Související informace
Novinky / Aktuality

Úkolníček Pátek 5. 3.

Dobrodružství Robinsona Crusoe, námořníka z Yorku (1981) | ČSFD.czRobinsonův papoušek byl zkráceně ANDU (Andulu neuměl papoušek sám vyslovit).

Vyhlížejí asi pátek? No a kvízová otázka k dnešku padne jako ulitá..Jak oslovoval Robinson Crusou svého přítele, původem divocha, kterého během společného života na ostrově převychoval v evropském duchu?

V 11.00 hodin při on-line setkání se těším opět na vaše nápadité odpovědi!

Dnes pro změnu mrkněte na PV a FY, pročtěte si pozorně texty a společně si o tématech popovídáme. Matematiku a český jazyk písemně do sešitů. Ale především si malou násobilku zábavněji oprášíme on-line a přidáme i hrátky s vyjmenovanými slovy. Tááaak budíky nařídit!

Pracovní vyučování

Výchova k péči o životní prostředí – kvalita půdy, vody a ovzduší

KDE JE VODA DOMA Michal Černík

Když se voda narodí, tak je maličká jako slza, jak deštivá kapička.

A komu že se voda narodí? Nebi, nebo hlíně? A kde je voda doma?

V mracích, v řece, nebo v kalužině?

Každá voda má své kapky, tu velikánskou rodinu. Každá voda má své dno a nahoře zas svou hladinu.

Kdo se do ní podíváš, ukáže ti vlastní tvář. Myješ se a z hrsti, utíká ti mezi prsty.

Kde se nejlíp daří vodě? Na svobodě. Kbelík, vana, láhev, sklenice, to je pro ni věznice.

Co je led a sníh a jinovatka? Voda přemožená mrazem.

Co jsou mraky? Voda, která spadne na zem.

Za kapičkou kapka chvátá, až je plno bláta. Zaťukaly jemně. Otvírá se země.

Test: Co víte o vodě? (Některé odpovědi najdete v básni.)

Když voda padá z mraků, říkáme, že ………………………..

Když se led mění na vodu, říkáme, že ………………………

Když se voda mění v led, říkáme, že ………………………..

Když se voda mění ve vodní páru, říkáme, že se ………………………

Při jaké teplotě voda vře (vaří)? Při jaké teplotě taje led?

Nápověda: (tuhne, vypařuje, taje, 100 C°, prší, 0 C°)

Fyzika

Síla a její měření

Silou svalů natáhneme pružinu, přetrhneme nit, rozdrtíme ořech, zlomíme křídu, otáčíme kolem, zastavíme jedoucí kolo, zastavíme kutálející se míč.

Síla větru dokáže roztočit větrník, síla vody dokáže roztočit mlýnské kolo. Síla větru dokáže také ničit.

Když táhneš vozík, vozík se pohybuje dopředu. Když ti ho někdo pomůže tlačit, jeho síla působí stejným směrem, rychlost pohybu se zvětší.

Síla, která působí směrem pohybu, zvětšuje rychlost pohybu.

Když někdo bude vzadu táhnout vozík zpět, jeho síla působí opačným směrem, než ty táhneš. Rychlost pohybu se zmenší.

Síla, která působí proti směru pohybu, zmenšuje rychlost pohybu.

Síla může změnit tvar tělesa,

                 uvést těleso do pohybu,

                 pohyb tělesa zpomalit, zrychlit nebo zastavit.

Naše Země působí svou gravitací – přitahuje tělesa, která jsou v jejím okolí.

Proto všechna uvolněná (nezavěšená a nepodepřená) tělesa padají k zemi směrem ke středu Země – říkáme, že padají svisle.

Velikost síly měříme siloměrem.

Siloměr je ocelová pružina, která se napíná silou (prodlužuje se).

Jednotkou síly je newton (njútn), značka N.

Těleso o hmotnosti 1 kilogram zvedneš silou přibližně 10 N. Jednotka síly byla  pojmenována podle anglického fyzika Izáka Newtona.

Úkoly:

Síla se značí písmenem …… a její základní jednotkou je ………….

Přepiš z textu: Síla může … (4 možnosti).

Jakým měřidlem měříme sílu?

Český jazyk

Učebnice str. 54/ cv. 21 Přečtěte si příhody vodní kapky a přepiště úryvek do sešitu, doplňujte neúplná slova.

Matematika

Které číslo musíte 5krát zvětšit, abyste dostali číslo 20?

Které číslo musíte 7krát zvětšit, abyste dostali číslo 56?

Kolikrát musíte číslo 42 zmenšit, abyste dostali číslo 6?

Kolikrát musíte číslo 35 zmenšit, abyste dostali číslo 7?

 

 

 

zjistit více

Úkolníček čtvrtek 4. 3.

Když už jsme těmi "robinsony", nezbývá nám nic jiného než po návratu do lavic vzít knížku Robinson Crusou do rukou a číst...a tak se s ním předem seznámíme trošku víc díky každodennímu kvízu.-) Při našich on-line setkáních si o tom pokaždé popovídáme a tím si to učení okořeníme zase špetkou něčeho neznámého.-)

??? Robinson si pořídil papouška. Dal mu jméno, které papoušek ovšem nedokázal vyslovit, a tak ho zkrátil. Jaké bylo papouškovo nové jméno? Tipujte, hádejte, zjišťujte...

Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek – program and tickets online | Kino Lucerna

Dnes on-line v 11.00 hodin. Těším se opět na naše povídání, tentokrát především téma z Přírodopisu, připravte si vypracovaný úkol.-)

Přírodopis

Rozdělení přírody, přírodniny živé a neživé. Napište si do sešitu:

5 rostlin:

5 živočichů:

4 neživé přírodniny:

Přepište si tato slova do sešitu a podtrhněte přírodniny neživé (modře), přírodniny živé (zeleně), výrobky (červeně), nakreslete si ze slov obrázek.

míč, slunce, auto, smrk, vrabec, hlemýžď, pampeliška (smetanka lékařská), mrak na obloze, dešt

Matematika - slíbené opakování malé násobilky

Vyberte z řady čísel všechna čísla, která jsou násobky čísla 8. 100, 21, 35, 40, 17, 72, 45, 8, 32, 15, 24, 79, 48, 16

Vyberte z řady čísel všechna čísla, která jsou násobky čísla 9. 9, 72, 17, 45, 57, 90, 94, 13, 18, 35, 67, 54, 81, 63

Vyberte z řady čísel všechna čísla, která jsou zároveň násobky čísla 3 a 6. 3, 6, 27, 45, 48, 19, 54, 18, 12, 35, 60, 24

Napište čísla od 18 do 40  a podtrhněte násobky čísla 4.

Napište čísla od 48 do 72 a podtrhněte násobky čísla 8.

Napište čísla 4krát větší. 1, 5, 0, 2, 7, 9, 4, 8, 3, 6, 10.

Český jazyk

Učebnice str. 51/cv. 9 Humorné doplňování neúplných slov přepište do sešitu.

Učebnice str. 51/cv. 11 Přepište slova do sešitu, určete rod těchto podst. jmen a převeďte je do množného čísla.

Do následujících slov doplň i, í, nebo y, ý a napiš k nim slova opačného významu.

V_borný, v_znamný, v_záblý, um_tý, s_tý, m_lý, l_bový, kl_dný, upov_daný.

 

 

 

 

 

zjistit více

Úkolníček Středa 3. 3.

Dotyk - Skutečný příběh Robinsona Crusoe: Pobyt na ostrově drzému muži zachránil život

No tak se nám na tom zdánlivě opuštěném ostrově rozjíždí větší zábava.-)

Včerejší on-line půlhodinka na skupinovém videochatu se mi s vámi moc líbila, napoprvé skvělé!

Jak jsme se včera domluvili, dnes se na vás těším opět ve 13.00 hodin on-line.

Při nakouknutí do rozvrhu tam vidím ČJ, M, Z, VZ...tak s chutí se do toho pusťte jako včera.

Výchova ke zdraví

ZDRAVÍ to je stav duševní, tělesné a sociální pohody. Péče o zdraví je základem šťastného života. Život a zdraví je to nejcennější, co člověk má. Tím jak žijeme, ovlivňujeme své zdraví i délku našeho života. Mezi ně patří příjem vhodné a pestré stravy, dostatku tekutin, pravidelné cvičení, správné dýchání i pravidelný odpočinek. Těmto návykům říkáme zdravý životní styl.

Nakreslete, jak podle vás vypadá zdravý člověk, a naopak člověk s nezdravými životními návyky.

Zeměpis 

Česká republika-Pověst o praotci Čechovi

Přečtěte si pověst v Čítance str.33-34, Příchod Čechů

Zapište do sešitu odpovědi na otázky:

 1. Proč Čech a Lech opustili se svými rodnými domov a vydali se do nové země?
 2. V jakém místě se tito lidé uložili během své cesty k odpočinku?
 3. Najděte v textu větu, kterou Čech zdůvodnil svým příbuzným, proč zůstanou v okolí hory natrvalo.
 4. Jak byla nazvána hora, na kterou Čech vystoupil?
 5. Co udělal Čechův bratr Lech? Co ho k tomu rozhodnutí vedlo?

Uvedené vypravování je pověst.

Pověst je vypravování, které se vztahuje k nějakému místu, historickému období nebo osobě.

I když pověst vypadá jako líčení skutečné události, bývá částečně nebo úplně vymyšlená.

Říp (455 m. n. m) je zdaleka viditelný kopec, který se nachází ve Středočeském kraji nedaleko Roudnice nad Labem. Na vrcholku Řípu je postavena rotunda sv. Jiří.

Pokud máte možnost, najděte si tuto horu Říp na internetu a zjistěte další zajímavosti.Mystická hora Říp | FotoAparát.cz

Český jazyk

V textu najdi podstatná jména, přepiš je do sešitu (ukaž si na ně ten - ta - to) a urči rod (mužský, ženský, střední). 

Liška a čáp byli velcí přátelé.

Jednou pozvala liška čápa na oběd.

Uvařila kaši, dala ji na talíř a řekla:

"Jez, strýčku, podle chuti!"

Doplňte do vět vyjmenovaná slova s y, ý po z. Přepište do sešitu, pro vás jednoduché opakování.

Zítra musíme__________vstát. Který cizí __________ se učíš? Jak budeme našeho pejska __________? Část Prahy, kde je letiště, se jmenuje _________. 

Přepište do sešitu, doplňte i, í nebo y, ý. Slova s předponou vy- červeně podtrhněte.

v_pustit, v_šít, v_tat, v_skočit, v_řit, v_kat, v_dět, v_lézt, v_počítat, v_klat, v_léčit, v_set, v_střídat, v_brat, v_malovat, v_řídit, v_tězit, v_lámat, v_trvat.

Matematika

No a konečně trošku počtářské zábavy, otevřete si učebnici M na str. 40/ cv. 3 a budete mrkat. Ale zmáknete to hravě, složitěji to jen vypadá a bude vás to bavit jako ve škole. Důležité je psát pěkně úhledně pod sebe J, D, S, T.

V učebnici na str. 40/cv. 4 už to písemné odčítání je legrace.-)

Nakonec se zamyslete nad slovní úlohou ve cvičení 2/str. 40 - jen ústně.

Nezapomínejte si stále procvičovat malou násobilku!

 

 

zjistit více

Úkolníček Úterý 2. 3.

Robinson CrusoeDěkuji za všechny včerejší zaslané úkoly i malované představy o robinsonech i robinsonkách.

Opravdu jste mě mile překvapili. Mám radost, že se nám podařilo se dát dohromady a máme možnost společně pracovat! 

Tak s chutí do toho i dnes, čeká vás D, VO, M, ČJ...opět mi zasílejte vypracované úkoly na naší Messengerovou skupinu "Šesťáci".

DĚJEPIS - pište do sešitu ČJ SLOH nebo na papír.

1. Který měsíc má nejméně dní ?    

2. Nakreslete srpek měsíce, když: a) couvá  b) dorůstá ...Kterým písmenům se měsíc v těchto fázích podobá?    

3. Kolik hodin má jeden den?     Kolik minut má jedna hodina?     Kolik sekund má jedna hodina?    

4. Kolik týdnů má jeden měsíc?     Kolik měsíců má 1 rok?        

5. Čím měříme čas?     

6. Jaký je současný letopočet?    

7. Ve kterém století žijeme?    

 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ - Role v rodině Rozklikni    

Zodpovězte si ústně otázky: Jaké domácí práce znáte? Jaké domácí práce zvládáte? Které domácí práce vykonávají jednotliví členové rodiny?

ČESKÝ JAZYK

 • Tato podstatná jména si přepiš do sloupečku do sešitu ČJ - Š a urči u nich rod (mužský, ženský, střední) a číslo (jednotné nebo množné).

          knížka, hrušky, obědy, vrabci, letadlo, vejce, omeleta, okno, vagóny, schránka

 • Doplň rýmy k podstatným jménům a urči rod ( ž., m., s.), piš do sešitu. Podle vzoru mašlička - žehlička

          květák, pes, tele, káva, rodina, tužka, rohlík 

Učebnice ČJ, str. 49/ cv. 1 Přepište text do sešitu, doplňte neúplná slova a u podtržených slov určete rod.

Učebnice ČJ, str. 49/ cv. 2 Přepište do sešitu, doplňte neúplná slova a znaménka za větami.

MATEMATIKA

Pokračujeme v robinsonském opakování malé násobilky. Zapište si do sešitu M - Š řadu násobků čísla 7, 8, 9.

Učebnice M, str. 40/ cv. 1 Pište do sešitu M - Š, písemné sčítání a odčítání pod sebou podle vzoru ve žlutém rámečku v učebnici.

 

 

zjistit více

Úkolníček PONDĚLÍ 1. 3.

Zůstali jsme takovými robinsony a robinsonkami...osamoceně na školu doma. Budu Vám každému na ten domácí ostrov posílat úkoly, některé holt nudnější, ale třeba mezi nimi najdete i něco dobrodružnějšího, zábavnějšího.-) Tak pro dnešek jen taková robinsonská rozcvička a zároveň malá nápověda, jak si ty dny bez školy v lavicích ukrátit a neztratit se v nich...můžete si i vy zkusit vymyslet svůj kalendář .-)

Robinsonův ostrov 2 | Reality show

Robinsonská čeština

Přepište text do sešitu ČJ – Š.

Podstatná jména podtrhněte: rodu mužského – zeleně, rodu ženského – žlutě, rodu středního – červeně.

Robinsonův kalendář

Když byl Robinson na pustém ostrově desátý den, napadlo ho, že nerozezná všední den od neděle. Neměl zápisník, ani tužku, ani pero, měl jen nůž. Vyřízl proto na dlouhém trámu každý den jeden vrub. Neděli vyznačil zářezem delším a první den v měsíci označil žlábečkem ještě delším. To byl jeho kalendář.

Robinsonská matematika

Zopakujte si malou násobilku. Zapište si do sešitu M - Š řadu násobků čísla 3, 4, 5, 6.

Robinsonská výtvarka

K textu v sešitě ČJ - Š domalujte malý obrázek. Jak si představujete Robinsona Crusoa?

zjistit více

Ahoj šesťáci!

Od pondělí nám opět začíná distanční výuka, která je pro všechny žáky povinná!
Myslela jsem si, že už nás tato situace nepotká, ale musíme se s tím poprat i tentokrát, a já věřím, že to budeme zvládat stejně dobře jako na podzim. Ba spíše ještě mnohem lépe, protože máme už spoustu věcí spolu zmáknutých...takže procvičovat procvičovat a zase jen procvičovat.

Pracovat budete s učebnicemi a sešity podle zadaných odkazů a pokynů.

Každý den dostanete nové úkoly a cvičení. Řiďte se přiloženým rozvrhem hodin upraveným pro distanční výuku. Nenechávejte vše na poslední chvíli! Bude se Vám tak vše mnohem snadněji zvládat.

ROZVRH HODIN - DISTANČNÍ VÝUKA

Po/  ČJ   M   AJ   VV

Út/  ČJ   M   D   VO

St/   M   ČJ   Z   VZ

Čt/   M  ČJ   PŘV  PV

Pá/  ČJ   M   FY   INF

Vyfocené práce mi po vypracování můžete posílat na můj WhatsApp, skupinový WhatsApp či Messenger, samozřejmě i na e-mail jako na podzim.

Ráda všem pomůžu, spojení na mne máte. A jak jsme společně již předem koumali, pokusíme se spojit skupinově nebo alespoň s někým z Vás, kdo má možnost, přes WhatsApp či Messenger.

Těším se na Vás

Vaše třídní učitelka

zjistit více

Jarní prázdniny neprolenošte

tisk článku Harrachov.cz

Šesťáci, dočkali jste se jarních prázdnin přímo úžasných...tak trošku si můžeme vynahradit ty méně povedené vánoční prázdniny beze sněhu. Teď máme všude kolem nás sněhové závěje a manťáky, vyšlapané cestičky ve sněhu, bílo kam se jen podíváš, volají Vás zimní radovánky...nezahálejte a užívejte chvíle na čerstvém vzduchu, příroda v Jablonci je nadosah...procházky zimní krajinou, stavění sněhuláků, sněhových bunkrů a koulovačky, bobování, ježdíkování...Takové zimní vyřádění je bezvadné v každém věku.-) Jen buďte opatrní!...No a pokud nechcete dovádět, tak můžete aspoň třeba rodičům vypomoci s vyhazováním sněhu.-) A padne-li na Vás malinko už únava nebo začnete mrznout, zalezte si doma do teplíčka a vemte si do ruky pěknou knížku, nebo si doma společně zahrajte nějakou společenskou hru, pexeso, karty, kostky...

Těším se na Vás po prázdninách, na Vaše vyprávění zážitků a prázdninových kousků! Vaše paní učitelka

zjistit více

Vánoční nadílka zvěři v lese

V předvánočním čase jsme zašli společně do lesa nadělit zvířátkům dobroty...kaštany, žaludy, jablka, mrkev, salát, hlávku zelí...Jen ten sníh tomu pro to pravé kouzlo Vánoc ještě chyběl. Jinak to byla rozesmátá vycházka přírodou.

Krásné Vánoce z lesa přejí šesťáci

zjistit více

Fantazii se meze nekladou aneb čas na stavebnice při poslechu vánočních koled

S výtvarkou probouzíme Vánoce

Mikulášská...Andělská...zimní atmosféra. Výtvarka různými technikami ve fotogalerii. A nejpovedenější a obdivovaný výtvor v podobě fascinujícího dřevěného stromečku v podání chlapců a pana učitele při pracovkách. Patří jim obrovská gratulace a pochvala.

zjistit více

Vánoční práce v dílnách

V prosinci máme pracovní výchovu společně holky a kluci. Tvoříme v dílnách a baví nás to.

zjistit více

Tandemové čtení s porozuměním

Tématem řešení problému byly ZUBY.

V úvodu hodiny byli žáci seznámeni s tématem a průběhem tandemové hodiny, která byla zaměřena na práci se souborem pracovních listů k tématice zdravých zubů. Nabízela  tvořivou práci s textem a čtení s porozuměním, prostor pro práci s informacemi při výrobě vlastního letáčku do zubní ordinace (osvědčila se vhodná ukázka žákům předem – na IT skutečné ukázky reklamy a prevence), pracovní arch pro evokaci žáků  s výstupem proč mají zuby různý tvar. Příležitost k procvičení orientace v prostoru při určování pozice zubu v ústech. Poslech a porozumění čteného textu, následný rozbor textu, doplňování textu v Pl – přímá řeč. Samotná hodina velmi rychle utekla a líbila se.

zjistit více

Vánocemi provoněné tandemové tvoření

Nejdříve jsme si se žáky krátce připomenuli význam Adventu a Vánoc. Následně žáci odpovídali na otázky typu: Jak prožíváte adventní čas? Jaké znáte vánoční zvyky? Dodržujete se svými blízkými nějaké? Jaké v této době používáte dekorace k výzdobě svého bytu/domu?

Poté byli žáci seznámeni s technologickým postupem výroby. Dostali k dispozici předlohy výrobku – výběr ze dvou motivů – hvězda, či stromek. Dostali karton, šablony. Na karton obkreslili podle šablony tvar dle svého výběru, poté vystřihli. Dále dostali k nalepení kávová zrna, spirálky z pomerančové kůry a koření – hřebíček, nové koření, badyán, celou skořici. Dekoraci mohli ozdobit dle předlohy, či dle své fantazie. S lepením na karton, tvorbou ornamentů nebo textu si žáci vzájemně pomáhali. V konečné fázi měli žáci další možnost volby - zda výrobek bude sloužit jako magnet např. pro umístění na lednici, zápich do květináče nebo jako obrázek k zavěšení. Poté výrobek opatřili provázkem na zavěšení, magnetem, či špejlí. V závěru hodiny proběhlo hodnocení výsledků vlastní tvorby taková zábavná sebereflexe.-)

Pozitivní po delší odmlce ve školních lavicích bylo znatelné nadšení samotných dětí z tvoření, chuť do práce a spolupráce mezi nimi, kreativita.

zjistit více

Předvánoční tvoření v dílně

Pracovní vyučování s vánoční tematikou....práce se dřevem nás baví.

zjistit více

Příprava na pečení

Začal Advent a za tři týdny bude Štědrý den. K Vánocům patří cukroví. Při Informatice jsme si vyhledali recept na linecké. Sepsali všechny ingredience a postup při pečení.

Doma si pak cukroví s mamkou upečeme.

zjistit více

Třídní schůzky jinak...

Tentokrát netradičně formou konzultace on-line v úterý 24. 11. 2020 od 15,30 do 16,30 hodin na uvedém kontaktu v ŽK.

Těším se na vás. Třídní učitelka

zjistit více

Zpátky v lavicích

Matematika hrou...aneb zase společně ve třídě.-)

zjistit více

Přehled předaných úkolů - pátek 13. 11. (3. týden)

Šesťáci, dnes jsme si předali vaše splněné úkoly za úkoly na dalších pár dní. Upevníte si vyjmenovaná slova po B, L, M, P a slova příbuzná. Procvičíte si dělení do 100, písemné sčítání a odčítání, a konečně i  jednoduché slovní úlohy. Pro dokončení ještě přikládám texty a otázky k Výchově ke zdraví spolu s tipy na pracovní činnosti.

ČESKÝ JAZYK   PL1   PL2   PL3   PL4   PL5

MATEMATIKA   PL1   PL2   PL3   PL4   PL5

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ    Výživa   Vztahy

PRACOVNÍ VÝCHOVA dívky a chlapci   Domácnost

zjistit více

Připomenutí předávání vypracovaných úkolů

Ahoj šesťáci, za okny nám dnes pofukuje, sluníčko po nás zrovna nepokukuje...

...tak si v klidu dokončujte zadané úkoly, malujte a nezapomeňte si i zacvičit, odpoledne si vyběhněte ven...čerstvého vzduchu není nikdy dost.-)

A zítra 13. 11. se na vás už moc těším. Setkáme se opět jednotlivě u školního dvora v čase mezi 11,30 - 12,00 hodin. 

Vše přineste zase v deskách jako minule. Vemte s sebou i sešit ČJ a PŘ pro kontrolu. A samozřejmě i ta malovaná překvapení, moc ráda uvidím i jakákoliv jiná tvoření, fotografie z vaření, cvičení apod.

Přeji vám fajn podzimní čtvrtek

zjistit více

Svatý Martin nám dnes měl přichystat bílé překvapení za okny...a nepřichystal, ale máte tu výtvarný úkol a sváteční kvíz:-)

...ať čekáme jak čekáme celý den...ani teď navečer, když vykukujeme z oken...nikde žádný bílý kůň, natož bílá sněhová peřina. 

Takže letos svátek našeho spolužáka Martina musíme oslavit holt zase na blátě:-)

 

Většina lidí má totiž toto jméno a magické datum spojené s příchodem zimy a sněhu, což se každý rok nepodaří zažít a je tu na blátě jako dnes.

A také s hody, na kterých nesmí chybět svatomartinská husa. Ovšem sám svatý Martin by z toho asi dvakrát nadšený nebyl, žil totiž jako poustevník. Vy si třeba na takové husičce pochutnáte doma se svojí rodinou a na svého spolužáka si můžete i na dálku vzpomenout tvorbou pěkného malovaného obrázku. A takový svůj obrázek můžete přinést v pátek na naše setkání při předávání úkolů.

Budu se moc těšit a s velikou radostí takovými výtvory vyzdobím naši třídu!

KVÍZ - Jak dobře znáš svátek svatého Martina? (odpovědi můžete napsat zezadu na obrázek, který namalujete) Tak zvesela vyzkoušejte sami sebe, co všechno víte.-)

Na sv. Martina se peče:

 • Svatomartinský kapr
 • Svatomartinská husa
 • Svatomartinské koláče

Na čem přijíždí sv. Martin v den, kdy slavíme jeho svátek?

 • Na bílém oslu
 • Na bílých saních
 • Na bílém koni

Čí patronem je sv. Martin?

 • Milenců
 • Čeledínů a děveček
 • Chudáků, žebráků, vojáků a pastýřů

Na sv. Martina se lidé scházeli:

 • V parku
 • V průvodu
 • V hospodě

Svátek sv. Martina původně souvisel s:

 • S ukončením služby, kdy se čeledínům a děvečkám vyplácela mzda
 • Se začátkem adventu
 • Se začátkem vinobraní

Co praví legenda o sv. Martinovi?

 • Že je nesmrtelný
 • Že rozetnul mečem svůj plášť a polovinu daroval chudému nahému žebrákovi
 • Že vyhrál všechny bitvy

 

 

 

zjistit více

Jógou pro dobrou pohodu

Šesťáci, po kliknutí na odkaz  JÓGOVÁ ROZCVIČKA si můžete vyzkoušet krátké cvičení jógy se skvělým komentářem, jak cvičit správně.

Cvičení by vám mělo přinášet především radost z pohybu. Máte příležitost nenásilnou a zábavnou formou se naučit zacházet správně a ohleduplně se svým tělem i emocemi.

Ideální je samozřejmě cvičit pravidelně. Vytvořit si ze cvičení rituál, ideálně „ve stejný čas na stejném místě“ ☺ Je lepší cvičit 10 – 15 minut denně, než jednou týdně hodinu. Ale i to je bezvadné!

Tak s chutí do toho...a už se těším na společné krátké cvičení pro spestření výuky i ve třídě:-) 

 

 

zjistit více

Druhý týden listopadového distančního vzdělávání je před námi

Tak a máme před sebou již druhý týden listopadového distančního vzdělávání. Opravdu vás musím pochválit, protože jste všichni v pátek 6. 11. odevzdali zadané úkoly, navíc moc pěkně plněny. Každopádně moje poděkování míří i k rodičům za jejich čas pro vás, velikou trpělivost, podporu a dohled.

I tento týden budete číst, pracovat s textem, psát, počítat, i s angličtinou si opět jistě hravě poradíte, něco nakreslíte, poskládáte v D střípky, pečlivě se zadíváte při Z a VO do mapy....vyhledáte si nějaký ten recept a uvaříte pořádnou dobrotu, ale především se nezapomenete hýbat! Chodit do přírody! ...Paráda, tak jdeme na to! Vzpomeňte si na vychytávky a rady, které jsme si zmiňovali v pátek. Rozvrhnout si každý den,  pomůže vám přiložený rozvrh k distančnímu vzdělávání doma, a od každého trošku, postupně, nic nenechávat na poslední chvíli! Víte, že můžete volat, psát sms i e-maily, se vším si poradíme! 

SEJDEME SE OPĚT PŘI PŘEDÁVÁNÍ V PÁTEK 13. 11. 2020 v 11,30 - 12,00 hodin před školním dvorem.

Veškeré úkoly jste již dostali v pátek, není tedy potřeba si nic tisknout! Zde najdete zadané učivo, které vám po rozkliknutí k plnění úkolů může pomoci! Pozorně čtěte, zadání úkolů i přiložené texty.

ČESKÝ JAZYK

Čtení - Vypiš 3 věty, ve kterých je použita přímá řeč, pohádku ilustruj. Ťukavá pohádka

Sloh - Prohlédni si obrázky pozorně, vyprávěj podle obrázků a pokus se příběh dokončit. Sloh učivo   SlohPL

Český jazykČJučivo1   ČJučivo2  ČJučivo3   ČJučivo4   ČJučivo5   ČJučivo6   ČJučivo7   ČJučivo8

                    - ČJPL1   ČJPL2   ČJPL3  ČJPL4   ČJPL5   ČJPL6   ČJPL7   ČJPL8   ČJPL9

MATEMATIKA   MPL1   MPL2   MPL3   MPL4   MPL5   MPL6   MPL7   MPL8   MPL9   MPL10   MPL11 

                          MPL12   MPL13   MPL14   MPL15   MPL16   MPL17   MPL18   MPL19   MPL20   MPL21   MPL22

ANGLICKÝ JAZYK   BLOGGERS1   AJShool

PŘÍRODOPIS - obalit si nové učebnice! Kdo z dětí nemá dokreslený sešit, jistě si v tomto týdnu dokreslete, všichni víte! Sešit odevzdáte ke kontrole také tento pátek s ostatními úkoly. 

                         Zadání úkolu v sešitě - Kvasinky a plísně

DĚJEPIS - Přečti si: Co nám sděluje minulost? Dučivo1  Čti pozorně, protože čtyři otázky a jejich odpovědi se stanou lehkými DPL1. Pak si přečti výňatek z učebnice str. 6-7: Jak nám minulost něco sděluje. Dučivo2   Napiš odpovědi do  DPL2   DPL3, máš zde nápovědu, zamysli se a půjde to samo. Pokud jsi byl/a v muzeu (např. v Liberci), poradíš si s úkolem č. 4, pokud ne úkol můžeš vynechat. Na závěr si zahraješ na archeologa-to je odborník studující minulost pomocí nalezených pozůstatků, předmětů (např. kostí, nádob, nástrojů, zbytků staveb apod.). Přeji pěknou zábavu.-) Dvystřihovánka

ZEMĚPIS - Prohlédni si fyzickou mapu České republikyZmapa. Tato mapa znázorňuje povrch a vodstvo určitého území. Zelenají se na ní nížiny a hnědá barva znázorňuje hory, čím je tmavší, tím jsou hory vyšší. Řeky, vodní nádrže, ale také jezera a rybníky jsou vybarveny modře. U map je nahoře vždy sever a dole jih. Vlevo západ a vpravo východ. ZPL Nakresli do rámečku podle pokynů obrázek krajiny, ve které žiješ-Jablonec nad Nisou a jeho okolí. Přečti si pozorně text Zeměpisčtení a vypracuj otázky Odpověznaotázky

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ - Přečtěte si něco o historii  města Jablonec nad Nisou VO Historie, v jakém kraji ho najdeme? VOkraj1   VOkraj2 Každý den chodíme kolem významných památek VOPamětihodnosti.. Podívejte se na fotografie a přečtěte o jakou významnou budovu jde (radnice, soud, divadlo, muzeum skla a bižuterie, pošta, nemocnice, kino, zimní stadion, Střelnice-fotbalový a atletický stadion...) VO průmysl. Popovídejte si s rodinou, hlavně s těmi staršími. Poproste je, aby vypravovali, jak se žilo v dřívějších dobách. Pokud máte možnost podívejte se na dokumentární film - HistorieJablonce. Přiložený pracovní list s 5 úkoly VOPL, které nejsou neznámé. Tak s chutí do toho.    VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Výživa   Vztahymezikamarády   FYZIKA PL Fyzikální měření   PRACOVNÍ VÝCHOVA Dívky PV dívky   PRACOVNÍ VÝCHOVA Chlapci  PVchlapci2.úkol   TĚLESNÁ VÝCHOVA Chlapci TV chlapci

   

 

zjistit více

Pracovní výchova pro dívky i chlapce na tento týden 2. - 6. 11. 2020

Pracovní výchova dívky - pečujte doma o pokojové rostliny, zalití, otření listů od prachu a kypření

                                        - pomáhejte doma při vaření v kuchyni, napište recept jídla dle zadání níže

                                        - prostírejte stůl a pomáhejte s úklidem kuchyně, s mytím nádobí, otření stolu a podlahy

Recept pro tento týden - pokrmy z brambor - recept napiš rukou nebo si ho vytiskni.

 • název pokrmu
 • ingredience
 • pracovní postup

Hledej v kuchařské knize nebo na internetu, snaž se o zdravá jídla.

Při přípravě pořizuj fotografie, a hlavně se vyfotografuj s hotovým výrobkem a posílej na adresu: michaela.cillerova@gmail.com. Pod recept si dopiš, jak jídlo chutnalo, popřípadě ho doporučit. Výsledek (recept s čitelným podpisem) přidej k úkolům do desek, pak si nalepíme do sešitu PV.  

 

Tělesná výchova chlapci rozklikni zadání TV1ch   TV2ch

Pracovní výchova chlapci rozklikni zadání PV1

zjistit více

Informatika při distanční výuce

Dobrý den, všechny své programátory a "ajťáky" zdravím. Nebudete dostávat každý týden úkoly, protože informatiku vlastně teď, když se učíme na dálku, procvičujete každý den. 

Budu ráda, když mi pošlete email a vložíte do přílohy obrázek nebo fotografii. Napište mi, jak se máte a zda nepotřebujete s něčím pomoci.

Každý email, který bude mít všechny náležitosti, které jsme se učili, bude oceněn jedničkou.

Nezapomeň sledovat webové stránky své třídy.

Mějte se hezky a pište na noskova.petra@zsliberecka31.cz.

zjistit více

Každý den na zdravém vzduchu

Zdravím svoji skupinu děvčat, se kterými mám tělesnou výchovu. Všichni víme, že pohyb je zdravý, a když se budete pohybovat ještě někde v přírodě, tak to nebude mít chybu. Hodně času trávíte teď u pc, plníte úkoly na dálku - nezapomeňte se každý den projít a protáhnout se. 

Mějte se moc hezky a těším se, že se brzo uvidíme a zasportujeme si spolu. P. Nosková

zjistit více

Distanční vzdělávání 2. - 6. 11. 2020

Milí žáci, milí šesťáci,

je nám to moc líto, ale opakovaně se dostáváme k distanční výuce. Drobná změna tu ale je. DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE POVINNÉ!

Budeme se vídat každý týden v pátek v době od 11,30-12,00 hodin na školním dvoře při předávání písemného zadání. Můžeme se také slyšet při plnění úkolů, se  kterými si nebudete vědět rady a to v době konzultačních hodin pondělí od 15,00-16,00 hodin a ve středu od 10,30-12,00 hodin.

Ten, kdo má internet, může sledovat výukové programy, které určitě dopomohou k snadnějšímu řešení  úloh. (viz. odkazy dodávané k tištěným materiálům nebo níže u jednotlivých předmětů)

Práce odevzdávejte vypracované v takové šíři v jaké jste je obdrželi. Ty následně budeme kontrolovat, známkovat a uchovávat pro hodnocení na vysvědčení. K zadaným úkolům přistupujte zodpovědně, pracujte podle doporučeného rozvrhu hodin (klikni na ROZVRH) - každý den trochu, nenechávejte si práci na poslední chvíli.

Pravidelně sledujte webové stránky školy v sekci Aktuality http://www.zsliberecka31.cz/zivot-skoly a zároveň v sekci Základní škola http://www.zsliberecka31.cz/zs pro 6.A.

Přeji vám i rodičům pevné zdraví, vaše třídní učitelka.

Zde po rozkliknutí naleznete pro kontrolu veškeré učivo na tento týden, které má již každý žák v tištěné podobě ve svých vyzvednutých deskách. 

ČESKÝ JAZYK ČJ1  ČJ2   ČJ3   ČJ4   ČJ5   

MATEMATIKA M1   M2   M3   M4   M5   M6   M7   M8   M9

ANGLICKÝ JAZYK AJ1   AJ2

Tělesná výchova chlapci TV1ch   TV2ch

Pracovní výchova chlapci PV1

INFORMATIKA - Nebudou zadávány konkrétní úkoly, protože tento předmět plní děti vlastně každodenně - emaily, sociální sítě, on-line výuka (výukové programy na internetu apod.), vyplňují on-line testy, fotí výsledky a vypracované PL apod. a zasílají. Dle možností každého žáka doporučena práce s klávesnicí a myší, napsání krátkého textu.

A co doporučuji pro skvělou náladu, radost a chuť se zase vrhnout na úkoly:

Rychlou či svižnou chůzi zhruba 45 min. až 1hod. a to nejlépe v přírodě. Pro vaši představu to znamená přibližně 5km, což je zhruba okolo všech tří přehrad.

Užívejte si barevný podzim za každého počasí a teple se oblečte!

  zjistit více

Výtvarka s humorem

Dostali jsme chuť na pizzu...ale nebyla jen tak ledajaká...naše fantazie a humor sehráli svoji roli.

zjistit více

SÍŤ ŽIVOTA aneb tandemy pokračují v duchu EVVO

Díky materiálům Aktivity Ekoškoly bylo hlavním cílem díky přírodní rozmanitosti zprostředkovat dětem příjemné prožitky v přírodě a společně je reflektovat.

zjistit více

Tandemově environmentální výchova ve výuce

MOJE SVAČINA aneb nakupování a jeho důsledky

Cílem této aktivity bylo, aby byl žák schopný rozpoznat, co vše předchází tomu, aby si mohl přinést do školy svačinu.

Pokus o společné vyvození dopadů jednotlivých faktorů výroby na životní prostředí a zároveň důsledků pro své jednání - nakupování.

zjistit více

Angličtina s BLOGGERS 1

Angličtina nabrala nový směr s učebnicí Bloggers 1. Šesťáci v hodinách pracují současně s učebnicí a pracovním sešitem Bloggers 1, fólií, vše s využitím propojenosti s interaktivní tabulí.

 

zjistit více

Hrátky s podzimními barvami

Výtvarným tématem na měsíc říjen je PODZIM - podzimní barvy, podzimní krajina, podzimní listí...

V galerii opravdu povedené první tvoření na toto téma. Zářivé barevné kouzlení, práce se suchou křídou, sytými barvami pastelek.

 

zjistit více

Anglický jazyk šesťáků podle učebnic BLOGGERS 1

Šesťáci začali pracovat v hodinách anglického jazyka nově s učebnicí a pracovním sešitem BLOGGERS 1 s využitím interaktivní tabule.

zjistit více

Cesta do pravěku

Při výtvarné výchově jsme si vyzkoušeli nástěnné malby...využili jsme metody mačkaného papíru, lepení, malba vodovkami a prašnými křídami.

zjistit více

Tandemová výuka se třeťáky

Fotogalerie z tvoření při tandemové výuce se třeťáky.

Společně jsme v rámci pracovní výchovy tvořili ptáčky odlétající na podzim do teplých krajin. Využili jsme kartonu a vlny, pracovali jsme s pastelkami, nůžkami, šablonami, procvičili motoriku prstíků.

zjistit více

Školní běh kolem přehrady

16. 9. 2020 probíhá opět tradičně celorepubliková akce Olympijský běh.

Naše škola se nepřipojila formou hromadné akce jako obvykle, ale 1 km u přehrady jsme si zaběhli v rámci TV v pondělí 14. 9. 2020.

Tímto jsme se rozhodli podpořit olympijskou myšlenku jen prostě v jiný den.

Každý jsme si doběhli pro diplom, medaili a zdravou tyčinku.

zjistit více

Školní téma výtvarné výchovy na září

Zvířata v ZOO

Tak jsme si vybrali kresbu lva a lvici.

zjistit více

První hodina informatiky v novém školním roce 2020/2021

V novém školním roce opět v pc učebně a šlo nám to skvěle.

zjistit více

Po půl roce opět v lavicích

Vítám šesťáky!

I přes deštivé počasí, které žáky při jejich návratu do školy po zřejmě nejdelších prázdninách doprovázelo, měli šesťáci vesměs úsměvy na tvářích. 

zjistit více

Přivítejte prázdniny aneb rozloučení se školním rokem 2019/2020

Vážení rodiče, milé žákyně a žáci!

V úterý 30. 6. v 9. 00 hodin skončí pro páťáky rozdáním vysvědčení školní rok 2019/20.

Pro Vás rodiče, pro Vaše děti, ale i pro všechny pedagogické pracovníky se stane rokem, na který se nezapomíná. Ještě nikdy jsme nezažili tento způsob výuky. Každému z nás to přineslo něco pozitivního i něco negativního. Museli jsme se s tím vyrovnat my, Vy i Vaše děti.

Všem z Vás, kteří jste s námi celou dobu spolupracovali a komunikovali, chceme poděkovat a popřát krásné léto. Věříme, že od září začne nový školní rok bez jakýchkoliv omezení a budeme se s Vašimi dětmi potkávat každý den ve školních lavicích.

Vaše učitelky 5.A a 5.B

 

 

zjistit více

Závěr školního roku 2019/2020

Předávání vysvědčení proběhne v úterý 30. 6. v 9.00 hodin před zadním vchodem školy Liberecká 31 (školní dvůr) pro třídy 5.A a 5.B. 

S sebou přineste zbývající vypracované úkoly.

Přijďte přesně na 9.00 hodin. Ani dříve, ani později z důvodu organizace předávání vysvědčení všem ročníkům ZŠ.

Děkujeme. Vaše učitelky

 

zjistit více

Aktuální informace k předání vysvědčení 30. 6. 2020

Dobrý den, vzhledem k situaci, která se týká zvýšeného počtu nakažených koronavirem v Liberecké  kraji (Magna Liberec), rušíme odevzdávání vypracovaných úkolů na zítřek tedy v úterý 23. 6. !!!

Předávání vysvědčení proběhne další úterý 30. 6. v 9.00 hodin před zadním vchodem školy Liberecká 31 (školní dvůr) pro třídy 5.A a 5.B. 

S sebou přineste zbývající vypracované úkoly.

Přijďte přesně na 9.00 hodin. Ani dříve, ani později z důvodu organizace předávání vysvědčení všem ročníkům ZŠ.

Děkujeme. Vaše učitelky

zjistit více

Cílová rovinka školního roku 2019/2020

LÉTO - je to krásná část roku. Bohatá a štědrá příroda nám nabízí své dary. Kdo z nás pohrdne miskou jahod, třešní, malin, rybízu, meruněk, broskví či melounů? Na rozlehlých lánech dozrává zlaté obilí. Školákům nastávají dva blažené měsíce - letní prázdniny. Je čas výletů, sportování, plavání.

Páťáci, tady máte přehled v obrázcích, co všechno můžete vidět a zažít v červenci a srpnu. Tyto obrázky pro vás ilustroval - namaloval Josef Lada. 

Prázdniny - červenec   Prázdniny-srpen

Přečtěte si pranostiky. V dřívějších dobách se lidé řídili podle nich, neměli kalendáře ani žádnou předpověď počasí a tak sledovali přírodu, která jim napověděla. 

Pranostikyčervenec   Pranostiky srpen

Pokud nebudete moci ven, zkuste si přečíst Lidová říkadla a básničky. Čtěte je rychle a správně vyslovujte, aby vám bylo rozumět - není to tak jednoduché.

Lidová říkadla a básničky 1   Lidováříkadlaa básničky2

Přejeme vám úžasné vkročení do prázdnin.

Opatrujte se, poslouchejte co vám dospělí říkají a radí. Mají vás rádi, bojí se o vás, jste to nejdražší co mají.

Ale ještě nezapomínejte na poslední termín k odevzdání úkolů v úterý 23. 6. opět mezi 11 - 12 hodinou u hlavního vchodu (z ulice Liberecká jako obvykle). Jak jsme se domlouvali, těšíme se na vaše obrázky, které si vystavíme na nástěnku. A upřesníme si i předávání vysvědčení. Vaše učitelky

 

zjistit více

Připomenutí poslední schůzky

Poslední termín k odevzdání úkolů bude v úterý 23. 6. opět mezi 11 - 12 hodinou u hlavního vchodu (z ulice Liberecká jako obvykle). Jak jsme se domlouvali, těším se na vaše obrázky, které si vystavíme na nástěnku.   V červnu se všechno červená. Jahody, třešně, i předprázdninová básnička pro radost. Za každého počasí vyběhněte ven a rozhlížejte se kolem sebe, jak příroda kouzlí.

Červen

V červnu už se červená
každá druhá jahoda.
I třešně se červenají,
špačci z toho radost mají.

Nejen špačci, děti taky.
Když nepřijdou černé mraky,
třešněmi se budou cpát
a s peckami bojovat.

  zjistit více

POSLEDNÍ ŠKOLA DOMA 15. - 19. 6. (14. týden)

A finiš už je opravdu tady. Vidíte před sebou poslední zadání úkolů v tomto školním roce jako páťáci.

Nic neodkládejte, všechno si ještě vydržte přečíst, napsat, vypočítat a máte letní prázdniny. 

Děkuji za odevzdané práce minulý čtvrtek. Někdo z vás je odevzdal na pochvalu. Nesnaživci to zkusí zvládnout lépe ještě v tomto týdnu na poslední chvíli. 

Jak jsme se ve čtvrtek domlouvali, těším se na vaše obrázky, které si vystavíme na nástěnku.   Poslední termín k odevzdání úkolů bude v úterý 23. 6. opět mezi 11 - 12 hodinou u hlavního vchodu (z ulice Liberecká jako obvykle).   ČESKÝ JAZYK
V českém jazyce si ještě připomeneme a zopakujeme: slova opačného významu, abecedu, zahrajeme si na učitelku/učitele, vyjmenovaná slova po "B", "L", "M" (a příbuzná slova), podstatná jména (ten, ta, to). Tak s chutí do toho.
ČJ1   ČJ2   ČJ3   ČJ4   ČJ5   ČJ6
 
ČTENÍ
Čtení - poslední vyprávění o princeznách a princích. Pohádkové příběhy pro vás napsali různí spisovatelé a ilustrovali (namalovali obrázky) různí malíři. S pohádkou prožíváme různá dobrodružství, představy, radost i smutek. Někdy si přejeme také zažít podobná dobrodružství, nebo ne?
Čtení1   Čtení2   Čtení3   Čtení4
 
SLOH
Je červen, poslední měsíc tohoto školního roku. Vyprávěj, popovídej si s rodiči, kam se můžete vydat o prázdninách. Napovím, ve Vlastivědě jsme si povídali o České republice, o městě ve kterém žijeme, o okolní krajině. Pozoruj přírodu, jak se mění, co dělají zvířátka... . Co budeš dělat o prázdninách? Pamatuj si, že při jakékoli prázdninové aktivitě, musíš myslet na své bezpečí a zdraví.
PL Sloh
 
MATEMATIKA
Poslední opakování počítání do 1 000, finanční gramotnost, slovní úlohy (zápis výpočtu, odpověď celou větou), násobení a dělení-malá násobilka, porovnávání. Zopakujeme si jednotky délky, hmotnosti, objemu, času.
M1   M2   M3   M4   M5   M6   M7
 
       zjistit více

ŠKOLA DOMA 8. - 12. 6. (13. týden)

Ahoj páťáci,

finišujeme, letní prázdniny se blíží. Tak ještě chvilinku vydržíme pracovat.-)

Budeme už jenom procvičovat vše, co jsme se naučili, aby se nám v září hravě začínalo:-)

Nezapomeňte, předání vypracovaných úkolů (PL, sešitů) máme naplánované na tento čtvrtek 11. 6. 2020 od 11.00 do 12.00 hodin opět u hlavního vchodu (z Liberecké ulice).

ČESKÝ JAZYK

Jak vyslovujeme a píšeme souhlásky uvnitř slova? (řekni si 2 tvarohy-množné číslo); Píšeme předložku zvlášť a vyslovujeme dohromady? Zopakuj si vyjmenovaná slova po B, L, M. S čím si nevíš rady tak nepiš, dohoníme učivo v novém školním roce.

ČJ 1   ČJ2   ČJ3   ČJ4   ČJ5

SLOH  Popovídej si s rodinou jak doma stolujete. Pomůže ti obrázek a otázky. Obrázek si omaluj. PL SLOH

ČTENÍ Pokračujeme ve čtení s porozuměním, tentokrát s pohádkou Šípková Růženka

Čtení 1   Čtení2   Čtení 3   Čtení4   

MATEMATIKA

Pokračujeme v opakování učiva 5. ročníku - počítání do 1 000 (sčítání, odčítání); násobení, dělení do 100; slovní úlohy a převody délkových jednotek.

PL1   PL2   PL3   PL4   PL5   PL6

ANGLICKÝ JAZYK

Poslední opakování anglického jazyka - vytiskni rozstřihej a ke každému obrázku nalep nebo napiš anglické pojmenování. Pokud nemáš tiskárnu, napiš si oblečení česky a připiš anglický název. 

PL AJ - Clothes

Informace k předání vypracovaných úkolů

Veškeré doposud vypracované pracovní listy a přepisovaná cvičení v sešitech nám prosím přineste ve čtvrtek 11. 6. 2020.

Setkáme se opět u hlavního vchodu školy z Liberecké ulice. Tentokrát v čase 11.00 - 12.00 hod. 

Na všechny se moc těšíme.

Vaše třídní učitelky 5.A + 5.B

zjistit více

ŠKOLA DOMA 1.- 5. 6. (12. týden)

Ahoj páťáci, tak jsme se přehoupli už do červnového finiše. 

Poslední měsíc budeme opakovat vše, co jsme se v 5. třídě naučili. 

Termín k předání vypracovaných úkolů PL vám ještě upřesním zde na webových stránkách školy i telefonicky. Ale věřím, že již všichni máte hotovo a uloženo v deskách, jen mi to odevzdat.-)

ČESKÝ JAZYK

Opakování Abecedy, předložek, vyjmenovaných slov po "B". Pracujte podle jasných zadání na pracovních listech.

ČJ 1   ČJ 2   ČJ3   ČJ4   ČJ 5

SLOH Narozeniny

ČTENÍ 

Přečti pohádku Kráska a zvíře sourozencům, odpověz na otázky (pokud si nevíš s otázkami rady, máš vzadu malou nápovědu).

Čtení1   Čtení2   Čtení3   Čtení4   Čtení5   Čtení6   Čtení7   Čtení8

MATEMATIKA

Opakování probraného učiva z matematiky: sčítání a odčítání v oboru do 1 000, malá násobilka - násobení a dělení.

M 1   M2   M3   M4   M 5   M6

 

 

 

 

zjistit více

25.5. - 29.5. učení doma

Ahoj páťáci, máme před sebou už 11. týden ŠKOLY DOMA.

Uteklo to, nedávno jsme se krátce potkali. Setkání s vámi všemi a vašimi rodiči bylo úžasným zážitkem a radostí. Především máte obrovskou pochvalu za splnění a  přinesení úkolů. Vaše dojmy z posledních složitých dní, radosti i úskalí domácího učení na dálku, všechny možné zajímavé otázky, ale hlavně natěšení na čas, kdy se zase společně sejdeme ve třídě...Děkuji za krásné úterní odpoledne.

Dostali jste pracovní listy z Matematiky a Českého jazyka. Začněte na těchto PL postupně pracovat tak, jak jsme si vysvětlili. Rozložte si úkoly do konce měsíce května.

Zde najdete informaci o termínu, kdy práce odevzdáte. Samozřejmě vás budeme informovat i telefonicky, sms, e-mailem individuelně podle toho, jak to máme s každým již po tuto celou dobu zaběhnuté.-)

Z důvodu již zadaných úkolů z ČJ a M tento týden jiné úkoly z těchto předmětů nepřidáváme. V závěru pouze najdete pro jistotu kopie všech těchto PL, které všichni už máte doma v tištěné podobě.

Takže se vrhneme tentokrát pouze na Čtení s porozuměním i s krátkou ukázkou, kdo má možnost si ji pustit on-line. Opakování Angličtiny a pro změnu zase trošku Přírodovědy.

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM - klikni a podívej se nejdříve na pohádku O Budulínkovi 

Převyprávěj děj mladším sourozencům (pokud nemáš-rodičům) podle přiložené obrázkové osnovy, odpovídej na otázky. Vyplň si s rodiči TEST:"Co dělat, když ...?"

Text pohádky O Budulínkovi

Obrázky

Otázky

TEST 1   TEST2

 

PŘÍRODOVĚDA - pusťte si dvě krátká zábavná videa pro zopakování

Koloběh vody

Syslí rok

 

ANGLICKÝ JAZYK - klikni a procvičuj si osvojenou slovní zásobu pomocí obrázkového slovníku. 

Colours - Barvy

Numbers - Číslovky 1-15

Numbers-Číslovky16-20-100

 

Český jazyk - netiskněte si, pouze pro jistotu kopie pracovních listů, které již máte. Pracovní listy souhrnné opakování

Matematika - netiskněte si, opět pouze pro jistotu kopie pracovních listů, které již máte. M 1   M2   M3   M 4   M5   M6   M 7   M8   M9

 

 

 

zjistit více

ŠKOLA DOMA 18. - 22. 5. (10. týden)

Vítám všechny páťáky po krásném víkendu. Čeká nás zítřejší setkání při předávání věcí a učiva, moc se těšíme. Nezapomeňte na tento domluvený termín úterý 19. 5. mezi 13,00 - 14,00 hod.

ČESKÝ JAZYK

Tentokrát se budeme věnovat hodně čtení s porozuměním prostřednictvím krásného pohádkového příběhu. Rozklikněte si všech šest dílů a pracujte.

Gulliver 1   Gulliver 2   Gulliver3   Gulliver4   Gulliver 5   Gulliver6 

Trošku mluvnice. Opakování vyjmenovaná slova po B a L  Rozklikněte si kontrolu Řešení  Ještě jedno opakovací Cvičení

A v tomto týdnu se už koukneme na vyjmenovaná slova po M. Naučte se je pomocí obrázků, říkanek. Vyjmenovaná slova po M dle předlohy a jednu říkanku dle vašeho výběru si přepište pro lepší zapamatování do svých sešitů!

Přehled vyjmenovaných slov   Vyjmenovanáslova poM1   VyjmenovanáslovapoM2   Říkanka 1   Říkanka2 

Pracuj dle pokynů dole na stránce s říkankovou pohádkou Říkanka3   

Procvič vyjmenovaná slova po L, pro kontrolu najdeš dole v rohu i správné řešení.  PL1   Vyzkoušej si vyjmenovaná slova po M PL 2      

SLOH - Člověk a jeho zdraví - pozoruj viditelné proměny přírody jednotlivých měsíců v ročním období (jaro).

už víš, jak chránit svoje zdraví, rozhoduj se a jednej zodpovědně. vYZKOUŠEJ SI SVOJE ZNALOSTI NA PRACOVNÍCH LISTECH.

PL 1   PL 2   PL3   
 
MATEMATIKA - zde stále opakujeme násobení a dělení, sčítání a odčítání v oboru do 1 000. 
Upevňujte násobení a dělení díky pomocné tabulce Tabulka násobků
Procvičujte PL 1   PL 2   PL3   PL 4   PL 5   PL 6   Přemýšlej a vyřeš PL7 Potřebuješ k tomu tento Herní plán
 

 

    

 

zjistit více

ŠKOLA DOMA 11. - 15. 5. (9. týden)

Páťáci, vítám vás po prodlouženém víkendu opět ve ŠKOLE DOMA :-)

I tentokrát jsou úkoly připravené na celý týden. Neustále procvičujeme to, co jsme se učili ve škole. 

Kdyby vám cokoliv nebylo jasné, nevěděli jste si rady s nějakým cvičením, tak klidně napište, zavolejte, ozvěte se... společně to jistě vyřešíme.

Nezapomínejte sledovat televizní pořad – UčíTelka – zopakujete si spoustu učení pomocí televizního vysílání. 

Také si nezapomínejte všechny vypracované úkoly ukládát do svých desek či pečovat o svůj zavedený sešit, kam zadávané úkoly píšete a odevzdáte po příchodu do školy pro zkontrolování. Fotografie vašich prací můžete posílat zpět na e-mail: michaela.cillerova@gmail.com

ČESKÝ JAZYK - na pracovních listech upevňuejete vyjmenovaná slova po L a slova příbuzná. Na obrázkových PL pomoc vypsaných slov příbuzných a také básnička pro spestření.

PL 1   PL2   PL3   PL4   PL 5   ObrázkovéVSpoL   ObrázkovéVSpoL

ČTENÍ A SLOH - Pozorně si přečtěte pohádku Jak liška pomohla lvovi. Ověřte si porozumění textu pohádky na pracovních listech, splňte úkoly a na závěr si vše v řešení zkontrolujte.

Čtení   Otázky1   Otázky2   Popletená pohádka   Řešení1   Řešení2

MATEMATIKA - na pracovních listech procvičujte násobení a dělení jednou a deseti, upevňujte násobení a dělení osmi a devíti.

PL 1   PL2   PL3   PL4   PL5

GEOMETRIE HRAVĚ - pokud máš možnost si PL vytisknout nebo klidně si obrázek zkus překreslit na obyčejný papír, vybarvit a pracovat podle pokynů na pracovním listě, kde budeš potřebovat nůžky.-) Geometrie barevné čtverce

VLASTIVĚDA - přečti si o Starých Slovanech a vypracuj pracovní list nebo si PL přepiš do svého sešitu a doplň svým obrázkem staroslovanské nádoby podle předlohy.

Staří Slované     PL Staří Slované

Klikni a podívej se na krátký film o samotném zrození českého národa, je to jen legenda, ale pěkná: Praotec Čech

 N E Z A P O M E Ň T E !

V úterý 19. května 2020 prosím rodiče všech žáků, aby se dostavili v čase od 13,00 do 14,00 hodin k vyzvednutí žákovských věcí u hlavního vchodu školy. 

Věci budeme vydávat postupně (5.A + 5.B).

 

 

 

 

zjistit více

Důležitá informace k vyzvednutí žákovských věcí ze školy

V úterý 19. května 2020 prosím rodiče všech žáků, aby se dostavili v čase od 13,00 do 14,00 hodin k vyzvednutí žákovských věcí u hlavního vchodu školy. 

Věci budeme vydávat postupně (5.A + 5.B).

zjistit více

ŠKOLA DOMA - MÁJOVÝ 8. týden

Ahoj páťáci,

máme před sebou další týden, toto letí... Už si vychutnáváme květen, měsíc lásky.

S láskou souvisí Den matek připadající na druhou květnovou neděli 10. května, tak na svoji maminku nezapomeňte vytvořením nějakého přáníčka-radosti !!! a Den rodiny připadající na 15. května.

8. května se slaví konec druhé světové války a na pomníky padlých bojovníků a hrdinů se pokládají slavnostní věnce, tedy páteční státní svátek.

A samozřejmě se zase moc těším na poslané fotografie vašeho snažení, děkuji .-)

Vypracujte si každý den nějaký ten úkol a utíkejte si užívat nádherně rozkvetlou přírodu, rozhlížejte se kolem sebe a vnímejte jaro.

ČESKÝ JAZYK - Opakování vyjmenovaných slov po L vypracováním pracovních listů nebo přepsáním do sešitu:

PL 1      PL2

Pokračujeme v psaní - vytiskni si nebo přepiš opět do sešitu: Snadné psaní i-y

V tomto týdnu si přečtěte potichu i nahlas krásnou pohádku s porozuměním, v závěru si odpovězte na 3 otázky: Rarášek 1   Rarášek2   Rarášek 3   Rarášek4   

(Na konci poslední stránky najdete vysvětlivky k neznámému, i řešení k otázkám. Do sešitu si napište název pohádky, písemně odpovězte na otázky pod textem a namalujte si obrázek k pohádce.)

MATEMATIKA - opakujeme násobky 7, 8, 9 i sčítání a odčítání v oboru do 1 000.

PL 1   PL2   PL 3   PL4   PL5   PL 6   PL7   PL8

ANGLICKÝ JAZYK - rozklikněte si obrázkový slovníček  Farm animals a rytmickou písničku Song

VLASTIVĚDA - přečtěte si pozorně opakování a následně vypracujte pracovní listy (pro rodiče posílám v závěru řešení k PL)

Staří Slované

PL Pověsti 1

PLPověsti2

PLPověsti3

PL Pověsti 4

Řešení1   Řešení2

 

 

 

zjistit více

ŠKOLA DOMA - 7. týden tentokrát ČARODĚJNICKÝ

ŠKOLA DOMA - 6. týden

Ahoj páťáci,

máme před sebou již 6. týden, tak to už si umíte jistě všechno pěkně rozvrhnout a postupně během týdne pracovat. Každý den si alespoň něco přečíst, napsat, vypracovat pracovní list a pustit si něco k angličtině nebo vlastivědě.

ČESKÝ JAZYK

Pokračujeme ve čtení s porozuměním online. Klikni, čti a najdi správnou odpověď.

Dvě kozy 

Holub a mravenec

Sojka a páv

Liška a lev

Zajíc a želva

Pokračujeme ve čtení s porozuměním "Bajky a nebajky" na PL s úkoly, čti potichu i nahlas, odpovídej na otázky pod textem, do sešitu si zapiš nadpis a dokresli malý obrázek k příběhu.

Čtení 1    Čtení 2     Čtení3

Pokračujeme v psaní - vytiskni si tentokrát jenom jeden PL nebo přepiš opět do sešitu Psaní - Zvířata

Pracovní listy k vytisknutí či přepsání do sešitu:

Vyjmenovaná slova po L - POLYKAT_PLYNOUT_PLÝTVAT (pracuj dle zadání u cvičení, cv. 2 písemně)

Vyjmenovaná slova po L - VZLYKAT_LYSÝ_LÝTKO (pracuj dle zadání u cvičení, cv. 2, 4 písemně a u cvičení 5 pracuj s vyrobenými lístečky)

Tyto pracovní listy písemně PL1 (slyšet-mlýn-blýskat se) PL2 (polykat-plynout-plýtvat)  PL3 (vzlykat-lysý-lýtko)

 

Pokud máš možnost, procvičuj si vyjmenovaná slova po L online. Klikni v odkaze na Diktáty, Doplňovačky, Střílečku a pracuj jako minulý týden.

Vyjmenovaná slova po L

 

MATEMATIKA Počítej do sešitu

Dělení 6 a 7 Cvičení

Dělení 5 Cvičení

Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku Cvičení   Cvičení

Číselná osa Cvičení

Stále si opakujte násobky 5, 6, 7 (příklady na násobení a dělení)! Také nezapomeňte na sčítání a odčítání v oboru do 1 000 (i s přechodem)!

 Jednotky času klikni Jednotkyčasu pro opakování ciferníkové hodiny - ukažte si na hodinách, nakreslete ručičky (malá ukazuje na hodiny, velká na minuty), digitální hodiny - zápis času digitálním způsobem klikni PL Jednotky času 1 

                     VLASTIVĚDA Pomaličku se přesuneme k zajímavému tématu PRAVĚK. Nejdříve se podívejte na krátké filmy o tomto období a potom vypracujte jeden pracovní list PL Pravěk (vytisknout nebo přepsat a namalovat zvířata z pravěku do sešitu). Jak žili lidé v pravěku Způsob života pravěkých lidí Lovci mamutů   ANGLICKÝ JAZYK - Klikni a poslechni si více vět na téma zvířata (ANIMALS) Co vidíš? What do you see? Moje nejoblíbenější zvíře My favourite animals Co vidím na farmě Farm animals  

 

zjistit více

ŠKOLA DOMA - 5. týden

VELIKONOČNÍ ŠKOLA DOMA - 4. týden

ŠKOLA DOMA - 3. týden

Malý cestovatel - vlastivědná hra

V galerii (klikni zjistit více) najdete vlastivědnou hru pro spestření  "MALÝ CESTOVATEL" . Zahrajte si společně doma na cestovatele, podívejte se do zajímavých míst a oblastí naší vlasti. Postavte si figurky na start PRAHA. Házejte střídavě kostkou a postupujte o příslušný počet políček ve směru šipek. Na tmavých políčkách si prohlížíte přírodní krásy nebo zajímavosti našich měst a zdržíte se. Jednou neházíte. Vyhrává ten, kdo dorazí nejdříve do cíle - BRNA. Příjemnou zábavu.

zjistit více

ŠKOLA DOMA - 2. týden

Doporučujeme sledovat denně zábavně-vzdělávací program pro žáky prvního stupně ZŠ s podporou MŠMT na ČT 2 "UčíTelka"

Program k využití v týdnu od 23. 3. do 27. 3. 2020

Tělocvik

Škola je nejenom o správném sezení a držení tužky, ale také o pohybu. Český Olympijský výbor proto pořadu UčíTelka zapůjčuje každý den ty nejpovolanější, olympijské sportovkyně, nebo sportovce. Pokud nesledujete v přímém přenosu, stačí kliknout zde.

23. 3. ČESKÝ JAZYK 

2. třída cca 9.30 hod.

 • Téma: Píšeme souhlásky uprostřed a na konci slov
 • Pomůcky: papír A4, tužka, nůžky, červený a modrý fix

3. třída cca 10.00 hod.

 • Téma: Párové souhlásky
 • Pomůcky: tužka, papír nebo mazací tabulka s fixem

 

24. 3. MATEMATIKA

 2. třída

 • Téma: Řešíme slovní úlohu

3. třída

 • Téma: Pamětně sčítáme a odčítáme do 1000

4. třída

 • Téma: Zaokrouhlujeme na čísla na tisíce, sta a desítky

5. třída

 • Téma: Počítáme s časovými údaji

25. 3. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

3. třída

 • Téma: Budeme si povídat o lidském těle a zapojíme angličtinu

4. třída

 • Téma: Ekosystémy na jaře

5. třída

 • Téma: Poznáváme Evropu, naše sousední státy

26. 3. ČESKÝ JAZYK

2. třída

 • Téma: Aktivně nasloucháme čtenému textu

3. třída

 • Téma: Orientujeme se v textu

4. třída

 • Téma: Pracujeme s vyjmenovanými slovy a slovy příbuznými v textu (po p, s

5. třída

 • Téma: Čteme a pracujeme s klíčovými slovy

27. 3. MATEMATIKA

2. třída

 • Téma: Rozpoznáváme rovinné útvary kolem nás

3. třída

 • Téma: Měříme na centimetry a milimetry

4. třída

 • Téma: Určujeme obsah jednoduchých rovinných obrazců pomocí čtvercové sítě

5. třída

 • Téma: Poznáváme základní jednotky obsahu

V případě, že se k televizi nedostane hned dopoledne a rádi si na školičku zahrajete kdykoliv, stačí málo. Rychle klikni sem a už jsi ve škole

zjistit více

TANCUJ ONLINE MÍSTO TĚLOCVIKU

Vzhledem k aktuální situaci, vládním opatřením, uzavření škol a zákazu vycházení je zde pomoc rodinám po celé ČR se rozpohybovat tancem.

Klikni na odkaz a tancuj

zjistit více

BAREVNÉ KAMÍNKY - iŠKOLIČKA - nyní zdarma

Vážení rodiče, prosím, věnujte pozornost tomuto odkazu.

Až do odvolání je zpřístupněna školní a domácí výuka Barevných kamínků zdarma!

Jedná se o výukové interaktivní programy Barevné kamínky - iŠkolička určené pro mateřské školy a první ročník základních škol.

on-line výukové interaktivní programy Barevné kamínky - iŠkolička

Konkrétně to jsou programy: Leden, Březen, Duben, Prosinec, Les a Moje tělo.

Rovněž všem rodičům nabízí vzdálenou technickou pomoc s nastavením jejich PC, notebooku, tabletu apod.

Stačí zavolat na METODICKÝ KABINET DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, tel. číslo +420 583 035 135. Obratem se k Vám vzdáleně připojí technik a vše potřebné Vám nainstaluje.

K dispozici mají i lektory, kteří vysvětlují metodiku.

Po domluvě mohou také nastavit přístupy k 56 interaktivním učebnicím pro I. a II. stupeň základní školy od vydavatelství Taktik a k aplikaci Včelka, jež slouží k procvičování čtenářské gramotnosti u dětí na I. stupni ZŠ.

Vše je samozřejmě nyní zdarma.

zjistit více

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

UčíTelka

Česká televize spouští od pondělí 16. března unikátní pořad nazvaný UčíTelka.

Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky.

Zábavně-vzdělávací program UčíTelka… když děti učí telka vzniká s odbornou garancí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Česká televize jej bude prozatím vysílat po dobu jednoho měsíce. Provázet jím budou moderátorky Petra Křížková a Kateřina Bílková.

„V době mimořádných opatření a uzavření škol v celé České republice chceme nabídnout dětem alternativu ke klasickému školnímu vzdělávání, které může doplnit jejich samostudium. A také ulehčit rodičům. Připravili jsme proto živě vysílané výukové bloky vedené vystudovanými pedagogy. Nový projekt UčíTelka je primárně určen pro žáky prvního stupně základních škol,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák.

„Každý všední den od devíti startuje vyučování. Každý učební blok bude trvat třicet minut a bude určen vždy pro jeden ročník prvního stupně s krátkou přestávkou v podobě vzdělávacích pořadů z produkce Déčka. Vysílání bude pravidelné, abychom i rodičům umožnili přizpůsobit podle něj denní program. Výukovou hodinu v kulisách školní třídy povede vždy jeden učitel, vyučování se zúčastní také tři děti,“ .

Když do školy se nechodí, učení Tě nebaví?
Zapni doma telku a poznej novou UčíTelku!
Od pondělí do pátku doplní ti základku.
Češtinu i matiku budeš mít v malíku.
Nemusíš mít obavy, pomůže i s úkoly!
S tím, co neleze ti do hlavy, můžeš si psát o rady.
UčíTelka… když děti učí telka.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

zjistit více

ŠKOLA DOMA

Žabí skokanská show - karneval ve víru hudby

Tandem s druháky - přísloví v obrázcích, přísloví pantomimou

Hrátky s vyjmenovanými slovy po B

Tandemově angličtina v rytmu her

Prevence šikany

Třídnická hodina malinko jinak...výrvarně proti šikaně. Co se nám líbí a co je špatně.

zjistit více

Klauniáda

Klauni podle vlastní fantazie s využitím motaného krepového papíru všech barev.

zjistit více

Tandemová výuka angličtina s 2. třídou

Tandemová výuka agličtiny s 2. třídou - učíme se barvy.

zjistit více

Mozkohrátky

Spestřujeme si výuku novými pomůckami. Zábavné dumání nás moc baví.

zjistit více

Bez vody to nejde

Ve středisku environmentální výchovy při ZOO v Liberci jsme se zůčastnili výukového programu "BEZ VODY TO NEJDE", kde jsme si zodpovídali otázky, odkud voda přitéká do vodovodů a kam putuje dál z našich domovů. Uvědomili jsme si význam vody v běžném životě a svůj vliv na její čistotu prostřednictvím činností v domácnosti. Největší zážitek byl při názorných pokusech, kdy jsme si vyzkoušeli vliv znečištěné vody na přírodu a účinnost filtrace různých materiálů.

 

 

 

zjistit více

Útržky ze zimního tvoření při VV a PV

Volání zimy

Sportujeme s úsměvem

Hurá na vyjmenovaná slova po B

Tvoříme a plníme tím další výzvu Hejtmanova poháru

Nápadům se meze nekladou...pohár může mít mnoho podob. A materiál? Překližka, sklo, kov, papír, plast, pryskyřice, karton, vlna.

zjistit více

Skokani z 5.A

Po Vánocích je potřeba se hýbat. Poznáte skokany z 5.A?

zjistit více

Reprezentace školy ve stolním tenise

Divadelní představení "Tučňáci na Noemově arše"

Výlet do filmů a pohádek

Geometrické tvary

Útržky ze sportovního dopoledne

Projektový "Den podzimu"

Kousek přírody i ve třídě

Halloweenské výtvory páťáků

Halloween už trošku strašidelněji..Zombie halloween...

zjistit více

Výlet za obrem Mázou do "Lesoparku Horka"

Autobusem jsme se vydali za obrem Mázou, který střeží nádhernou ekostezku. 

Probudili jsme ho, vylekal nás chrápáním i svým hlubokým hlasem.

Lesopark jsme probrouzdali křížem krážem, plnili jsme různé zábavné i naučné úkoly, 

v amfiteátru jsme se zaposlouchali do pohádek i známých melodií, a fyzičku si otestovali v lanovém parku.

zjistit více

Ručičkové hodiny

Upevňujeme si znalost ručičkových hodin hrou.

zjistit více

Tvoření z těstovin - Halloween

Na násobilku hravě

LEGO raději sám pro sebe...?

Kluci si přejí mít LEGO a jiné stavebnice doma nejraději jenom pro sebe...

Ale taková týmová práce a ta následná společná radost umí překonat ledajaká přání.

Montáž a demontáž různých druhů stavebnic podle návodu v rámci PV.

zjistit více

72 hodin ve třídě 5.A

V pátek 11.10.2019 jsme se zúčastnili celorepublikové akce 72 hodin. Uklidili jsme okolí školy a v okolí Dobré Vody.

zjistit více

Když si ze sebe samotných umíme udělat legraci

Usměvavá práce s černobílou fotografií, kterou si díky fólii můžeme přetvářet mnohokrát.

zjistit více

Podzimní víla nebo skřítek oblečený do hedvábného papíru?

Cesta mezi břízami

Výtvarným záměrem bylo hravě si zaexperimentovat s vlastnostmi netradičních výtvarných prostředků

při ztvárňování pohledu na březové kmeny v podzimních barvách.

Využití starých novin jako březové kůry a starých špačků pastelek k otiskům, houbičkování.

Zprvu pro děti nezáživná a neoblíbená činnost stříhání proužků se proměnila v nádherné dětské dílo plné jejich představ na cestě mezi stromy.

zjistit více

Geometrie kolem nás...názorně i barevně

Informatika nejenom před malým monitorem

Český jazyk s nůžkami a lepidlem

Září patří opakování a upevňování učiva z předešlého ročníku.

S nůžkami, lepidlem i pastelkami to pokaždé baví i " velké" páťáky.

zjistit více

Malování, kreslení, stříhání, lepení plné podzimních barev

Podzimní krajina plná barev

Strašidelné dýňobraní

Podzimní strom s korálky

Leguán se povedl

Matematické hrátky na IT

Matematiku si spestřujeme mnoha způsoby, taková škola hrou. 

 

zjistit více

Čisto kolem přehrady

V rámci projektu "Ukliďme Česko" jsme s páťáky obešli naši krásnou přehradu a poklidili odpadky v okolí.

zjistit více

Co je nového u páťáků?

S novým školním rokem máme nově také Informatiku v počítačové učebně,těšíme se,co nového se naučíme!

zjistit více

Školní výlet v IQLandii

Ekocentrum - výroba papírových masek a výstavka o bobrovi

Střípky z výtvarné výstavy v Eurocentru

Český jazyk trošku jinak v učebně informatiky

Procvičovali jsme si měkké a tvrdé souhlásky zase trošku jinak. 

zjistit více

Mobilní planetárium u nás ve školní tělocvičně

Vychutnali jsme si úplně nový zážitek díky mobilnímu planetáriu u nás ve škole. Putovali jsme vesmírem.

zjistit více

Exkurze do ZOO Liberec

když si tak vyrazíme do divadla

V květnu jsme zavítali do divadla rovnou dvakrát. Nejdříve na divadelní představení Trosečník Robinson.

Podruhé na komedii o etiketě Trapas nepřežiju aneb ten řízek nezvedej.

zjistit více

Montáž a demontáž

Ukázky práce podle návodu z hodin PV, kdy využíváme úžasné stavebnice různého druhu.

zjistit více

Slunečný den na školním pozemku

Konečně nám počasí přálo a mohli jsme si zasadit na svém záhonku dva druhy salátu,

brokolici, pórek a kedlubny. 

zjistit více

Čarodějnické opékání

Čarodějnickým opékáním buřtíků a lesohrátkami jsme si spestřili výšlap přes Dobrou Vodu. 

zjistit více

Násobíme a dělíme

Díky interaktivní tabuli je i násobení a dělení větší zábava.

zjistit více

Den Země s Vikýřem v Tyršových sadech

Užili jsme si nádherné slunečné dopoledne v Tyršových sadech s Vikýřem. Jako každoročně rozmanité dílničky, vědomostní a pohybové aktivity, zvířátka

z chovatelské a herpetologické stanice. Nevěděli jsme , kam dřív skočit.

 

zjistit více

Přivítání jara a Velikonoc

Jaro s Velikonocemi jsme přivítali výzdobou třídy do jarních barev.

Naučili jsme se vyfouknout ve školní kuchyňce vajíčka, která jsme si potom 

vykouzlili do úžasných barev pomocí nové lakovací techniky s mramorovým efektem.

A na vajíčkách jsme si i pochutnali. Už umíme míchaná vajíčka s jarní cibulkou.

A na čerstvém chlebu to byla pochoutka.

zjistit více

Cesta za včeličkou

Dívky tvořily včelí úl na výtvarnou výstavu. 

A ostatní žáci doplnili povedený jarní výtvor včelkami.

zjistit více

Tváře 4.A

Domalovávání vlastní tváře - domalováváli jsme vlastní tvář, polovinu fotografie. 

Pracovali jsme obyčejnou tužkou. Nasmáli jsme se.

zjistit více

Recitační den

Recitační den nás okouzlil mnoha nádhernými básněmi i kratšími básničkami těch nejmladších.

Slzy dojetí i slzy smíchu, básně smutné i veselé, nadhled, humor, stydlíni  i furianti.

Porota se zapotila... Cenou byly překrásné knihy.

zjistit více

Vesmír trochu jinak

Při výtvarné výchově jsme pronikli do vesmíru.

zjistit více

Snowboardista

Valentýnská radost pro maminky

Trénink na školní kolo ve skládání puzzle

Kdo nás asi bude reprezentovat ve školní soutěži?

Ticho, soustředění, napětí...fandíme si navzájem!

zjistit více

Čas klaunování

Výuka českého jazyka ve 4.A

Aktivně procvičujeme y, ý po tvrdých souhláskách -

hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny - hý, chý, ký, rý, dý, tý, ný.

zjistit více

Výuka matematiky ve 4.A

Procvičujeme násobení a dělení 2, 3 pomocí interaktivní tabule.

zjistit více

Vánoční tvoření z těstovin

Chtěli jsme si letos třídu i stromeček ozdobit tak trochu jinak. Tak jsme se pustili do výroby ozdob, které hned tak někdo z vašeho okolí nemá. Zapojili jsme se všichni. Bavilo nás to, ikdyž to byla piplavá práce. A výsledek? Andílci z těstovin jako ozdoby na stromeček. Svícen vyrobený pomocí dřeva a těstovin. A nakonec i Adventní těstovinový věnec. A to vše dozdobené sušeným ovocem - pomerančem, brusinkami, vlašskými ořechy i netradiční chilli papričkou. Třídu nám provonělo i koření jako hřebíček a skořice. Nakonec jsme si vyzkoušeli trošku i krejčovinu  ke zjemnění věnce nastříháním a uvázáním nádherné červené látky. Umíme zase něco nového. Příjemnou atmosférunám k tomu tvoření podbarvoval poslech a broukání si vánočních koled.

zjistit více

Zamotáni do vlny

Z čertů se nám ještě třásla kolena

V naší třídě je hodně šikovných dětí, pracovitýcha snaživých. Jenom někteří musí trochu přidat. Mítvěci v pořádku, řádně chodit do školy a hlavně plnit si svoje úkoly. Nechceme tu lenochy a ulejváky. A tozlobení o přestávkách, rošťačení a dovolovat si na menší a slabší spolužáky, no to tu nechceme!!! A nic si tu neničíme!!!No, no, no...přece jen se nám ještě ta kolena třásla. Někde bylo znát to nečisté svědomí.-) Málem jsme dnes přišlio pár spolužáků směr Peklo...
zjistit více

Dopravní výchova

Dětské dopravní hřiště - 2. lekce
Opakování vybavení jízdního kola, kam nesmí cyklista vjíždět, vyjíždění od okraje vozovky, jízda v jízdních pruzích (teorie). Nově ve 2. lekci objíždění, předjíždění, vyhýbání, odbočování (teorie) a na závěr opět zvládnutý lépe či hůře opakovací test.Další 3. lekce nás čeká až v průběhu února 2019.Průběžně se připravujeme i v rámci výuky u nás ve třídě na IT, díky zajímavým interaktivním programům k dopravní výchově.
zjistit více

Foukání brčkem

Vydováděli jsme se jako kadeřníci pomocí foukací techniky brčkem. Naše díla jsme nazvali "Vyděšený kluk". zjistit více

Stopy v písku čtvrťáků

Výtvarné tvoření jsme si spetřili nevšední činností s prstovou barvou na obtisky vlastních chodidel do předem připravené malby pláže a moře...takové vzpomínkové letní chvilky, když už za okny prší. Nasmáli jsme se a jako skvělá parta si to užili. zjistit více

Zahájení školního roku 2018/2019 ve 4.A

V českém jazyce a v matematice opakujeme učivo 3. třídy. Tvorbou při PV a VV vzpomínáme na prázdniny. Ale především si upevňujeme pravidla třídního kolektivu, aby nám spolu bylo fajn.
zjistit více

Konec roku a pomůcky

Loučím se se svou třídou na dlouhé dva měsíce. Ukončili jsme rok hostinou:-).Užijte si prázdniny.Níže je seznam pomůcek do 4. třídy.

-        2x pero Tornádo, 2x tužka, guma, ořezávátko, nůžky

-        desky na sešity, obaly na sešity a učebnice (obalit učebnice)

-        pastelky, vodovky, štětce, modelína, tuhé větší lepidlo 4x, igelitový ubrus na lavici, krabici na pomůcky

-        trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm, krátké pravítko do penálu

-        toaletní papír, balení papírových kapesníků, mýdlo, ručník

-        cvičební úbor v sáčku, bačkory v sáčku

Pomůcky pro 4.ročník

 

sešity:

523

12 ks

 

 

524

  3 ks

 

 

440

  1 ks

 

 

544

  2 ks

 

 

644

  1 ks

 

čtvrtky A4

50 ks

 

 

čtvrtky A3

20 ks

 

 

barevné papíry

2 složky

náčrtkový papír A4   1 blok


zjistit více

Rozlučka se školním rokem

.. dobrá nálada, vynikající zmrzlina, báječnýden v přírodě. Vycházka se zastávkami u přehrady, na hřišti a u zvířátek.

zjistit více

Retro výstava

Plnili jsme úkol projektu recyklohraní a vytvořili výstavu starých elektrospotřebičů. zjistit více

IQ park

Práce u IT

Pracovní výchova

.. při pracovní výchově tvoříme a pak zdobíme třídu. zjistit více

Kino Junior

V úterý 20.2. 2018 jsme byli v kině Junior na kresleném filmu Na půdě. zjistit více

Dopravní hřiště

V pondělí 19.2. 2018 jsme navštívili dopravní hřiště. zjistit více

Hejtmanův pohár

..29.1.2018 jsme soutěžili.
Opičí dráha-žádný problém. zjistit více

Vánoce se blíží

Vánoční keramické dílničky v rámci
pracovního vyučování společně
se třídou 3.B. zjistit více

Projekt 15. 11. 2017

Ekocentrum ve škole
Program "žáby skáčou po blátě" zjistit více

Halloween v kuchyňce

Výtvarná výchova - školní rok 2017/2018

....tvoříme barevně, když venku je ošklivo a prší... zjistit více

Začátek roku

Veselý začátek nového školního roku 2017/2018 zjistit více

ISZ ve výuce

Integrovaný záchranný systém propojens výukou Vlastivědy a Českého jazyka - slohu díky interaktivní tabuli, prožitkům dětí a vyprávění vlastních zážitků. Doplňkové tvoření.
zjistit více

Čertoviny

Přípravy na příchod Mikuláše a jeho pomocníkyanděla i čerty jsou v plném proudu. Atmosféra náramná, hrdinství i šimrání nečistého svědomí, výběr básniček a písniček na uvítanou...
zjistit více

Strašák v zelí

Projektový den "Barevný podzim"

Projektový den "Barevný podzim" bylnaplánován na pátek 16. 11. 2018.Pokusili jsme se žáky propojit teorii s praxí...vědět, proč dané věci ve škole děláme, k čemu směřují a jak to ovlivníživotní prostředí. Zkusili jsme si malinko aplikovatznalosti z lavic do běžného života venku...Dívali jsme se kolem sebe, tvořili, mluvili o tom všem, co vlastně děláme a proč hlavně...
zjistit více

Školní turnaj ve stolním tenise

Školní turnaj ve stolním tenisenám přinesl skvělou změnu, užili jsme si báječnou atmosféru fandění.
zjistit více

Svatý Martin

Svatý Martin nedorazil venku sice na tom očekávaném běloušovi, ale my jsme si to vynahradili.
zjistit více

Podzimní pěstitelské práce ve třídě

Matematika hrou

Matematika hrou - trošinku jinak a něco navíc. zjistit více

Podzimní městečko

Počítáme

Geometrie čtvrťáků

Taková normální hodinka Geometrie.Ticho a rýsujeme.
zjistit více

Štrůdlování

4 šišky štrůdlu se nám povedly, chutnalo všem. zjistit více

Kvízujeme - 100. let Československa

Žijeme oslavami, čteme, zjišťujeme, poznáváme,prohlížíme si staré fotografie, sledujeme dokumenty,historické příběhy a tvoříme v duchu oslav. A dnes jsme si ná závěr před podzimnímiprázdninami ještě zakvízovali v tělocvičně.
zjistit více

"Recyk a Recyka"

Kreativnímu tvoření z recyklovaných materiálů se při PVmeze vůbec nekladly. Nespoutaná fantazie dětí je úžasná.Využití papírové drtě ze skartovačky, dřevěného odpadu, obalové bublinkové fólie v kombinaci s prstovými barvami. No a Recyk s Recykou jsou na světě. zjistit více

Lesní pedagogika

Lesní pedagogika - učení v lese u přehrady. Téma Zvířata a les, Měření v lese se nám moc líbilo. Zažili jsme zase něco úplně nového.Vyzkoušeli si práci lesníka.

zjistit více

Podzimní listí

Podzimní listí tvoříme pomocí přírodního listí různých tvarů,velikostí a barev, svíčky, vodovek... zjistit více

Dopravní výchova

Dopravní výchova ve třídě s propojením výuky na IT a tvořením plánu města. Návštěva Dopravního hřiště v Jablonci n. N.

zjistit více

"72HODIN" na Dobré Vodě

Barevný svět zvířat - SEV DIVIZNA při ZOO Liberec

Seznámení se hravou formou s významem zbarvení vybranýchdruhů zvířat v přírodě. Naučili jsme se rozlišovat výstražné a ochranné zbarvení.Víme, proč je pro některá zvířata nezbytný pestrobarevný "svatební šat".Při tvořivé hře jsme se snažili vytvořit živočicha a ukrýt v přírodním prostředí.V druhé části programu jsme navštívili zoologickou zahradu a ověřili jsme si poznatky pozorováním vybraných druhů zvířat. Zamysleli jsme se společně nad tím,co nás v daném tématu se zvířaty spojuje
zjistit více

Podzimní tvoření plné deště, listí a řádění s prstovými barvami

Podzimní tvoření plné deště a listí s pomocí přírodního listí, recyklovaného materiálu, modelíny. Plno radosti pomocí prstových barev. zjistit více

Podzim za dveřmi

Tvoření při VV a PV v podzimních barvách. zjistit více

Čtvrťáci uklízeli na Proseči

Při letošní úklidové akci "Ukliďme Česko" jsme tentokrát vyrazili na Proseč. Stihli jsme i lesohrátky. A prohlídnout si všechny nádherné vystavené dýně u Domu vín při akci "Dýňobraní", okoštovat dětský burčáček. zjistit více

Dýňobraní s pohádkou

Nádherné pohádkové téma letošního Dýňobraní vykouzlilo úžasnou podívanou nejen pro děti. No a my jsme letos už jako čtvrťáci přidali pohádkového vodníka. zjistit více

ČARODEJNICE

EKOCENTRUM - MOTÝLI

DEN ZEMĚ

Ukliďme Česko

Základní škola
Jablonec nad Nisou
Liberecká 1734/31
Příspěvková organizace
IČ: 60254190
Identifikátor datové schránky: h6wmmxa
Kontakt