváme látky, které při reakci vznikají?

Co je to syntéza (slučování)?  

 1. Vypracované otázky vyfoť a pošli.

 

INFORMATIKA

Jak vám již psala paní učitelka Nosková - Informatiku si procvičujete v rámci distanční výuky každý den, proto vám k tomuto předmětu nebudu posílat žádné další úkoly.

 

Přeji hodně štěstí.

M. Kalinová

zjistit více

Předmět INFORMATIKA

Dobrý den, všechny své programátory a "ajťáky" zdravím. Nebudete dostávat každý týden úkoly, protože informatiku vlastně teď, když se učíme na dálku, procvičujete každý den. 

Budu ráda, když mi pošlete email a vložíte do přílohy obrázek nebo fotografii. Napište mi, jak se máte a zda nepotřebujete s něčím pomoci.

Každý email, který bude mít všechny náležitosti, které jsme se učili, bude oceněn jedničkou.

Nezapomeň sledovat webové stránky své třídy.

Mějte se hezky a pište na noskova.petra@zsliberecka31.cz.

zjistit více

Úkoly na úterý 3.11.2020

Ahoj třído. Podle rozvrhu máte dnes ČJ, M, F a PV/VV

Tak se můžete dát do toho! ♥ 

ČESKÝ JAZYK

 1. V učebnici na straně 18 vypracuj do školního sešitu cvičení 10. Cvičení celé napiš a pod textem vypracuj všechny úkoly - a) b) c) d). Vypracované cvičení vyfoť a pošli na skupinu nebo do mailu.
 2. Zopakuj si vyjmenovaná slova na straně 15
 3. Procvič si vyjmenovaná slova na - https://www.mojecestina.cz/article/2019020901-test-vyjmenovana-slova-na-zahrade

MATEMATIKA

 1. Do školního sešitu vypočítej písemně (pod sebou) tyto příklady:      456 187 + 95 624 =       985 234 - 471 235 =      452 . 54 =       58 741 : 6 =
 1. Do školního sešitu opiš a vypočítej tyto příklady: 

456,257               89,245                                                                                 

  89,025               -5,14                Při písemném + a – musí být desetinná čárka pod sebou!!  Postup pošlu na skupinu.                                                                                                                  

    45,21                   5,235      

    .   2,5                 .     4,5          

Při písemném násobení nemusí být desetinná čárka pod sebou. Ve výsledku se pak desetinná místa sčítají. Postup pošlu na skupinu. 

 

 1. Vypočítej do školního sešitu na dvě desetinná čísla:               58 985 : 4 =                      38 257 : 7 =

Vypočítané příklady vyfoť a pošli na skupinu nebo do mailu.

 

 1. Procvič si + a – desetinných čísel na - https://www.umimematiku.cz/cviceni-desetinna-cisla-scitani-a-odcitani

 

FYZIKA

 1. Zápis do sešitu:

CO VÍME O ELEKTRICKÉ SÍLE?

 • tělesa zelektrizujeme třením
 • třením těleso získá elektrický náboj
 • elektrický náboj může být kladný nebo záporný
 • pokud jsou tělesa zelektrizovaná opačně, přitahují se
 • pokud jsou tělesa zelektrizovaná stejně, odpuzují se
 • kolem zelektrizovaného tělesa je elektrické pole
 • v elektrickém poli působí elektrická síla
 • elektrickou sílu můžeme zvětšit větším elektrickým nábojem
 • čím dál od zelektrizovaného tělesa, tím je elektrická síla menší
 1. Prezentace DUM-Elektrická síla, dva druhy el.náboje https://email.seznam.cz/download/j/UjLfF5B25S3LkfTzCZ7MuegpWlXP43nfMo2_qkpODenidQAxF97xY1QLHo1glyoZXSM2pVk/1.DUM-Elektrick%C3%A1%20s%C3%ADla%2Cdva%20druhy%20el.n%C3%A1boje..ppt
 1. Vypracuj desetiminutovku:

Elektrická síla.

 • Čím můžeme elektrovat tělesa?
 • Co získá těleso třením?
 • Jaký může být elektrický náboj?
 • Která zelektrizovaná tělesa se přitahují a které se odpuzují?
 • Co vzniká kolem zelektrizovaného tělesa?
 • Co působí v elektrickém poli?
 • Čím můžeme zvětšit elektrickou sílu?

 

 VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Zkuste navrhnout roušku, kterou byste chtěli nosit. Návrh nakreslete, vyfoťte a fotku pošlete na skupinu, nebo do mailu.

 

Všechny zadané úkoly vypracujte a pošlete dnes.

M. Kalinová

 

 

zjistit více

Forma distanční výuky

Dobrý den. Od 2.11.2020 se i naše škola z důvodu šíření onemocnění COVID 19 znovu připojuje k distanční výuce. Moc se těším na spolupráci a doufám, že se brzy sejdeme NORMÁLNĚ ve školních lavicích.

COVID

Forma DISTANČNÍ VÝUKY pro 9.A

 • zadávání práce každý den dle nového rozvrhu
 • zadávání úkolů do mailu popřípadě na webové stránky školy
 • komunikace dle potřeby telefonicky, mailem nebo ve skupině na Facebooku
 • každé pondělí před školou mezi 11:00 – 11:30 předávání PRACOVNÍCH LISTŮ na celý týden (nové za hotové)
 • účast na distanční výuce je povinná – vaše práce bude hodnocena
 • známky do mailu
 • KONZULTACE v pondělí a ve středu od 14:00 do 15:00

 

 

1.

2.

3.

4.

pondělí

ČJ

M

OV

úterý

ČJ

M

F

PV/VV

středa

ČJ

M

CH

INF

čtvrtek

ČJ

M

Z

AJ

pátek

ČJ

M

D

TV/HV

covid 19

Kdyby bylo cokoli potřeba:

můj telefon : 723 258 986

můj e-mail : kalinkami@seznam.cz

 

HODNĚ ŠTĚSTÍ A DRŽTE SE!!! 

Michaela Kalinová

 

zjistit více

Podzim ve třídě

Zbarvující se podzimní listí venku nás vyburcovalo k podzimní výzdobě třídy.

zjistit více

BLOGGERS 2

I v letošním školním roce 2020/21 pokračujeme ve výuce angličtiny s učebnicemi a pracovním sešitem BLOGGERS 2.

zjistit více

Podzimní malování na dýně

Dnes jsme si užili malování na dýně.

Jako každý rok jsme se i letos zúčastnili akce Dýňobraní, kterou pořádá DŮM VÍNA. Pořadatelem darované dýně jsme v hodinách výtvarné výchovy přetvořili na zvěřinec.

zjistit více

Jsme konečně v devítce

Vítám vás v DEVÍTCE !!!!!

Po téměř půl roce jsme konečně zase spolu a jsme připraveni zdolat veškeré učivo a skvěle si vybrat střední školu!!!! 

tři, dva, jedna ...... START

zjistit více

Vysvědčení pro osmičku

Vážení rodiče, milé žákyně a žáci!

V úterý 30. 6. v 9:30 hodin skončí pro osmáky rozdáním vysvědčení školní rok 2019/20.

Vysvědčení vám bude rozdáno v 9:30 hodin u předního vchodu.

Vzhledem k tomu, že druhé pololetí bylo vzhledem ke koronavirové karanténě velmi odlišné, zajímavé a v mnohém velice náročné, chtěla bych všem svým žákům i jejich rodičům touto cestou poděkovat za práci a výbornou komunikaci, díky které jsme tuto výjimečnou situaci perfektně zvládli.

Ještě jednou děkuji a přeji krásné léto a prázdninové užívání. 

 

zjistit více

A je tu režim "PRÁZDNINY"

AHOJ TŘÍDO!!!!!

Zítra si přijdete pro vysvědčení a tím se definitivně ukončí tento netradiční školní rok, který, ať byl jakkoli podivný, nás měl určitě něco naučit a někam posunout.

Jak vidíte, zvládnout se dá všechno!!!! Příští školní rok je pro vás velice důležitý. Čeká vás spousta práce a mnoho zásadních rozhodnutí.

Proto si přes prázdniny pořádně odpočiňte a naberte síly pro zdolání posledního devátého ročníku, který, jak doufám, bude probíhat v běžném školním režimu. 

Užijte si léto a dávejte na sebe pozor. Těším se na září.

Michaela Kalinová

 

 

zjistit více

Úkoly pro osmáky na 43.týden

Ahoj třído.

Tak jste se všichni dočkali. Ještě týden a dva dny a nastane očekávaná doba volna – prázdniny. Dalo by se říci, že volna bylo od března dost. Ale není to plná pravda. Ten, kdo poctivě pracoval a odevzdával včas všechny úkoly, tak mi dá za pravdu, že to tak úplně volno nebylo. Máme tedy před sebou poslední týden práce. Připravila jsem pro vás společně s panem učitelem Belicou pár úkolů. Než se do nich pustíte, tak vás žádám, abyste dodělali úkoly z minulého týdne a společně s těmi novými pak poslali na moji adresu.

Vše jsem vám opět poslala na vaše e-mailové adresy.

 

ČESKÝ JAZYK

Napište několik vět o tom, co se vám líbilo a co nelíbilo při učení na dálku. Jaké to mělo pro vás výhody a jeké nevýhody? 

Také můžete napsat, jak byste chtěli prožít prázdniny.

MATEMATIKA

Zjistěte, jak dlouho trvala tato karanténa – kolik to bylo týdnů a kolik dnů?

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Pošlete mi nějakou pěknou svoji fotku z posledních dní. Třeba jak pomáháte doma, nebo píšete úkoly a nebo jak sportujete.

PŘ, D, Z, CH a F

Prolistujte sešity z přírodopisu, dějepisu, zeměpisu, fyziky a chemie a vyberte si jednu kapitolu, která vás ve školním roce zaujala. Napište, proč vás zrovna tato kapitola zaujala.

Z -  Do které země byste se chtěli vypravit o prázdninách a proč.

PŘ -  Jaké zvíře se vám nejvíce libí a namalujte ho.

D - Které období se vám zdá v dějinách nejzajímavější? 

FYZIKA a CHEMIE

Nezapomeňte odevzdat podepsané pracovní listy z chemie a periodickou tabulku prvků.

 

Přeji krásný týden.

M. Kalinová

zjistit více

Úkoly pro osmáky na 42.týden

Ahoj TŘÍDO.

Další pracovní týden je úspěšně za námi a já tu mám pro vás po víkendu další zajímavé úkoly, kterých nebude tolik a budou spíše opakovací a procvičovací. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, určitě se mi zase ozvěte, nějak to spolu zvládneme. Než se do toho pustíte, tak bych vás ráda potěšila pochvalou. Chválím vás za vše, co v rámci svých možností při zpracovávání domácích úkolů děláte. Jste šikovní. V pátek jsem vám psala, jak asi bude vypadat vaše hodnocení. O všem si ještě popovídáme v úterý, až přijdete do školy odevzdat učebnice. Už se na vás těším. A teď se můžete dát do práce.

ÚKOLY MÁTE JAKO VŽDY I NA VAŠICH E-MAILOVÝCH ADRESÁCH 

 

ČESKÝ JAZYK

Úkol na tento týden je slohový.

Napište mi příběh z tak zvaně „ROUŠKOVÉ“ doby. Můžete popsat vaši vlastní příhodu, nebo si vymyslete nějakou sami. Můžete popsat i pocity, které vás touto dobou provázely. Nebojte se popustit uzdu své fantazii a při psaní nezapomeňte dbát na správný pravopis. Slohové cvičení musí být minimálně na jednu celou stránku v sešitě.

 

MATEMATIKA

Vypočítej slovní úlohy:

Pizza byla rozdělena na 6 stejných dílů – takže na šestiny. Když si z jednoho dílu ukrojíte půlku a sníte jí, jakou část pizzy jste snědli? Napište zlomkem.

Na zahradě, která má tvar obdélníka o stranách a=45m, b=30m, stojí dům. Dům stojí na jedné devítině z celkové plochy zahrady. Na kolika m² stojí dům?

V sáčku je 24 bonbónů. Denisa snědla 3 bonbóny a Honza 6 bonbónů. Napiš zlomkem, jakou část z celkového počtu snědla Denisa a jakou Honza.  

Vymysli si a procvičuj písemné příklady v oboru do 1 000 000 na sčítání, odečítání, násobení a dělení.

 

PŘÍRODOPIS

Jsme na konci učebnice a čeká nás tedy poslední kapitola.

HLAVNÍ ZÁSADY ZDRAVÉHO ŽIVOTA – učebnice strana 92-93

Dokumenty k učivu - https://www.youtube.com/watch?v=xKbY4msgpNs,

                               https://www.youtube.com/watch?v=qevibUrman0

Zásady zdravého životního stylu

Pestrá strava důležitá je rovnováha základních živin, kterými jsou TUKY, SACHARIDY A BÍLKOVINY, důležitou složkou jsou také VITAMÍNY A MINERÁLNÍCH LÁTEK.
·         Zelenina a ovoce – kromě vitamínů a minerálů obsahuje také důležité ANTIOXIDANTY

 • Ryby a zdravé tuky – ryby by měly být zastoupeny v jídelníčku alespoň 2x do týdne. Obsahuji NENASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY stejně tak jako ořechy, semena a sójové boby atp.
  ·         Maso jen občas – vyzkoušejte to. Budete se cítit mnohem lépe.
  ·         NE smaženým jídlům – škodí vašemu zdraví svým vysokým obsahem energie z tuků, mnohdy přepálených.
  ·         Přiměřená hmotnost – ani nadváha, ani podváha.
 • Kontrolujeme, co jíme – DOCHUCOVADLA A KONZERVANTY  BARVIVA nedělají našemu tělu dobře, proto sledujte, co se píše na obalech potravin.
  ·         Příjem tekutin – alespoň 2 litry tekutin denně, nejlépe voda a v létě příjem zvýšit dle potřeby
  ·         Alkohol jen občas – Pivo či sklenička vína v dospělosti vám neuškodí, ale nadměrná konzumace je velice škodlivá
  ·         Nekouřit – nekuřte a vyhýbejte se pobytu v zakouřeném prostředí. Stejně tak se vyhýbejte ostatním závislostem (alkohol, drogy, automaty atp.)
 • Odpočinek – Relaxujte aktivně i pasivně. Nemusíte jen spát, čtěte, poslouchejte hudbu, bavte se s přáteli, projděte se v přírodě. To vše pro vás může být odpočinkem.
  ·         No stress – vyhýbejte se stresu a stresovým situacím. Mají negativní vliv na zdraví člověka a jeho vitalitu. Žijte s nadhledem a problémy řešte vždy s chladnou hlavou. Stres jde odbourat například relaxací či sportem.
  ·         Optimismus a smích – smích a optimismus vám prodlouží život. Na věci nahlížejte vždy v lepším světle, život bude snadnějším a vy se budete cítit lépe. Přistupujte k žití s humorem a stýkejte se s veselými lidmi. Nabručené energetické upíry nechte stranou.
  ·         Pohyb a cvičení – důležitá stránka zdravého životního stylu je pohyb. Bez něj to nejde. Nejde jen o cvičení, ale i o přirozený pohyb, jako je chůze. Zkuste někdy nechat doma auto a jděte pěšky či jeďte na kole. Poznáte příjemnou změnu. Samotné cvičení je velkým přínosem, spaluje tuky, odbourává stres, posiluje tělo. Způsobů a druhů sportu je spousta, stačí si jen vybrat.
  ·         Spánek – dostatečný spánek je k nezaplacení. Dodá vám energii. Průměrná délka spánku se uvádí mezi 6-8 hodinami, ale je to čistě individuální. Dodržujte pravidelnou hodinu, kdy se ukládáte ke spánku. Sami víte, jak jste na tom, když vám spánek chybí. Nepodceňujte tento bod, vydatný spánek je důležitější, než si myslíte.
  ·         Chvilka pro sebe – každý by měl najít denně chvilku pro sebe, kdy zahodíte za hlavu okolí a věnujete se jen sami sobě. Jde to. Stačí pár minut.
   
  VŠEHO MOC ŠKODÍ. PROTO DODRŽUJTE TYTO ZÁSADY, ALE POKUD SE VÁM TO NA STO PROCENT NEPOVEDE, NEVADÍ. NETRAPTE SE TÍM, CO NEMŮŽETE ZMĚNIT. SNAŽTE SE, ABYSTE BYLI CO NEJVÍCE SPOKOJENÍ SAMI SE SEBOU. I PŘEHNANÁ POSEDLOST ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM JE NEZDRAVÁ.

Nejprve si přečti tento text a vše, co je napsané v učebnici.

Potom se podívej na dokumenty k tomuto tématu.

Vypracuj modře napsané otázky z učebnice - strana 93

 

DĚJEPIS

ZAČÁTEK PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY

Dokumenty k učivu - https://www.youtube.com/watch?v=PO_S1GUPrXk,

                               https://www.youtube.com/watch?v=CHjv02nwAWc

                               https://www.youtube.com/watch?v=aTY8uyvwtd0

                               https://www.youtube.com/watch?v=2yggOVbDuz0

Prezentace k učivu – https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/38032

Začátek první světové války – učebnice str. 52 – 53

Příčiny 1. světové války.

Na počátku 19. století vládla v Evropě napjatá situace. Jednotlivé státy mezi sebou soupeřily o území a jejich nepřátelství narůstalo. Vznikly dva bloky znepřátelených zemí: Trojspolek (Rakousko-Uhersko, Německo, Itálie) a Dohoda (Velká Británie, Francie, Rusko a Srbsko). Záminkou pro vypuknutí války se stal atentát v Sarajevu. Atentát je útok na významnou osobu, s cílem zabít ji. První světová válka vypukla v roce 1914. Představovala do té doby nejhroznější válku, jakou kdy lidstvo zažilo. Atentát na Ferdinanda Atentát na rakouského následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este se stal záminkou k vypuknutí 1. světové války.

Přečti si text v učebnici i zde.

Podívej se na dokumenty a prezentaci k tomuto učivu.

Vypracuj otázky v modrém rámečku v učebnici na straně 53.

 

ZEMĚPIS

Opět propojíme dva předměty – zeměpis s dějepisem.

Zkus si najít na mapě všechny státy TROJSPOLKU a  DOHODY, o kterých se dočteš v dějepise na straně 53. Vypiš je a přiřaď k nim hlavní města. Který z nich je největší a který je nejmenší? 

 

CHEMIE

Prezentace k učivu „Oddělování složek směsí 1.“ zde  a „Oddělování složek směsí 2.“ zde

Oddělování složek směsí.

 1. Která metoda je rychlejší – usazování nebo odstřeďování?
 2. Kde se provádí odstřeďování?
 3. Jak se jmenuje složka, která proteče přes filtr při filtraci?
 4. Co může být použito jako filtr?
 5. Která metoda slouží k oddělování složek směsi s různou teplotou varu?
 6. Jak se jmenuje přechod ze stavu plynného na stav pevný?
 7. Které látky sublimují a desublimují?
 8. Co znamená slovo chromos?

Všechny odpovědi hledej v prezentacích - Oddělování složek směsí 1,2

 

FYZIKA

Prezentace k učivu „Elektrický odpor“ zde

Elektrický odpor

 1. Co je to elektrický odpor?
 2. Na kterých parametrech závisí elektrický odpor??
 3. Doplň- Čím má vodič větší délku tím má ………………………… odpor.
 4. Doplň- Čím má vodič větší průřez tím má ……………………….. odpor.
 5. Vodiče, ze kterých kovů mají nejmenší odpor a tím pádem mají nejmenší elektrický odpor?
 6. Jak říkáme materiálům, které nevedou elektrický proud a mají tím pádem největší elektrický odpor?
 7. Napiš dva materiály, které nevedou elektrický proud!

V prezentaci najdeš většinu správných odpovědí do domácího úkolu.

Vypracovanou domácí práci poslat na adresu: janobelica@seznam.cz , do čtvrtka 18. června 2020. Ti co nemají internet, tak si učivo zopakují ze sešitu a vypracují otázky z obou předmětů do sešitů (chemie a fyziky) přehledně, čitelně a s datem. Přeji hodně elánu do práce.

Těším se na vaše vypracované úkoly. 

M. Kalinová

zjistit více

Úkoly pro osmáky na 41.týden

Ahoj TŘÍDO.

A je tu další pracovní týden. Vedete si opravdu dobře. Za vypracované úkoly z minulého týdne vás chválím. Mám radost, že můžu pochválit téměř všechny. Jen tak dál!!! Jako pokaždé velká pochvala a díky vašim rodičům, kteří vám pomáhají. Teď se můžete pustit do dalších úkolů.

ÚKOLY MÁTE JAKO VŽDY I NA VAŠICH E-MAILOVÝCH ADRESÁCH 

ČESKÝ JAZYK

Zde můžete procvičovat pravopis českého jazyka:

http://ucebnice.zcu.cz/tema/koncovky-podstatnych-jmen-procvic-si, www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Český%20jazyk&search1=01.+Stavba+slova&topic=00.+Ko%C5%99en+slova#selid

Doplň chybějící písmena:

V-te, že slunéčko sedm-tečné je otužil-, nenas-tný a drav- brouk? Ty he-ké berušky dovedou za den spořádat sto-ky škodliv-ch mšic. I larv- slunéčka jsou dravé jako dospěl- brouci. Opravdov-ch nepřátel má slunéčko v přírodě jen velm- málo. Často sedí i na dě-ské ruce. V-jímečně se m-že do l-dské k-že zle-ka zakousnout. Přesto se ho nemus-me bát. Až nám sedne na ruku, tak se ho zeptáme: „Kam poletíš? Do neb-čka nebo do pekl-čka?“

 

Uveďte přídavná jména utvořená ze slov v závorkách:

Příklad: (papír) drak – papírový drak

(moře) vlny -                                        (noc) směna -                                       (medvěd) mládě -

(jaro) květiny -                                     (kůže) aktovka -                                   (světlo) signál –

(ovce) sýr -                                          (vítěz) družstvo -                                  (vesmír) raketa –

(déšť) počasí -                                      (brambora) salát -                                 (Jitka) sukně –

 

Převeď do množného čísla:

Příklad: malý kluk – malí kluci

Starý medvěd -                                     drahý přítel -                                        dobrý zpěvák –

český umělec -                                      divoký kůň -                                         nové auto –

mladá žena -                                        nový žák -                                            krásný film –

hradecký občan -                                  plachý srnec -                                       dospělý lev –

 

Vzhledej v každém řádku slovo, které tam nepatří a škrtni ho. Ke zbývajícím napiš slovo nadřazené.

Příklad: bábovka, rohlík, chleba, koláč, čokoláda, houska – pečivo

Dub, buk, lípa, smrk, javor, bříza –

Učebnice, časopis, penál, sešit, pravítko, -

Centimetr, metr, kilometr, litr, milimetr –

Kapr, králík, morče, kočka, pes –

Lékař, učitel, právník, zedník, dědeček –

Leden, srpen, listopad, úterý, září –

                                                         

Napiš z učebnice cvičení 12 na straně 36 a cvičení 27 na straně 29. 

Přečti si v čítance na straně 73 - 76 povídku Kouzelník Magiáš a zkus si najít na you tube její filmovou verzi, buď hranou nebo animovanou.

 

MATEMATIKA

Zde můžete procvičovat matematiku: 

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php,https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy, https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/nezbedne-kobylky/priklady.html,

http://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php, http://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

Vypočítej slovní úlohy:

Autobus jede průměrnou rychlostí 80 km/h, auto jede průměrnou rychlostí 110 km/h. Kolik km ujede autobus i auto za 3 hodiny? O kolik km ujede auto více než autobus (za 3 hodiny)?

Lístek do kina stojí 72 korun. Kolik se prodalo ve středu lístků, když na vstupném vybrali 18 000 korun?

Cestovní kancelář pořádala zájezd. Cena pro dospělého byla 12 500 Kč, děti měly slevu o jednu pětinu z ceny. Kolik se zaplatilo za jedno dítě? Kolik zaplatila rodina za 2 dospělé a 2 děti?

 

Zopakuj si a napiš z učebnice na straně 18 cvičení 6, na straně 20 cvičení 5 a 6 a na straně 22 cvičení 2, 3 a 4

 

PŘÍRODOPIS

POHLAVNÍ CHOROBY, AIDS

Dokumenty k učivu - https://www.youtube.com/watch?v=fQpPvVypkyY&list=PLLOBuIxdG-5SJHiL8m-ECr0Yazqqqpl1n,

https://www.youtube.com/watch?v=MTdmflV0y6c

Prezentace k učivu – https://prezmania.cz/pohlavni-choroby-prezentace/

VÝVOJ JEDINCE: Pohlavní nemoci, AIDS - učebnice str. 90 – 91

Nejprve si přečti, co je napsané v učebnici.

Potom se podívej na prezentace a film.

Pokud budeš mít možnost, zkus si najít film – Philadelphia a podívej se na něj. Je to příběh člověka s AIDS.

Nakonec odpověz na otázky: 1. Co je antikoncepce?

 1. Před čím antikoncepce chrání?
 2. Je antikoncepce ochranou proti pohlavním chorobám?
 3. Jaké znáš pohlavní choroby?
 4. Jak se můžeš před pohlavními chorobami chránit?
 5. Najdi na internetu něco o HIV a AIDS

 

DĚJEPIS

SVĚTOVÉ KOLONIE

Dokumenty k učivu - https://www.youtube.com/watch?v=B0AM6gXNjwA, https://www.youtube.com/watch?v=ZcP--EmWQCI, https://www.youtube.com/watch?v=cQLvsowYHV4

Prezentace k učivu – https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/68060,

 Světové kolonie – učebnice str. 50 – 51

Na počátku 20. století se velmoci zaměřovaly na výboje mimo evropský kontinent – dobývání nových území v Asii a Africe. Koncem 19. století však byly kolonie již rozděleny mezi velmoci.

Kolonizace znamená osidlování dosud nevyužívaného nebo málo osídleného prostoru, později také zakládání nebo dobývání vzdálených kolonií. Příčinou kolonizace bylo zejména přelidnění a hledání či dobývání nové zemědělské půdy, budování vzdálených obchodních stanic a osad a konečně dobyvačná expanze zejména západoevropských států v novověku. Jinak probíhala kolonizace Střední a Jižní Ameriky, kde španělští a portugalští mořeplavci narazili na zbytky vyspělých říší s vyvinutým zemědělstvím a velkým bohatstvím. Když poměrně malé skupiny dobrodruhů dobyly a zničily jejich centra, mohly ovládat rozsáhlá území a dovážet odtud množství drahých kovů. Od 17. století začali Španělé a Portugalci zakládat velké plantáže cenných plodin a dovážet tam otroky zejména ze západní Afriky. Kolonizaci Severní Ameriky zahájili Španělé už roku 1535 a jejich „Nové Španělsko“ zahrnovalo vedle Mexika i jižní a jihozápadní části dnešních USA. Francouzští kolonisté založili 1609 kanadský Quebec a vybudovali rozsáhlou síť pro obchod s kožešinami na severu a bavlnou na jihu. V 18. století tak ovládli rozsáhlé území od západní Kanady až po Mexický záliv. Britská kolonizace Severní Ameriky začala zemědělským osidlováním východního pobřeží, kde britští, švédští, později němečtí a další kolonisté postupně vytlačili a vyhubili domácí obyvatelstvo a nakonec ovládli celou Severní Ameriku s výjimkou Aljašky, kterou obsadili Rusové. V průběhu 18. a 19. století evropské koloniální mocnosti – především Velká Británie, Španělsko, Portugalsko, Nizozemsko, Francie a na konec i Německo a Belgie – ovládly velkou část světa a téměř celou Afriku. Kolonialismus vyvrcholil počátkem 20. století, než se v jeho druhé polovině velmi rychle rozpadl a zhroutil. 

Přečti si text v učebnici i zde.

Koukni se na dokumenty a prezentaci k tomuto učivu.

Vypracuj tyto otázky: Co to byly kolonie?

                                Které státy vlastnily nejvíce kolonií?

                                Jaký význam měly kolonie pro jejich vlastníky?

                                Jak se žilo původním obyvatelům kolonizovaných území?

 

ZEMĚPIS

Zkus si najít na mapě všechny kolonie, o kterých se dočteš v dějepise na straně 50 - 51

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Dokument k tématu - https://www.youtube.com/watch?v=e430gg_krx8

Najděte na internetu a napište, co to je rasismus. Jak se projevuje a čím je nebezpečný.

 

CHEMIE

Text k učivu Stejnorodé a různorodé směsi zde 

STEJNORODÉ A RŮZNORODÉ SMĚSI, ROZTOKY

 1. Co je to roztok?
 2. Jaká je značka roztoku?
 3. Co může být v roztoku rozpouštědlem?
 4. Co může být v roztoku rozpuštěná látka?
 5. Co je to nasycený roztok?
 6. Co je to nenasycený roztok?
 7. Co ovlivňuje rozpustnost?
 8. Vyjmenuj různorodé směsi! 

Všechny odpovědi hledejte v textu.

 

FYZIKA

Prezentace k učivu „Elektrické spotřebiče v domácnosti“ zde

ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE V DOMÁCNOSTI

 1. Jakými vodiči se přivádí elektrická energie ke spotřebiči?
 2. Jaké je napětí mezi těmito vodiči?
 3. Které vodiče mají ukončení v jednoduché zásuvce?
 4. Kolika pramenné můžou být přívodní šňůry elektrické energie?
 5. Za co při vytahování přívodní šňůry ze zásuvky ji držíme?
 6. Co musí být spotřebič při připojování do sítě?
 7. Co je napsáno na štítku každého spotřebiče v domácnosti??
 8. Jakou barvu izolace má ochranný nulový vodič?
 9. Na jaké druhy energií se proměňuje el.energie ve spotřebičích domácnosti? Uveď typ energie a spotřebič!
 10. Kdo opravuje poškozené elektrické spotřebiče?

V prezentaci najdeš většinu správných odpovědí do domácího úkolu.

Vypracovanou domácí práci poslat na adresu: janobelica@seznam.cz , do čtvrtka 11. června 2020. Ti co nemají internet, tak si učivo zopakují ze sešitu a vypracují otázky z obou předmětů do sešitů (chemie a fyziky) přehledně, čitelně a s datem. Přeji hodně elánu do práce.

Těším se na vaše vypracované úkoly. 

M.Kalinová

 

 

zjistit více

MDD pro osmičku

Ať se vám všechno daří, jste stále zdraví a máte se pořád proč smát.

zjistit více

Úkoly pro osmáky na 40. týden

Ahoj TŘÍDO.

Další týden začíná 1.6. a to je přeci mezinárodní den dětí. Já vám k tomuto svátku přeji velikou radost ze života, plno opravdových kamarádů a mnoho fajn lidí kolem každého z vás. Těším se na další Naše setkání, snad bude již brzy. Za vypracované úkoly z minulého týdne vás opět moc chválím. Mám radost, že můžu pochválit opravdu všechny. Jen tak dál!!! Jako pokaždé velká pochvala a díky vašim rodičům, kteří vám pomáhají. Teď se můžete pustit do dalších úkolů.

ÚKOLY MÁTE JAKO VŽDY I NA VAŠICH E-MAILOVÝCH ADRESÁCH 

ČESKÝ JAZYK

Zde můžete procvičovat pravopis českého jazyka:

https://www.jak-se-pise.cz/vyjmenovana-slova-cviceni/,https://trida-u-mufa.webnode.cz/news/sklonovani-podstatnych-jmen-vzory/,http://ucebnice.zcu.cz/tema/koncovky-podstatnych-jmen-procvic-si

www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Český%20jazyk&search1=01.+Stavba+slova&topic=00.+Ko%C5%99en+slova#selid

Doplň chybějící písmena:

b-čí zápas-, nepl-tvej potrav-nami, sl-šel houkat v-ra, mal-nová l-monáda, l-žařský v-cv-k, pěkné b-dlení, nesm-sl,

pokl-dný den, um-té ruce, vel-ký om-l, malý s-novec, s-rová pomazánka, s-rové ovoce, český jaz-k, lichokop-tník,

l-kožrout, mladí ob-vatelé domu, v-soký dům, lep-dlo, op-čí dráha, p-sek na nádob-, na větv-, na neb-, se šp-navými

skl-, ospalí lv-, sl-ším ps-, nezv-kle pomalu, p-šná princezna, m-dlová bubl-na, kom-cké v-stoupení, l-dové zv-klosti

 

Uveď slova obsahující tyto kořeny:

Např.    les – lesník, polesný, zálesák, lesní, polesí, lesopark …..

květ - ______________________________________________________________________

měn - ______________________________________________________________________

hlas - ______________________________________________________________________

rod - _______________________________________________________________________

 

Urči vzory podstatných jmen:

Pravítko - _________, sešit - ___________, knížka - ___________, lev - ___________, křoví - ___________,

tabule - __________, tužka - ___________, rozvrh - ___________, ovoce - _________, ovce - ___________,

cvičení - __________, škola - __________, postel - ____________, kostel - _________, tele - ____________,

učitel - ___________, kolega - __________, větev - ___________, koberec - __________, ves - __________.

 

Vymysli a napiš druhou část souvětí:

Jeli jsme nakupovat do Prahy a _________________________________________________________________

Rychle jsem si uklidila, abych __________________________________________________________________

Když jsem byl malý, ______________________________________________________________­­­­­­­­­­­____________

Musela jsem zůstat doma, protože _______________________________________________________________

Moje sestra má ráda čokoládu, ale _______________________________________________________________

 

Napiš z učebnice na straně 37 cvičení 15 jako diktát. Popros někoho, aby ti cvičení nadiktoval, vyfoť a pošli.

 

Přečti si v čítance na straně 85-93 povídku Urputný boj

 

MATEMATIKA

Zde můžete procvičovat matematiku: 

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php,https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy, https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/nezbedne-kobylky/priklady.html,

http://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php, http://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

Vypočítej slovní úlohy:

Tříkilový sáček jablek stojí 72 Kč. Kolik by stálo 9 kg těchto jablek? Vypočítej nejprve kolik stojí 1 kg.

 

Radek čte knížku, která má 329 stran. V pátek přečetl 45 stránek, v sobotu 62 a v neděli 85 stran. Kolik stránek mu ještě zbývá přečíst?

 

Rodina odjela na 21 dní na dovolenou do Řecka. Už mají za sebou dvě třetiny dovolené. Kolik dní budou ještě pobývat v Řecku?

 

Babičce je 58 let a dědovi je 64 roků. Ve kterém roce se narodili?

 

Zopakuj si a napiš z učebnice na straně 20 cvičení 2, 3, 4 a na straně 18 cvičení 4 a 5

 

PŘÍRODOPIS

Dokument k učivu „Rozmnožování a životní etapy člověka“ - https://www.youtube.com/watch?v=IRgloejTRtY

Prezentace k učivu - https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/67056

Kvíz k učivu - http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/clovek_obdobi1.htm

 

VÝVOJ JEDINCE: Hlavní období lidského života - učebnice str. 88 – 90

Nejprve si přečti, co je napsané v učebnici.

Potom se podívej na prezentace a film.

Nakonec odpověz na otázky: 1. Čím začíná život člověka?

 1. Na jaké dílčí úseky dělíme dětské období?
 2. Ve kterém období života jsi v současná době ty?
 3. Ve kterém období jsou tvoji rodiče?
 4. Jakými příznaky se projevuje stáří?
 5. Najdi na internetu kolika let se v současné době průměrně dožívá člověk.

DĚJEPIS

Opakování učiva

Pracuj s učebnicí od strany 38 do 47.

Odpověz na otázky na straně 48 a vysvětli význam slov v zeleném rámečku na straně 49.

Odpovědi mi pošli

ZEMĚPIS

Film k učivu - https://www.youtube.com/watch?v=S-Z3tD-xWHY

Vyhledej si na internetu 3 nejmenší státy v Evropě, najdi si je na mapě a o každé mi napiš nějakou zajímavost.

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Najděte na internetu a napište, proč a od kdy se slaví mezinárodní den dětí a jak byste ho chtěli oslavit vy.

CHEMIE

Text k učivu "Havárie s únikem nebezpečných látek" k přečtení zde:

https://www.email.cz/web-office/2Mipkq9omRM8etXH_JZntI-UYdC3u7iN5TtscupLVvF3tNDUeW8ID7PGNQg_0sEU-t5NIEY/TEXT-Havárie%20s%20únikem%20%20nebezpečných%20látek.doc

Přečti si text -  Havárie nebezpečných látek.                                                                                    

Havárie nebezpečných látek                                                                                    

 1. Na které skupiny dělíme nebezpečné látky?
 2. Jaké jsou hlavní zásady chování obyvatelstva při havárii s únikem nebezpečných látek?
 3. Co má udělat člověk při havárii nebezpečných látek na volném prostranství?
 4. Co má udělat člověk při havárii nebezpečných látek v bytě (v uzavřených prostorách, zaměstnání, veřejných budovách,…)?
 5. Co patří mezi improvizované prostředky ochrany před nebezpečnými látkami?

Všechny odpovědi hledejte v textu.

FYZIKA

Text k učivu "Jak se recyklují baterie" k přečtení zde:

https://www.email.cz/web-office/3jI4MfGCd61zwx5Bixim146zIHPHq4zVXVqLFYRJi0hUHpyf-MBJ7LKh9Ku-LQA3-7kMw8c/Domácí%20práce-%2010.Zdroje%20elektrického%20napětí.doc

Přečti si text - Jak se recyklují baterie

Ekologická likvidace zdrojů napětí

 1. Co pro nás představují elektrické baterie, monočlánky?
 2. Kam ukládáme použité a nepotřebné baterie a monočlánky?
 3. Proč recyklujeme baterie a monočlánky?
 4. Kam se většinou odvážejí baterie a monočlánky k dalšímu zpracování?
 5. Kdo se postará o vestavěné akumulátory ve spotřebičích?
 6. Kde ve světě se recyklují lithiové baterie?

Všechny odpovědi hledejte v textu.

Vypracovanou domácí práci poslat na adresu: janobelica@seznam.cz , do čtvrtka 4. června 2020. Ti co nemají internet, tak si učivo zopakují ze sešitu a vypracují otázky z obou předmětů do sešitů (chemie a fyziky) přehledně, čitelně a s datem. Přeji hodně elánu do práce.

Těším se na vaše vypracované úkoly.

M.Kalinová

 

zjistit více

Úkoly pro osmáky na 39. týden

Ahoj TŘÍDO.

Máme za sebou další týden. Myslím, že už jsme si celkem zvykli na tento způsob výuky.  A to je dobře, protože tento způsob předávání informací a vypracovávání úkolů potrvá zřejmě až do konce školního roku. Jsem moc ráda, že jsem měla možnost se s každým z vás vidět a popovídat si. Bylo to fajn. Doufám, že bude ještě nějaká šance se do konce školního roku sejít. Za vypracované úkoly z minulého týdne vás moc chválím. Jen tak dál!!! Jako pokaždé velká pochvala a díky vašim rodičům, kteří vám pomáhají. Teď se můžete pustit do dalších úkolů.

ÚKOLY MÁTE JAKO VŽDY I NA VAŠICH E-MAILOVÝCH ADRESÁCH 

ČESKÝ JAZYK

Zde můžete procvičovat pravopis českého jazyka:

https://www.jak-se-pise.cz/vyjmenovana-slova-cviceni/,https://trida-u-mufa.webnode.cz/news/sklonovani-podstatnych-jmen-vzory/,http://ucebnice.zcu.cz/tema/koncovky-podstatnych-jmen-procvic-si,http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Český%20jazyk&search1=01.+Pravopis+slova#selid

Doplň chybějící písmena:

Mám v b-tě nov- náb-tek a koberec. Z dálk- se oz-valo žab- kvákání. Nesl-ším v-bec žádný zvuk. Naskládej nádob- do m-čky! Nap-š bab-čce, že za ní brz- přijedeme. Um-š postav-t hrad z p-sku? Do škol- přišel nov- žák. Na větv- v-sí čep-ce. Na podz-m dozrávají slív- a hrušky. Děti si hrály ve v-soké trávě. Učíme se anglický jaz-k. Mám ráda s-rovou zeleninu. Z-tra přijede můj s-novec z Příbram-. V ZOO se narodila lv- mláďata. V ohradě pob-haly žiraf- a zebry.

Napiš slova s opačným významem:

Bojovný - ______________, klikatá - ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________, ospalý - _______________, potřebný - _________________,

blízko - _______________, uvařené - _______________, zamčený - ______________, dost - _______________, upovídaná - ________________, dovolit - ______________, mluvit - ______________, lakomý - ________________.

 

Napiš, co je to neurčitek - INFINITIV (pokud si to nepamatuješ, tak si to vyhledej na internetu): _________________­__

________________________________________________________________________________________________

 

Najdi slovesa v infinitivu a podtrhni je:

Za několik dní se mi začal viklat zub. Chci se naučit dobře plavat. Musíš s ním hodně mluvit. Maminka šla nakupovat. Slyším dupat ježka. Půjdeš mi přečíst pohádku? Chtěl bych letět do vesmíru. Nesmíš se ničeho bát.

 

Dopiš stejnou větu s různými spojkami, tak aby dávala smysl:

Pojedeme na výlet do přírody, protože _________________________________________________________________

                                          , aby _____________________________________________________________________

                                          , ale _____________________________________________________________________

                                          , když ____________________________________________________________________

                                          , kde _____________________________________________________________________

 

Napiš z učebnice na straně 34 cvičení 6,7,8

 

Přečti si v čítance na straně 46 - 49 pověst "Chropyně"  

 

MATEMATIKA

Zde můžete procvičovat matematiku: 

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php,https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy, https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/nezbedne-kobylky/priklady.html,

Vypočítej slovní úlohy:

Do počítačové učebny zakoupila škola 12 stejných počítačů v celkové hodnotě 391 200 Kč. Jaká byla cena jednoho počítače?

 

Lenka si odměřila z balíčku 80 cm stuhy. To byla jedna pětina z celkové délky stuhy. Kolik metrů stuhy bylo v balíčku?

Dávej pozor na jednotky.

 

Lyžařského výcviku se zúčastnilo celkem 24 dětí. Jedna třetina z nich byly dívky. Kolik tam bylo dívek a kolik chlapců?

 

Napiš c učebnice na straně 11 cvičení 3, 5 a 6 a na straně 13 cvičení 14, 15 a 16

 

PŘÍRODOPIS

Byl jednou jeden život „Zrození“ -  https://www.youtube.com/watch?v=8wnLt5PYh_c&t=1151s  

Prezentace k učivu - https://www.youtube.com/watch?v=aIKDSRW8w_4&t=551s

                         https://www.stoplusjednicka.cz/vyvoj-ditete-krok-za-krokem-od-embrya-az-po-unikatni-lidskou-bytost

  

VÝVOJ JEDINCE : Vývoj lidského zárodku - učebnice str. 86 – 88

Nejprve si přečti, co je napsané v učebnici.

Potom se podívej na prezentace a film.

Nakonec odpověz na otázky: 1. Čím začíná život nového člověka?

 1. Co je to placenta?
 2. Jak dlouho trvá vývoj od oplození do porodu a jak se tomuto období říká?
 3. Na co by měla maminka v tomto období dbát a proč?
 4. Jak se jmenuje zařízení, kam se ukládají předčasně narozené děti?
 5. Kolik váží a měří (průměrně) novorozenec?

 

DĚJEPIS

Prezentace k učivu - https://www.youtube.com/watch?v=4mh1YN5_COw,

Byl jednou jeden vynálezce „ Edison“ – https://www.youtube.com/watch?v=zDd-xV-lLxU

                                                         https://www.youtube.com/watch?v=h91_oQT8_No,                  

 

Minulý týden jsme se dozvěděli o důležitých vynálezech konce 19. století. Vyber si z učebnice jeden vynález, který tě nejvíce zaujal a najdi o něm a jeho tvůrci něco na internetu. Až se o něm něco dozvíš, napiš krátký referát.                                                         

 

ZEMĚPIS

Vyber si jednu z evropských zemí, kterou bys chtěl navštívit a napiš proč. Co bys tam chtěl navštívit a vidět.  

 

CHEMIE 

Prezentace k učivu „Nebezpečné vlastnosti látek“ zde

Nebezpečné látky

Vypracuj otázky:

 1. Co nám říkají R- věty ?
 2. Co nám říkají S-věty ?
 3. Napiš základní rozdělení nebezpečných látek.

Všechny odpovědi hledej v prezentacích!!!

 

FYZIKA

Prezentace k učivu „Zdroje elektrického napětí“ zde

Zdroje elektrického napětí

Vypracuj otázky:

 1. Kde používáme elektrické články a baterie?
 2. Vyjmenuj některé druhy elektrických článků.
 3. Popiš složení monočlánku.
 4. Co je to akumulátor?
 5. Popiš olověný akumulátor. Kde se s ním setkáme?
 6. Vyjmenuj elektrické spotřebiče, v kterých je u tebe doma použit el. článek (baterie) a jaký.
 7. Co je to dynamo?
 8. Co je to alternátor a kde se používá?

Všechny odpovědi hledej v prezentacích!!!

Vypracovanou domácí práci poslat na adresu: janobelica@seznam.cz , do čtvrtka 28. května 2020. Ti co nemají internet, tak si učivo zopakují ze sešitu a vypracují otázky z obou předmětů do sešitů (chemie a fyziky) přehledně, čitelně a s datem. Přeji hodně elánu do práce.

Těším se na vaše vypracované úkoly.

M. Kalinová

zjistit více

Naše nové fotky

Úkoly pro osmáky na 38. týden

Ahoj TŘÍDO.

Čeká nás další, již 10 týden našeho netradičního vzdělávání. Posílejte své hotové práce v čitelné formě. Pokud vaše zpracování nebude čitelné, mohlo by to negativně ovlivnit hodnocení. Kromě vypracovávání domácích úkolů nezapomínejte i nadále pomáhat rodičům doma. Teď se můžete pustit do práce.

ÚKOLY MÁTE JAKO VŽDY I NA VAŠICH E-MAILOVÝCH ADRESÁCH 

ČESKÝ JAZYK

Zde můžete procvičovat pravopis českého jazyka:

https://www.jak-se-pise.cz/vyjmenovana-slova-cviceni/,https://trida-u-mufa.webnode.cz/news/sklonovani-podstatnych-jmen-vzory/, http://ucebnice.zcu.cz/tema/koncovky-podstatnych-jmen-procvic-si,http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Český%20jazyk&search1=01.+Pravopis+slova#selid

Slovesa - pokud si něco nepamatuješ, zkus si vyhledat odpovědi na internetu

Vysvětli pojem „slovesa“: _________________________________________________________________________

Co všechno určujeme u sloves?: ____________, ____________, ____________ 

Vyhledej v textu slovesa, podtrhni je modrou barvou

„Uááá, úá, uááá,“ zakřičela indiánka Alka na celý pokoj, když si na hlavu nasadila čelenku. Dokonce ani Kamílek nezůstal pozadu. I z něho se hned stal křepčící indián. A do toho hrozného jekotu se přidalo Tvrdíkovo haf, haf bof.

Indiánka Alka vymyslela indiánský tanec – krok sun krok, skok a skok a dřep. K tanečku si vymyslela i písničku: „ Hou a hou a hou, indiáni jdou, hou a hou a hou, na výpravu válečnou.“

„Jé Ali, my jdeme na válečnou výpravu?“ chtěl vědět Kamílek „ Jistěže jdeme.“ 

 

Doplň osoby u sloves

                        Číslo jednotné                                       číslo množné

1.

1.

2.

2.

3.

3.

 

Vyčasuj sloveso JÍST v přítomném čase

já                                 my  ____________

ty                                 vy   ____________

on                                oni  ____________

 

Spoj sloveso se správnou osobou, číslem a časem

Plave                                                3. os. č. mn. čas minulý

Skákali                                             3. os. č. j. čas přítomný

Přepíšu                                             2. os. č. j. čas minulý

Hrál jsi                                             1. os. č.  j. čas budoucí

 

Doplň tabulku

sloveso
osoba
číslo
čas
neurčitek
chodil
 
 
 
 
zpívají
 
 
 
 
 
3.
jednotné
budoucí
přinést
 
2.
množné
minulý
hladit
vyhraje
 
 
 
 
kopala
 
 
 
 

 

Vypracuj úkol z učebnice – str. 55/ cvičení 8,9 

Čtení - V minulém týdnu jsme se učili v rámci dějepisu o Národním divadle. Přečtěte si v čítance na straně 79 - 84 povídku "Národ sobě"

 

MATEMATIKA

Zde můžete procvičovat matematiku:  https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy, https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/nezbedne-kobylky/priklady.html, http://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc_swf.php, http://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php,

Opakování zlomků:

Jízdní kolo nyní stojí 5 600 Kč, což je polovina původní ceny. Kolik stálo původně?                                                     

Na letním táboře bylo celkem 180 dětí. V sobotu šly 2/5 (dvě pětiny) z nich na výlet a 4/9 (čtyři devítiny) se šly koupat. Kolik dětí šlo na výlet, kolik se jich šlo koupat, a kolik jich zůstalo v táboře? 

Zapište zlomkem:

dvě třetiny, tři třetiny, čtyři třetiny, čtyři pětiny, pět šestin, osm devítin, šest sedmin, sedm čtvrtin, deset pětin 

Vypočítej slovní úlohy z učebnice str.31/cvičení 1,2 

Vypočítej:   Součet čísel 9 321 a 9 463 vyděl číslem 32.

                  Rozdíl čísel 15 500 a 5 375 vyděl číslem 81.

                  Součin čísel 150 a 9 vyděl číslem 27. 

Vypočítej slovní úlohu:

Pan Novák platil na poště dvě složenky. Za plyn 1 432 Kč a za elektřinu 869 Kč. Kolik korun platil celkem? Kolik Kč mu vrátili, když platil třemi tisícikorunami?

Napiš pod sebe a sečti:                      21 203 + 1 899                           3 677 + 5 828 

Napiš pod sebe a odečti:                    3 864 – 2 317                            58 639 – 4 308 

Napiš pod sebe a vynásob:          3 844 . 82               1 537 . 40                4 396 . 56

  

PŘÍRODOPIS

Byl jednou jeden život „Rozmnožování“ -  https://www.youtube.com/watch?v=8wnLt5PYh_c

Prezentace k učivu - https://slideplayer.cz/slide/3150948/

STAVBA A ČINNOST POHLAVNÍCH ORGÁNŮ – učebnice str. 83 - 86

Pohlavní orgány slouží k pohlavnímu rozmnožování. V pohlavních orgánech vznikají pohlavní buňky, které přenášejí genetické informace. Pohlavní ústrojí tvoří vnější a vnitřní pohlavní orgány. Jiné jsou u muže, jiné u ženy.

Pohlavní soustava muže

Hlavním úkolem mužských pohlavních orgánů je tvorba spermií. Ty vznikají ve vnitřním pohlavním ústrojí, v mužských pohlavních žlázách – varlatech. Spermie se začínají tvořit v pubertě a tvoří se až do stáří. Ve varlatech vzniká mužský pohlavní hormon – testosteron. Dalším vnitřním pohlavním ústrojím je chámovod, který spojuje nadvarle s močovou trubicí a prostata, kde se vytváří tekutina. Tato tekutina se mísí se spermiemi a vzniká semeno (ejakulát), které je při pohlavním vzrušení vypuzováno chámovodem z těla ven. Vnějším pohlavním ústrojím je penis a šourek.

Pohlavní soustava ženy

Hlavním úkolem ženských pohlavních orgánů je tvorba vajíček. Ty vznikají ve vaječnících. Vajíčka dozrávají také v pubertě a jejich dozrávání končí kolem 50. roku věku. Zralé vajíčko se uvolňuje z vaječníku každý měsíc. Pokud je oplozené, zahnízdí v děloze, pokud není, vyplavuje se z těla ven s malým množstvím krve. Tomuto říkáme menstruace. Při pohlavním styku se přenášejí pohlavní nemoci, jako např. kapavka, syfilis nebo AIDS. Častá také bývá rakovina děložního čípku, proti které se lze očkovat. 

Vypracuj otázky: Co tvoří vnitřní ženské pohlavní orgány?

                          V jakém období se začínají tvořit spermie?

                          Najdi na internetu, jakým způsobem se dají uchovávat vajíčka a spermie.

 

DĚJEPIS

Prezentace k učivu - https://prezmania.cz/objevy-a-vynalezy-do-konce-19-stoleti-svet-i-cr-prezentace/

                              https://player.slideplayer.cz/8/2338669/#

Dějiny udatného národa českého „Rozvoj vědy a techniky“ - https://www.youtube.com/watch?v=f3eCoHZ1e7I&t=75s

Technické vynálezy - učebnice strana 46 – 47:

Přečti si text a vypracuj otázky: Jak se jmenoval 1. automobil vyrobený v Kopřivnici?

                                               Čím se proslavil Jan Kašpar?

                                               Kdo vynalezl žárovku?

                                               Kdo a jak začal v Praze uplatňovat elektrickou energii?

 

ZEMĚPIS

Prezentace k učivu - https://adoc.tips/staty-vychodni-evropy.html                               

Státy východní Evropy – učebnice strana 50 – 53

Přečti si text a vypracuj otázky ve žlutém rámečku na straně 53

Vyber si jednu ze sedmi zemí východní Evropy a vyhledej si o ní na youtube film. Napiš, co jsi se dozvěděl o této zemi zajímavého.

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Práce s tímto textem se týká drogové problematiky – zkus se nad tím pořádně zamyslet.

Zlověstný ostrov – šelma Drogera

Jak si představuješ šelmu Drogeru? Zkus ji namalovat a popiš, jak se chová a proč si myslíš, že je zrovna taková.

Filip na zlověstném ostrově III. část

 „Jé to je krása! Co to je?“ žasne Tom. Medvěd Dudo na nic nečeká a dává se na útěk: „Ani se na to nedívejte, to je šelma Drogera, strašná obluda! Omámí každého, kdo se k ní přiblíží.“ „Ano, ano,“ vysvětluje doktor. „To se stalo právě Petrovi. Povím vám to. Jednou potkal šelmu Drogeru. Hrozně se mu líbila, však jste viděli, jaké má třpytivé barvy. Petr si s ní chtěl zatančit.“ „Líbí se ti moje barvy, že?“ říkala mu sladce. „Taky je můžeš mít. Stačí taková malá injekce.“ „Podala mu stříkačku s třpytivými barvami. A Petr si píchl injekci.“ „Hned se mu zdálo, že má v hlavě nádherný ohňostroj,“ pokračuje doktor. „Ale trvalo to jen chviličku. Pak se všechno změnilo. Hrůza! Cítil, že v těle ani v mozku nic nemá a že se všude tlačí Drogera. Pochopil, že bez ní nemůže být, že je jejím vězněm.“ „Opustil všechny přátele a zůstal sám. Drogera mu všechno v mozku i v nervech zpřeházela. Často se třásl. Její krásné barvy se najednou změnily. Teď Petr viděl, jak je ošklivá a žravá! Drogera se totiž živí penězi a Petr jí je musel pořád dávat. Jenže už byl tak slabý, že nemohl pracovat.“ „Drogera je opravdu hodně zlá,“ hněvá se Klárka. „Ale… když Petr nemohl pracovat, kde pro ni sehnal peníze?“ „To je právě to! Nezbylo mu nic jiného než krást,“ odpověděl doktor. „Drogera udělala z Petra zloděje. Mohl se té příšery nějak zbavit?“ volají děti.  „Ano, ale bylo to moc těžké. Petr měl však naštěstí přátele, kteří na něho nezapomněli. Společně bojovali ze všech sil proti obludě.“ „Šelma Drogera drží pevně svou oběť. Vyrvat ji – to chce odvahu a sílu. A bolí to. Ale protože jí Petr chtěl uniknout a protože mu přátelé pomohli, našel cestu zpátky na svobodu. Je smutné, že někteří lidé zůstanou jejími zajatci, až je nakonec chapadla Drogery udusí.“ „To je hrůzostrašný ostrov. Sem se už nikdy nevrátíme, polujeme zpátky do Země zdraví, tam to není nebezpečné!“ volá Filip všechny na loď. „A přátelé nás tam už určitě čekají,“ těší se Tom.

(z knihy Filipova dobrodružství – Jacques Breuil, Jean Breuil)

Najdi a opiš z textu slova, která jsou protikladem:

VELKÁ INJEKCE   X   ………………………………..

HEZKÁ   X   ……………………………

SILNÝ   X   ………………………..

LENOŠIT   x   ………………………….

NEPŘÁTELÉ   X   ………………………………..

SVOBODNÍ LIDÉ   X   ……………………………..

NEMOC  X …………………………..

Zakroužkuj slova, která označují drogy.

ZMRZLINA     PERVITIN     NIKOTIN     ALKOHOL     ČOKOLÁDA     KÁVA     HEROIN     ČAJ     HAŠIŠ     OLEJ     LSD     EXTÁZE   ŽVÝKAČKA    MARIHUANA      KOKAIN

     

CHEMIE 

Prezentace k učivu "Výroba pitné vody" zde

Výroba pitné vody

Vypracuj otázky:

 1. Jak se dostane voda do naší domácnosti?
 2. Co je základem 1.fáze úpravy vody?
 3. Co je základem 2.fáze úpravy vody?
 4. Který chemický prvek se používá na likvidaci choroboplodných zárodků v pitné vodě?
 5. Z jakého jiného zdroje můžeš získat pitnou vodu?
 6. Můžeš se napít vody z kterékoliv studánky v lese?

Všechny odpovědi hledej v prezentacích!!!

 

FYZIKA

Prezentace k učivu "Elekrtické napětí" zde

Prezentace k učivu "Měření elektrického napětí" zde

Elektrické napětí

Vypracuj otázky:

 1. Jakým přístrojem měříme elektrické napětí?
 2. Jaká je schematická značka tohoto přístroje? Nakresli ji!
 3. Jaká je jednotka elektrického napětí a jakou má značku?
 4. Co může být zdrojem elektrického napětí?
 5. Proč není napětí monočlánku životu nebezpečné?
 6. Nakresli schéma elektrického obvodu se zdrojem, spotřebičem, vypínačem a přístrojem na měření elektrického napětí.

Všechny odpovědi hledej v prezentacích!!!

Vypracovanou domácí práci poslat na adresu: janobelica@seznam.cz , do čtvrtka 21. května 2020. Ti co nemají internet, tak si učivo zopakují ze sešitu a vypracují otázky z obou předmětů do sešitů (chemie a fyziky) přehledně, čitelně a s datem. Přeji hodně elánu do práce.

Těším se na vaše vypracované úkoly. A nezapomeňte poslat fotky!!!!

M.Kalinová

 

 

zjistit více

Fotky z karantény

Úkoly pro osmáky na 37. týden

Ahoj TŘÍDO.

Tak a další týden je za námi. Za vypracované úkoly z minulého týdne vás moc chválím. Jen tak dál!!! Jako pokaždé velká pochvala a díky vašim rodičům, kteří vám pomáhají. Vy jim nezapomínejte také pomáhat a zároveň se můžete pustit do dalších úkolů.

ÚKOLY MÁTE JAKO VŽDY I NA VAŠICH E-MAILOVÝCH ADRESÁCH 

ČESKÝ JAZYK

Zde můžete procvičovat pravopis českého jazyka:

https://www.jak-se-pise.cz/vyjmenovana-slova-cviceni/,https://trida-u-mufa.webnode.cz/news/sklonovani-podstatnych-jmen-vzory/, http://ucebnice.zcu.cz/tema/koncovky-podstatnych-jmen-procvic-si,http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Český%20jazyk&search1=01.+Pravopis+slova#selid

Podstatná jména

Vysvětli pojem „podstatná jména“: _________________________________________________________________

Doplň vzory podstatných jmen:

 • rod mužský - _________, _________, ________, ________, ____________, __________
 • rod ženský - _________, __________, ___________, _________
 • rod střední - _________, _________­­_, ___________, _____________

Napiš podstatná jména v příslušném tvaru: Bez (sůl) _______________, u (stodola) _______________, před (sochy) _______________, o (učitel) _______________, stát na (země) _______________, do (skála) _______________, s (jehňata) _______________, mezi (pole) _________ _______________, vedle (budova) _______________, se (pes) ________________.

Urči rod, číslo, pád a vzor podstatných jmen

 • na nebi
 • z domu
 • babičku
 • Petře!

Přídavná jména

Vysvětli pojem „přídavná jména“: _______________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________

Vypiš, jaký by měl být tvůj  kamarád/kamarádka_____________________________________________­­­­­_________

Doplň koncovky: Zl_ čaroděj, hloup_ Honza, devítihlav_ drak, mal_ Smolíček, zl_ obři, hladov_ krkavci, vesel_ kluk, zvídav_ hoši, obětav_ trpaslíci, zl_ vlk, lstiv_ loupežníci,  starostliv_ král.

Vhodně přirovnávej a doplňuj: bílý jako _____________________

                                             _____________ jako slunce,

                                             kyselýjako___________________

                                             _____________________jako vodník

                                             sladký jako _____________________ 

                                             _____________________ jako noc

                                             velký jako _____________________

                                             ____________________ jako kámen

MATEMATIKA

Zde můžete procvičovat matematiku: http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php, https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy, https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/nezbedne-kobylky/priklady.html,

Vypočítej slovní úlohu:

Maminka se vydala s dcerou Janou a synem Tomášem na nákup oblečení. Sukně–249 Kč, kalhoty–450 Kč, šaty–680 Kč, tričko–300 Kč, boty–720 Kč, kšiltovka–150 Kč, šála–99 Kč, ponožky–75 Kč, kravata–180 Kč, košile–530 Kč a kabát–1600 Kč

 • Kolik by stálo všechno oblečení celkem?
 • Maminka si vybrala sukni, šálu a kabát a kravatu. Jana šaty, boty a ponožky. Tomáš kalhoty, tričko, kšiltovku a košili. Čí nákup je nejdražší?
 • Maminka platila všechny nákupy dohromady. Kolik zaplatila celkem?
 • Kolik jí vrátili, když platila pětitisícovkou a pětistovkou?

Seřaď čísla od největšího po nejmenší: 3000, 10 000, 6000, 4000, 1000, 8000, 2000.

Jana vyrábí prostírání ve tvaru čtverce o straně 20 cm. Kolik centimetrů stuhy potřebuje na jeho olemování? Kolik metrů stuhy spotřebuje, když chce vyrobit prostírání pro sebe, babičku, maminku a sestřičku?

PŘÍRODOPIS

Byl jednou jeden život „OKO“ - https://www.youtube.com/watch?v=LtNJy-rLpao

Byl jednou jeden život „UCHO“ - https://www.youtube.com/watch?v=s1sMvYOBDU4

Prezentace k učivu - https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/64833

Smyslová soustava

Všechny informace o změnách vnějšího i vnitřního prostředí zachycují smyslové orgány - čidla, v nichž jsou buňky reagující na podráždění - receptory. Ke každému smyslovému orgánu patří dostředivá nervová dráha, která vede informace do centrální nervové soustavy. Základními smysly jsou čich, chuť, hmat, sluch a zrak. 

Čich - Patří mezi vývojově nejstarší smyslová ústrojí. Čichové receptory se nacházejí v horní části nosní dutiny. Jejich základem jsou čichové buňky uložené v nosní sliznici. Čich se podílí na zvýšení činnosti trávicích žláz - pokud jídlo voní, ale také nás varuje před látkami ohrožující zdraví. Kvalita čichu závisí na průchodnosti nosních dutin, každý člověk vnímá vůně s jinou intenzitou

Chuť - Je spojena především s činností trávicí soustavy. Hlavním orgánem chuti je jazyk obsahující chuťové pohárky, papily, které jsou uloženy také ve sliznici měkkého patra. Člověk rozliší nejen čtyři základní chuťové vjemy, sladkost, slanost, kyselost a hořkost, ale dokáže rozlišit chutě, které jsou různou kombinací těchto čtyř základních. Spolu s čichem působí chuť nejen jako spouštěcí mechanismus trávicích žláz, ale také jako výstraha před škodlivými látkam

Hmat - Umožňuje vnímat fyzikální podněty z vnějšího prostředí - tlak, chlad, teplo, bolest. Hmatové receptory jsou uloženy v pokožce celého těla a ve sliznicích dutiny ústní a nosní. Vnímat tlak a dotyk nám pomáhají mechanoreceptory, vnímat změnu teploty termoreceptory. Kombinací těchto podnětů vznikají pocity, jako jsou např. vlhkost, chvění, struktura. Pomocí hmatu se naučí číst zrakově postižení lidé - Braillovo písmo. Jedním z nedůležitějších úkolů hmatu je zaznamenávání bolesti, varuje nás před úrazem nebo nastupujícím onemocněním. 

Zrak - Zrakové ústrojí tvoří oční koule, která je vlastním orgánem zraku, a přídatné orgány oka. Oční koule je uložena v očnici. Stěnu oční koule tvoří tři vrstvy. Vnější tuhá, bílá a neprůhledná přecházející vpředu v průhlednou rohovku. Druhá vrstva je tvořena bohatým větvením cév, které jí propůjčují název cévnatka. V přední části oka vytváří cévnatka duhovku a řasnaté těleso. Duhovka má zhruba uprostřed kruhový otvor – zornici, jejíž průsvit regulují hladké svaly umístěné v duhovce. Průměr zornice se mění podle množství světla dopadajícího do oka a je také ovlivněn celkovým stavem organismu. Řasnaté těleso je rovněž z hladkých svalů a jeho úkolem je zajišťovat akomodaci čočky, která je uložena těsně za duhovkou. Vnitřní vrstvu oka tvoří sítnice, v níž jsou vlastní světločivné buňky, tyčinky a čípky. V zadní části oční koule se v sítnici nacházejí žlutá skvrna a slepá skvrna. Žlutá skvrna je místem nejostřejšího vidění. V místě slepé skvrny opouštějí oční kouli vlákna zrakového nervu a nenacházejí se zde nervové buňky, proto slepá. Přídatnými orgány oka jsou očnicové (okohybné) svaly, víčka, spojivky a slzný aparát.

Sluch - Orgánem sluchu je ucho. Anatomicky se dělí na zevní ucho, střední ucho a vnitřní ucho. Zevní ucho tvoří ušní boltec, který se nálevkovitě zužuje a přechází v zevní zvukovod. Zvukovod uzavírá blanitý bubínek. Za bubínkem leží dutina středního ucha, vystlaná sliznicí a obsahující sluchové kůstky: kladívko, kovadlinku a třmínek. Dutina středního ucha komunikuje Eustachovou trubicí s nosohltanem. Vnitřní ucho leží uvnitř skalní kosti a představuje složitou spleť kanálků a chodbiček, v nichž je kromě vlastního sluchového ústrojí i ústrojí registrující polohy a pohyby těla. Sluchové buňky jsou uloženy v hlemýždi, tvořeném dvěma a půl závity kanálku, který se směrem k vrcholu zužuje. Ze základny hlemýždě vystupuje sluchový nerv.

Procvičovací prezentace - https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/33730

Jak můžeš pečovat o svůj zrak a sluch?

 

DĚJEPIS

Prezentace k učivu - https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/23421

Předehra k opeře Libuše - https://www.youtube.com/watch?v=jf46A0C3KZU

Dějiny udatného národa českého „Vznik Rakouska – Uherska“ - https://www.youtube.com/watch?v=U1K0esnwkUI

Dějiny udatného národa českého „Národní divadlo“ - https://www.youtube.com/watch?v=k_z4YtLXAWo

Česká kultura koncem 19. století - učebnice strana 44 – 45

Rakouské císařství se roku 1867 rozdělilo na západní a východní část. Dostalo nový název Rakousko – Uhersko. České země zůstaly začleněny v západní části. V našich zemích vedle sebe po dlouhá staletí žili Češi s Němci. Jejich soužití se postupně změnilo v soupeření. Koncem 19. století došlo k velkému rozkvětu školství, vědy, literatury   a umění. Velmi se rozšířila síť českých škol, rostla vzdělanost. Pražská univerzita byla rozdělena na českou a německou část. Hodně lidí navštěvovalo školní, farní a obecní knihovny a četlo díla Aloise Jiráska, Svatopluka Čecha a Jana Nerudy. Z novin byly nejvíce rozšířeny Národní listy. Pro rozvoj kultury a tělovýchovy se stala důležitou organizace Sokol. Ve většině obcí byly sokolovny. V nich se cvičilo, zpívalo, hrálo divadlo, později i promítaly filmy. Sokolové měli i své vlastní kroje. Největší kulturní událostí pro Čechy bylo otevření Národního divadla v Praze. Na jeho stavbu přispěl celý národ. Každý kraj si považoval za čest, že může poslat kámen do základů stavby. Všechny vrstvy obyvatelstva posílaly peníze. Tak mohl architekt Josef Zítek postavit budovu, vyzdobenou malbami Mikoláše Alše, sochami Josefa Václava Myslbeka a díly dalších umělců. Stranou nezůstala žádná významná osobnost. Nad oponou bylo nadepsáno heslo „Národ sobě“. Národní cítění se projevilo i při dostavbě budovy po velkém požáru. Národní divadlo bylo slavnostně otevřeno roku 1883 operou Libuše skladatele Bedřicha Smetany.

 • Spoj jméno umělce s jeho povoláním. Hledej v textu.

Alois Jirásek                                           sochař

Bedřich Smetana                                    malíř

Josef Václav Myslbek                              spisovatel

Mikoláš Aleš                                           architekt

Josef Zítek                                             hudební skladatel

 • Zjisti na internetu - Kdo to byl Miroslav Tyrš a co založil?

                                       Kdo namaloval oponu Národního divadla?

                                       Kdy bylo Národní divadlo slavnostně otevřeno?

ZEMĚPIS

Prezentace k učivu - https://www.youtube.com/watch?v=iZ3qm2bbE1E

                              https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/13228

Evropská unie EU dnes sdružuje 27 zemí Evropy – Belgii, Dánsko, Finsko, Francii, Irsko, Itálii, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Velkou Británii a od roku 2004 Českou republiku, Estonsko, Kypr, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko a Bulharsko. Používá zkratku EU.
EU má svoje symboly, které plní podobnou funkci jako státní symboly:

 • Evropská vlajka – 12 zlatých hvězd uspořádaných do kruhu na modrém pozadí, počet hvězd představuje dokonalost, a proto nesouvisí s počtem členských států.
 • Evropská hymna Óda na radost z Deváté symfonie Ludwiga van Beethovena, která se používá od r. 1986
 • Evropský pas – jednotný pas pro občany všech států EU
 • Den Evropy – slaví se 9. května na počest Schumanovy deklarace z roku 1950, kdy začalo sjednocování Evropy

Evropská unie má vlastní zákonodárství, sestavuje svůj rozpočet a spolupracuje s vládami všech členských zemí. To všechno řídí centrální instituce EU, ke kterým patří:

 • EVROPSKÁ KOMISE - Má 20 členů, kteří se starají o obory jako naše ministerstva.
 • EVROPSKÁ RADA - Je vlastně zasedání hlav států a členských zemí.
 • EVROPSKÝ PARLAMENT - Schvaluje zákonodárné návrhy a rozpočet EU, schvaluje také předsedu EK a celou komisi. Celkově má Evropský parlament 626 poslanců.
 • EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR - Dohlíží nad dodržováním práva EU a řeší spory, které mohou vzniknout mezi státy, organizacemi i jednotlivci
 • EU nemá zatím prezidenta, jeho funkci nahrazuje kolující předsednictví EU, ve kterém se každých 6 měsíců střídají členské země podle anglické abecedy.

Zjisti si na internetu, jak vypadá vlajka EU a namaluj ji.

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Historie kouření

Již ve starověku lidé vdechovali (inhalovali) různé druhy dýmu, pocházející ze spalovaných rostlin. Nejčastěji k tomu docházelo při náboženských obřadech. Jednou z těchto rostlin byl tabák, který také využívali k léčebným účelům, například při léčení kožních nemocí, v boji proti únavě a hladu, zraněným proti bolesti. Kouření tabákových listů zavedli američtí Indiáni, bylo vyhrazeno hlavně pro kouzelníky, náčelníky kmene a radě starších při významných událostech, kdy se rokovalo o závažných rozhodnutích. Tabák do Evropy přivezli námořníci Kolumbovy výpravy v roce 1512, kdy byl tabák dovezen do Portugalska. Začal se pěstovat ve Francii. Rozšířil se hlavně díky vyslance v Lisabonu Jeana Nicota, podle kterého byla nazvána i účinná látka, která je obsažena v rostlině tabáku – nikotin. Nejdříve se kouřily dýmky, později i první cigarety (za tažení Napoleona). Do Čech se dostalo kouření koncem 16. století v době panování Rudolfa II. Postupně se však začaly objevovat odpor ke kouření spojený se zdravotními potížemi, které kouření tabáku způsobovalo. Kuřáci dostávali tresty, bývali vyloučeni z církve, což byl tehdy veliký trest. Běloši nepochopili význam kouření tabáku, který měl pro původní domorodé indiány. Ti znali už tenkrát možné škodlivé účinky rostliny tabáku, která v malých dávkách může působit jako lék, ale její zneužívání vyvolává závislost a může i zabíjet. Lékaři zjistili, že kouření zabíjí každého druhého kuřáka, že lidem zkracuje život, že způsobuje těžké choroby, ale výrobci tabáku stále propagují kouření, protože ji jde o peníze. Mnoho lidí už varování o škodlivosti kouření už vyslechlo. V řadě zemí, hlavně tam, kde žijí lidé vzdělaní a zodpovědní, dochází ke snižování počtu kuřáků. Nejde to však tak rychle, protože na kouření se člověk stává brzy závislým a přestat kouřit není vůbec snadné.

 • Vylušti přesmyčky, v kterých jsou ukryta slova z textu (první a poslední písmeno souhlasí, zbytek je pomíchaný).

IÁNIDNI…..  _______________              KMOBULUS….. ______________              AERKMIA….. _______________

KMOBULUS….  _____________              NKIITON…..    _______________             ZRVDAÍ…..  ________________

 • Napiš několik důvodů, proč by člověk neměl kouřit.

 

CHEMIE 

Prezentace k učivu „Minerální vody“ zde

Prezentace k učivu „Voda tvrdá a měkká“ zde

Vypracuj otázky:

 1. Jaká musí být pitná voda?
 2. Jak se získává pitná voda?
 3. Co to je stolní voda?
 4. Co to jsou minerální vody?
 5. Jak se získávají minerální vody?
 6. Jak dělíme minerální vody podle teploty?
 7. Jaká to je tvrdá voda?
 8. Co způsobuje tvrdá voda?

Všechny odpovědi hledej v prezentacích!!!

 

FYZIKA

Prezentace k učivu „Obnovitelné a neobnovitelné zdroje elektrické energie“ zde

Vypracuj otázky:

 1. Co to jsou neobnovitelné zdroje elektrické energie?
 2. Jak se získává uhlí?
 3. Kde probíhá spalování uhlí?
 4. Z čeho vznikla ropa?
 5. Co je hlavní složkou zemního plynu?
 6. Jaké palivo se používá v jaderných elektrárnách?
 7. Kde vybuchla jaderná elektrárna?

 

Vypracovanou domácí práci poslat na adresu: janobelica@seznam.cz , do čtvrtka 14. května 2020. Ti co nemají internet, tak si učivo zopakují ze sešitu a vypracují otázky z obou předmětů do sešitů (chemie a fyziky) přehledně, čitelně a s datem. Přeji hodně elánu do práce.

Těším se na vaše vypracované úkoly.

M. Kalinová

zjistit více

Úkoly pro osmáky na 36. týden

Ahoj TŘÍDO.

Tak a další týden je za námi. Téměř všichni pracujete pěkně. Za vaše vypracované úkoly vás moc chválím. Jen tak dál!!! Jako pokaždé velké díky i vašim rodičům, kteří vám se vším pomáhají i když to není vždy jednoduché. Nezapomeňte jim také poděkovat. Teď nás čeká už 9. týden této netradiční výuky. Opět má jen čtyři pracovní dny, protože v pátek 8. května je Státní svátek – DEN VÍTĚZSTVÍ. 

Můžete se opět pustit do dalších úkolů. Pokud si nebudete vědět rady, tak jako vždy: pište, volejte nebo mailujte.  

ÚKOLY MÁTE I NA VAŠICH E-MAILOVÝCH ADRESÁCH 

ČESKÝ JAZYK

Zde můžete procvičovat pravopis českého jazyka:

https://www.jak-se-pise.cz/vyjmenovana-slova-cviceni/,https://trida-u-mufa.webnode.cz/news/sklonovani-podstatnych-jmen-vzory/, http://ucebnice.zcu.cz/tema/koncovky-podstatnych-jmen-procvic-si,http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Český%20jazyk&search1=01.+Pravopis+slova#selid

Tento týden si budete hlavně číst.

Jak se Krakonoš dostal do Krkonoš

Bylo – nebylo, byl – žil někde za dávných a dávných časů jeden švec. Od svítání do setmění seděl  na verpánku, potěh přes koleno, ševcovské kladívko v pravačce a co chvíli stavěl jednu botu vedle druhé hezky do řady. Jémináčku Dominiku, ten musel mít peněz jako kovář želez! Jenže chyba lávky, tlapeme vedle. Kdyby mohl knejp vypouštět špacírem po nové kůži, pak by švec zpíval ejchuchu a tralajda! Byl by v sedmém nebi. Ale ušít aspoň jednou za uherský rok nové boty, o tom jen snil. A tak se musil spokojit s málem. S tím, že mu chudáci, co se jim přece o kapičku líp vedlo nežli jemu, nosili spravovat rozbité škrpály. Zatlouct podrážku, aby střevíc nezíval jako rozevřená jarmara, nebo přibít utržený podpatek či přiflokovat příštipek. Nic lepšího na něj nečekalo. Byl to takový švec, jak se říká, prťák prťavec.  Dobře, dobře, jenomže starých škrpálů se mu v sednici hemžilo jako hub po dešti. Měl tedy do čeho píchnout. A co na tom, když za jednu správku dostával pouhých pár krejcarů? Krejcárek ke krejcárku a už je jich po hromadě kopa. Pravda pravdoucí, vystačil by, kdyby žil sám ze ženou. Ale ten švec prťavec měl dětí jako dírek v sítu. Nebo abychom nepřeháněli: přesně jedenáct. A tolik hladových krků něco spořádá, jéjej! I musel se ohánět, jak náleží, aby ta písklata v jednom kuse neotvírala papulky. Jedenáct není ještě tucet, a tak ševcovům jednoho pěkného dne pámbu požehnal dvanácté dítě.  Byla radost v rodině, kluk jako suk. Dali mu jméno Jan. Teda Honza, jak se poví po domácku. Ovšem radost má za sestru starost a ta se hlásila zároveň s ní. Rodičům vyskakovali na čele vrásky, nejvíc ženě: „Tak máme o jednoho hladovečka víc. Ach muži, jak a kterak vyžijeme?“ „Obavy vypusť na půdu, ať se zahrabou do sena a drobet si pospí. Nějak bylo a nějak bude,“ chlácholil ženu švec. „Buďme rádi, že je kluk zdravý, a těšme se z něho. Podívej, jak se má k světu. Jenjen vyskočit z kolíbky.“ „Ty bys tomu dal! Sotva spatřil světlo světa, a už aby se hrnul z kolíbky ven. Nepřivolávej nejhorší. Ještě vypadne, potluče se a bude poznamenaný na celý život! Ale jak se v zápětí ukázalo, zbytečně si do Lekanic neposlala pro rozum. Jakmile od kolíbky odvrátila hlavu, hups a už se Honzík koulel po udusané zemi v sednici. Ještěže dveře byly zavřené. Jinak by se vykutálel do síně a odtamtud snad až na dvorek. „Nepovídala jsem to, nepřivolávej neštěstí?“ zahořekovala žena. „No, vždyť se nic zlého nestalo. Jak se na kluka dívám, neubylo z něho. Nikde ani modřina nebo podlitina, ani z nosu mu neteče červená, zhola nic,“ vydechl si švec a ženě se rázem rozzářily oči: „Heleď, on se ten cvrlíček směje na celé kolo.“  „Asi se mu na té holé zemi líbí o poznání víc nežli v těsné kolíbce,“ usoudil muž. „Líbí, nelíbí, nemluvně patří do kolíbky. Kdo to kdy viděl, aby se takové škvrně od samého narození rozvalovalo někde jinde. Ostatně na zemi by Honzík nastydl a byl by s ním konec kolovrat. Nedá se svítit, teď abych se od něho na krok nehnula a pořád ho hlídala.“ Řekne se hlídat. Jenže švec seděl jako přikovaný na verpánku a všechna domácí práce ležela na ženě. Uklidit v chaloupce, zamést dvorek, a hlavně aspoň jednou za den uklohnit dětem něco teplého do žaludku. A co se v nestřeženém okamžiku nastalo – pokaždé hop, a už si ten kuliferdík po zemi zase kutálel sudy rovnou ke dveřím. A vždycky vyvázl se zdravou kůží! Tahle zábava jako by mu naopak prospívala. Žádné moldánky, kdepak, smíchu jako na houpacím koni. Když se do syta nasmál, dostal náramný apetýt. Nadlábl se, a tak žádný zázrak, že byl tlustý na tři prsty a že roste jako tráva po májové vláze. Člověk si na všechno zvykne, ale tahle Honzíkova šprťouchlata nešla ševci a jeho ženě pod nos. Co kdyby … Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Jednou se mu darebovi na čele přilepí boule, jindy si odře loket, a na horší radši ani nepomyslet. A tak vždycky oba trnuli, jak to dopadne příště, až kluka budou ze země zvedat. Ševcová byla utrápená, celá skleslá jako na řepě s motykou. Což, všechno by jakžtakž šlo, kdyby navíc na ni nedolehla nemoc. Den ode dne chřadla, až jednou zavřela oči načisto. I zaplakal švec, i zaplakaly děti. Bodejť, mámu nikdo nenahradí. Ale stalo se, že chudé sousedce odnaproti zemřel před krátkým časem muž. Zůstala na dně s dechem, bez ničeho, ani kravičku, ani kozičku, a dětí málem taky jako smetí. Kdyby je přidala k ševcovým, pak by jich už doopravdy napočítala o mnoho míň než dírek v sítě. A sousedka je k nim skutečně přidala. Švec si totiž řekl: „Ona je sama, já jsem sám, o děti se nemá při té mé robotě kdo postarat. A když dva chudáci dají svou bídu dohromady, ten život se přece jen unese.“No a tak jeho děti dostaly druhou mámu. Nebyla to zlá žena, nic nedobrého o ní nemůžeme povědět. Jakmile se rozzlobila, nevážila slova a ta se pak nazpátek z povětří lapat nedají. Ale o děti se starala všecka čest. Otáčela se jako ďas a všechnu práci zastala. Ovšem dohlížet bez ustání i na neposedného kluka v kolíbce, to už bylo nad její síly. A ten nezbeda se té své zábavy nevzdal, samosebou. Pořád z kolíbky ven a ven. I co by z kolíbky! Čerti by s ním šili, i kdyby měl celou sednici pro sebe. Poněvadž se vždycky koulel rovnou ke dveřím, snadno si švec spočítal na prstech, co ten kluk má za lubem: „Nedal bych za to zlámanou grešli, že je tomu škvrněti v sednici dusno. Chce asi    na čerstvé povětří.“ „Což o to, mohli bychom kolíbku postavit na dvorek. Zvlášť teď, když sluníčko svítí. Ale já se obávám, že je za tím něco jiného,“ prohodila záhadně žena. „A co by bylo?“ tvářil se nechápavě švec. „Všechno mi říká, že ten Honzík bude nějak do větru. Uvidíš, dojde na má slova. Nebude mít doma žádné stání a bude se nám toulat.“ A žena dobře hádala. Sotva Honzík začal lézt, každou chvíli si to namířil ke dveřím. A což teprve, když začal běhat. Pořád jenom hledal, kde tesař nechal díru, aby se mohl dostat na dvorek. I co jen na dvorek, jako po čáře pokaždé ke dvířkám. Kdyby ho ševcová v posledním okamžiku nezachytila za cíp košile, pámbu suď, kam by až treperendil. Koupil tedy švec ve městě zámek a dvířka ze dvorka na náves zamykali. Pár týdnů tohle na Honzíka platilo. Až jednou takhle v poledne po klukovi ani vidu, ani dechu, ani slechu. Vypařil se jako pára nad hrncem. Že to darebáčisko přelezlo plot! A namoutěkutě, takový capart, a už si poradil s plaňkami. Položil švec škrpál na zem, na něj potěh, vedle potěhu kladívko a hajdy na náves. Přišel ještě v pravý čas – zahlédl, jak si to klučina metelí z návsi ven, snad do polí nebo kam. I vydechl švec úlevou, vzal Honzíka do náručí a klusal s ním domů. Jakmile se s ním vrátil do sednice, ševcová se rozdurdila jako čertisko a už sahala po potěhu. „Kluku hromská, pekelnická, myslíš, že mě usoužíš jako svou vlastní mámu? Moc se pleteš. Dám ti ochutnat tady ten potěh a vyléčím tě. To by ti tak vonělo, abychom se jenom kolem tebe točili: Máme taky jiné starosti, rozumíme?“ „Ale ženo, vzpamatuj se,“ zadržel jí švec ruku, když se potěh užuž chystal na tancovačku. „Zlost je špatný rádce. Kdybys uhodila ve hněvu, mohla bys Honzíkovi ještě ublížit a pak by tě to nadosmrti mrzelo. Snad nic tak hrozného neprovedl.“ „Jen ho ještě omlouvej,“ pohlédla žena vyčítavě na ševce. „Jakmile si nezapíše za uši, že má poslouchat, budeme s ním mít pekelec ustavičně. Stromek se musí rovnat, dokud roste. A škoda rány, která padne vedle.“ „Budiž, dělej tedy, jak uznáš. Jenom ten potěh proboha polož! „Když myslíš, vyhovím ti.“ I pustila potěh na zem, kluka ohnula přes koleno, vysoukala mu košili a holou rukou mu na zadeček začala lepit lívanečky. Jeden, druhý, třetí a nepřestala dřív, dokud mu jich neupekla rovný tucet. Kluk byl dvanácté dítě, a patří mu tedy i ta dvanáctá laskominka. Ruka ji bolela, ale darebáček nic. Jen se uculoval, pusu od ucha k uchu. Marně se tedy ševcová utěšovala, že Honzíkovi stačí žďouchancová kaše a že potom nevytáhne z domova paty. Při nejbližší vhodné příležitosti zase přelezl, zase hurá na náves a zase tatík za ním mazal ostobrko. A tak to šlo jako na kolovrátku. Ba, pořád hůř a hůř. Jednou ho táta dohonil až v polích, jindy až na pokraji lesa. No, a když Honzík začal chodit do školy, pak teprve s ním byl kříž. Jakmile bylo po vyučování, procedil mezi zuby: „Táto, mámo, jdu se proběhnout.“ „Ale nejdřív nám řekni kam!“ „No ven přeci, kam jinam.“ A v mžiku byl ten tam. Zpočátku se vracel ještě včas, ale později se už všichni hrabali na kutě, a Honzík nikde. Přikolíbal se, když starší bratři a sestry spali. Jen máma s tátou zůstali vzhůru. „Kdes tak dlouho lajdal?“ „S kým jsi byl?“ „Netropil jsi nějaká alotria?“ Jakoby hrách na stěnu házel. Honzík zarytě mlčel, hotový dub. Jako by měl jánevímjaké tajemství. Táta s mámou se domýšleli nejhoršího. Ten kluk provede nějaký darebný kousek a přivede nás do maléru. Bůhvíjakých kamarádů se chytil. Ale voda, voda, samá voda. On ten klučina nic zlého nevyváděl. Den co den se vždycky rozběhl do lesa, prošmejdil tam kdejaký kout, věděl, kde rostou nejsladší jahody, kde největší borůvky, pod kterým smrčkem hledat hříbky. Drápal se po skále nahoru dolů, vylezl na každý kopec v okolí, proslídil každou rokli. Znal každého čtvernohého živáčka, každého ptáčka letáčka.  Čas běžel, Honzíkovi bylo zrovna tucet let a ten den se ze svých potulek zvlášť dlouho nevracel. Ševce i jeho ženu nakonec zmohla dřímota a oba usnuli spánkem spravedlivých. A v tom se jim syn vrátil. Proklouzl do sednice potichu jako myška, myslel, že ho nikdo neuslyší, a že se dneska vyhne výčitkám. Jenomže ševcová měla spaní jako na vlnách. Protřela si oči, vyskočila a opět v ní vzkypěla žluč. A víc, než kdykoli jindy: „Ty ničemo nad ničemy, jak si to představuješ! Takový klacek, měl by mít už rozum,“ a nechtěla nic víc a nic míň než láteřit. Jenže Honzík stál jak pařez a usmíval se, jako by se nic nestalo a všechno bylo v pořádku. Ševcová po něm hodila okem, co se jí ten darebák vyšklebuje, a tentokrát se rozzlobila, že se neznala: „Jsi šibeničník a nic jiného! A takového lumpajzníka my tu živit nebudeme. Seber si svých pět švestek a hybaj ze stavení. Nechci tě ani vidět, co živa budu. A za trest, že jsi doma neměl žádné stání, ať se touláš sám a sám na věky věků! Co svět světem bude!“ S těmi slovy vystrčila Honzíka ze dveří. A byla to slova nepěkná. Neboť nezapomínejme, že tohle se odehrálo za oněh dávných a dávných časů a tehda člověk nemohl klábosit, jak chtěl. Každá jeho rozprávka měla svou váhu. Co vyslovil, to platilo nebo se stalo skutkem. A tak milý Honzík byl teďka odsouzen k tomu, aby se nikdy natrvalo neusadil v lidském příbytku a aby jeho domov byl tam, kam nejradši utíkal. Pod oblohou nebeskou, v lesích, na skálách, v horách.  Když ho nevlastní máma vypakovala ze stavení, hrklo v něm víc nežli ve stoletých hodinách. Ale potom jako každý umíněný kluk pohodil vzpurně hlavou. Aťsi, aťsi, aťsisi. A vydal se do světa, kam ho oči vedly a nohy nesly. Konce kraje to jeho putování nemělo. Nejdřív se dostal do krajiny rovné jako stůl, v dohledu žádný lesík ani kopeček. Tady se mu ani kapánek nelíbilo a byl nevrlý jako medvěd o Hromnicích, kdy se probouzí ze zimního spánku. A taky mu jako medvědovi, co dlouho nejedl, kručelo v žaludku. Hlad jemnostpán se mu tam probíhal jako kluci u nich v dědině, když honili po návsi káču. Co jiného zbývalo než řemenem utáhnout bříško a přidat do kroku? A tak zanedlouho přišel do jiného kraje. Tuhle vršíček, za ním malebné údolí, tamhle smrkový háj. Ej, tady se už cítil doma, a že se tu uvelebí. Aspoň na nějaký čas. O živobytí měl postaráno. Jahod, borůvek a potom malin a ostružin tady bude habaděj. A v zimě? Žádné strachy. Nadarmo se skoro od narození nepotuloval po lesích a kopcích. Znal každý kořínek, věděl, jak chutná, z jehličí si uměl uvařit polívku kořeněnou mechem. Na noc by se přikryl chvojím a chrupěl by jako v ráji. Tak co by. Dny, týdny a měsíce ubíhaly. Ze začátku se tady Honzíkovi líbilo, ale později jako by mu pořád něco našeptávalo: Měl by ses sebrat a pokračovat v cestě. Tohle místo není pro tebe to pravé. Honzík několik dní váhal a pak se jednou z rána rozhodl – půjde dál vandrem. No a šel. Opět se dostal do krajiny rovné jako stůl a opět byl zakaboněný, učiněný Lucifer, když ho čerti v pekle nechtějí poslouchat. Upaloval odtud jako vyplašený zajíc ze pšenice. Nu, a zase přišel do kraje, kde mu srdce plesalo. Lesíky, kopce, skály. Zase tady nějaký ten čásek pobyl a znovu hajdy do světa. A tak pořád dokolečka. Cožpak se nikde neusadí? Zdálo se, že už ne, když tu k večeru v dálce uvidí hory vyšší nežli kdykoli předtím. „I ejhle, tohle by bylo něco pro mě!“ Co jiného, než hned tam spěchat! A okamžitě si vyšlápnout nahoru na tu špičičku skoro až v oblacích. Taková byla jeho první myšlenka. Jenže dneska bylo už pozdě, taky ho trochu pobolívaly nohy, a tak že si tamhle pod smrčkem do rána schrupne a s východem slunce vyrazí. A taky ano, druhý den časně ráno si to Honzík namířil rychlým krokem do těch dosud neznámých hor. Nu a přesně v poledne už stál na tom nejvyšším vrcholku. Celý upocený, až se sám divil. Byl přece zvyklý pobíhat po kopcích a ani se kloudně nezadýchal, a teď aby si ze všeho nejdřív vyždímal košili. „Takhle se uhřát! Ta hora mi zkrátka dala zabrat. A to je teprve jaro, venku žádné vedro, a tady na vršíčku dokonce ještě leží sníh. A poněvadž ta hora je tedy přikrytá sněhovou pokrývkou, budu jí říkat Sněžka.“ A to jméno jí taky dodneška zůstalo. (Z knihy Krakonošova mošna)

Krakonoš nebo též Rýbrcoul je bájný duch hor, který v různých podobách chránil Krkonoše před chamtivými hledači pokladů, pytláky a dalšími nenechavci.                                                                                                                        

Úkoly:

 1. Jak se jmenuje nejvyšší pohoří v naší zemi?
 2. Jak se jmenuje nejvyšší hora a jak vzniklo její jméno?
 3. Do kterého literárního žánru zařadíš tento příběh? - Je to: báseň, pověst, povídka nebo pohádka?

https://www.youtube.com/watch?v=17HHPxYdxKw – zde se podívejte na další pohádku o Krakonošovi. 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Zkus nakreslit obrázek k přečtenému textu.  

MATEMATIKA

Zde můžete procvičovat matematiku: http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php, https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy, https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/nezbedne-kobylky/priklady.html,

Vypočítej slovní úlohy - procvičíš si tím různé matematické operace - postupy a výsledky vám pošlu v pátek do e-mailu

 1. Do knihovny byly zakoupeny nové knihy. Pět osmin tvořily odborné knihy, jedna pětina encyklopedie a 231 knih byly slovníky. Kolik bylo odborných knih?
 1. Za svačinu pro 30 žáků bylo zaplaceno 450Kč. Kolik korun zaplatíme za stejnou svačinu pro 28 žáků?
 1. Ve třídě je 40 žáků. Z nich jedna čtvrtina ráda kreslí, jedna pětina ráda zpívá a jedna polovina ráda cvičí. Kolik je kterých?
 1. Ve škole je 150 žáků. Dvě třetiny z toho jsou dívky. Kolik je ve třídě dívek a kolik chlapců? 
 1. 67 dětí se seřadilo do trojic. Kolik dětí nevytvořilo trojici?
 1. V králíkárně je 48 strakatých králíků. Hnědých je o 23 méně než strakatých a bílých je 8-krát méně než strakatých. Kolik je v králíkárně králíků?

 

PŘÍRODOPIS

Zde můžete procvičovat všechny soustavy, které jsme probrali: https://brumlik.estranky.cz/clanky/prirodoveda/5.rocnik/clovek.html

Soustava řídící  

Nervová a hormonální soustava řídí činnost všech orgánů v těle. Zpracovává informace z vnějšího i vnitřního prostředí, vytváří odpovědi a vysílá příkazy zpět určitému orgánu.

Nervovou soustavu tvoří:

 • centrální nervová soustava (mícha a mozek)  
 • obvodové nervy.

Mícha je trubice uvnitř páteře. Vede z mozku a vychází z ní míšní nervy. Prostřednictvím míchy získává mozek informace a reaguje tak na změny vnějšího prostředí. Mozek je nenahraditelný a velmi složitý orgán, který je uložený v lebce. Přijímá informace ze všech orgánů, zpracovává je a třídí a vysílá zpět odpovědi k orgánům. Mozek můžeme dělit na mozkový kmen, mezimozek, mozeček a koncový mozek. Nejdokonalejší částí mozku je na povrchu šedá kůra mozková, která je zbrázděná rýhami, mezi kterými se nachází mozkové závity. Mozek je životně důležitým orgánem, který může být postižen různými nemocemi. Nejčastěji jsou to cévní onemocnění, infekční onemocnění mozku, nádory a různá poranění. Většinou jsou to závažné stavy, které se musí neprodleně lékařsky řešit. Nervová soustava je navzájem propojena se soustavou hormonální. Hormony jsou látky, které jsou rozváděny krví do celého těla a roznáší vzkazy. Hormony se podílí na růstu a rozmnožování. Hlavní hormonální žlázou je podvěsek mozkový, protože řídí činnost jiných hormonálních žláz. Každá žláza vyměšuje jiný hormon, který má jiné účinky. Některé ovlivňují růst, jiné řídí množství cukru v těle, další připravují organismus na zátěž a stres atd. Nejznámějším onemocněním hormonální soustavy je cukrovka. Je to onemocnění slinivky břišní. Každý, kdo onemocní cukrovkou, musí dodržovat přísnou dietu.

OTÁZKY:

 1. Jak dělíme nervovou soustavu?
 2. V čem spočívá význam hormonů?
 3. Jakou funkci má nervová soustava v lidském těle?
 4. Co tvoří nervovou soustavu?
 5. Podtrhni to, co patří do nervové soustavy - mozek, žaludek, ledviny, mícha, plíce, nervy, srdce, tepny, žíly,   svaly, 
 6. Které látky se tvoří ve žlázách s vnitřním vyměšováním? - trávicí šťávy, krev, hormony, moč (podtrhni)
 7. V čem spočívá význam hormonů?

Odpovědi zkus vyhledat na internetu. Také si najdi obrázky související s řídící soustavou (mozek, nervovou soustavu …).

 

DĚJEPIS

https://www.youtube.com/watch?v=TjUSg4_Ne8g - Animace o Industriální revoluci

Hospodářský rozvoj po roce 1848 - Učebnice strana 42 - 43

 • Venkovský lid začal samostatně hospodařit.
 • Někteří pracovali u statkářů jako rolníci, zde jim napomáhaly zemědělské stroje.
 • Rozvíjel se potravinářský, textilní, železářský, strojírenský a sklářský průmysl.
 • Rostly cukrovary, lihovary a pivovary.
 • Vznikaly menší živnosti a ty patřili živnostníkům.
 • Továrník zaměstnával dělníky.
 • Dělníci byli často nespokojeni s pracovními podmínkami
 • Své problémy řešili dělníci v různých spolcích, kde se scházeli.
 • Vznikaly stávky - často zasahovala policie a stávka byla tvrdě potlačena.
 • Vznikla sociálně demokratická strana – snaha o lepší podmínky pro dělníky. Nazývali se SOCIALISTÉ.
 • Nespokojenost dělníků – požadovali zkrácení pracovní doby a zvýšení mzdy. Útok na továrníky.
 • Rozvíjela se doprava – stavba silnic a železničních tratí.

Vyber správnou odpověď:

 1. Zrušením roboty a poddanství začali někteří samostatně - vařit, hospodařit, mlít obilí, péct chléb, jezdit na kole.
 2. Při práci v hospodářství lidem velmi napomáhaly - domácí zvířata, zemědělské stroje, kamarádi. 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Zjisti, co jsou SOS vesničky.

 1. Je nějaká v našem kraji?
 2. Najdi tři v ČR?

Napiš o těchto vesničkách stručný referát. 

CHEMIE 

Prezentace k učivu „Destilovaná vodazde

Prezentace k učivu „Voda - Vodárna – čistírna odpadních vod" zde

Vypracuj otázky:

 1. Jaká musí být pitná voda?
 2. Jak se získává pitná voda?
 3. Jak vzniká odpadní voda?
 4. Co se musí dělat s odpadní vodou?
 5. Jaký je rozdíl mezi vodárnou a čistírnou?
 6. K čemu používáme užitkovou vodu?
 7. Jaká to je voda destilovaná?
 8. Kde se používá destilovaná voda?

Všechny odpovědi hledej v prezentacích!!!

FYZIKA

Prezentace k učivu „Obnovitelné zdroje elektrické energie“ zde

Vypracuj otázky:

 1. Co to jsou obnovitelné zdroje elektrické energie?
 2. Které zdroje patří mezi obnovitelné zdroje elektrické energie?
 3. Z čeho se skládá solární elektrárna?
 4. Čeho využívá při výrobě elektrické energie vodní elektrárna?
 5. Jaké jsou výhody a nevýhody vodní elektrárny?
 6. Čeho využívá k výrobě elektrické energie větrná elektrárna?
 7. Jaké jsou výhody a nevýhody větrné elektrárny?
 8. Čeho využívá k výrobě elektrické energie geotermální elektrárna?

Vypracovanou domácí práci poslat na adresu: janobelica@seznam.cz , do čtvrtka 7. května 2020. Ti co nemají internet, tak si učivo zopakují ze sešitu a vypracují otázky z obou předmětů do sešitů (chemie a fyziky) přehledně, čitelně a s datem. Přeji hodně elánu do práce.

Těším se na vaše vypracované úkoly. M.Kalinová

 

 

zjistit více

Úkoly pro osmáky na 35. týden - pozor na ČARODĚJNICE!

Ahoj TŘÍDO.

Tak a je tu už 7. týden této netradiční výuky. Tento má jen čtyři pracovní dny, protože v pátek 1. května je SVÁTEK PRÁCE a večer před tímto svátkem se slaví ČARODĚJNICE. Za práci v minulém týdnu vás moc chválím. Většina z vás se opravdu snaží a pracuje pěkně. Jako pokaždé moc chválím vaše rodiče, kteří to teď jistě nemají jednoduché, a také jim děkuji za všechno, co pro vás dělají. Můžete se pustit do dalších úkolů.

ÚKOLY MÁTE I NA VAŠICH E-MAILOVÝCH ADRESÁCH 

ČESKÝ JAZYK

Zde můžete procvičovat český jazyk:

https://www.jak-se-pise.cz/vyjmenovana-slova-cviceni/,https://trida-u-mufa.webnode.cz/news/sklonovani-podstatnych-jmen-vzory/, http://ucebnice.zcu.cz/tema/koncovky-podstatnych-jmen-procvic-si,http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Český%20jazyk&search1=01.+Pravopis+slova#selid

Doplň i/y – procvičování vyjmenovaných slov:

Neb__l to ob__čejný den. Moje tetička b__dlí v B__džově. V ohradě se pase kob__la s hříbátkem. Znáš nějakou léčivou b__linu? Odb__l domácí úkol. Známá liška B__strouška pob__vala v okolí B__lovic. B__k Zb__něk b__dlel v Přib__slavi. Každý člověk se může někdy zm__lit, protože nikdo není neom__lný. M__chal pomohl mam__nce ukl__dit b__t. Um__li jsme tal__ře. Kup m__, prosím, pero. M__ prý pojedeme v úterý na dovolenou. Nebuď dom__šlivá. Koup__me dop__sní pap__r a nap__šeme dop__s. Malé děti si hrají na p__sku. Rosa se po ránu krásně třp__tí. P__tlíček z pap__ru není moc pevný. Pep__ček si p__skal p__sničku. P__tlák b__l přistižen. P__voňky krásně voní. Ze skály se s__pal velmi s__pký p__sek. Nezb__lo m__ vůbec nic. Hlem__žď si pochutnal na l__stech salátu. S__korky dokážou spol__kat velké množství hm__zu. Pos__pali jsme s__ špagety strouhaným s__rem. Přejdi opatrně s__lnici. M__ b__dlíme v ob__čejném domě. Jak se naz__vají ciz__m názvem souznačná slova? Z oken pokoje se oz__val pov__k. Přijdeme brz__, brz__čko. Malé děti mají rády kočičí jaz__čky. Přiletěl na letiště v Ruz__ni. Z__nek je bílý kov. Z__tra pojedeme k babičce.

Spoj čarou, co k sobě patří:

Předměty v pokojích                       zbytek                                 síta         chraptět

To, co zbývá, je…                           bytost                                  síti          vyrobený ze sýru

Drak je pohádková…                       nábytek                               sytá        rozsévat např. obilí

Samec od krávy je…                       byt                                      sípat       najedená                                      

Příbytek v panelovém domě            býk                                      sírový     pomůcky na přesívání 

Přečti si text a odpověz na otázky pod ním

Ufon ztracen ve městě

Grin5X nikdy na jinou planetu nechtěl. Jenže na školní exkurzi v Ústavu vesmírného cestování se omylem dotkl fotonového detolokátoru, čímž se teleportoval doprostřed malého města na planetě Zemi. „A hrome,“ pomyslel si Grin5X, když kolem sebe uviděl scénu jako z učebnice galaxypisu. Domy okolo byly daleko menší než na jeho planetě, navíc postavené z kamene, železa a betonu, tedy velice zastaralých materiálů. Po ulicích chodili velmi pomalu prapodivní dvounozí tvorové a mezi nimi o kousek rychleji kličkovalo mnoho různě tvarovaných barevných krabic se čtyřmi koly. „To zase bude den,“ povzdychl si chudák mimozemšťan a šel hledat velvyslanectví své planety.

Grin5X, mimozemšťan, který se omylem přemístil do jednoho města na planetě Zemi, bloudil ulicemi a snažil se najít velvyslanectví své planety. Pod malým přístřeškem u silnice uviděl sedět nějakého třínohého tvora se šedou hlavou a rozhodl se, že se ho zeptá na cestu. Najednou ale u přístřešku zastavila velká pojízdná krabice, do které ona třínohá bytost pomaličku nastoupila a krabice se zařadila do fronty dalších, menších krabic. Grin5X pochopil, že takto asi obyvatelé Země cestují. Co ale pochopit nedokázal, byla zoufale pomalá rychlost. Proč si žádný z dopravních prostředků nezapnul spodní přídavné motory a nevznesl se? Proč se všechny bály červené barvy a naopak zelená je přitahovala? Měl spoustu otázek. „No nic, budu muset tuto zastaralou civilizaci pořádně prozkoumat,“ řekl si Grin5X a nastoupil do další krabice, která právě přijela k přístřešku.

 • Jakým slovem by šlo nahradit slovo „teleportoval“ ve druhé větě?  (ROZZLOBIL, PŘEMÍSTIL, ODCESTOVAL nebo ZABLOUDIL)
 • Co asi byl „malý přístřešek u silnice“, který uviděl Grin5X?   (STÁNEK SE ZMRZLINOU, STŘÍŠKA NA AUTOBUSOVÉ ZASTÁVCE, TELEFONNÍ BUDKA nebo KINO)

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Zkus nakreslit UFONA Grin5X k textu „Ufon ztracen ve městě“.

 

MATEMATIKA

Zde můžete procvičovat matematiku: http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php, nebo zkusit matematické rébusy https://testy.superia.cz/matematika/

Vypočítej slovní úlohu - procvičíš si tím různé početní operace.

Novákovi se stěhují do nového domu a potřebují si koupit nábytek. Sedací souprava stojí 65000 Kč, stůl 5400 Kč, jedna židle 1300 Kč, skříň 9800 Kč a postel 12000Kč. Koupili jednu sedací soupravu do obýváku, jeden stůl do kanceláře, čtyři židle do kuchyně, dvě skříně a dvě postele do ložnice. Také se vydali koupit nějaké spotřebiče, protože se doslechli o výhodných slevách. Pračka původně stála 13455Kč a nyní 11555 Kč, žehlička původně 1729 a nyní 989 Kč, lednička původně 15300 Kč a nyní 12000 Kč a kuchyňský robot původně 3957 Kč a nyní 2999Kč. Nakonec si pořídili ještě nové auto za 400 000 Kč.  

 • Kolik kusů nábytku koupili?
 • Kolik za zakoupený nábytek zaplatili? Dávej pozor na počet jednotlivých kusů nábytku?
 • Kolik ušetřili při slevách cen zboží, když si koupili všechny spotřebiče?
 • Kolik Kč zaplatili dohromady za spotřebiče?
 • Kolik zaplatili celkem za nábytek a spotřebiče?
 • Vypočítej celkovou cenu za všechno dohromady. 

  

PŘÍRODOPIS

Zde můžete procvičovat všechny soustavy, které jsme probrali: https://brumlik.estranky.cz/clanky/prirodoveda/5.rocnik/clovek.html

KOŽNÍ SOUSTAVA

Funkce kůže:

 • pokrývá povrch těla
 • chrání před mechanickým a chemickým poškozením a škodlivými organismy
 • je sídlem hmatových receptorů a nervových zakončení, které reagují na teplo, chlad, tlak a bolest
 • podílí se na regulaci tělesné teploty
 • slouží jako jeden z vylučovacích orgánů, upracuje vodní režim v těle
 • v podkožním vazivu se nachází tuk, který je zásobárnou energie
 • působením slunečních paprsků se v ní tvoří vitamín D

Kůže se skládá z pokožky, škáry a podkožního vaziva.

 • POKOŽKA - je tvořena několika vrstvami, v nejhlubší vrstvě se buňky dělí a jsou vytlačovány k povrchu těla, kde odumírají a tvoří zrohovatělou vrstvu → mrtvé buňky se odlupují v podobě šupinek - tam, kde je povrch těla vystaven zátěži, se tvoří mozoly, nejtenčí a nejcitlivější pokožku mají oční víčka a rty - barva kůže (i vlasů) závisí na množství pigmentu – melaninu (nachází se ve spodní vrstvě pokožky), funkce tohoto barviva je chránit nás před ultrafialovým zářením, množství melaninu v kůži je dáno geneticky a množstvím slunečního záření, kterému je pokožka vystavena 
 • ŠKÁRA - leží pod pokožkou, zajišťuje pevnost a pružnost kůže, je bohatě zásobena krevními a lymfatickými vlásečnicemi, obsahuje množství nervových zakončení, jimiž vnímáme teplo, chlad (cévy se v teple roztahují, v chladu zužují), tlak, svědění či bolest; zasahují zde kožní útvary i žlázy
 • PODKOŽNÍ VAZIVO - nejspodnější vrstva kůže, obsahuje tukovou tkáň - zásobárna energie a tepelná izolace, tuková vrstva určuje tvar a hmotnost celého těla - chrání svaly a nervy a ukládá zásobní látky 

Kromě vlasů patří ke kožním útvarům, také chlupy, obočí, řasy a nehty.

Kožní žlázy - jsou umístěny po celém těle, nejvíce však na čele, dlaních, chodidlech a v podpaží

 • potní žlázy: upravují vodní režim v těle a ochlazují ho, pot obsahuje vodu, močovinu a soli
 • mazové žlázy: chrání pokožku, vlasy a chlupy před vlhkem, suchem a bakteriemi
 • pachové žlázy: začínají činnost v pubertě (v podpaží a v okolí pohlavních orgánů)
 • mléčné žlázy: vyvíjejí se v pubertě u žen, mléko se tvoří po narození dítěte

Nemoci kožní soustavy: fyzikálně chemické: povrchové či hluboké rány, popáleniny, omrzliny, poleptání chemikálií - infekční a další: ekzémy, alergie, bradavice, záněty, opary, lupénky, akné (u dospívajících), velmi závažně onemocnění, většinou důsledek nadměrného slunění je rakovina kůže

Zkus najít na internetu odpovědi na tyto otázky:

 1. V čem spočívá hlavní význam kůže?
 2. Kde jsou na kůži umístěna hmatová čidla?
 3. Jaký význam mají pro člověka potní žlázy?
 4. V čem spočívají hlavní zásady hygieny kůže?  

 

DĚJEPIS

https://www.youtube.com/watch?v=ty7z4mEKAYI - Dějiny udatného českého národa - 1848

Rok 1848  

Čeští vlastenci to neměli v této době jednoduché. Byli sledováni a pronásledováni státní policií, jejich díla podléhala cenzuře. Cenzura je kontrolování tiskovin. Pokud se nějaké dílo při kontrole nelíbilo, musel jej autor upravit, jinak bylo zakázáno. Čechům bylo také zakázáno, aby se podíleli na vedení státu. Češi požadovali zrušení cenzury, roboty, chtěli, aby byla čeština stejně důležitá, jako němčina. České země by měly být součástí Rakouska, ale měly by mít částečnou samostatnost, např. aby u nás rozhodovaly české úřady. V březnu roku 1848 se vzbouřili lidé ve Vídni a císař tak byl donucen vydat ÚSTAVU = KONSTITUCI. Začaly se tvořit dobrovolnické sbory, které měly za úkol chránit svobodu občanů. Říkalo se jim NÁRODNÍ GARDY.  Změn bylo mnoho a ne všem obyčejní lidé rozuměli. Porozumět změnám jim pomáhal novinář a spisovatel Karel Havlíček Borovský. Karel Havlíček psal i tzv. EPIGRAMY, tedy krátké vtipné básničky. V některých z nich kritizoval monarchii. V Praze se v červnu roku 1848 konal SLOVANSKÝ SJEZD, kde se sešli zástupci slovanských národů, aby se bránili Němcům. Na sjezdu si Slované slíbili přátelství a pomoc. Předsedou sjezdu byl František Palacký. Sjezd byl ale přerušen, protože v Praze došlo k nepokojům mezi studenty a císařským vojskem. Na mnoha místech vznikly barikády, opevnění z vozů, dřevěných předmětů a všeho, co je "po ruce". Revoluce byla během šesti dnů potlačena, císař ale nakonec přeci jen robotu roku 1848 zrušil. 

Zkuste si zvýrazněná slova najít na internetu a podtržená slova + co jste o nich zjistili, napište do sešitu.

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 Hlavní znaky závislosti (vyber správnou odpověď a písmeno, které u ní je, zapiš k danému číslu):

 1. Člověk potřebuje stále více drogy ke stejným účinkům. P  -   Člověk potřebuje stále stejně drogy ke stejným účinkům. L
 2. Člověk má stále čas na rodinu, na koníčky. F   -   Člověk věnuje větší část dne na obstarávání drog, zanedbává svoje koníčky. O
 3. Když drogu nevezme, nic se nestane. T  -   Při přerušení dodávky drog pociťuje nepříjemné pocity.  M  
 4. Přestane s užíváním drogy, kdy se mu zachce. A   -   Drogu nemůže přestat užívat, i když ví, že mu může vyvolat onemocnění. O
 5. Člověk závislý na droze si může sám kdykoli pomoci. -   Člověk závislý na droze potřebuje péči odborníků. C
 1. 2.   3. 4.  5. 
         

Závislý člověk potřebuje odbornou ______________ .

Zjisti a napiš, co jsou "ABSTINENČNÍ PŘÍZNAKY".

 

CHEMIE 

Prezentace k učivu zde

Shlédni DUM- Částicové složení látek – Valenční elektrony

Vypracuj otázky.

 1. Co je základní jednotkou hmoty?
 2. Z čeho se skládá každý atom?
 3. Jaké částice se nachází v jádru atomu a jaké mají náboje?
 4. Jaké částice se nacházejí v obalu atomu a jaké mají náboje?
 5. Jak jsou uspořádány elektrony v atomech?
 6. Jak se nazývá poslední vrstva elektronů?
 7. Co znamená výraz, že atom je elektroneutrální?
 8. Jak se nazývá chemická látka, která je složená z atomů o stejném protonovém čísle?

Všechny odpovědi hledej v uvedené prezentaci!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

FYZIKA 

Prezentace k učivu zde

Vypracuj otázky.

 1. V jakých zařízeních se vyrábí elektrická energie?
 2. Čím se přepravuje elektrická energie od výrobního zařízení až do domácností?
 3. Aby byly ztráty elektrické energie co nejmenší, tak co se musí udělat s elektrickým proudem?
 4. Co je to blackout?
 5. Co by se stalo, kdybychom se dotkli drátů velmi vysokého napětí? 

Vypracovanou domácí práci poslat na adresu: janobelica@seznam.cz , do čtvrtka 30. dubna 2020. Ti co nemají internet, tak si učivo zopakují ze sešitu a vypracují otázky z obou předmětů do sešitů (chemie a fyziky) přehledně, čitelně a s datem. Přeji hodně elánu do práce.

Těším se na vaše vypracované úkoly. 

M. Kalinová

 

                                                          

 

 

 

zjistit více

Úkoly pro osmáky na 34. týden

Ahoj TŘÍDO.

Máme tady další - už 6.týden karantény!!!! V tom minulém jste pracovali pěkně, proto vás musím znovu za vaši snahu moc pochválit!!!! Děkuji tedy a chválím opět všechny, kteří pečlivě nebo alespoň v rámci možností pracují a učí se. Stále chválím nejen vás, ale i vaše rodiče, kteří to teď jistě nemají jednoduché, a moc jim děkuji za všechno, co dělají. Jste prostě SUPER.  Takže se opět ničeho nebojte a můžete se dát do práce.

ÚKOLY MÁTE I NA VAŠICH E-MAILOVÝCH ADRESÁCH 

ČESKÝ JAZYK

https://www.jak-se-pise.cz/vyjmenovana-slova-cviceni/,https://trida-u-mufa.webnode.cz/news/sklonovani-podstatnych-jmen-vzory/, http://ucebnice.zcu.cz/tema/koncovky-podstatnych-jmen-procvic-si

zde můžete i nadále procvičovat český jazyk

Doplň i/y – procvičování vyjmenovaných slov

B_čí zápasy, b_lo krásně, sl_šíš sovu, v_rob_l to Zb_šek, zapnout si l_že, prázdniny upl_nuly, ospale zaz_vala, bl_zko b_tu, hřb_tovní z_dka, zub se v_v_klá, obraz v_sel, v_sel ob_lí, um_j si ruce, hodina odb_la, zb_tek peněz, pl_šová hračka, zaječice kl_čkuje, pos_pka na koláči, rozv_tý kv_tek, nev_plazuj jaz_k, náb_tkářská dílna, uv_díme se z_tra, Pep_k v_kládá nesm_sly, b_lý sníh, l_že nanuk, v_malovaný pokojík, p_skat na psa, bab_čka b_dlí v B_džově, v_s_pat odpadky, v_řezat p_lkou.

Doplň i/y – procvičování koncovek podstatných jmen:

 1. RODU STŘEDNÍHO - Uvízl jsem kol… automobilu v bahně na pol…. Vítr si pohrával se stébl… trávy. Po Lab… plují loďky osvětlené světl…. Na neb… jsme viděli ptáky, jak mávají křídl… Dívky cvičí se švihadl….. Chlapci se popíchali kružidl…. Pracovali jsme na pol….
 2. RODU ŽENSKÉHO - Na mez… kvetly modré chrp…. Co máš na mysl…? Dnes večer se chci dívat na televiz….. Nepromarni čas dlouhými řečm….. Půjdeš zítra do škol…? Napiš příklad na tabul…. Musíš napnout síl…. Eva je dívka s pevnou vůl….
 3. RODU MUŽSKÉHO - Setkat se s přátel…, krmit holub…, luk a šíp…, hluboké močál…, úl… na poli, jedovatí plaz…, pštros…neumějí létat, dunivé hrom…, otevřít poštovnímu doručovatel…, hlídači se ps…, terénní voz…, milý

Podtrhni červeně přídavná jména měkká, modře přídavná jména tvrdá a doplň i/y:

Krajina s osaměl….m…  vrchy oslňovala oči bíl…m jiskřiv…m sněhem. Les se skvěl v zimn…  nádheře. Větve stromů byly ověšené ledov…m… krystaly a spojené  dlouh…m…  šňůrami jíní.  Blýskaly se v slunečn…ch paprscích jako ryz…  diamanty a upoutávaly divákov…  oči hrou duhov…h barev. Na zamrzl…ch rybnících se klouzali mal…  i velc…  kluci v tepl…ch kabátech. Výjev téměř jako z Ladov…ch pohlednic. 

MATEMATIKA

http://ucebnice.zcu.cz/tema/zlomky-uvodhttps://procvicovani-uciva.webnode.cz/matematika/a4-trida/

Vynásob:

 4 327                      6 354                   5 396                  7 856             5 987                3 547

   . 65                      .    29                       . 48                   .   67              .   94                 .   53

 

 

Vyděl:

58 245 : 6 = __________                         23 248 : 9 = ____________

 

 

57 123 : 15 = ___________                     38 426 : 27 = ______________

 

 

 

Na závody nastoupilo 5 družstev po 8 dětech a 6 družstev po 7 dětech. Kolik dětí celkem závodilo?   

 

 

Odpověď: ________________________________________________  

 

Vypočítej a doplň  <, >, =

 26 + 11   __      6 . 7                             326 + 200   __  50 . 10                      83 – 21     __        9 . 7                            

231 - 30   __    10 . 20                             39 + 18     __     7 . 8                     420 + 180   __    600 . 10

 

Pan Nový měl na vkladní knížce 68 395,40 Kč. Na dovolenou si vybral 19 200 Kč, později uložil 5 600 Kč. Vypočítej, kolik korun má na účtu?

   __________________                 ___________________  

   __________________                 ___________________  

   __________________                 ___________________

 

Odpověď: ________________________________________________  

 

ZEMĚPIS

Čekají nás státy ležící na východě Evropy. Jedná se o: RUMUNSKO, BULHARSKO a MAĎARSKO 

Najděte si o každém z nich zase nějaké informace na internetu (už jste se to šikovní) a také se na YOU TUBE podívejte na nějaké krátké filmy o všech třech zemích. Na základě získaných informací mi zase ke každému napište nějakou zajímavost, co se tam vyrábí, jeho hlavní město a nakreslete vlajku. Také si najděte na internetu mapu EVROPY a tyto země na ní vyhledejte. 

 1. Která z těchto zemí je největší?
 2. Které tyto země mají moře a jaké? 
 3. Zkus najít, ve které z těchto zemí žil údajně DRÁKULA?
 4. Odkud pochází jídlo „SEGEDÍNSKÝ GULÁŠ?
 5. Kde leží město VARNA?

 

PŘÍRODOPIS

 https://brumlik.estranky.cz/clanky/prirodoveda/5.rocnik/clovek.htmlzde můžete procvičovat všechny soustavy, které jsme probrali

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA

Je to soubor orgánů, které vylučují z těla odpadní látky prostřednictvím moči. Slouží k odstraňování škodlivých látek ven z těla - čistí krev člověka. Reguluje objem vody v těle. Reguluje množství solí v těle. Hlavním orgánem vylučovací soustavy jsou ledviny, které pracují nepřetržitě. Ledviny jsou párový orgán fazolovitého tvaru. Jsou uloženy po stranách bederní páteře. Při jejich disfunkci dochází ke smrti jedince během několika dní. Další důležité orgány této soustavy jsou: močovod, močový měchýř a močová trubice.

Zkus najít na internetu odpovědi na tyto otázky:

 1. Jaký je hlavní úkol vylučovací soustavy?
 2. Jmenuj orgány, které patří do vylučovací soustavy.
 3. Který z orgánů vylučovací soustavy je párový?
 4. Jaký tvar má ledvina?
 5. Kde se tvoří moč?
 6. Co je to dialýza?
 7. Jakou funkci (úkol) má moč?
 8. Kde zůstává moč před vyloučením z těla?
 9. Může žít člověk pouze s jednou ledvinou?

 

DĚJEPIS

https://www.youtube.com/watch?v=--6U9WHODok - Dějiny udatného českého národa - NÁRODNÍ OBROZENÍ

Národní obrození

Národní obrození bylo společenské hnutí, které vedlo k záchraně českého jazyka a literatury, hnutí prosazující českou národní kulturu a jazyk.

· souviselo s osvícenstvím ve světové literatuře (hl. francouzské)

· přístup ke vzdělání měli jen česká buržoazie (bohatí) a čes. inteligence (vzdělaní).

· vznikaly společnosti, které podporovaly obrození: 

      a) Matice česká - tiskla české písemnictví, organizovala společenský život, zakladatelem byl František Palacký          

      b) Česká expedice - nakladatelství českých textů a knih, spojena s osobou Václava Matěje Krameria

panslavismus - myšlenka slovanské vzájemnosti; všechny slovanské národy pochází z jedné rodiny-mají společný kořen a ochráncem pro ně je Rusko

Zajímavost: Víte, že v době národního obrození se v Praze se objevily nové pochoutky? Ano, uzenka a český párek. Okamžitě si získaly srdce Pražanů.

Zkuste si zvýrazněná jména najít na internetu. 

 

CHEMIE

Prezentace k učivu zde

Opakování chemie 8. tř. - Částicové složení látek

Vypracuj otázky:

 1. Z čeho se skládají látky, které jsou kolem nás?
 2. Co znamená slovo „atomos“?
 3. Jaké částice se nachází v atomu?
 4. Jaké znáš využití jaderných sil a jaderné energie?
 5. Jaké síly působí mezi částicemi uvnitř atomu?
 6. Kde byla poprvé použita jaderná bomba?
 7. Jsou podle tebe jaderné elektrárny bezpečné?
 8. Víš, co se stalo v Černobylu a ve Fukušimě?

Vypracované otázky poslat na adresu: janobelica@seznam.cz do čtvrtka 23. dubna 2020.

Ti co nemají internet, tak si učivo zopakují ze sešitu a vypracují otázky do sešitu chemie přehledně, čitelně a s datem.

 

FYZIKA

Prezentace k učivu zde

Opakování - Fyzika 8. tř. – Přeměna elektrické energie na tepelnou, světelnou a pohybovou

Odpověz na otázky

 1. Čím měříme spotřebu elektrické energie?
 2. Čím se přivede elektrická energie do domácnosti?
 3. V jakých zařízeních se vyrábí elektrická energie?
 4. Vyjmenuj typy zařízení, ve kterých se v ČR vyrábí elektrická energie!
 5. Uveď příklady, v jakých zařízeních se ve světě ještě vyrábí elektrická energie!
 6. Na jaké energie se může přeměňovat elektrická energie?

 Odpovědi poslat na adresu: janobelica@seznam.cz do čtvrtka 23. dubna 2020

Ján Belica

 

Nezapomínejte chodit ven a řídit se stále podle zavedených pravidel - ROUŠKA, RUKAVICE (POKUD JDETE NAKOUPIT), DODRŽOVÁNÍ VZDÁLENOSTI

Těším se na vaše vypracované úkoly. 

M. Kalinová

 

zjistit více

Angličtina pro osmičku:)

 Angličtina: Připravte si papír a pastelky a pojďte si zahrát hru na malování obrázků, kterou dobře znáte ze školy:)          Malujte obrázek podle pokynů:         - Take a brown pencil and paint a big brown table         - Take a black pencil and paint six chairs around the table         - There will sit a mother, fother, two children and grandmom and granddad around the table         - There will be a big plate with fruit on the table - four apples, two bananas and grapes         - Mother has got a brown hair and grandmas´hair are grey Budu ráda, když mi vaše obrázky pošlete:)

 

Opatrujte se a moc se na vás těším, L.Mlčkovská

zjistit více

Úkoly pro osmáky na 33. týden - Z, Př a D

ZEMĚPIS

Čekají nás státy ležící na jihu Evropy . Jedná se o ITÁLII, ŘECKO A CHORVATSKO. 

Najděte si o každém z nich nějaké informace na internetu a také se na YOU TUBE podívejte na nějaké krátké filmy o všech třech zemích. Na základě získaných informací mi ke každému napište nějakou zajímavost, co se tam vyrábí, jeho hlavní město a nakreslete vlajku. Také si najděte na internetu mapu EVROPY a tyto země na ní vyhledejte. 

1. Která z těchto zemí má hlavní město ŘÍM?

2. Která země není zároveň poloostrovem? 

3. Co je to poloostrov ?

4. Ke které zemi patří ostrov Kréta a co to je ostrov?

5. Která moře omývají břehy těchto států?

6. Kde leží město SPLIT?

7. Kde se nachází OLYMP a co to je?

 

PŘÍRODOPIS

https://brumlik.estranky.cz/clanky/prirodoveda/5.rocnik/clovek.html zde můžete procvičovat všechny soustavy, které jsme probrali

DÝCHACÍ SOUSTAVA

Dýchání je výměna plynů mezi vnějším prostředím a plícemi. Dýchací soustava se dělí na dýchací cesty a plíce. V dýchacích cestách je: dutina nosní, nosohltan, hrtan, průdušnice a průdušky. V horních cestách dýchacích je dutina nosní, kde jsou jemné řasinky. Vzduch se v dutině nosní zbavuje prachu a nečistot. V nosohltanu se nachází mandle nosohltanová a mandle patrové. Dolní cesty dýchací: hrtan (chrupavka štítná, hlasivky), průdušnice, 2 průdušky, průdušinky, plicní sklípky. Pravá plíce je tvořena třemi laloky, levá plíce dvěma laloky. Poplicnice = tekutina, která zajištuje přilnavost a tím umožňuje dýchání. Bránice odděluje dutinu hrudní od břišní. Objem plic je kolem 5l. Při nádechu v klidu vyměníme asi půl litru. Při námaze vyměníme asi 2 až 3l za jedno nadechnutí. Vitální kapacita = objem max. nádechu + max. výdechu. Nemoci: zánět plic, chřipka, tuberkulóza, rakovina plic.

TRÁVICÍ SOUSTAVA

 Díky trávicí soustavě živočich do těla dostává potravu, vodu, minerální látky a vitamíny. Potravu živočich přijímá dutinou ústní, kde se potrava mísí se slinami, které produkují slinné žlázy. Poté se potrava díky polykání dostává do hltanu, později do jícnu. Z jícnu putuje rovnou do žaludku, kde dochází ke štěpení potravy. Objevují se zde i žaludeční šťávy a rozklad potravy. Ze žaludku se potrava dostává do tenkého střeva, kde dochází k dokončení trávení cukrů, tuků a bílkovin. Lze tedy usoudit, že tenké střevo je hlavním místem trávení. Nestrávená potrava postupuje do tlustého střeva, kde dochází k proměně ve stolici a dostává se řitním otvorem z těla ven.

 

DĚJEPIS

https://www.youtube.com/watch?v=ZZyXvJ1SkqY - dějiny udatného českého národa Věk páry

Vynálezy mění svět aneb průmyslová revoluce. 

Zemědělská a průmyslová revoluce

Zemědělství:

      a) úpadek drobných rolníků, budování velkostatků, uvolnění pracovní síly, která pracuje za mzdu

      b) zaváděno střídavé hospodaření, technické plodiny, zelenina, ovoce, intenzivní hospodaření

      c) technický pokrok – mlátičky, ruchadla, parní pluh, žací stroj (u nás ruchadlo bratranci Veverkové)

      d) Východní Evropa zaostává, nevolnictví, primitivní metody, extenzivní hospodaření

Průmyslová revoluce – začala v Anglii v oborech textilnictví.

Budování hutního průmyslu – výroba železa, litiny a oceli pomocí koksu = nastupuje věk oceli. Velká střediska – Porůří, Slezsko, Ural, severovýchod USA, Manchester. U nás – první průmyslové oblasti v Liberci, Brně, Praze, těžba uhlí na Kladensku a Ostravsku (první koksová pec).

Postupně vzniká elektrotechnický a chemický průmysl.

Revolucí byl objev parního stroje Jamesem Wattem 1785. Stroj byl využit v průmyslu a v dopravě – parní lokomotiva (1814 George Stephenson). Železnice zrychlila a zlevnila dopravu, podpořila vznik světového trhu a odstranila izolaci vzdálených oblastí. Parník – 1807 Robert Fulton. U nás – Češi Josef Božek, Jan Ressl, Gerstner, první železnice u nás 1837 Vídeň – Slezsko.

Zkuste si podrtžené výrazy najít na internetu. 

 

zjistit více

Úkoly pro osmičku na 33.týden F a CH

 

Ahoj. Tady máte úkoly z fyziky a chemie. Prezentace k předmětům F a CH máte na e-mailových adresách.

 A) Podívej se na kapitolu – Jištění elektrických obvodů

B) Shlédni DUM- Pojistka, jistič

C) Odpověz na otázky

        1. Proti čemu nás chrání pojistky a jističe v elektrickém obvodu?

        2. Co je to pojistka?

        3. Jaký je princip elektrické pojistky?

        4. Co je to jistič?

        5. Jaký je princip jističe v el.obvodu?

Odpovědi poslat na adresu: janobelica@seznam.cz do čtvrtka 16. dubna 2020

Ti co nemají internet, tak si učivo zopakují ze sešitu a vypracují otázky do sešitu Fyzika a vše řádně označí.

CHEMIE

A) Podívej se na kapitolu – Kyslík

B) Shlédni DUM- Kyslík jako plyn

C) Vypracuj otázky, které jsou uvedeny na konci prezentace:

     1. Jaká je značka kyslíku?

     2. Jak se vyrábí kyslík?

     3. Jaké je využití kyslíku?

     4. Jaká je značka ozónu?

     5. K čemu slouží ozonosféra?

     6. Co je to hoření?

     7. Co je podmínkou hoření?

     8. Kolik je kyslíku v atmosféře?

Odpovědi poslat na adresu: janobelica@seznam.cz do čtvrtka 16. dubna 2020. Ti co nemají internet, tak si učivo zopakují ze sešitu a učebnice str.: 18,19,20 a vypracují otázky do sešitu chemie.

Ján Belica

 

 

zjistit více

Úkoly pro osmičku na 33.týden OV, M, ČJ a VV

Ahoj TŘÍDO.

Netradiční VELIKONOCE máme za sebou a je tu další týden!!!! Ničeho se nebojte, tento má jen čtyři pracovní dny, takže úkolů bude méně :).

ÚKOLY MÁTE JAKO VŽDY I NA VAŠICH E-MAILOVÝCH ADRESÁCH

Opět děkuji a chválím všechny, kteří pečlivě nebo alespoň v rámci možností pracují a učí se. Stále chválím nejen vás, ale i vaše rodiče, kteří to teď jistě nemají jednoduché a moc jim děkuji za všechno, co dělají. Jste prostě SUPER. 

Nezapomínejte chodit ven a řídit se stále podle zavedených pravidel - ROUŠKA, RUKAVICE (POKUD JDETE NAKOUPIT), DODRŽOVÁNÍ VZDÁLENOSTI

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Zkuste svými slovy napsat, jak by se v této zvláštní době mělo pomáhat starým lidem. Pokud máte nějakou vlastní zkušenost s takovou pomocí, napište mi o tom.

 

MATEMATIKA

https://matmat.cz/https://www.umimematiku.cz/ - zde můžete procvičovat matematiku

 Sečti:

728 564            462 598        425 136       333 333    

 96 983             149 255        544 659       969 186

 

Odečti

652 145        391 264      285 638         872 145

-97 434        -65 415      -124 109       -648 627

 

  Vynásob:

  4 546         23 568          7 195       9 357

    . 27                . 84             . 63          .75

 

Zaokrouhli

Na desítky:   56=            874=           499=            951=

Na stovky:   232=           6999=          5824=           3519=

 

Počítej zpaměti:

84:9=___(  )   35:6=___(  )   55:7=___(  )      47:5=___(  )

19:4=___(  )   29:3=___(  )   65:8=___(  )      76:9=___(  )

 

 

  Vyděl a proveď zkoušku:

  27 437 : 6 =______                85 763 : 3 =______       

 

 

  64 184 : 15 =______              95 857 : 28 =______

 

 

 

Násobení a dělění 10;100 a 1000

 56 . 100 = _______                825 . 10 = ______

 98 . 1000 = _______          5 823 . 100 = ______

 

 2 560 : 10 = ________        29 000 : 100 = ______

 23 000 : 10 = ________       13 000 : 1000 = ______

 

Tři zedníci si vydělali dohromady 74 385 korun. Kolik si vydělal   každý z nich, pokud se rozdělili stejným dílem?

 

 

Odpověď: _____________________________________________

 

Teta koupila dětem dvě stejná autíčka a jednu panenku. Celkem zaplatila 492 Kč. Panenka stála 150 Kč. Kolik stálo jedno autíčko?

 

 

 Odpověď: _____________________________________________

     

Obdélník má jednu stranu dlouhou: a=26cm a druhou: b=42cm. Kolik měří obvod o=? a obsah S=?

 

Odpověď: _____________________________________________

 

Plot kolem čtvercové zahrady je dlouhý 192 m. Jak dlouhá je jedna strana zahrady?

 

 

 

 

 

Odpověď: ______________________________________________

 

ČESKÝ JAZYK

https://www.umimecesky.cz/zde můžete procvičovat český jazyk

malý b_čík b_tový textil sb_rka básní hodiny b_jí ob_čejná věta chlub_t se b_lá barva vyb_tá baterie
kosův příb_tek b_valý hrabě vyb_há na start moje b_dliště sb_t bednu ub_l zvíře město B_lina vyb_lit pokoj

 

Jana se l_tuje l_žujeme l_dé usl_šel hlasy černá hl_na skl_čko pl_šáček l_skový oříšek
pl_seň pták l_ska pl_ží se ml_nář kl_dně spi ml_nské kolo l_dový tanec prudký l_ják
zm_zel nám m_čka nádobí m_stní člověk um_m číst lesní m_tina m_chám kaši zlom_la tužku udělej vým_k
m_řit puškou hm_zí bodnutí malý m_ček kamarád M_rek platit m_tné m_rná povaha pes M_ša m_  všichni

p_lník kop_tník evropský kop_rka op_luje květiny p_lný žák pěkné p_smo p_smena zp_tavý pohled
p_jeme čaj žlutý p_l top_m uhlím ptáček p_pal slep_š není had p_chavý bodlák klop_tl pokrop_m záhon

s_rkárna s_lný strom os_ka s_rová zelenina rybářská s_ť předs_ň us_nám s_slí doupě
s_loměr s_ťka čajové s_tko s_lák přes_vat písek kytka us_chá s_kl bolestí pros_nec
pov_dla v_sledek v_nice malá v_ska dospělým v_káme nadmořská v_ška v_strašil mě v_sutá hrazda
malý V_ncek v_robky v_čko v_dím tě malinký v_dělek v_c  síly postav_t se žv_kačka

 

Čtení s porozuměním + výtvarná výchova

VV - k bajce nakresli obrázek

O starém lvu

Starému lvovi se nechtělo lovit, tak si vymyslel malou lest. Natáhl se ve své jeskyni a skučel, naříkal, kvílel a úpěl, až se to rozléhalo celým krajem. Když ho ostatní zvířata uslyšela, bylo jim ho líto a přicházela postupně na návštěvu. Vždy měla pro lva slova útěchy, ale nenasytný lev se na ně vrhal a měl tak bez práce největší hody v životě. Jednou ho uslyšela i liška. Zastavila se na prahu jeskyně a tiše naslouchala. Lev ji spatřil a hned ji vítal: „Pojď dál, milá liško, pojď ke mně na návštěvu,“ povídal líbezným hlasem. Lišce se ale jeho úsměv vůbec nelíbil. Popřála dobrého dne, ale zůstala venku. „No tak pojď, jsem tak sám a je mi smutno. Budeme si vyprávět veselé příběhy,“ snažil se vlichotit lev. „Ani mě nenapadne. Všimla jsem si, že do jeskyně vede spousta stop zvířat, která tě přišla utěšit. Ven z jeskyně ale žádné stopy nevedou. Jistě bych skončila v tvých drápech jako ostatní,“ odpověděla liška a rychle utíkala pryč.

Jaké poučení vám bajka připomíná nejvíce?

Sytý hladovému nevěří.

Kdo se bojí, nesmí do lesa.

Za sladkými slovy se často skrývají špatné úmysly.

Snídani sněz sám, o oběd se poděl s přítelem a večeři dej nepříteli.

 

Velikonoční přání osmičce

Dobrý den všem. 
Chtěla bych vám poděkovat za práci i za to, jak to  v pohodě zvládáte a samozřejmě popřát krásné VELIKONOCE.
Užijte si je pořádně a pokud to bude možné, pošlete mi nějakou velikonoční fotku. Třeba vaší velikonoční výzdobu doma, nebo jak pečete a vaříte něco dobrého :-). Dám to zase na naše webovky.
M. KALINOVÁ

Výchovy a INF, 32.týden

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Najděte si na INTERNETU pojem SEKTA a napište čím jsou tyto organizace nebezpečné + napište aspoň 4 jejich názvy. Na YOU TUBE zkus najít nějaký zajímavý fim, týkající se sekt a podívej se na něj. Napiš mi k této problematice svůj názor.

 

INFORMATIKA

Znovu opakuji : Informatiku využíváte denně k vypracování úkolů a ke komunikaci se mnou i se svými kamarády. Takže chválím !!!!!

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Zkuste vytvořit z novin nebo časopisu nějakou zajímavou koláž, třeba na téma SPORT. Těším se vaše další na obrázky. Posílejte i ty z minulého týdne, ať mám co dát na webovky.

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Napište mi jména písniček a jejich interpretů, které a kteří vám teď dělají radost. 

  

Děkuji a stále chválím všechny, kteří pečlivě spolupracují a učí se. Samozřejmě chválím nejen vás, ale i vaše rodiče a moc jim děkuji za všechno, co dělají. Jste prostě báječní.  Stále nezapomínejte chodit ven a řídit se podle pravidel - ROUŠKA, RUKAVICE ( POKUD KDETE NAKOUPIT) , DODRŽOVÁNÍ VZDÁLENOSTI

zjistit více

CH a F 8. procvičování.

Úkoly od pana učitele opět posílám i na vaše e-maily, kde vám to jde mnohem lépe otevřít. PREZENTACE K TĚMTO PŘEDMĚTŮM BUDETE MÍT POUZE  V E-MAILECH. Procvičujte a zapisujte, ať můžete svou práci panu učiteli ukázat. 

Chemie  - Učivo na týden 6.4. – 9.4.2020

Opakování chemie    8. Tř.

 1. Podívej se na kapitolu – Znečišťování ovzduší

 

Shlédni DUM- Znečišťování ovzduší

 1. Odpověz na 8 otázek, které jsou na konci prezentace:

 

 1. Jaké jsou přirozené zdroje znečištění ovzduší ?
 2. Které oxidy způsobují kyselé deště?
 3. Co způsobují v přírodě kyselé deště?
 4. Proti čemu nás chrání ozonová vrstva?
 5. Co Čemu zabraňuje ozonová vrstva?
 6. Který plyn způsobuje vznik skleníkového efektu?
 7. Co způsobuje v přírodě skleníkový efekt?
 8. Co je to smog?

Odpovědi poslat na adresu :  janobelica@seznam.cz do čtvrtka 9.dubna 2020

Ti co nemají internet, tak si učivo zopakují ze sešitu a učebnice str. : 12,13,19,22,23,24  a vypracují otázky do sešitu chemie- když ho nemáš doma tak si zaveď nový.

Přeji všem hodně elánu a energie do opakování učiva chemie.

 

Fyzika  - Učivo na týden 6.4. – 9.4.2020

               2.Opakování - Fyzika   8. Tř.

 1. Podívej se na kapitolu – Ochrana před nebezpečným napětím

 

        DUM- Ochrana před nebezpečným napětím

 

Odpověz na otázky, které jsou uvedeny na konci prezentace:

Otázky: 1.Jak vysoké je bezpečné pro člověka jednosměrné napětí? 2.Jak vysoké je bezpečné  pro člověka střídavé napětí? 3. Jak vysoké napětí využívá většina spotřebičů v domácnosti ? 4.Je toto napětí životu nebezpečné pro člověka? 5.Co nesmíme dělat s elektrickou zásuvkou? 6.Jak zapojujeme elektrický spotřebič do zásuvky? 7. Co musíme udělat se svítidlem,když v něm chceme vyměnit žárovku? 8. Kdo opravuje vadné elektrické spotřebiče? 9.Co nesmíme dělat v blízkosti vedení vysokého napětí?

Odpovědi poslat na adresu :  janobelica@seznam.cz do čtvrtka  9.dubna 2020

Ti co nemají internet, tak si učivo zopakují  ze sešitu a z učebnice Fy-8.tř  str. 36-48  a vypracují otázky do sešitu Fyzika.Přeji všem hodně elánu a energie do opakování učiva fyziky.Všechny Vás pozdravuji z nedalekého Liberce. 

                                                                   Ján Belica

 

 

zjistit více

Český jazyk - procvičování, 32.týden

slunné obydl-

topit dřív-m

malé královstv-

pevné zdrav-

na smetišt-

těžba uhl-

práce v zemědělstv-

skříňka s líčidl-

s letadl-

obchod s mýdl-

moudré příslov-

stavebnictv-

na Lab-

vysoké rákos-

předpověď počas-

chytit chapadl-

vířil křídl-

velké vítězstv-

s policejními vozidl-

blíží se rychlými temp-

za jízdními kol-

husté stromov-

za obydl-m

umýt nádob-

dotýkat se tykadl-

vyviklané zábradl-

mezi strašidl-

říct to dvěma slov-

s lidovými pořekadl-

umyté nádob-

rovinaté Polab-

před zrcadl-

svítit světl-

s velkými chodidl-

nejkrásnější obdob-

nad umyvadl-

práce na pol-

velké bohatstv-

líbí se mi Pošumav-

široké údol-

spojte se sloves-

nad pol-

bujné vesel-

příběh z dětstv-

voda pod zdymadl-

pytel s obil-m

nasypat kuřet-

ukrýt se v křov-

opustily ho síl-

jsem u chalup-

mít na mysl-

závod v chůz-

výroba obuv-

běloučké bříz-

pást hus-

lézt ze skál-

během plavb-

vrhat koul-

konec válk-

před vrtul-

v hluboké rokl-

sedět na mez-

ozdobit petržel-

za věž-

klobouk ze slám-

na židl-

velké mís-

s velkými řečm-

psát na tabul-

mít pevnou vůl-

s velkou píl-

ostré pil-

ležet v postel-

s veselou mysl-

ryb- na udici

dávat v televiz-

bojím se tm-

konec bitv-

za chvíl-

vejít do tm-

pití v láhv-

pod jedl-

časté chyb-

pěkné bot-

pást kráv-

na větv-ch

jít do škol-

miluji Alic-

pět broskv-

do kaps-

pod hráz-

květy bledul-

sbírat houb-

lžička sol-

tři žiraf-

akrobatické sestav-

Líbí se mi sokol-.

Jestřáb- žijí v lese.

katalog se šroub-

v hlubokých les-ch

poštovní holub-

cvičit lv- v cirkuse

Máme problém-.

Dal jsi psov- vodu?

vytahovat provaz-

vytasit dráp-

staré dub-

statné topol-

schovat se pod stol-

nové automobil-

svěřit se psychologov-

přijela se ps-

tác- s cukrovím

věnovat Mirkov- autíčko

zapojit telefonní kabel-

vysoké mrakodrap-

Kdy přiletí čáp-?

Střep- přináší štěstí.

stavět dom-

Na komíně hnízdí čáp-.

Jít s přátel- na večeři.

Půjdu na oslavu k Honzov-.

naložené voz-

tajuplné ostrov-

taneční sál-

Jaké to jsou mrav-?

stříbrné podnos-

Půjčit hrábě sousedov-.

Ovce si pochutnaly na jetel-.

školní autobus-

zdravé zub-

dlouhé vlas-, krátký rozum

jet na víkend

k dědečkov-

Vyřídil rodičům pozdrav-?

posilovat břišní sval-

měšec s peněz-

Tady jsem pro vás připravila procvičování koncovek podstatných jmen. 

Dále se zkuste podívat na níže uvedené odkazy a procvičujte hlavně vyjmenovaná slova. 

https://www.umimecesky.cz/

Na vaše e-mailové adresy vám pošlu další práci. 

zjistit více

Matematika procvičování 32.týden

Ahoj děti. Máme tady 32. týden, tak vám posílám další procvičování. Když vám to nebude stačit, zkuste níže uvedené odkazy. Ale nezapomeňte, že tento týden má pouze TŘI pracovní dny - máme tu totiž VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY. Tak si je hezky užijte. 

M. Kalinová

https://matmat.cz/https://www.umimematiku.cz/

 

OPAKOVÁNÍ Z MATEMATIKY

Vypočítej:

574 314        951 247        241 004        620 014       601 328

147 581        65 094         524 079        325 647       420 169

 

Vypočítej:

272 564        446 487        845 156        912 045       501 987

162 312        -54 621       -512 365     -456 410       -421 186

 

Vynásob:

5 674           24 587             7 452          43 128       5847     

  . 89                .  64              .  28               .  36         . 75

 

Vyděl:

45 365:6= _________   96 120:7=_________      85 047:25=________

 

 

 

 

V soutěži mohl každý získat nejvíce 120 bodů. Libor měl 3, Marek 3

a Jirka 5 z tohoto počtu.                                    5          4

         6

Jaké bylo jejich pořadí v soutěži?                                        

 

 

 Počítej zpaměti:

64:9=___(  )   39:6=___(  )   59:7=___(  )   42:5=___(  )

19:4=___(  )   29:3=___(  )   77:8=___(  )   68:9=___(  )

 

Teta upekla výborné koláče. Třetina byla makových, třetina jablkových

a 15 tvarohových. Kolik koláčů teta upekla?

 

 

 

 

Odpověď: _____________________________________________

 

Vypočítej:

698 . 10  = _______           58 . 1000  = ______

24 . 100 = _______            947 . 100  =  ______

5 900 : 100 = ________       78 000 : 100  = ______

561 000 : 100 = ________   30 000 : 1000  = ______

 

Zjisti na internetu, na jaké části se dělí zápas ve fotbale, v hokeji a v košíkové. Jak dlouho celá tato utkání trvají a jak dlouho trvají jejich části?

 

 

Odpověď: _____________________________________________

 

Na cyklistických závodech trval jeden okruh 17km. Každý závodník musel objet tento okruh pětkrát a pak ještě dojet 6km na stadion, kde byl cíl. Kolik kilometrů měřila trasa závodu?  

 

 

 

 

Odpověď: ____________________________­­­­­­__________________

 

V ubytovně se má ubytovat 142 sportovců. Pokoje jsou jen šestilůžkové. Kolik pokojů sportovci obsadí?

 

 

 

Odpověď: _______________________________________________     

 

Hoši pravidelně spořili. Kolik si každý z nich našetřil půl roku a kolik za rok? Kdo z nich našetřil za rok nejvíc?

 

Petr

Leon

Patrik

Karel

Martin

Dušan

měsíčně

80

70

40

 

 

60

za půl roku

 

 

 

540

 

 

za rok

 

 

 

 

600

 

 

Odpověď: _______________________________________________     

 

 

zjistit více

VV - V okně

Ahoj. Zaslané obrázky k tématu "Co vidím z okna" jsou moc pěkné. Jak mi je budete posílat, tak je budu vkládat právě na tuto stránku, ať se o ně podělíte s ostatními. 

zjistit více

Portréty panovníků

Učivo Z, PŘ 8.

ZEMĚPIS

Čekají nás státy ležící na SKANDINÁVSKÉM POLOOSTROVĚ. Jedná se o NORSKO, ŠVÉDSKO A FINSKO. 

Najděte si o každém z nich nějaké informace na internetu a také se na YOU TUBE podívejte na nějaké krátké filmy o všech třech zemích. Na základě získaných informací mi ke každému napište nejakou zajímavost, co se tam vyrábí, jeho hlavní město a nakreslete vlajku. Také si najděte na internetu mapu EVROPY a tyto země na ní vyhledejte. 

1. Která z těchto zemí je největší?

2. Která je nejseverněji? 

3. Co je to FJORD?

 

PŘÍRODOPIS

Oběhová soustava - rozvádí krev do celého těla

SRDCE  - dutý sval, váží kolem čtvrt kila, funguje v těle jako pumpa, leží v hrudním koši

funkce: popohánění krve do krevního oběhu – svalovina se smrští a povolí

tep: je ozvěnou srdeční činnosti, u dospělého člověka je tepová frekvence 70 tepů za minutu, na některých místech těla lze tělesný tep (pulz) nahmatat 

krevní cévy – proudí jimi krev, mají různé vlastnosti

1. tepny : vedou ze srdce, říká se jim artérie, mají pevné a pružné stěny – přímo se tam převádí tlak z komor

2. žíly: vedou do srdce, mají slabší stěny

3. vlásečnice = kapiláry ( znamená úzká trubička), mají tenké stěny tvořené jednou vrstvou buněk, zásobují krví všechny prokrvené orgány v těle (až na vlasy, nehty, zubní sklovina)

stavba krevního oběhu:  rozděluje se na 2 základní část – velký a malý

KREV: Krev je neprůhledná červená tekutina, která se skládá z krevní plazmy, červených a bílých krvinek a krevních destiček. KREV ROZVÁDÍ DO CELÉHO TĚLA ŽIVINY A PŘIVÁDÍ KYSLÍK K BUŇKÁM A TKÁNÍM CELÉHO ORGANISMU. Také pomáhá chránit tělo před různými nemocemi. 

nemoci oběhové soustavy - choroby krve: chudokrevnost: = anemie, příčiny – poruchy krvetvorby; srpková anemie – červené krvinky mají tvar srpku, mají menší objem, méně hemoglobinu – menší schopnost přenášení kyslíku, jedna forma genu pro srpkovitý a jedna pro normální, většina lidí mají všechny krvinky zdravé – oba geny pro zdravé, oba geny pro srpkovitou anemii, jedna srpkovitá a jedna normální, když oba srpkovitá – tyto lidé umírají, jedna a jedna – potíže při fyzické námaze, výhoda při malárii – napadá zdravé krvinky, když má srpkovité – nenapadá je tolik malárie, v Africe často srpkovitá anemie, leukémie: = rakovina krve, porucha krvetvorby v tom, že jich je tam mnohonásobně víc, je nutná transplantace kostní dřeně, AIDS: HIV – virus (napadení člověka imunitním virem), který způsobuje AIDS (syndrom získaného selhání imunity)

Na you tube si vyhledejte BYL JEDNOU JEDEN ŽIVOT - KREV, SRDCE a další s tím související díly a podívejte se na to, mají to moc pěkně a srozumitelně zpracované.

 

 

 

 

zjistit více

Opakování VO, INF, VV, HV 8.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Najděte si na internetu pravidla hygieny, která pomáhají v prevenci proti KORONAVIRU. Snažte se podle nich chovat, abyste ochránili nejen sebe, ale také celou svou rodinu a pokud chodíte ven, tak i okolí. 

 

INFORMATIKA

Informatiku využíváte denně k vypracování úkolů a ke komunikaci se mnou i se svými kamarády. Takže chválím !!!!!

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Nakreslete mi třeba co vidíte z okna. Jak a čím je na vás. Těším se na obrázky.

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Na YOU TUBE si najděte třeba nějaký muzikál a jen mi napište, jak se jmenoval a jestli se vám líbil. Pustím si je také a obratem napíšu své dojmy já vám.

  

Děkuji a chválím všechny, kteří pečlivě spolupracují a učí se. Jste super. Pokud si splníte úkoly a domácí povinnosti, tak nezapomínejte chodit ven a řídit se podle pravidel - ROUŠKA, RUKAVICE ( POKUD KDETE NAKOUPIT) , DODRŽOVÁNÍ VZDÁLENOSTI

zjistit více

Opakování 8. F a CH

Úkoly a materiály na procvičování jsem vám poslala na vaše e-mailové adresy. Budu se snažit vložit tyto materiály i sem. 

M. Kalinová

zjistit více

Opakování 8. M a ČJ

Dobrý den. Posílám procvičování z češtiny a matematiky na celý týden. Rozvrhněte si to každý podle svého tempa. Zkuste si , pokud máte možnost stále opakovat na těchto stránkách https://skolakov.eu/https://www.gramar.in/cs/ http://cestina.diktaty.cz/https://www.skolasnadhledem.cz/ , www.umimecesky.cz 
Ještě vám dnes pošlu materiály a úkoly z dalších předmětů. 
M. KALINOVÁ
 

OPAKOVÁNÍ Z MATEMATIKY

Už jsme to všechno procvičovali a dokonce jste to i psali v pololetce.

   4.5=       9.6=      4.8=       8.7=         3.9=       6.7=

   9.8=      10.5=      6.4=       3.8=        11.6=      8.5=

  81:9=      24:4=      63:7=     45:9=       34:8=      56:7=

  42:6=     14:7=      72:8=     30:5=       24:3=      64:8=

  Vypočítej :

879 124        524 642        637 548        345 647       968 245

 84 647        249 173        316 105        471 942       86 728

 

Vypočítej :

-72 564        -46 598        225 136        133 333       647 512

-47 412         -8 671       -164 472        -94 757     -285 346

 

Vynásob:

2 145           81 267             1 638          74 145       4 684     

  . 34                .  25               .  59             .  67          .  53

 

 

 

 

 

 

Zapiš čísla správně pod sebe a spočítej:

54 124 – 2 578; 9 248 + 98 321; 103 568 – 8 587; 25 547 + 7 014

 

 

 

 

Zaokrouhli

Na desítky:    457=           142=             2598=           1953=

Na stovky:     732=          2999=            5454=           3569=

 

Počítej zpaměti:

58:9=___(  )   49:6=___(  )   39:7=___(  )   29:5=___(  )

21:4=___(  )   19:3=___(  )   61:8=___(  )   78:9=___(  )

 

Vyděl a proveď zkoušku:

57 947 : 6 =______                       74 251 : 3 =______

 

 

69 176 : 21 =______                      92 357 : 18 =______

 

 

 

 

Vypočítej:

45 . 100  = _______           8 128 . 10  = ______

52 . 1000 = _______          589 . 100  =  ______

5 400 : 10 = ________         4 000 : 100  = ______

90 000 : 100 = ________     50 000 : 1000  = ______

 

 1. Léčebné procedury na 1 den stojí pacienta 1854,- Kč. Kolik korun zaplatí pacient za týden léčby?

 

 

Odpověď: _____________________________________________

 

Máš do pěti sáčků rozdělit 85 bonbonů a 70 žvýkaček. Kolik bonbonů a žvýkaček bude v každém sáčku?

 

 

 

Odpověď: ____________________________

 

Maminka koupila 8 koláčků po 10 korunách a vánočku. Celkem zaplatila

    128,- Kč. Kolik korun stála vánočka? 

 

 

Odpověď : ____________________________     

 

Čtverec ABCD, a = 6 cm. Vypočítej obvod o a obsah S

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obdélník ABCD, a= 5cm , b=8cm, Vypočítej obvod o a obsah S

 

 

 

 Na 1m² dlážděné plochy je třeba 25 dlaždiček. Kolik dlaždiček je třeba na vydláždění plochy o rozměrech a=3m a b=8m

 

Opakování z českého jazyka                                                                                                          

Doplň: Mam-nka upekla v-borný koláč. V ob-vacím pokoj- stojí nov- gauč. L-b- se mi pohádka Lv- král. Půjč m- sv-j mob-l. Um-j nádob-!

V dál- se zabl-sklo. Na větv- posedávali dva kos- a opodál b-li sl-šet datl-. Kůň měl problém- s kop-ty. Ve v-sokém ob-lí jsme si hráli na schovávanou. Letos nám nev-šel l-žařský v-cv-k. Sněhové podm-nky b-ly špatné. Včel- nos-ly do úlu květový p-l. Nejv-ce mi chutná s-rová zelenina. Malá Eliška si hraje s pl-šov-m medv-dkem. V-drž do c-le!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Urči ve větách podmět, přísudek a slovní druhy:

 

V nemocnici se léčí nemocní lidé.

 

Žáci naší školy pojedou na výlet do Drážďan.

 

Lví mláďata podřimovala v blízkosti své matky.

 

U podstatných jmen urči rod, číslo, pád a vzor

 

ROD

ČÍSLO

PÁD

VZOR

na ulicích

 

 

 

 

u moře

 

 

 

 

autem

 

 

 

 

babičkám

 

 

 

 

mobil

 

 

 

 

pro tátu 

 

 

 

 

Vašku!

 

 

 

 

na větvi

 

 

 

 

 

U sloves urči osobu, číslo a čas

 

OSOBA

ČÍSLO

ČAS

vidíš

 

 

 

doskáču

 

 

 

seděla

 

 

 

 

Vyčasuj sloveso MÍT v přítomném čase

Jednotné číslo

Množné číslo

1.já

1.my

2.ty

2.vy

3.on

3.oni

 

Vyčasuj sloveso MÝT v přítomném čase

Jednotné číslo

Množné číslo

1.já

1.my

2.ty

2.vy

3.on

3.oni

 

 

 Vyskloňuj podstatné jméno : LEV

 

Jednotné číslo

Množné číslo

1.pád – kdo  co

LEV

LVI

2.pád – (bez) koho čeho

 

 

3.pád – komu čemu

 

 

4.pád – (vidím) koho co

 

 

5.pád – oslovujeme voláme

 

 

6.pád – (o) kom čem

 

 

7.pád – (s) kým čím

 

 

 

 Zapiš slova do tabulky podle rodů a napiš k nim vzor :

myš, obilí, obličej, stoly, Slunce, větve, slečny, delfíni, auta, báseň, jelen, prasata,

 

Rod ženský

Rod mužský

Rod střední

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Oprav věty a doplň znaménka a napiš je ve správném pořadí slov:

 

múj Bratr vojta slišel houkat hasyče a  policejní vozi

___________________________________________________

ve Středu viraš do prahi na vystavu starích vozýdel

 

 

Nad sněškou se Zablísklo a hlasytě zahřmělo

___________________________________________________

Pújdete v tomto síchravem počasý ven

___________________________________________________

 

                                                                                                                  

 Urči co je předložka a co předpona, předložky odděl čarou.

dolesa, uzené, předškolou, veverka, polesný, vevodě, povečeři, představa, ulesa, uklizeno, založit, nadvěcí, podvod, podvodou,

 

 Napiš sloveso SKOČIT, ČÍST, MALOVAT  ve všech časech:

 

Minulý čas

Přítomný čas

Budoucí čas

Podle tohoto vzoru:

jít ( 2. os.)

šel jsi

jdeš

půjdeš

skočit (1.os.)

 

 

 

číst  (2.os.)

 

 

 

malovat (3.os)

 

 

 

 

  Napiš slova opačného významu:

miminko - _______, vlasatý - ______, bohatství - _______

první - ________, hladový - ________, milá -________     

    snadno - ________, tupé - ________, hebký - _________  

 

Napiš co nejvíce slov s kořenem LET

______________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Dej do množného čísla :

PES - ______           SLUNCE - _______    POVOZ - _______                                                                                                                                                                                  

OBR - ______       ŠTĚNĚ - _______      SÍLA - _______

KUS - ______      DĚDA - ________      SKLO - _______

 

Doplň:

b­_lý svetr, L_sá hora, s_rové maso, m_dlové bubl_ny, s_lný v_tr                           

l_ná k_že, př_jdu z_tra, brz­_ ráno, rozb_té l_že, dlouh_ v_let

léč_vé b_l_ny, v_borný s_r, l_tková kost, velk_ om_l, v_dím tě

ob_vací pokoj, m_ší d_ra, f-zikální zákon, je p_šná, p_tlovina

slep_t vázu, m_j s_novec, lesn_ v_la , z_mní obdob_, jaz_kolam

 

Doplň párové souhlásky:

b/p – kolé_ka, potá_ka, chlé_, slu_ka, su_, zu_, le_ka, klu_ko

t/d – pě_ka, su_, zlatý plo_, souse_ka, zápa_,ptačí le­_, medvě_

h/ch - oře_, ro_, sní_, tvaro_, smí_, le_ký, mni_, lí_, bě_

v/f – vlašto_ka, fotogra_, domo_, lá_ka, ka_ka, oční ner_, ko_

 

Napiš co nejvíce přídavných jmen ke slovům:

JAKÝ MŮŽE BÝT?

STŮL - ____________________________________________

LES  - ____________________________________________

OKNO - __________________________________________

KNIHA- ___________________________________________   

 

 

Rozděl tato slova na podstatná jména a slovesa.

jíme, psaní, hra, vypočítám, čteš, jídlo, mluvíš, plavání, jdu, sýr

Podstatné jméno

Sloveso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zjistit více

Slohová výzva

Dnes je středa a hodina českého jazyka tedy patří slohu. 

Zkuste popsat, jak prožíváte tyto dny se svou rodinou ve vašem domácím prostředí. Jestli máte nějakou veselou příhodu, tak sem s ní. 

Nadpis si každý vymyslí sám. Těším se na vaše práce. 

M. Kalinová 

 

zjistit více

VV Marie Terezie a Josef II.

Ahoj děti. Dneska jsem vám do hodiny VV vymyslela skvělou práci. V hodinách dějepisu teď probíráme osvícenství, tak mi nakreslete jednu ze dvou osobností té doby. Tou první je Marie Terezie a tím druhým je císař Josef II. Obrázky máte v galerii. Samozřejmě vám vše posílám i na vaše e-mailové adresy. Pošlete mi obrázky zpět a já je dám na web naší třídy.

zjistit více

Fyzika 8.

Posílám úkoly na fyziku. 

1.úkol :

 

 1. Vypracovat desmin –

El.spotřebiče v domácnosti    a poslat mi ji na moji adresu  janobelica@seznam.cz do 31.3.2020

 1. Nastudovat 10 rad Jak ušetřit za elektrickou energii a vypracovat zápis do sešitu
 1. Vypracovat úkol, který je na konci 10 rad - Jak ušetřit za el.energii  do sešitu pod zápis.

 

Spnit do 31.3.2020       8.00 hod

 

2.úkol :

Fyzika - 8.tř. Desmin              Jméno,příjmení:……….………..………

El.spotřebiče v domácnosti.                               

Datum:25.3.2020                                       Hodnocení :

 1. Co je napsáno na štítku každého spotřebiče v domácnosti?
 1. Jakou barvu izolace má ochranný nulový vodič?
 1. Na jaké druhy energií se mění energie ve spotřebičích domácnosti?
 1. Proč nemá být v koupelně nebo prádelně vypínač?

 Ostatní text posílám mailem. Ať máte z čeho čerpat. :)

Práci zdar 

 

zjistit více

INF 8.

Jako procvičování informatiky vidím celou tuhle naší komunikaci, ale kdyby jste chtěli udělat něco navíc, tak třeba vytvořte tabulku se členy vaší rodiny - jejich jména a data narození. 

zjistit více

matika

Teď si pojď zkusit vypočítat něco z matematiky :)!

 1. 58 369         461 987                394 124                564 892

         21 654          654 124               -256 341             -392 956

 

 1. 8 965           5 147         7 341        6 245         3 524

            .  25            .  64          .  48         .  39          .  27

 

 1. 58 879 : 5 =               94 147 : 29 =              68 473 : 32 = 

 

 

 

 Vypočítej údaje o zvířatech:    Lev je velmi spavé zvíře, prospí sedm osmin dne. Kolik hodin denně spí?

                                                 Veverka měří 45 cm, čtyři devítiny této délky ale měří její ocas. Jak dlouhý má ocas?

                                                 Klokan velký doskočí až 12 m, což je šestinásobek délky jeho těla. Kolik měří tento druh klokana?

 

 

 

 

 

 1. Pan NOVÝ má zahradu tvaru obdélníka s rozměry a=20m a b=16m, vypočítej její obvod (o=2.a+2.b) a obsah (S=a.b)

 

 

zjistit více

Děják

Další úkol pro vás je z dějepisu.

Ještě se podívejte na youtube - Dějiny udatného národa Marie Terezie

zjistit více

čeština

Pozdrav osmičce

Ahoj všichni. Moc vás zdravím a doufám, že je vám všem moc fajn a máte kolem sebe celou svou rodinu. Během prvního zátěžového týdne jsem vás nechtěla moc úkolovat, tak snad jste si trochu odpočinuli. Za vaše vypracované úkoly děkuji. Vše vám budu zadávat touto cestou a do vašich mailů. Vypracované úkoly posílejte jako dosud a nebo si je jen vypracovávejte do sešitu. Také bych vám chtěla doporučit, v rámci opakování, pořad v televizi "Učí telka v 11:30" Hlavně žádný stres. Všechno doženeme. Přeju hodně štěstí a moc se těším, až se uvidíme.

Vaše Míša.

zjistit více

Portréty

Vaše autoportréty jsou prostě NEJVÍC!!! Mám velikou radost

zjistit více

Další výzva pro osmičku.

Ahoj. Moc vás zdravím a posílám další výzvu a úkol.

Dneska bych vás chtěla poprosit, protože už se mi stýská, o váš autoportrét. Jste strašně šikovní, takže si sedněte k zrcadlu, vezměte si obyčejnou tužku a dejte se do práce.  Obrázky mi vyfoťte a pošlete, já je hned dám na naše webovky a budu mít velkou radost. Další úkol je ze zeměpisu: Najděte si na youtube zajímavé filmy o Portugalsku, Španělsku a Francii. Po jejich shlédnutí napište do sešitu, co jste se o nich dozvěděli zajímavého (jen krátce) a nakreslete jejich vlajku.  Zatím se mějte krásně.     zjistit více

Fyzika úkoly

Ještě úkoly z fyziky. 

A opět klikni na kolečka pod textem.

 

zjistit více

Chemie - úkoly

Úkoly z chemie od pana učitele Belici.

Klikni na bílá kolečka pod textem.

zjistit více

Dnešní a zítřejší procvičování pro osmáky

Tak se dáme do toho? 

Klikni na bílé kolečko pod textem.

zjistit více

Učení na dálku pro 8.třídu

Ahoj všichni!!!!! Protože jsme držáci, tak nám nic nezabrání pokusit se vzdělávat způsobem, na jaký nejsme zvyklí. V následujících dnech vám budu na naše stránky vkládat výukové materiály a úkoly. Budu ráda, když si založíte sešit, do kterého budete zadané úkoly plnit. S některými rodiči jsem domluvena na komunikaci přes e-mail. Během dneška se budu snažit vytvořit na facebooku chat, přes který spolu budeme komunikovat. Už se moc těším, až buedeme zase NORMÁLNĚ spolu ve třídě. Ničeho se nebojte, všechno bude FAJN. Vaše třídní Míša

zjistit více

Vízo

Pololetní vysvědčení jsme letos dostali netradičně v Městské hale:)

zjistit více

Workshop v Železném Brodě v osmičce

Dostali jsme možnost vyzkoušet si práci sklářů, zlatníků a mnoho jiného,bylo to super:)

zjistit více

Novoroční výšlap v osmičce

Nový rok jsme oslavili pohybem:)Jak na Nový rok,tak po celý rok:)

zjistit více

Sportujeme - Hejtmanův pohár

V pondělí 17.2.2020 jsme si zasportovali v tělocvičně protější školy. A protože jsme skoro nejstarší, patřili jsme k pomocníkům paní učitelky.

zjistit více

Exkurze na střední školu

Ve středu 8.1.2020 jsme se vypravili do Železného Brodu na projektové dopoledne do dílen SOŠ Smetanova 66, kde pro nás nachystali program.

zjistit více

Vánoční besídka 2019

Trhy, pohoštění, dárky, koledy... tak jsme strávili poslední školní den v roce 2019.

zjistit více

Sportovci z naší třídy na týdenním pobytu v Krkonoších

Sportovci z osmé třídy vyrazili na týdenní pobyt do Krkonoš od 2. - 6.12. 2019.

zjistit více

Tvořivé dílničky

Osmáci se přidali k charitativní akci Spolkového domu a vyrobili k této příležitosti krásné vánoční ozdoby z moduritu, které budou k vidění 30.11.2019 právě ve Spolkovém domě.

zjistit více

Sportovní akce v městské hale 5.11.2019

 V rámci sportovního dopoledne v městské hale si žáci vyzkoušeli mnoho zajímavých aktivit. Například: box, aerobic, stolní tenis florbal a další. 

zjistit více

Ekologická akce 15.10.2019

V úterý 15.10. 2019 jsme celý druhý stupeň vyrazili do Osečné na naučnou stezku.

zjistit více

Halloween... dýně... 2019

Dušičky...Halloween.. dýně.. pověry.. o tom všem jsme si ve třídě začátkem října vyprávěli.

zjistit více

Zapojení do akce Ukliďme Česko

Naše 8. třída se 13. 9. 2019 zapojila do celorepublikové akce Ukliďme Česko.

zjistit více

Už jsme osmáci

Už jsme osmáci, po prázdninách 

odpočinutí a plní energie.Těšíme se 

na nové společné zážitky!

zjistit více

Nadaní 2019 v divadle

Ve středu 19.6.2019 ocenili naši spolužačku v divadle za sportovní úspěchy.

Veliká gratulace.

zjistit více

Návštěva krajské knihovny v Liberci

Ve středu 15.5. jsme navštívili krajskou knIhovnu v Liberci. Žáci měli možnost za plného provozu vidět, jak to v knihovně chodí. Sami si zkusili vyhledat knihy podle jmen autorů a žánru, aby zjistili, jak přehledně jsou seřazené. Dále si pak vyhledali knihu, která se jim líbí a v pohodlných sedačkách v ní listovali a četli.

zjistit více

Pálení čarodějnic na Vrkoslavicích

V úterý 30.4. jsme prožili ČARODĚJNICKÝ DEN u ohně na Vrkoslavicích. Bylo krásně a všichni jsme si to užili. 

zjistit více

Výtvarka v sedmičce

V sedmičce jsou neuvěřitelně šikovní žáci. Takhle se snaží při výtvarné výchově, kde zrovna tvoří obrázky na výstavu v Eurocentru.

zjistit více

Myšlenková mapa při výuce Anglického jazyka v 7. třídě

Myšlenková mapa - Velká Británie - Londýn

Nejdříve jsme viděli několik dokumentů na interaktivní tabuli o Velké Británii, Londýně. 

Vyhledávali jsme si na internetu informace k jednotlivým obrázkům, které jsme nakreslili a lepili postupně na velkou plochu.

Vše máme doplněné popisky. A už zase pracujeme na dalším zajímavém místě, kde se mluví anglicky.

 

zjistit více

Lyžování na Jizerce

Někteří žáci naší třídy si užívali od 25. - 29. března lyžování na Jizerce.

zjistit více

Jarní výšlap do Smržovky

V pátek 22.3.2019 jsme se společně s 8. třídou vydali pěšky do Smržovky. Cestou jsme viděli nejen čerstvě vykvetlé jarní kytky, ale místy i neroztáté hromady sněhu. Počasí bylo super. Všichni jsme si výlet užili.

zjistit více

7. třída v EKOCENTRU

Nedávno jsme se třídou vypravili do EKOCENTRA, kde jsme se hravou formou dozvěděli spoustu zajímavosí o lesní zvěři.

zjistit více

Běžný den naší třídy

Žáci se soustředí na zadanou práci. Asi budou samé jedničky.

zjistit více

Vánoční besídka

Před vánočními prázdninami jsme si ve třídě udělali třídní besídku, na které jsme ochutnali cukroví, které jsme si přinesli z domova a rozdali si dárky. Potom jsme se vyřádili na společné diskotéce v tělocvičně. zjistit více

Kryštofovo údolí

V pátek jsme se společně s 8. třídou vydali na předvánoční výlet do Kryštofova Údolí na výstavu betlémů. zjistit více

Pečení cukroví

Takhle jsme s dětmi poprali s vánočním cukrovím grin. zjistit více

VÁNOČNÍ DÍLNA

Žáci dnes ze všech sil pracovali na výrobě dekoračních předmětů, kterými se vyzdobí nejen třída, ale i prostory školy a školní stromeček. zjistit více

Návštěva Prahy

Ve čtvrtek 8.11. 2018 jsme se třídou navštívili nově otevřené Národní muzeum v Praze. zjistit více

Dušičkový den

V rámci projektu " Dušičkový - Halloweenský den" se žáci seznámili s historií tohoto svátku. Podívali se na ukázky oslav z různých zemí, kde se tento svátek slaví. Nakonec si  vyrobili svícny, věnce a květinové vazby, které jsme pak společně odnesli na hřbitov a uctili tak památku svých předků. zjistit více

100. výročí vzniku Československa

Dnes jsme si se třídou připomněli zábavnou formou 100. výročí vzniku Československa. Užili jsme si to a zároveň jsme se i něco naučili. zjistit více

72 hodin

Úklidová akce se vydařila. Děti si uklidily v okolí školy a kolem přehrady. zjistit více

Ukliďme ČESKO

V pátek jsme společně s 8. a 9. třídou uklízeli ve Vratislavicích. Po práci jsme si opekli vuřty. zjistit více

Dýňobraní

Dnes jsme se vyřádili při výrobě dýňového TROLLA zjistit více

Konečně jsme SEDMÁCI

Společně a s úsměvem jsme zahájili nový školní rok.  grin zjistit více

Hurá na prázdniny!!!

Soutěž ve sběru víček

Ve čtvrtek 28.6.2018 bylo vyhlášení celoročního sběru víček pro dobrou věc - příspěvek na lázně pro našeho spolužáka ze školy.Vyhráli jsme a odměnou nám byl výborný ovocný dort.
zjistit více

Máj v plném květu a pilné práci

Další měsíc školního roku je za námi a s ním plno zážitků a práce. Vybraní žáci navštívili
Pražský hrad a v něm prostory, které nejsou běžně přístupné.
Zúčastnili jsme se soutěže v plnění olympijských disciplin, soutěžili v rámci SHM s žáky
jiných škol našeho okresu a měli jsme své zástupce i v atletických závodech, pořádaných pod záštitou Handisportu.
Přispěli jsme také svými výrobky k prezentaci naší školy prostřednictvím výstavy žákovských prací v Eurocentru.
Tyto aktivity se prolínaly pilnou prací v jednotlivých předmětech. Už umíme poznat a určit mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves, dělit se zbytkem a mnoho dalších poznatků jsme získali i v dalších vyučovacích předmětech.
A nyní je před námi poslední, desátý schůdek, na jehož konci čeká závěrečné zúčtování a .....!!! zjistit více

Březen

Březen jsme prožili v duchu Velikonoc a soutěží. Vyráběli a malovali jsme výrobky a obrázky s jarní  a velikonoční tematikou. Naději na pěkné a teplejší počasí přinesl první jarní den. Stále totiž platí lidová pranostika o březnu a kamnech. smile
Skupina dětí ze třídy úspěšně reprezentovala v meziškolních utkáních ve florballu a jeden žák, účastník soutěže ve skládání puzzle, se umístil ve své věkové kategorii na  druhém místě.V hodinách českého jazyka jsme se naučili poznat a určit mluvnické kategorie sloves. V matematice počítáme v oboru číselného řádu 10 000, prohlubujeme si znalosti malé násobilky a čeká nás dělení se zbytkem. Jak nám to půjde, se pochlubíme za měsíc.
Závěr března patřil velikonočnímu volnu a koledě. zjistit více

Leden

Je neuvěřitelné, jak rychle uběhl měsíc leden. Pár dnů se zdálo, že s sebou přinesl
opravdovou zimu, ale  většina  lednových dnů se podobala spíše jaru.
Nijak nám to nekazilo náladu a stále bylo co dělat. Jelikož se blížilo pololetí, bylo co dohánět, učit se, napravovat, psát, atd. Odměnou za pracovitost byl fakt, že 31.ledna si všichni nesli domů vysvědčení se slušnými známkami a nikdo se nebál jít domů.happy
Vysvětlili jsme si, že známky nejsou  to nejpodstatnější, co otevírá dveře do úspěšného života. Slušnost, pracovitost, ochota a další vlastnosti jsou někdy ještě důležitější.
I tak je ale třeba snažit se plnit své školní povinnosti co nejlépe.
Na konci ledna jsme se opět zúčastnili závodu o hejtmanův pohár. Bylo to prima zpestření programu.
31.ledna jsme dostali vysvědčení a v pátek 2.2.vychutnávali jeden den pololetních prázdnin. zjistit více

Únor

Měsíc únor byl velmi krátký nejen počtem dnů, ale hlavně z důvodu návštěvnosti školy.
Letošní epidemie chřipky měla značnou sílu a přemohla průběžně většinu žáků a na závěr i   paní učitelku. Konec měsíce byl ve znamení jarních prázdnin. Třeskuté mrazy a sluníčko dodalo všem jistě nové síly do další práce. V pondělí jdeme na to!:D zjistit více

Bruslení na zimním stadioně

...ve třídě jsme tři holky...
a všem třem nám bruslení na zimním stadioně šlo. zjistit více

Už je to tady!

Jak se dalo předpokládat, prázdniny utekly rychleji, než voda a vstoupili jsme do dalšího pracovního kola. Jsou z nás již šesťáci a to znamená, že jsme součástí 2.stupně naší školy. Učitelé i rodiče od nás očekávají více rozumu a zodpovědnosti a my ještě nevnímáme žádnou zásadní změnu. Na něco jsme už dávno dost velcí a na něco stále ještě malí.
Jedno je však jasné, čeká nás plno práce s učením a samozřejmě i různé soutěže, zábavné a kulturní akce. Určitě se nebudeme nudit! Už se těšíme a zájemce budeme o všech akcích informovat na těchto stránkách. zjistit více

Listopad

Listopad je za námi, ale vzpomínky na to, co jsme dělali, zůstávají. Nejvíce času jsme věnovali
učení nových poznatků ze všech předmětů, které máme v letošním rozvrhu.
V polovině listopadu proběhly třídní schůzky a následně čtvrtletní pedagogická rada. Bohužel zde bylo jednáno i o třech "zlobilech" z naší třídy a bylo odhlasováno dvěma chlapcům napomenutí třídního učitele a třetí si vysloužil za soustavné pozdní příchody třídní důtku. Do pololetí se jistě vše změní k lepšímu a bude důvod udělovat jen samé pochvaly. V tomto čtvrtletí byla udělena jedna pochvala- za vzornou školní docházku (= 0 zameškaných hodin).
V průběhu měsíce někteří žáci jeli na sportovní pobyt, pořádaný libereckým Handisportem. Na konci měsíce se zbylí žáci zúčastnili školního turnaje v BOOCE a umístili se na krásném 3.místě :D .
Nyní se začínáme věnovat přípravám na Vánoce a vánoční výzdobu. zjistit více

Říjen

Říjen utekl jako voda. Už jsme se naučili plno nových věcí, například vyjmenovaná slova, číselné řády do 10000.  Rádi cvičíme, vyrábíme, malujeme a učíme se nové předměty - dějepis a fyziku.Zúčastnili jsme se akce 72 hodin v jejímž rámci jsme uklízeli školní hřiště. Hrabali jsme spadané listí a všechny nás tato činnost bavila. Listopad bude nepochybně vhodným obdobím pro zopakování této činnosti a s perspektivou dokončení. zjistit více

Opět v plném nasazení.

Méme za sebou první měsíc nového školního roku a po zahřívacím kolečku jsme opět
v plném pracovním tempu. Školní povinnosti se nám rozšířily o nové vyučovací předměty, které nás moc baví a do školy chodíme rádi.
Jako v loňském roce, jsme se zúčastnili akce "Uklidíme Česko" a máme již nyní ovzdáno tolik víček z pet lahví, že bude obtížné náš příspěvek překonat. Ale možné je všechno......
zjistit více

Březen

Měsíc březen byl plný zábavy i pilné práce. Soutěžili jsme ve skládání puzzle, v hodu míčem na koš, vyslali jsme 2 zástupce třídy na Matějskou pouť a jednoho žáka na lyžařský pobyt na Jizerce. Poprvé jsme měli svá želízka v ohni i v soutěži Zlaté kladívko a zlatá jehla.
Přivítali jsme jaro výzdobou třídy našimi výrobky s jarní tematikou a užíváme si stále více sluníčka.
Nezanedbáváme ani výuku jednotlivých předmětů. Umíme již vyjmenovaná slova po B, L, M, procvičujeme písemné sčítání a odčítání do 1000 a násobení a dělení do 100.
Snažíme se rýsovat čtyřúhelníky a nejtvrdším oříškem je rýsování kružnic smile. Všichni žáci si zaslouží velikou pochvalu za trpělivost při nácviku ovládání kružítka a ochotu k dalším pokusům. Výsledky úsilí se začínají objevovat. Však i lidová moudrost říká, že trpělivost i růže přináší. Tak se necháme překvapit.....Uložit zjistit více

Květen

Květen byl dlouhý a my jsme stihli mnoho věcí. Naučili jsme se určovat podstatná jména, sestavit zápis a vypočítat příklady ve slovních úlohách, vyrábět a kreslit obrázky s jarními náměty a jelikož se ve vlastivědě učíme o Karlu IV., pokusili jsme se nakreslit jeho portrét happy. Celkem se nám práce vydařila. Největších úspěchů dosáhli někteří z nás ve sportovních soutěžích, o čemž hovoří množství udělených diplomů.
Užili jsme si i kulturní zážitek v městském divadle, kde jsme se zábavnou formou poučili o zásadách společenského chování.
Při pracovním vyučování jsme upekli sladký zákusek, který všem moc chutnal. I třídní učitelce happy. A poslední květnový den jsme si pochutnali v rámci Ovocného dne na ovocných miskách a špízech. Některé druhy ovoce jsme jedli prvně. Nic nezbylo grin zjistit více

Duben

V měsíci dubnu jsme poznali, co to je aprílové počasí. Střídání teplých, téměř letních dnů s takovými, které připomínaly nedávnou zimu. Na naše školní aktivity to však nemělo žádný vliv. Kromě pravidelné výuky jsme stihli plno akcí, které nám zpestřily program.
Zúčastnili jsme se akce "Ukliďme Česko", plnili úkoly spojené s "Dnem Země" v Tyršově parku, soutěžili na čas na dráze s moha disciplinami v soutěži o  "Hejtmanův pohár", vybraní plavci měřili své síly s vrstevníky v Liberci a závěr měsíce dubna jsme prožili ve znamení čarodějnic. Některé jsme vyrobili a některé jsme ztvárnili sami. Závěrečnou tečkou bylo opékání a konzumace buřtů smile. Uložit Uložit zjistit více

Mikulášská

Liberec a přednáška o holocaustu

Floorbal

Eurocentrum

Hodina vlastivědy v 5. třídě s činnostním učením

Ve vlastivědě jsme se v listopadu učili o sousedních státech České republiky. Vyrobili jsme nástěnné mapy, které ukazují vlajky, státní znaky a doplňující informace o jednotlivých státech. Naše mapky nám budou viset ve třídě. zjistit více

Plavecký výcvik

Výtvarná výchova

Téma hodiny - pravidla košíkové

Výroba veverek

Naše práce

Podzimní den

Ve čtvrtek 22. září jsme si s žáky I. stupně prožili nádherný projektový "Den podzimu" v přírodě. Vychutnávali si sluníčko, cestu kolem přehrady až nahoru na sportovní areál Břízky, kde jsme si udělali "piknik" a prošli si připravenou naučnou stezku s hledáním pokladu. na krásných plážičkách kolem naší kouzelné jablonecké přehrady jsme si cestou kreslili do písku a plnili další menší zábavné úkoly. zjistit více

Seznam pomůcek do 5. ročníku

Pomůcky:
Sešity:
513...................5 ks
523...................4 ks
524...................4 ks
624...................2 ks
644...................1 ks
420...................1 ks

Další sešity během roku dle potřeby.
+ obaly na sešity a učebnice!
Bílé čtvrtky A4...............50 ks
Bílé čtvrtky A3...............10 ks
A4 blok náčrtkových papírů
2x složka barevných papírů
2x pero (propiska), 2x tužka č. 2, guma, ořezávátko, nůžky
Pastelky, vodovky - nejlépe anilinové, tempery, alespoň 3 štětce, modelína, voskovky
Desky na sešity, 2x tuhé lepidlo + tekuté Herkules, fixy
Trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm, krátké pravítko, kovové kružítko
Toaletní papír, balík papír. kapesníčků, mýdlo, ručník
TV úbor v sáčku, přezůvky v sáčku
300,- Kč SRPDŠ
100,- Kč na materiál PV a VV zjistit více

Čarodějnický den

"Paní učitelko, to je ale dobrota ! smile"
#místosvačiny#opečusibuřtika#naohni#výukavenku

Steve Fliťár, 4. třída
foto: Čarodějnický den, 29.4. 2016


zjistit více

Den Země

Ve čtvrtek 21.4. 2016 jsme si užili dopoledne v Tyršových sadech. zjistit více

V pracovní výchově jsme pracovali se zažehlovacími korálky

11. dubna 2016
Zažehlovací korálky HAMA patří mezi nejoblíbenější kreativní hračky. Jsou vhodné pro děti od 10 let. 
Korálky jsme skládali na speciální podložky dle předlohy. Po naskládání překryli zažehlovacím papírem a zažehlili žehličkou bez napařování. 
Každý jsme si vyrobili několik výrobků smilezjistit více

Nová paní učitelka

Dobrý den, jmenuji se Soňa Jindrová a budu po dobu pracovní neschopnosti paní učitelky Karáskové třídní učitelkou 4. třídy.
                         
zjistit více

Pracovní výchova

V pondělí 1.2. 2016 jsme se učili šít zadním stehem. zjistit více

Prosinec

Poslední měsíc v roce 2015 byl podle očekávání plný zážitků, vánoční nálady, ale i každodenní práce. Začali jsme se učit sčítat a odčítat příklady ve sloupcích, dokončili desátou část čtenářské dílny projektu, jehož cílem je podpořit čtenářskou gramotnost žáků. Ani zábavu jsme nezanedbali. Byli jsme na diskotéce a v kině. Nejvíce času jsme věnovali tvorbě výrobků s vánoční tématikou. Poslední školní den  jsme si užili besídku s  programem, dárečky a cukrovím. A potom  už nastaly očekávané vánoční prázdniny a Štědrý den. Zda se všem splnila všechna vysněná přání, to si povíme 4.ledna opět ve škole. zjistit více

Pekelný den

V pátek 4.prosince jsme měli návštěvu, z které šla chvílemi hrůza. Kdo by se také nebál čerta, který ví o našem každém zazlobení a vůbec se mu to nelíbí.surprised Mikuláš s andělem byli hodní a nikoho čertovi nedali. Každý z nás dostal balíček se sladkostmi a ti, co mají nějaký ten "hřích" slíbili, že se polepší. Rozloučili jsme se básničkou, kterou jsme si v průběhu týdne nacvičili. zjistit více

Září,září, na léto jde stáří......

Léto rychle zestárlo a už tady je podzim a my máme za sebou první měsíc školní práce a také zábavy.
Zopakovali jsme si učivo 3.třídy, zavzpomínali na prázdniny a vytvořili mnoho hezkých výrobků s podzimní tematikou. První podzimní den jsme přivítali v rámci projektové výuky v přírodě.
Opět jsme vyrobili příspěvek do Dýňobraní smile. Kdo chce, vidí v něm ovečku, kdo ne, může vidět i čerta.
Pokračujeme ve sběru víček z PET lahví a vytvořili jsme třídní rekord - 1570 kusů!!!
Také jsme opět zahájili plavecký výcvik, který probíhá vždy v pátek. Týden tak končí vždy příjemným osvěžením happy. zjistit více

A už jsme opět na STARTU!

Prázdniny jsou za námi a  jsme opět na pomyslné startovní čáře. Jsou z nás už čtvrťáci a čeká na nás nejen nové učivo, ale také mnoho zajímavých akcí.
Od 11.9. do 20.11.budeme opět chodit na plavecký výcvik, kde se ukáže, jak jsme pilně trénovali v parném létě plavání v přehradě.
1.září nás čekalo ve třídě překvapení v podobě nové úpravy nábytku a jeho výzdoby. smile
Náš převážně chlapecký kolektiv posílil příchod nového spolužáka, Steva Fliťára.
Většina z nás má již nachystané všechny pomůcky, obalené knihy a sešity a můžeme začít plnit jednotlivé úkoly, které nás postupně dovedou do cíle. Ten má datum - 30.6.2016 wink.
Na rojezd jsme si již vyrobili pomůcku k opakování počítání do dvaceti.
Nezbývá, než si společně přát spokojený a úspěšný školní rok 2015/2016! zjistit více

Konec dobrý, všechno dobré!

Červen byl nejkrásnější měsíc školního roku. Nejen tím, že byl poslední, ale hlavně množstvím akcí, kterých jsme se účastnili.
Oslavily jsme Den dětí, vyrobili a namalovali jsme originální korále z tvrdnoucí hmoty, navštívili libereckou ZOO, dostali diplomy za umístění ve sportovních soutěžích, zatančili si na diskotéce v klubu WOKO  (kde někteří asistovali kouzelníkovi), shlédli ukázku canisterapie, zkusili si oživování na figuríně v rámci dne integrovaného záchranného systému a také dolaďovali výsledné známky z jednotlivých předmětů.
Poslední "chvíle napětí" před definitivním zúčtováním jsme odlehčili návštěvou cukrárny smile. A pak přišel ten očekávaný den, 30.červen a s ním VYSVĚDČENÍ!
Na všech tvářích byl úsměv happy. Všichni se s pocitem dobře odvedené práce rozloučili kytičkou a nyní už čekají na každého ta nejhezčí prázdninová dobrodružství a odpočinek.

Až se opět sejdeme, budou z nás již čtvrťáci a budeme potřebovat tyto pomůcky:

Pomůcky pro 4.ročník

sešity: 510 2 ks

513 6 ks

523 6 ks

524 6 ks

624 2 kusy

440 1 kus

544 2 kusy

644 1 kus

čtvrtky A4 50 ks

čtvrtky A3 20 ks

barevné papíry píry-2 složky,vodovky, obaly,

2 Tornáda-pera, desky na sešity, kapesníky,

WC papír, ručník,TV úbor v sáčku, štětce,

voskovky,pravítko, 2 tužky, tuhé lepidlo,

sáček na bačkory,modelína, pastelky

zjistit více

Květen

Květen se nachýlil ke svému konci a my máme za sebou opět spoustu zážitků a činností.
Protože v květnu mají svátek maminky, vyrobili jsme těm našim přáníčka a připomněli si, jak se o nás maminky starají a že si zaslouží naše ocenění a hlavně pomoc s tím, na co stačíme. Slíbili jsme toho hodně smile.
Také jsme symbolicky oslavili měsíc květen - "lásky čas" výrobou srdíčkové koláže.
Příroda nás inspirovala ke ztvárnění kvetoucích stromů a výrobě papírových květin.
Pro tradiční výstavu výtvarných prací žáků jabloneckých škol jsme vyrobili kolektivní obraz města Jablonce s domy, v kterých žijeme. Výstavu jsme samozřejmě také navštivili a moc se nám líbily výtvory žáků všech škol. Některé náměty budeme rádi v budoucnu také zkoušet realizovat.
Velmi "chutný" byl ovocný den, kdy nám "cateringová firmička" připravila ochutnávku mnoha druhů ovoce.
Proběhla soutěž ve zpěvu lidové písně. Lucka a David se umístili na 2.místě. Máme z nich velikou radost, že naši třídu dobře reprezentovali. Zpíváme totiž rádi všichni.
Vrcholnou akcí tohoto měsíce byl další ročník Handicapu. Užili jsme si mnoha soutěží, plnili úkoly s tématy o přírodě, 1.pomoci, rodném městě,....a zkusili si, jak je obtížný pohyb na invalidním vozíku. Je dobře, že jsme mohli všichni spokojeně odejít  po vlastních nohách. I když v cíli pořádně bolely happy.
Posledním květnovým výrobkem jsou obrázky z nalepených dřevěných tyček. Práce se nám velmi podařila a obrázky si vystavíme ve třídě. Jistě k nim brzy přibydou další výrobky. Čeká nás nejkrásnější školní měsíc, ten poslední!! Ale naši činorodost to nepochybně neutlumí a před prázdninami se ještě budeme mít čím pochlubit smile. zjistit více

Víte, co jsme dělali v dubnu???

Měsíc duben byl příjemný z mnoha důvodů. Oslavili jsme Velikonoce -svátky jara a načerpali nové síly během velikonočních prázdnin.
Se spolužáky z ostatních tříd prvního stupně jsme navštívili dětské oddělení městské knihovny. Dozvěděli jsme se, jak se stát registrovaným čtenářem, jaká pravidla je nutné dodržovat a prohlédli si vystavené knihy.
V průběhu dubna jsme pokračovali každou středu v plaveckém výcviku. Někteří už plaveme jako rybky.
Vyráběli jsme výrobky s jarním námětem, ježibaby v různých podobách a vytvořili kolektivní obraz města Jablonce. Ten máme v plánu vystavit na tradiční výstavě prací žáků jabloneckých škol.
Navštívili jsme také akci ke Dni Země v Tyršově parku a plnili různé zajímavé úkoly, spojené se znalostmi ochrany životního prostředí. Naše znalosti jsou dobré, jen na ně nesmíme zapomínat v každodenním životě.wink
Měsíc duben jsme zakončili "Ježibabím dnem". Chystali jsme se na něj velmi zodpovědně a patřičně si ho následně užili. Měli jsme ježibabí masky, nacvičenou ježibabí písničku, opekli buřty a na závěr si pohráli na dětském hřišti. zjistit více

Březen

Uběhl další měsíc a my máme spoustu nových zážitků. Celý březen plynul v duchu návratu jara a probouzející se přírody. Vyvrcholením tohoto období byl projektový den -"Vítání jara".
V průběhu března jsme se naučili  plést nádherné košíky a pomlázky z papírových ruliček. Na Velikonoce si poneseme domů košíky plné dalších výrobků. Jsou to např.: zajíček z vajíčka, zápich v podobě kuřátka, jarní květina z kartonu od vajíček a nepochybně ještě něco přibyde.
4.března jsme zahájili plavecký výcvik, který má celkem 10 lekcí. V bazénu nás to velmi baví a není mezi námi nikdo, kdo by se bál vody. Domů chodíme příjemně unaveni a s dobrou náladou.
Tento měsíc jsme se také zúčastnili sportovní discipliny, obsažené v projektu "Česko sportuje". Jednalo se o hod míčem do dálky. Netradičně jsme házeli v sedě.
Absolvovali jsme také dvě besedy. Ta první byla s příslušníkem městské policie o bezpečném chování na cestách. Druhá se týkala prevence  týrání zvířat a vedla ji p.Dagmar Kubištová z útulku "Dášenka". Odměnou za uspořádanou besedu přijala dar žáků naší školy, kteří přinesli pejskům z útulku různé pamlsky i drobné finanční dary.
Nezanedbáváme ani výuku hlavních předmětů. Čteme, píšeme, počítáme, malujeme, modelujeme, zpíváme...........a vůbec se ve škole nenudíme. smile zjistit více

V únoru.....

Únor začal krásným prázdninovým týdnem wink. Načerpali jsme čerstvé síly do nové práce v 2.pololetí. Po nástupu do školy jsme s vysokým nasazením zvládli plno úkolů, vyrobili pěkné výrobky a naučili se novým dovednostem.
Nejprve jsme se začali věnovat výrobě karnevalových masek. Namalovali jsme zimní zátiší s ptactvem. Spolu s ledním medvědem na saních to byly poslední výtvory se zimní tématikou.
Dvakrát jsme navštívili dopravní hřiště, kde jsme si ujasnili jak se bezpečně pohybovat na chodníku i na silnici.
Ohromné nadšení v nás vyvolal nácvik a okamžité zvládnutí techniky pletení košíků z papírových ruliček. Už se všichni těšíme na dokončení výrobků a určitě budeme chtít v této aktivitě pokračovat i v budoucnu.
Zlatým hřebem tohoto měsíce byl kaneval, na který jsme se dobře připravili a pěkně si ho i užili. Zatancovali jsme si, zasoutěžili a dobře se občerstvili. Kromě odměn si každý odnesl i pamětní odznak.
Stále se však máme na co těšit. Vždyť v prvním březnovém týdnu začínáme chodit na plavecký výcvik!!!smile zjistit více

Říjen

A je za námi již další podzimní  měsíc. Vyrobili jsme spoustu nových výrobků a namalovali obrázky, které nám připomínají podzim s jeho krásnými barvami i ve třídě.
Učíme se rozlišovat druhy vět, počítat s pomocí "vějíře" a také se dovídáme nové zajímavosti o přírodě a volně žijících zvířatech.
Abychom měli i pohyb, chodíme každý pátek pilně plavat a účastnili jsme se akce "Česko sportuje" v atletické hale stadionu Střelnice.
Také jsme absolvovali první lekci dopravní výchovy pod vedením pracovnice městské policie. Tato výuka probíhá v učebně dopravního hřiště.
Závěr měsíce nám zpestřily podzimní prázdniny. Ty se opravdu vydařily. Sluníčko nám poslalo novou energii do další práce. zjistit více

Když přijde zima..........

Zima dorazila v plné síle a stala se ústředním tématem našich aktivit. Vytvořili jsme hezké zimní koláže a postavili "sněhuláka pro Afriku". Třeba právě naše fotografie poputuje spolu s finančním příspěvkem k některému africkému dítěti.
Kousek Afriky přibyl do naší třídy díky nově vyrobeným lvům. Rozšířili jsme tak opět naši skupinu exotických zvířat z papíru.
29.ledna jsme úspěšně zakončili první pololetí školního roku 2014/2015 rozdáním vysvědčení. Nikdo nebyl ze svých výsledků smutný. Všichni si však rádi užijí nastávající volný týden "jarních" prázdnin se sněhovou nadílkou happy. zjistit více

V novém roce

V lednu jsme se vrátili do školy plni nových sil do další práce. Už dokážeme správně číst slabiky dy-ty-ny x di-ti-ni a doplňovat je do slov, začali jsme počítat do dvaceti s přechodem přes desítku a vyrábíme nové výrobky a obrázky. To nás baví nejvíce smile.
Vyrobili jsme si lyžařské družstvo, které prověřujeme při závodech na sjezdovce, postavené ze stavebnice. Také jsme vyšili  kočičky a při výrobě jejich oka si procvičili  přišívání knoflíků .
Konečně dorazila zima se sněhem a tak jsme si zabobovali a aby nám nebyla dlouho zima, sněhuláky jsme si raději ušili z látkysmile a sněhovou dekoraci vystříhali z papíru.
Velikou zábavou pro nás bylo dokreslení vlastní tváře. Výsledek byl úspěšný.
K dříve vytvořeným zvířátkům z džungle nám ve třídě přibyly veselé opičky, které nás sledují z různých míst třídy.
Výsledky naší práce jsou k vidění i na nástěnce v chodbě prvního patra školy. zjistit více

Prosinec v naší třídě

Prosinec byl v naší třídě pochopitelně ve znamení Vánoc a příprav na ně. Dokončili jsme přípravu dárků pro rodiče a těšili se každý den více a více, kdy přijde sváteční večer plný překvapení.Také jsme vyrobili vánoční přáníčka. Atmosféru Vánoc nám umocnil stromek se světýlky. Užili jsme si i různé akce - diskotéku ve Vikýři a vánoční školní besídku. Na té kromě soutěží nechyběla ani vánoční pohádka.
Před vstupem do nového roku 2015 nabíráme nové síly v rámci vánočních práznin.
5.ledna se pustíme opět s plným nasazením do práce. Vždyť už je za dveřmi pololetní vysvědčení!surprised zjistit více

Už to začalo!

Už je tady ten nejkrásnější čas prosincových svátků. Máme stále co vyrábět a vystavovat.
V předešlých dnech nás nejvíce zaměstnávalo očekávání čerta. Stále není jasné, zda je to ten pravý nebo jen převlečený. Kdo ví? Každopádně když přišel, šla z něho opravdová hrůza surprised. Ještě, že s ním přišel i anděl a dal všem dětem nadílku. Někomu za odměnu, někomu za slib, že se polepší. Slibovali i ti největší rošťáci, tak to vypadá, že ve třetí třídě už nikdo nezazlobí!!! happy zjistit více

Listopad

V průběhu listopadu jsme  opět vyrobili nové výrobky a zažili příjemné chvíle. Mezi exotická zvířata nám ve třídě příbyli tukani.
Vyrobili jsme si větrníky na 21.11. na podporu dětí nemocných cystickou fibrózou.
"A proč zrovna větrník? Protože roztočit foukáním větrník je pro většinu lidí hračka, pro nemocné cystickou fibrózou, ale mnohdy nepřekonatelná překážka. "

Vyzkoušeli jsme si, jak se dá malovat jinak....třeba vidličkou wink. Vznilo z toho mnoho krásných ježečků.
Kdo nikdy nemodeloval ze slaného těsta, poznal novou metodu. Každý se snažil vymodelovat co nejhezčího kluka nebo holku a všem se práce vydařila. Až výtvory dostatečně vyschnou, budeme je ještě barevně dokončovat.

Užili jsme si i kulturní vyžití. Navštívili jsme divadelní představení s názvem "O hodném drakovi". Pohádka se všem moc líbila a jistě nebyla v tomto školním roce poslední.
Nutno dodat, že se všechny děti 3.třídy umí v divadle chovat slušně a tiše. smile Za to si zaslouží velikou pochvalu. zjistit více

Šestý týden ve škole.

Dělo se toho hodně. Vyráběli jsme, hráli si, soutěžili, sportovali v jablonecké atletické hale .V závěru týdne jsme navštívili kino Junior, kde jsme shlédli pásmo pohádek. Byl to hezký týden a utekl jako voda. zjistit více

Co nového...?

Máme opět nové výrobky, které jsou k nahlédnutí v galerii obrázků. Jak se Vám líbí?? zjistit více

Dýňobraní a vše, co s tím souviselo....

Protože se přiblížil čas, kdy vyrábíme loutku z dýně, vytvořili jsme s pomocí paní učitelky hlavu "podzimní babičky"a vyslali jí vystavit na Dýňobraní. To vypuklo v pátek 19.9. Tento dem jsme šli tvořit podzimní skřítky do Ekocentra a tak jsme cestu spojili s návštěvou Dýňobraní a prohlídkou Podzimních slavností. Moc se nám líbil koncert hudební skupiny Berušky a nabídka stánků s prodejem hraček. Kluky nejvíce lákal prak, děvčata zase gumičky na pletení náramků. zjistit více

Podzim ve škole i venku

Tak už jsme se zase vrátili do školních lavic. Podzim, plný slunce, si užíváme ve škole i venku. Vyzdobili jsme si třídu prvními výrobky s podzimní tematikou, prožili podzimní projektový den v přírodě a vydali se na výlet k rozhledně Královka. Počasí nám rozhodně přálo a máme spoustu krásných zážitků. Nejvíce se nám líbili koně ve výběhu u Prezidentské chaty. zjistit více

Pomůcky do 3.ročníku

Pomůcky do 3.ročníku

Sešity: + obaly

512………………….. 10ks

513…………………..   6ks

510………………………2ks

624………………………2ks

5110…………………….1ks

Bílé čtvrtky A4…….50ks

Bílé čtvrtky A3…….10ks

2x složka barevných papírů

Blok, pastelky, 2 pera,

Vodovky, štětce, modelína,

Pravítko, guma, ořezávátko,

TV úbor, ručník, desky, voskovky,

WC papír, balík papír.kapesníků

(10 ks), tuhé lepidlo, 50 Kč

zjistit více

Jíme zdravě

V rámci projektového dne "Zdravá pětka" jsme si zopakovali zásady zdravého stravování. Ochutnali jsme různé druhy zeleniny a ovoce a poznávali různé nápoje. Už je nám jasné, že Coca Cola opravdu našemu zdraví neprospívá. zjistit více

Co děláme, když nejsme ve škole....

Počasí je stále příznivější pro aktivity pod širým nebem, proto vyrážíme za různými programy ven. V poslední době jsme se zúčastnili akce "Uber plyn, přidej rozum".Zde jsme si zopakovali, jak pomoci člověku, který nedýchá a také se seznámili s vybavením hasičského vozu a zajezdili si na koloběžkách pod dohledem městské policie.
Počasí nám přálo i při oslavách dětského dne v Břízkách. V rámci akce Handicap 2014 jsme si užili mnoho soutěží a prokázali své vědomosti o ekologii. zjistit více

Čtení s pandou


Protože nás baví čtení, vyrobili jsme si speciální pomůcku, která nám zabraňuje v nežádoucím otáčení listů v knize. Každý teď máme pandího kamaráda, který když se zakousne, tak nepustí.... zjistit více

Na výletě

V úterý 6.května jsme vyjeli s ostatními třídami prvního stupně na Jizerku. Předešlé dny se zde vyskytovaly noční mrazy, tak jsme jeli plni obav, jak zvládneme celý den venku. Štěstí nám opravdu přálo. Ranní chladno velmi brzy zaplašilo sluníčko, které nás provázelo celým pobytem v přírodě. Při přechodu vrchu Bukovce nám bylo tak veliké teplo, že jsme byli až překvapeni. Odložili jsme si pár vrstev oblečení a s nadšením poznávali dosud neznámý kraj, věnovali se soutěžím, hrám a vydanou energii pravidelně doplňovali svačinkami. Domů jsme se vraceli značně znaveni, ale s dobrou náladou. zjistit více

Den Země

Ve čtvrtek 24.4.jsme navštívili Tyršův park, kde se tradičně konala oslava Dne Země. V různých soutěžích jme se dozvěděli nebo si zopakovali poznatky z oblasti ekologie. Za splněné úkoly čekala na každého malá odměna.
Nejsilnější zážitek jsme měli z mohutného hada. zjistit více

Velikonoční vyrábění

15.dubna jsme navštívili Ekocentrum, kde jsme se věnovali vyrábění s velikonoční tematikou. Malovali jsme kraslice voskovou metodou, stříhali a lepili přáníčka a ovečky. Také jsme si připomněli symboly a tradice Velikonoc. Všichni se na ně moc těšíme smile. zjistit více

Karneval

21.března jsme řádili na školním karnevalu. Moc nám to slušelo a prasátka se umístila ve vyhlášení masek na 2.místě smile. zjistit více

Knihovna

19.března jsme navštívili dětské oddělení městské knihovny. Seznámili jsme se s provozem knihovny, možností registrace a hlavně jsme si prohlédli spoustu zajímavých a hezkých knih. Také jsme si zopakovali, jak se máme ke všem knihám chovat.
Zaměstnanci knihovny nám dopřáli i místní atrakci, kterou je točna v audiovizuálním sále. smile zjistit více

MDŽ

Blíží se svátek, který byl v posledních letech opomíjen. Jedná se však o svátek mezinárodní a mají ho naše maminky, babičky, paní učitelky... Bylo by škoda nevzpomenout, že 8.března je vhodný důvod obdarovat  v souvislosti s Mezinárodním dnem žen hlavně maminky malým dárečkem a udělat jim radost.
Proto jsme vyrobili srdíčko a také květinu, která jen tak neuvadne smile. zjistit více

"Labutí jezero"

Vyrábění nás stále velmi baví. Z kolíčků na prádlo jsme si vyrobili baletky, které by se nemusely stydět vystupovat i v "Labutím jezeru".happy zjistit více

Valentinské vyrábění

Protože každý z nás má někoho rád, vyrobili jsme svým blízkým valentinská přáníčka. Tvořili jsme i další výrobky, kterými jsme si svátek všech zamilovaných připomněli. zjistit více

Naše je třída je zase o něco hezčí....

Prosinec

5.prosince nás navštívili Mikuláš, čert a anděl. Je zajímavé, že o každém věděli, jak se učí, chová, v čem je úspěšný.... a přesto jsme zůstali ve třídě dál v plném počtu wink. Asi poznali, že naše "hříchy" jsou jen drobné a nahodilé. Všichni jsme slíbili čertovi, že budeme jen a jen hodní smile. Anděl nás proto mohl obdarovat sladkou nadílkou a nám se velmi ulevilo.
Tento svátek nás posunul zase o kousek blíže Vánocům. Navštívili jsme opět Ekocentrum, kde jsme si vyzkoušeli některé vánoční zvyky a seznámili se s vánočními tradicemi.
Ve školní kuchyňce jsme si upekli cukroví, které budeme ještě zdobit a na vánoční besídce bude chloubou slavnostního stolu. zjistit více

Prosincové těšení

Tak už nám to začalo!!smile
Prosinec je tady a my se těšíme, co nám přinese Mikuláš. Ale trochu se bojíme čertů, protože každý z nás si během roku přeci jen trochu zazlobil. Uvidíme 5.prosince, jak to s námi dopadne.....
Snažíme se vše napravit alespoň na poslední chvíli usilovnou prací, která zdobí naši třídu i nástěnku na chodbě. Moc nás to baví a při práci to vypadá, že ve třídě sedí osm andílků.
Snad to pomůže grin. zjistit více

Padák

Stále jeden a ten samý padák, ale kolik her se s ním dá zahrát!
zjistit více

Tělesná výchova

Až v listopadu nás zahnalo počasí do tělocvičny. Pokaždé se na začátku pořádně zahřejeme, rozcvičíme, protáhneme…už umíme i relaxovat…soutěžíme v dovednostech s míčem a rádi cvičíme na žebřinách.

 

zjistit více

Návštěva Ekocentra

Dne 10.10.jsme navštívili jablonecké Centrum ekologické výchovy, kde jsme se zúčastnili výukového programu "Čuchy, mrky, sluchy, ňami".
V tomto programu jsme pomocí her prozkoumávali přírodu všemi svými smysly - čichem, sluchem, zrakem, hmatem a chutí. Vytvořili jsme vůňový koktejl a paletku přírodních barev,  poslepu poznávali a zkoumali přírodniny a uspořádali i malý lesní koncert.
Protože se nám výuka hrou moc líbila, těšíme se na další plánované návštěvy. zjistit více

Podzim

Školní práce je již v plném tempu. Zatím opakujeme učivo z 1.třídy, ale již jsme se naučili navé písmeno avěnujeme se aktuálním podzimním tématům. Na letošním Dýňobraní nás bude reprezentovat podzimní víla Růženka, namalovali jsme mamice šaty v podzimních odstínech barev, vytvořili draka a plno dalších úkolů na nás ještě čeká.
Kromě práce nás baví i přestávky. Máme nově vymalovanou a vyzdobenou třídu, kde se nám líbí.


zjistit více

Vystoupili jsme na další schůdek

V letošním roce jsou z nás už druháci smile. Je nás ve třídě osm - dvě děvčata a šest kluků.
Čekají na nás nová písmena a počítání do deseti, poznatky o přírodě a společnosti, cvičení, vyrábění, malování..... Kromě učení nás čeká i plno zajímavých akcí a soutěží.
Nudit se určitě nebudeme! zjistit více

1.třída1.třídu navštěvuje v současné době 8 žáků
. Do konce února byla tato třída součástí oddělení s 3.ročníkem. Nyní, po osamostatnění, je více času pro individuální práci s dětmi a jejich aktivní projev. Učí se základy čtení, psaní, počítání, poznatků o okolním světě, kreslí, malují, vyrábějí a také si rádi hrají. Učí se samostatnosti, dodržování hygienických zásad, udržování pořádku, plnění povinností, zodpovědnosti, navazují kamarádské vztahy a celkově rozvíjejí svou osobnost.
Během školního roku se děti zúčastnily:
podzimního sportovního dne, návštěvy Dýňobraní, pořadu městské policie - Panda Fanda, projektového Dne podzimu, mikulášské nadílky, vánočního koncertu ZUŠ, školního kola ve skládání puzzle a nyní se připravují na školní karneval.
Třída je zapojena do projektu výuky anglického jazyka s rodilým mluvčím, která probíhá jednu vyučovací hodinu týdně. zjistit více

Podzim a my

Podzim je krásné roční období, které nás inspiruje k různým výtvarným aktivitám. Zúčastnili jsme se Dýnobraní a vytvořili několik podzimních obrázků. V rámci "Podzimního dne" jsme kolektivně vytvořili podzimní strom.
Dnes-8.10.- jsme navštívili Centrum denních služeb, kde jsme viděli spoustu krásných výrobků  mentálně postižených klientů tohoto zařízení. Tato návštěva byla velmi zajímavá a poučná. zjistit více

"Uber plyn, přidej rozum!"

Dne 15.4. jsme navštívili akci Českého červeného kříže ve spolupráci s hasiči, policisty, městskými strážníky pod názvem "Uber plyn, přidej rozum!" zjistit více

Ahoj v novém školním roce

AHOJ BANDO happy. Tak nám skončily prázdniny a ve škole na nás čekají nové věci a zajímavé zážitky. Už se na vás moc těším. Vaše nová třídní úča Michaela Kalinová

zjistit více

Pomůcky do 7.ročníku

Pilná práce v 6.třídě je u konce a nyní nás čekají prázdniny.
Jako každý rok dostanou děti s vysvědčením ještě seznam pomůcek do dalšího ročníku.Najdete ho i na tomto místě v elektronické podobě.  Dva měsíce mají všichni možnostprůběžně nakupovat potřebné pomůcky za akční ceny a až nastane září a nástup do školy,bude vše připravené k nové výuce.

Seznam pomůcek pro 7.ročník

Sešity:

523………….8ks

544………….4ks

525………….1ks

524………….6ks

420………….1ks

445………….1ks

644………….3ks

Obaly na sešity a učebnice!!!

 

 

Čtvrtky:

Bílá A4……………30ks    bílá A3…………….10ks     sada barevných papírů………..2x

 

Pomůcky:

Pero-3x, tužka-3x, tenké fixy, guma, ořezávátko, tuhé lepidlo, nůžky, kružítko, pravítko, trojúhelník

Úhloměr, pastelky, vodovky, modelína, TV úbor a obutí, ručník, přezůvky, WC papír,kapesníčky

 

 


zjistit více

My čekali jaro........a ono skutečně přišlo!!!

Měsíc duben přinesl jarní čas a nové zážitky. Příroda vykouzlila mnoho krásných barev,
které nás inspirovaly při realizaci různých výrobků a malbě obrázků. Ty nejzdařilejší jsou
k shlédnutí na výstavě žákovských prací v Eurocentru. V průběhu dubna jsme se opět
zúčastnili akce Uklidíme Česko. Někteří žáci reprezentovali školu v plaveckých závodech
a někteří v turnaji ve vybíjené.
Tradičně jsme se zapojili do plnění úkolů v rámci Dne Země v městském parku.
Závěr dubna patřil pálení čarodějnic a opékání buřtů.
zjistit více

Prosinec

Poslední měsíc v roce utekl velmi rychle. Program byl  pestrý a očekávané
Vánoce ovlivnily celkovou atmosféru ve škole. Závodili jsme s žáky celé školy  v hodu
na koš, zpívali vánoční koledy u stromečku, vyráběli vánoční výzdobu, zúčastnili se
tradičně diskotéky v klubu Woko a poslední den jsme si užili vánoční besídku. Nadělili jsme si dárečky, ochutnali cukroví a plni očekávání vykročili vstříc vánočním prázdninám.
Sejdeme se znovu 3.ledna roku 2018 a budou na nás čekat nové zážitky, o kterých opět dáme vědět. zjistit více

....na konec

Poslední měsíc školního roku 2016/2017 utekl jako voda. Přispělo k tomu i mnoho akcí, kterých jsme se zúčastnili. Byli jsme v ZOO, na pohádce v kině, závodili v olympijském běhu, získali mnoho ocenění. Nejlepší byla odměna za sběr víček...dort Paříž, po kterém jsme měli všichni čokoládovou pusu. Den integrovaného záchranného systému proběhl v dešti, ale zachránila nás babička Tomáše a Lucky, která nám přinesla mikiny a deštník!!!
Ještě jednou děkujeme smile. Závěr celého školního roku je tradičně spojen s rozdáním vysvědčení. Všichni prospěli, jen někdo s "odřenýma ušima".
Teď jsou ale PRÁZDNINY a škola je v naší mysli zahalena hustou mlhovinou. A ještě dva měsíce bude!! zjistit více

Únor

Od 1.února, po návratu třídní učitelky J.Karáskové, je naše třída opět v plné sestavě. Vzájemně se nám po sobě stýskalo a je prima být zase spolu.
Nejprve jsme společnými silami obnovili osvědčené zvyky a pořádky a následně se vrhli do pilné práce. Každý den se setkáváme při výuce českého jazyka a matematiky. Zápasíme s vyjmenovanými slovy po B, s písemným sčítáním a odčítáním, učíme se jak napsat adresu na pohlednici, opakujeme "krasopis" a stále máme na pilno. Abychom se také pobavili, zakončili jsme měsíc únor tradičním masopustním karnevalem. Zábavy a soutěží bylo dostatek. A to nejlepší na konec- máme před sebou týdenní JARNÍ PRÁZDNINY! grin zjistit více

Listopad

V listopadu jsme opět prošli bohatým programem zábav i povinností. Naučili jsme se rozlišovat druhy vět, prohloubili si vědomosti o podzimním období v přírodě a snažili se vyhovět paní učitelce a příklady s přechodem desítek počítat i se znázorněním rozkladu a celého početního postupu smile. Někdy to bývá tvrdý oříšek, ale statečně se snažíme a výsledky se dostavují happy.
Zakončili jsme plavecký výcvik a obdrželi "mokré vysvědčení". Všichni už si vodě víme rady a těšíme se na výcvik v páté třídě.
Zapojili jsme se do projektu čtenářských dílen a věnujeme se četbě knihy Adélka a Zlobidýlko. Plníme zadané úkoly a učíme se být vnímavými čtenáři. Příběh se nám moc líbí a dozvěděli jsme se z něho, že pokud náhodou zlobíme, není to naše vina, ale jistě nám do tašky nebo do kapsy skočil panáček Zlobidýlko. Tím se vysvětlilo, že ve 4.třídě jsou jen samé hodné děti.happy
Vyrobili jsme spoustu nových výrobků a obrázků. Některé odhalují, že už se začínáme těšit na zimu a na Vánoce.
Také jsme se zúčastnili větrníkového dne na podporu pacientů s cystickou fibfózou a pro tento účel si vyrobili větrníky.
Nyní už začíná čas nejkrásnějších očekávání v roce a mnoho dalších, zajímavých akcí. zjistit více

Jaro

Jaro mezi nás vstoupilo v té nejhezčí podobě. Svítí sluníčko, kvetou kytičky a dobrá nálada je znát na celé třídě. Přivítali jsme jaro novými výrobky, strávili jsme páteční den získáváním nových poznatků o tomto období a také si je ověřili na společné vycházce. Zahráli jsme si na jarním sluníčku různé oblíbené hry a bylo nám při tom značné teplo smile. zjistit více

Jak se vede v novém roce?

Vánoce jsou už minulostí a my zase pilně pracujeme. Sčítáme úspěchy za celé pololetí, aby mohly být vyčísleny na vysvědčení a učíme se novým dovednostem.
Při pracovním vyučování jsme se podívali na ukázku, jak šít zadním stehem a následovně se ukázalo, že každý z nás je nadaná švadlenka! smile Určitě se nám to v životě hodí.
Skládání prstových loutek z papíru také nebyl žádný problém. zjistit více

Naše práce

Blíží se předvánoční čas, na který se všichni velmi těšíme. Než vypuknou vánoční přípravy a vyrábění v plném proudu, věnujeme se intenzivně osvojování nových poznatků. Od září jsme se naučili číst a psát několik nových písmen, nyní je náš nový kamarád písmenko Z.
Také počítáme s novou číslicí - nulou. Učíme se kreslit lidskou postavu a umíme pojmenovat části těla a všechny smysly, kterými vnímáme svět. zjistit více

Podzimní vyrábění

Podzim nás inspiruje k tvorbě dalších obrázků a výrobků. Z učiva prvouky víme, že se někteří ptáci stěhují do teplých krajů. Proto jsme si vyrobili vlaštovky, které nám neuletí a budou nám dělat radost i v době, kdy ostatní vlaštovky budou již v dalekých krajích. zjistit více

Canisterapie

Pepča z naší třídy je jedním z účastníků canisterapie, která na škole probíhá. Je vidět, že se pejsků nebojí a je s nimi kamarád. zjistit více

Beseda s Městskou policií

V pátek 11.10.jsme si připomněli se strážníkem MP jak se máme bezpečně chovat venku a v dopravních situacích. Příběh o pandovi Fandovi se nám velmi líbil a ukázal nám, co dělat dobře a co je špatně. Vyzkoušeli jsme si také roli strážníka v dopravním provozu. zjistit více

Jarní den

20.března jsme přivítali jaro. Ani nám nevadilo, že venku je ještě plno sněhu. Sluníčko neodolalo a přeci jen na nás vykouklo. Jarní nálada byla dobrá i v budově školy.


zjistit více

Karneval

Základní škola
Jablonec nad Nisou
Liberecká 1734/31
Příspěvková organizace
IČ: 60254190
Identifikátor datové schránky: h6wmmxa
Kontakt